Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/0297(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0277/2013

Texte depuse :

A7-0277/2013

Dezbateri :

PV 08/10/2013 - 6
CRE 08/10/2013 - 6

Voturi :

PV 11/09/2013 - 5.13
CRE 11/09/2013 - 5.13
Explicaţii privind voturile
PV 09/10/2013 - 8.1
CRE 09/10/2013 - 8.1
Explicaţii privind voturile
PV 12/03/2014 - 8.18
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0413
P7_TA(2014)0225

Texte adoptate
PDF 414kWORD 81k
Miercuri, 12 martie 2014 - Strasbourg
Evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului ***I
P7_TA(2014)0225A7-0277/2013
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 martie 2014 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2012)0628),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0367/2012),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 13 februarie 2013(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 30 mai 2013(2),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 20 decembrie 2013, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei pentru transport și turism, precum și cel al Comisiei pentru petiții (A7-0277/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare(3);

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 133, 9.5.2013, p. 33.
(2) JO C 218, 30.7.2013, p. 42.
(3) Prezenta poziție înlocuiește amendamentele adoptate la 9 octombrie 2013 (Texte adoptate, P7_TA(2013)0413).


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 martie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului
P7_TC1-COD(2012)0297

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2014/52/UE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate