Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0164(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0027/2014

Předložené texty :

A7-0027/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/03/2014 - 8.20
CRE 12/03/2014 - 8.20
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0227

Přijaté texty
PDF 281kWORD 75k
Středa, 12. března 2014 - Štrasburk
Program Copernicus ***I
P7_TA(2014)0227A7-0027/2014
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2014 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu Copernicus a o zrušení nařízení (EU) č. 911/2010 (COM(2013)0312 – C7-0195/2013 – 2013/0164(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

—  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2013)0312),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 189 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0195/2013),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 16. října 2013(1),

—  po konzultaci s Výborem regionů,

—  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 20. prosince 2013 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Rozpočtového výboru a Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7-0027/2014),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 67, 6.3.2014, s. 88.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. března 2014 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2014, kterým se zavádí program Copernicus a zrušuje nařízení (EU) č. 911/2010
P7_TC1-COD(2013)0164

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 377/2014.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí