Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0164(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0027/2014

Előterjesztett szövegek :

A7-0027/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 12/03/2014 - 8.20
CRE 12/03/2014 - 8.20
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0227

Elfogadott szövegek
PDF 202kWORD 81k
2014. március 12., Szerda - Strasbourg
Copernicus program ***I
P7_TA(2014)0227A7-0027/2014
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2014. március 12-i jogalkotási állásfoglalása a Copernicus program létrehozásáról és a 911/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0312 – C7-0195/2013 – 2013/0164(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0312),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 189. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0195/2013),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. október 16-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2013. december 20-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint elfogadja az Európai Parlament álláspontját, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzatának 55. cikkére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési Bizottság és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A7-0027/2014),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 67., 2014.3.6., 88. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. március 12-én került elfogadásra a Copernicus-program létrehozásáról és a 911/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló .../2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2013)0164

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 377/2014/EU rendelet.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat