Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0022(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0364/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0364/2013

Viták :

Szavazatok :

PV 12/03/2014 - 8.21
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0228

Elfogadott szövegek
PDF 218kWORD 88k
2014. március 12., Szerda - Strasbourg
Az Európai GNSS Ügynökség ***I
P7_TA(2014)0228A7-0364/2013
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2014. március 12-i jogalkotási állásfoglalása az Európai GNSS Ügynökség létrehozásáról szóló 912/2010/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és a tanács rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0040),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 172. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0031/2013),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. április 17-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2013. december 13-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság véleményére (A7-0364/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  hangsúlyozza, hogy a jogalkotó hatóságnak bármely, az Európai GNSS Ügynökség (a továbbiakban: az Ügynökség) ilyen jellegű, többéves finanszírozására vonatkozó határozatot a költségvetési hatóságnak az éves költségvetési folyamat keretén belül meghozott határozatainak sérelme nélkül kell meghoznia;

3.  kéri, hogy a Bizottság terjesszen elő egy olyan pénzügyi kimutatást, amely teljes mértékben figyelembe veszi az Ügynökség és lehetőség szerint a bizottsági szolgálatok költségvetési és személyzeti igényeinek kielégítése érdekében az Európai Parlament és a Tanács által kötött jogalkotási megállapodás eredményét;

4.  kéri, hogy a Bizottság találjon egy kivitelezhető megoldást azokra a problémákra, amelyekkel az Ügynökség a II. típusú európai iskolák finanszírozása kapcsán szembesülhet, mivel ennek közvetlen hatása van az Ügynökség azon képességére, hogy képzett munkaerőt vonzzon;

5.  kéri, hogy az Ügynökség személyzetének díjazására kiszabott korrekciós együttható meghatározásakor a Bizottság ne a cseh átlagot vegye figyelembe, hanem igazítsa ezt a prágai térség megélhetési költségeihez;

6.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 198., 2013.7.10., 67. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. március 12-én került elfogadásra az Európai GNSS Ügynökség létrehozásáról szóló 912/2010/EU rendelet módosításáról szóló .../2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2013)0022

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 512/2014/EU rendelet.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat