Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/2945(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B7-0241/2014

Podneseni tekstovi :

B7-0241/2014

Rasprave :

PV 11/03/2014 - 16
CRE 11/03/2014 - 16

Glasovanja :

PV 12/03/2014 - 8.28
CRE 12/03/2014 - 8.28
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0235

Usvojeni tekstovi
PDF 321kWORD 105k
Srijeda, 12. ožujka 2014. - Strasbourg
Izvješće o napretku Turske za 2013.
P7_TA(2014)0235B7-0241/2014

Rezolucija Europskog parlamenta od 12. ožujka 2014. o izvješću o napretku Turske za 2013. (2013/2945(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir radni dokument službi Komisije pod nazivom „Turska: izvješće o napretku” (SWD(2013) 0417),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 16. listopada 2013. naslovljenu „Strategija proširenja i glavni izazovi za 2013. – 2014.” (COM(2013)0700),

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije, posebno one od 10. veljače 2010. o izvješću o napretku Turske za 2009.(1), od 9. ožujka 2011. o izvješću o napretku Turske za 2010.(2), od 29. ožujka 2012. o izvješću o napretku Turske za 2011.(3), od 18. travnja 2013. o izvješću o napretku Turske za 2012.(4) i od 13. lipnja 2013. o situaciji u Turskoj(5),

–  uzimajući u obzir pregovarački okvir za Tursku od 3. listopada 2005.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2008/157/EZ od 18. veljače 2008. o načelima, prioritetima i uvjetima sadržanima u Pristupnom partnerstvu s Republikom Turskom(6) („Pristupno partnerstvo”) te prethodne odluke Vijeća o Pristupnom partnerstvu od 2001., 2003. i 2006.,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 14. prosinca 2010., 5. prosinca 2011., 11. prosinca 2012. i 25. lipnja 2013.,

–  uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima,

–  uzimajući u obzir zaključke iz izvješća povjerenika Vijeća Europe za ljudska prava od 26. studenog 2013. u kojem se ističe neprikladno ponašanje snaga reda tijekom prosvjeda u Geziju,

–  uzimajući u obzir članak 110. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da su pristupni pregovori s Turskom otvoreni 3. listopada 2005. i da je otvaranje tih pregovora polazište za dugotrajan i vremenski neograničen proces utemeljen na poštenim i strogim uvjetima i predanosti reformama;

B.  budući da se Turska obvezala na ispunjenje kopenhaških kriterija, odgovarajuće i djelotvorne reforme, dobrosusjedske odnose i postupno usklađivanje s EU-om; budući da te napore treba smatrati prilikom da Turska nastavi svoj proces modernizacije;

C.  budući da EU treba ostati mjerilo za reforme u Turskoj;

D.  budući da potpuno udovoljavanje kopenhaškim kriterijima i sposobnost integracije u EU, u skladu sa zaključcima sa sjednice Europskog vijeća u prosincu 2006., ostaje osnova za pristupanje EU-u;

E.  budući da je u svojim zaključcima od 11. prosinca 2012. Vijeće poduprlo novi pristup Komisije u pogledu pregovaračkih okvira za nove države kandidatkinje da vladavinu prava stavi u središte politike proširenja i potvrdilo središnje mjesto koje u pregovaračkom procesu zauzimaju Poglavlje 23. (pravosuđe i temeljna prava) i Poglavlje 24. (pravda, sloboda i sigurnost), koja bi trebalo riješiti u ranoj fazi pregovora da bi se postavila jasna mjerila i ostavilo dovoljno vremena za unošenje potrebnih promjena u zakonodavstvo, reforme institucija pa time i uspješnost pri njihovu provođenju;

F.  budući da je u svojoj Komunikaciji naslovljenoj „Strategija proširenja i glavni izazovi za 2013. ‒ 2014.” Komisija zaključila da je Turska po svome gospodarstvu, strateškom položaju i važnoj regionalnoj ulozi strateški partner EU-a i dragocjena sastavnica gospodarske konkurentnosti EU-a te da je u prethodnih 12 mjeseci postignut znatan napredak u reformama; budući da je Komisija pozvala na daljnje reforme i promicanje dijaloga u čitavom političkom spektru u Turskoj i u turskom društvu kao cjelini;

G.  budući da Turska već osmu godinu zaredom nije provela odredbe koje proizlaze iz Sporazuma o pridruživanju između EZ-a i Turske i njegova Dodatnog protokola;

H.  budući da Turska za vlastitu dobrobit, a s ciljem povećanja stabilnosti i promicanja dobrosusjedskih odnosa, mora pojačati napore u rješavanju otvorenih bilateralnih pitanja, uključujući neriješene pravne obveze i sporove s neposrednim susjedima oko kopnenih i morskih granica te zračnog prostora, u skladu s odredbama povelje UN-a i s međunarodnim pravom;

I.  budući da Turska ima potencijal igrati ključnu ulogu u povećanju raznolikosti izvora energije i pravaca za tranzit nafte, plina i električne energije iz susjednih zemalja u EU i da postoji potencijal za Tursku i za EU da ostvare korist od bogatih turskih obnovljivih izvora energije radi stvaranja održivoga gospodarstva s niskim udjelom ugljika;

J.  budući da je borba protiv korupcije na svim razinama važan element funkcioniranja vladavine prava;

K.  budući da Turska i dalje ima aktivnu ulogu u širem susjedstvu te važnu ulogu u regiji;

Vjerodostojna predanost i čvrsti demokratski temelji

1.  pozdravlja izvješće o napretku Turske za 2013. i dijeli zaključak Komisije da je Turska strateški partner EU-a i da je u prethodnih 12 mjeseci postignut znatan napredak u reformama; podvlači važnost i nužnost daljnjih reformi radi osiguranja veće odgovornosti i transparentnosti u turskoj javnoj upravi i promicanja dijaloga u čitavom političkom spektru i u društvu u širem smislu, a posebno stvarnim uključivanjem civilnog društva i njegovim osnaživanjem, uz potpuno poštivanje temeljnih prava i vladavine prava u praksi; podsjeća da u svakoj demokraciji načelo diobe vlasti, vladavina prava i temeljna ljudska prava imaju središnju ulogu te naglašava važnost nepristranog i neovisnog pravosuđa u istinski demokratskoj državi;

2.  primjećuje moć preobrazbe koju imaju pregovori između Unije i Turske te naglašava važnost tijesnog dijaloga i suradnje između Turske i EU-a u procesu reforme kako bi pregovori i dalje davali Turskoj jasna i vjerodostojna referentna mjerila; stoga naglašava važnost vjerodostojnih pregovora, vođenih u dobroj vjeri i utemeljenih na zajedničkoj predanosti Turske i Unije djelotvornim reformama kojima se učvršćuju demokratski temelji turskog društva, promiču temeljne vrijednosti i stvaraju pozitivne promjene u turskim institucijama, u zakonodavstvu i u mentalitetu društva; stoga pozdravlja otvaranje Poglavlja 22.;

3.  pozdravlja potpisivanje sporazuma o ponovnom prihvatu između EU-a i Turske te pokretanje dijaloga o liberalizaciji viznog režima 16. prosinca 2013.; naglašava važnost postizanja zajedničkog razumijevanja između Turske i EU-a o važnosti sporazuma o ponovnom prihvatu i plana za liberalizaciju viznog režima za obje strane; s tim u vezi poziva EU da Turskoj pruži svu tehničku i financijsku potporu za provedbu sporazuma o ponovnom prihvatu, a Tursku poziva da uspostavi odgovarajuću politiku usmjerenu na pružanje učinkovite međunarodne zaštite tražiteljima azila i jamčenje ljudskih prava migranata; stajališta je da je osnivanje Opće uprave za upravljanje migracijom i provedba Zakona o strancima i međunarodnoj zaštiti prvi pozitivan korak u tom smjeru; podsjeća da je Turska jedna od ključnih tranzitnih zemalja za nezakonitu migraciju prema EU-u i naglašava važnost brze ratifikacije sporazuma o ponovnom prihvatu i njegovu djelotvornu provedbu prema svim državama članicama; poziva Tursku da potpuno i učinkovito provodi postojeće bilateralne sporazume o ponovnom prihvatu; naglašava jasne prednosti olakšavanja pristupa EU-u poslovnim ljudima, sveučilišnom osoblju, studentima i predstavnicima civilnog društva te poziva Tursku i Komisiju da naprave pomak u dijalogu kako bi se ostvario konkretan napredak u liberalizaciji viznog režima;

Ispunjavanje kopenhaških kriterija

4.  izrazito je zbrinut zbog nedavnih događaja u Turskoj u vezi s navodima o korupciji na visokoj razini; žali zbog otpuštanja tužitelja i policajaca koji su provodili izborne istrage jer je to protivno temeljnom načelu nezavisnog sudstva i snažno utječe na mogućnost vjerodostojnih istraga; izražava žaljenje zbog ozbiljnog urušavanja povjerenja između vlade, sudstva, policije i medija; potiče stoga tursku vladu da pokaže potpunu predanost demokratskim načelima te da se suzdrži od svakog daljnjeg uplitanja u istrage i kazneni progon korupcije;

5.  podsjeća tursku vladu na njezinu predanost iskorjenjivanju korupcije, posebno provođenjem većine preporuka navedenih u izvješću o vrednovanju Skupine država za borbu protiv korupcije pri Vijeću Europe (GRECO) iz 2005.; poziva tursku vladu da osigura dobro funkcioniranje Revizorskog suda u skladu s primjenjivim međunarodnim normama te da javnosti i institucijama kojih se to tiče, a posebno Velikoj narodnoj skupštini Turske, osigura neograničen pristup izvješćima tog suda, uključujući izvješća o snagama sigurnosti; poziva Tursku da osigura suradnju svih ministara s Revizorskim sudom; naglašava još jednom potrebu da se uspostave sudske policijske snage, koje bi djelovale pod nadležnošću sudstva;

6.  upozorava na ključnu ulogu sustava provjera i ravnoteža za svaku modernu demokratsku državu i na temeljnu ulogu koju Velika narodna skupština Turske mora imati u središtu turskog političkog sustava u pružanju okvira za dijalog i stvaranje konsenzusa među svim političkim strankama; izražava zabrinutost zbog političke polarizacije i nedostatka spremnosti vlade i oporbe da postignu konsenzus o ključnim reformama i izradi novog ustava Turske; potiče sve političke dionike, vladu i oporbu da zajedno rade na širenju vizije pluralizma u državnim institucijama te na promicanju modernizacije i demokratizacije države i društva; naglašava ključnu ulogu organizacija civilnog društva i potrebu za primjerenom komunikacijom s javnošću o postupku reformi; poziva političku većinu da aktivno uključi druge političke snage i organizacije civilnog društva u postupak rasprave o odgovarajućim reformama te da na uključiv način uzme u obzir njihove interese i poglede; naglašava da ustavna reforma mora ostati glavni prioritet u postupku daljnje modernizacije i demokratizacije Turske;

7.  zabrinut je zbog navoda o sustavnom profiliranju javnih službenika, policije i snaga sigurnost koje vlasti provode na temelju vjerske, etničke i političke pripadnosti;

8.  naglašava hitnu potrebu za daljnjim napretkom u provedbi ustavnih izmjena iz 2010., posebno za donošenjem zakonâ o zaštiti osobnih podataka i vojnom pravosuđu te zakonâ o uvođenju posebnih mjera za promicanje jednakosti spolova; naglašava važnost stroge primjene tih zakonodavnih promjena nakon njihova donošenja;

9.  pohvaljuje rad Odbora za mirenje koji je postigao konsenzus o 60 ustavnih amandmana, no izražava zabrinutost zbog prekida njegova rada i trenutnog nedostatka napretka; duboko vjeruje da bi se rad na novom ustavu za Tursku trebao nastaviti jer je to nužno za proces reformi u Turskoj; naglašava važnost postizanja konsenzusa u okviru procesa ustavne reforme o djelotvornom sustavu diobe vlasti i uključivoj definiciji državljanstva kako bi se izradio potpuno demokratski ustav koji jamči jednaka prava svim građanima Turske; naglašava da bi Turska, kao država članica Vijeća Europe, imala koristi od aktivnog dijaloga o procesu ustavne reforme s Venecijanskom komisijom; naglašava da bi proces ustavne reforme trebalo provesti transparentno i uključivo, uz potpuno sudjelovanje civilnog društva u svim fazama;

10.  izrazito je zabrinut zbog novog zakona o Visokom sudbenom i državnoodvjetničkom vijeću te naglašava snažnu i središnju ulogu ministra pravosuđa, koja nije u skladu s načelom nezavisnog sudstva, a to je nužan preduvjet za demokratski sustav provjera i ravnoteža koji u potpunosti funkcionira; naglašava da bi pravila o izboru, sastavu i radu Visokog sudbenog i državnoodvjetničkog vijeća u potpunosti trebala biti u skladu s europskim normama te poziva tursku vladu da se detaljno posavjetuje s Europskom komisijom i Venecijanskom komisijom i revidira novi zakon o Visokom sudbenom i državnoodvjetničkom vijeću u skladu s njihovim preporukama;

11.  pozdravlja demokratizacijski paket koji je vlada predstavila 30. rujna 2013. te je poziva da ga brzo i u potpunosti provede, da se na odgovarajući način savjetuje s oporbom i relevantnim organizacijama civilnog društva u pripremi provedbenog zakonodavstva te da nastavi s radom na reformama u cilju preispitivanja izbornog sustava, uključujući spuštanje praga od 10 %, i uz odgovarajuće uključivanje svih sastavnica turskog društva radi jačanja demokracije i boljeg odražavanja postojećeg pluralizma u zemlji; naglašava hitnu potrebu za sveobuhvatnim antidiskriminacijskim zakonodavstvom i uspostavom odbora za antidiskriminaciju i jednakost; poziva stoga vladu da osigura da zakonodavstvo o zločinima iz mržnje nudi zaštitu svim građanima i zajednicama, uključujući osobe koje pripadaju skupini LGBTI; potiče vladu na poduzimanje koraka kako bi se bez odlaganja poboljšala prava alevitske zajednice; poziva na daljnje napore kako bi se riješila diskriminacija s kojom se suočava romska manjina, kao i na povećanje zapošljavanja i smanjenje prekida školovanja;

12.  pozdravlja uspostavu novih institucija, osobito pučkog pravobranitelja i turske nacionalne institucije za ljudska prava, koje su počele s radom 2013., stvarajući tako dodatne mehanizme od kojih pojedinci mogu tražiti zaštitu svojih temeljnih prava i sloboda;

13.  izrazito žali zbog gubitka života prosvjednika i policije, zbog prekomjerne policijske upotrebe sile i nasilja nekih marginalnih skupina; smatra da prosvjedi u parku Gezi svjedoče o postojanju živog civilnog društva u Turskoj kao i o potrebi za hitnim nastavkom neophodnog dijaloga i reformi u promicanju temeljnih vrijednosti; žali zbog očitog neuspjeha sudova u kažnjavanju svih državnih službenika i policajaca odgovornih za prekomjerno nasilje, gubitke života i teške ozljede prosvjednika iz parka Gezi te stoga pozdravlja otvorene sudske i upravne istrage (koje je pokrenulo ministarstvo unutarnjih poslova) te istrage pučkog pravobranitelja o pritužbama u vezi s događajima u parku Gezi kao novu priliku da se pokaže potpuna predanost vladavini prava i da se odgovorni privedu pravdi; očekuje da će se te istrage u potpunosti i bez odgode pozabaviti navedenim problemima; poziva Tursku da usvoji odgovarajuće postupke unutarnje revizije te da uspostavi nezavisno nadzorno tijelo za policijske prijestupe; smatra da događaji u parku Gezi naglašavaju potrebu za dalekosežnim reformama kako bi se osiguralo poštovanje slobode okupljanja; potiče ministarstvo unutarnjih polova i policiju da uspostave metode za rješavanje javnih prosvjeda na suzdržaniji način i poziva ih posebice da ne provode uhićenja medicinskog osoblja, pravnika i drugih stručnih osoba koje osiguravaju osnovna prava prosvjednika niti da ometaju njihov rad; izražava zabrinutost zbog kaznenih progona stručnjaka u zdravstvu, odvjetnika, članova akademske zajednice, studenata, udruženja, u vezi s njihovim nenasilnim aktivnostima tijekom događaja u Geziju;

14.  primjećuje da neviđeni val prosvjeda također odražava opravdanu težnju mnogih građana Turske za snažnijom demokracijom; ponavlja da u demokratskoj politici vlade moraju promicati toleranciju i svim građanima jamčiti slobodu vjeroispovijedi ili uvjerenja; poziva vladu da poštuje pluralizam i bogatstvo turskog društva;

15.  izrazito je zabrinut zbog vrlo ograničene zastupljenosti događajâ u parku Gezi u turskim medijima te zbog otpuštanja novinara koji su kritizirali vladin odgovor na te događaje; podsjeća da su sloboda izražavanja i pluralizam medija, uključujući digitalne i društvene medije, u središtu europskih vrijednosti te da je nezavisnost novinarstva ključna za demokratsko društvo jer omogućava građanima da aktivno sudjeluju u neformalnom kolektivnom postupku donošenja odluka jačajući time demokraciju; izrazito je zabrinut zbog novog zakona o internetu kojim se uvodi pretjerana kontrola i nadzor pristupa internetu i koji bi mogao znatno utjecati na slobodu izražavanja, istražno novinarstvo, demokratski nadzor i pristup politički raznovrsnim informacijama na internetu; ističe da su EU i Organizacija za europsku sigurnost i suradnju izrazito zabrinuti te poziva tursku vladu da revidira zakon u skladu s europskim normama o slobodi medija i slobodi izražavanja; još jednom ponavlja svoju zabrinutost zbog činjenice da je većina medija okupljena u vlasništvu velikih konglomerata sa širokim rasponom poslovnih interesa te upozorava na zabrinjavajuću i raširenu pojavu autocenzure među vlasnicima medija i novinarima; izražava zabrinutost zbog otpuštanja novinara s njihovih radnih mjesta u medijima zbog kritiziranja vlade; izrazito je zabrinut zbog postupaka kojima se kažnjavaju vlasnici kritički nastrojenih medija; izražava zabrinutost zbog posljedica akreditacije koju provode državne institucije, a usmjerene su poglavito na oporbene medije; oštro osuđuje iznimno visok broja novinara koji su trenutno u istražnom pritvoru, čime se ugrožava sloboda izražavanja i medija, te poziva turske sudbene vlasti da preispitaju i riješe te slučajeve što je prije moguće; naglašava posebnu ulogu javnih medija u jačanju demokracije i poziva tursku vladu da osigura nezavisnost i održivost javnih medija u skladu s europskim normama;

16.  izražava duboku zabrinutost i nezadovoljstvo zbog toga što ne postoji iskreni dijalog i savjetovanje o nacrtu zakona o internetu i nacrtu zakona o Visokom sudbenom i državnoodvjetničkom vijeću te primjećuje da to očito odstupa od prethodnih slučajeva dobre suradnje; duboko je zabrinut što zakon o internetu i zakon o Visokom sudbenom i državnoodvjetničkom vijeću udaljava Tursku od puta prema ispunjenju kriterija iz Kopenhagena te poziva vladu Turske da se angažira u iskrenom, konstruktivnom dijalogu o dva zakona i budućem zakonodavstvu, a posebno o medijima i pravosuđu, te da učini sve što je u njezinoj moći da se ponovo pokrene postupak pregovora o pristupanju te pokaže iskrena predanost europskoj perspektivi, također i kroz reformu zakona o internetu i zakona o Visokom sudbenom i državnoodvjetničkom vijeću;

17.  izražava zabrinutost zbog nedavnih izjava turskog premjera da bi mogao postrožiti postojeći zakon o internetu i zabraniti Facebook i YouTube;

18.  primjećuje da je ad hoc Izaslanstvo Parlamenta za promatranje suđenja novinarima u Turskoj, osnovano u 2011. godini i navedeno u rezolucijama Parlamenta o izvješćima o napretku Turske za 2011. i 2012., predstavilo privremeno izvješće o aktivnosti u 2013., koje se temelji na promatranju činjenica, te da će 1. travnja 2014. objaviti godišnje izvješće o aktivnosti;

19.  primjećuje zabrinutost u turskom društvu zbog prekomjernog opsega u slučaju Ergenekon, nepravilnosti u pogledu propisanog postupka te navoda o uporabi proturječnih dokaza protiv optuženika koji, kao u slučaju Sledgehammer, dovode u pitanje prihvaćanje presude; još jednom naglašava, s obzirom na navedeno, da slučaj Saveza kurdskih zajednica (KCK) mora pokazati snagu te pravilno, neovisno, nepristrano i transparentno funkcioniranje turskih demokratskih institucija i pravosuđa, kao i čvrstu, bezuvjetnu obvezu poštovanja temeljnih prava; poziva izaslanstvo EU-a u Ankari da pomno promatra daljnji razvoj u tim slučajevima, uključujući eventualan žalbeni postupak i uvjete pritvora, te da o tome izvijesti Komisiju i Parlament;

20.  skreće osobitu pozornost na suđenja Fusun Erdogan i Pinar Selek; smatra da su ta suđenja primjer nedostataka turskog pravosudnog sustava te izražava zabrinutost zbog činjenice da su postupci protiv Pinar Selek trajali 16 godina; ustraje da sva suđenja trebaju biti provedena transparentno tako da se poštuje vladavina prava i osiguraju primjereni uvjeti;

21.  izražava zabrinutost zbog sve dublje kulturne podjele u Turskoj u vezi s takozvanim „pitanjima životnog stila”, kojima se izaziva rizik mogućnosti da vlasti počnu zadirati u privatnost građana, na što ukazuju posljednje izjave o tome koliko bi djece žene trebale imati, o zajedničkom smještaju za studente i studentice i o prodaji alkohola;

22.  primjećuje da je provedba trećeg paketa reformi pravosuđa dovela do oslobađanja znatnog broja pritvorenika i pozdravlja četvrti paket reformi pravosuđa kao još jedan važan korak prema usklađivanju turskog pravosuđa sa standardima i vrijednostima EU-a; posebno primjećuje, (i) novu i važnu razliku između slobode izražavanja, tiska i okupljanja te poticanja na nasilje ili počinjenje terorističkih akata, (ii) ograničenje kaznenog djela veličanja zločina ili zločinca na slučajeve gdje postoji jasna i neposredna prijetnja za javni red, i (iii) suženje opsega kaznenog djela počinjenja zločina u ime organizacije, bez članstva u njoj, samo na oružane organizacije;

23.  pozdravlja inicijative Visokog sudbenog i državnoodvjetničkog vijeća za promicanje osposobljavanja velikog broja sudaca i državnih odvjetnika u području ljudskih prava te za promicanje operativnog razumijevanja sudske prakse Europskog suda za ljudska prava; prima na znanje donošenje akcijskog plana za sprječavanje kršenja Europske konvencije o ljudskim pravima i poziva vladu da osigura njezinu brzu i djelotvornu primjenu s ciljem konačnog rješavanja pitanja koja su otvorile presude Europskog suda za ljudska prava u kojima se smatra da je Turska prekršila odredbe Europske konvencije o ljudskim pravima; potiče vladu da nastavi ambiciozne pravosudne reforme utemeljene na potrebi unapređenja zaštite i promicanja temeljnih prava; s tim u vezi naglašava kao prioritetno pitanje potrebu za reformom protuterorističkog zakona;

24.  poziva Tursku da se obveže na borbu protiv nekažnjivosti i uspješno privede kraju napore za pristupanje Rimskom statutu Međunarodnog kaznenog suda;

25.  potvrđuje važnost otvaranja poglavlja 23. (pravosuđe i temeljna prava) i 24. (pravda i unutarnji poslovi) na početku procesa pregovora i njihova zatvaranja na kraju; naglašava da bi to bilo sukladno s novim pristupom Komisije za nove države kandidatkinje; podsjeća da se otvaranje tih poglavlja temelji na ispunjavanju uvjeta definiranih u službenim mjerilima te stoga naglašava da bi se davanjem službenih mjerila Turskoj za otvaranje poglavlja 23. i 24. osigurao jasan plan za proces reforme te bi se poticao proces reforme, a posebno bi se osiguralo pružanje jasnog uporišta za proces reforme u Turskoj na temelju europskih standarda, s posebnim osvrtom na pravosuđe; stoga poziva Vijeće da učini ponovne napore za davanje službenih mjerila te naposljetku, nakon ispunjavanja utvrđenih kriterija, za otvaranje poglavlja 23. i 24.; poziva Tursku da surađuje što je moguće više u tu svrhu; poziva Komisiju da bez odgode promiče daljnji dijalog i suradnju s Turskom u područjima pravosuđa i temeljnih prava te pravde i unutarnjih poslova u okviru pozitivnog programa;

26.  pohvaljuje odluku Vijeća zaklada da sirijskoj zajednici u Turskoj vrati zemljište povijesnog samostana Mor Gabriel u skladu s obvezom koju je vlada preuzela u paketu demokratizacije; naglašava kako je važno da se i dalje osigura primjeren pravni okvir za uspostavljanje vlasničkih prava svih vjerskih zajednica; naglašava kako je važno da se nastavi proces reforme u području slobode mišljenja, savjesti i vjeroispovijesti tako da se vjerskim zajednicama omogući da dobiju pravnu osobnost, uklone sva ograničenja obuke, imenovanja i sljedništva svećenstva, poštuju sve relevantne presude Europskog suda za ljudska prava i preporuke Venecijanske komisije te uklone svi oblici diskriminacije ili prepreke na temelju vjeroispovijesti; poziva vladu Turske da razmotri zahtjev alevijske zajednice za priznanje cemevija kao samostalnih svetišta; naglašava važnost uklanjanja svih prepreka za brzo ponovno otvaranje sjemeništa Halki i javnu uporabu crkvene titule Ekumenskog patrijarha; poziva vrhovni sud, Yargitay, da preinači svoju odluku kojom je povijesna crkva Aja Sofija u Trabzonu pretvorena u džamiju i potakne njeno neposredno ponovno otvarenje kao muzeja.

27.  izražava potporu za bazu podataka o nasilju nad ženama koju trenutačno sastavlja Ministarstvo obitelji i socijalne politike; traži da se postojeće zakonodavstvo o osnivanju skloništa za žene žrtve obiteljskog nasilja dopuni odgovarajućim mehanizmima praćenja kad lokalne vlasti propuste osnovati takva skloništa; podupire napore Ministarstva obitelji i socijalne politike da povise kazne za prisilne brakove u ranoj dobi koji se moraju iskorijeniti te ga potiče da nastavi tim putem; poziva na daljnje napore za iskorjenjivanje takozvanih „ubojstava iz časti”; ponovno izražava zabrinutost zbog niske razine socijalne i gospodarske uključenosti žena te njihova sudjelovanja u radnoj snazi, u politici i na višim položajima u upravi te potiče vladu da donese odgovarajuće mjere za promicanje važnije uloge žena u gospodarskom i političkom ustroju Turske; poziva sve političke stranke da poduzmu posebne aktivnosti kako bi se dodatno potaknulo osnaživanje žena u pogledu aktivnog sudjelovanja u politici; naglašava ključnu ulogu obrazovanja i stručnog osposobljavanja u promicanju socijalne uključenosti žena te važnost uključivanja načela jednakosti spolova u zakonodavni postupak i provedbu zakona;

28.  snažno podupire inicijativu vlade kojom se nastoji riješiti kurdsko pitanje na temelju pregovora s Kurdistanskom radničkom strankom (PKK) s ciljem da se konačno okončaju terorističke aktivnosti PKK-a; pozdravlja činjenicu da je obrazovanje na kurdskom jeziku sada dopušteno u privatnim školama i potiče vladu da uvede potrebne reforme s ciljem promicanja socijalnih, kulturnih i ekonomskih prava kurdske zajednice, također i kroz obrazovanje na kurdskom jeziku u javnim školama, na temelju primjerenog savjetovanja s relevantnim zainteresiranim stranama i opozicijom, te s općim ciljem olakšavanja stvarnog otvaranja u pogledu zahtjeva za osnovna prava svim građanima Turske; traži od Turske da potpiše Europsku povelju o regionalnim ili manjinskim jezicima Vijeća Europe; izražava zabrinutost zbog velikog broja slučajeva pokrenutih protiv pisaca i novinara koji pišu o kurdskom pitanju te zbog uhićenja nekoliko kurdskih političara, gradonačelnika i članova općinskih vijeća, sindikalista, odvjetnika, prosvjednika i boraca za ljudska prava, u vezi sa suđenjem Savezu kurdskih zajednica (KCK); poziva oporbu da aktivno podupre pregovore i reforme kao važan korak za dobrobit turskog društva u cjelini; poziva turske vlasti i Komisiju da blisko surađuju pri procjeni toga koji bi se programi u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) mogli koristiti za promicanje održivog razvoja na jugoistoku u okviru pregovora o Poglavlju 22.;

29.  pozdravlja očekivanu brzu provedbu izjave o namjeri turske vlade o ponovnom otvaranju grčke manjinske škole na otoku Gökçeada (Imbros), što predstavlja pozitivan korak prema očuvanju dvokulturne značajke otoka Gökçeada (Imbros) i Bozcaada (Tenedos) u skladu s Rezolucijom 1625(2008.) Parlamentarne skupštine Vijeća Europe; no primjećuje da su potrebne daljnje mjere za rješavanje problema s kojima se suočavaju pripadnici grčke manjine, posebno u pogledu prava vlasništva; u tom pogledu poziva turske vlasti, s obzirom na sve manji broj pripadnika manjine, da potiču i podupiru iseljene manjinske obitelji koje se žele vratiti na otok;

30.  smatra da su socijalni dijalog i uključenost socijalnih partnera ključni za razvoj naprednog i pluralističkog društva te da je to način za promicanje socijalne i gospodarske uključenosti u širem smislu; naglašava važnost daljnjeg napretka u području socijalne politike i zapošljavanja, posebno radi uklanjanja svih zapreka učinkovitom funkcioniranju i nesmetanom radu sindikata, osobito u malim i srednjim poduzećima, uspostavi nacionalne strategije zapošljavanja, rješavanju neprijavljenog rada, povećanju opsega mehanizama socijalne zaštite te povećanju stopa zaposlenosti žena i osoba s invaliditetom; primjećuje da se provodi novo zakonodavstvo o sindikalnim pravima i u javnom i u privatnom sektoru te poziva Tursku da poduzme sve napore za potpuno usklađivanje zakonodavstva sa standardima Međunarodne organizacije rada,posebno pravo na štrajk i pravo na kolektivno pregovaranje; naglašava važnost otvaranja Poglavlja 19. o socijalnoj politici i zapošljavanju;

Izgradnja dobrosusjedskih odnosa

31.  primjećuje trajne napore Turske i Grčke da poboljšaju svoje bilateralne odnose, uključujući i napore na bilateralnim sastancima; žali, međutim, što turska Velika narodna skupština nije povukla prijetnju proglašenjem valjanog povoda za rat koju je uputila Grčkoj; potiče tursku vladu da prekine opetovane povrede grčkoga zračnog prostora i teritorijalnih voda, kao i letove turskih vojnih letjelica iznad grčkih otoka;

32.  poziva tursku vladu da bez daljnje odgode potpiše i ratificira Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravu mora, koja je dio pravne stečevine, i podsjeća na potpunu legitimnost isključivog gospodarskog pojasa Republike Cipra; poziva Tursku da poštuje suverena prava svih država članica, uključujući i prava u vezi s istraživanjem i iskorištavanjem prirodnih resursa na područjima ili u vodama pod njihovim suverenitetom;

33.  ponavlja svoju snažnu potporu ponovnom ujedinjenju Cipra, utemeljenu na pravednom i održivom rješenju za obje zajednice te u tom pogledu pozdravlja zajedničku izjavu vođa obiju zajednica o ponovnom pokretanju pregovora o ponovnom ujedinjenju Cipra i obvezi obiju strana za pronalaskom rješenja zasnovanog na federaciji dviju zona i dviju zajednica s političkom jednakosti i da će ujedinjeni Cipar, kao član UN-a i EU-a, posjedovati jedinstvenu međunarodnu pravnu osobnost, jedinstven suverenitet i jedinstveno ujedinjeno ciparsko državljanstvo; pohvaljuje predanost obiju strana u stvaranju pozitivnog okružja za osiguranje uspješnosti pregovora i mjera zasnovanih na povjerenju za pružanje potpore procesu pregovora; traži od Turske da aktivno podrže pregovore koji za cilj imaju pravedno, sveobuhvatno i održivo rješenje pod pokroviteljstvom glavnog tajnika UN-a i u skladu s mjerodavnim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a; poziva Tursku da počne povlačiti svoje snage s Cipra i da prepusti odsječeni dio Famaguste UN-u u skladu s Rezolucijom 550 (1984.) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda; poziva Republiku Cipar da otvori luku Famagusta pod carinskim nadzorom EU-a s ciljem promicanja pozitivne klime pogodne za uspješno rješenje pregovora o ponovnom ujedinjenju koji su u tijeku, te da dopusti turskoj zajednici na Cipru da izravno trguje na zakonit način prihvatljiv svima; prima na znanje prijedloge ciparske vlade za rješenje gore navedenih pitanja;

34.  pozdravlja zajedničku izjavu gradonačelnika g. Alexisa Galanosa i gradonačelnika g. Oktaya Kayalpa od 10. prosinca 2013. u kojima izražavaju snažnu potporu ujedinjenju Famaguste;

35.  pozdravlja odluku Turske da Odboru za nestale osobe omogući pristup ograđenom vojnom području u sjevernom dijelu Cipra i potiče Tursku da Odboru omogući pristup odgovarajućim arhivima i vojnim zonama za ekshumaciju; poziva na osobito poštovanje rada Odbora za nestale osobe;

36.  naglašava važnost usklađenog i sveobuhvatnog pristupa sigurnosti u istočnom Sredozemlju i poziva Tursku da omogući politički dijalog između EU-a i NATO-a povlačenjem veta na suradnju EU-a i NATO-a uključujući Cipar, te istovremeno poziva Republiku Cipar da povuče veto na sudjelovanje Turske u Europskoj obrambenoj agenciji;

37.  potiče Tursku i Armeniju da započnu s normalizacijom odnosa ratifikacijom protokolâ o uspostavi diplomatskih odnosa bez postavljanja preduvjetâ, otvaranjem granice i aktivnim poboljšanjem odnosa, posebno u smislu prekogranične suradnje i gospodarske integracije;

Unapređenje suradnje EU-a i Turske

38.  žali zbog odbijanja Turske da ispuni svoju obavezu pune, nediskriminirajuće primjene Dodatnog protokola Sporazumu o pridruživanju između EZ-a i Turske prema svim državama članicama; podsjeća da to odbijanje i dalje ima duboki učinak na proces pregovora;

39.  ističe da je Turska i dalje šesti po veličini trgovinski partner EU-a i da je EU Turskoj najveći partner s udjelom od 38 % u ukupnoj turskoj trgovini i gotovo 71 % u izravnim stranim ulaganjima; pozdravlja Komisijin postupak ocjenjivanja carinske unije EU-a i Turske koji je u tijeku s ciljem procjene njezina učinka na objema stranama i načinâ da je se unaprijedi te potiče Tursku da ukloni preostala ograničenja slobodnom kretanju robe;

40.  vjeruje da bi se, u pogledu turske strateške uloge kao energetskog čvorišta i bogatih izvora obnovljive energije, trebala razmotriti bliska suradnja između EU-a i Turske na području energije i korist otvaranja pregovora o Poglavlju 15 o energetici, u cilju osiguranja odgovarajućeg regulatornog okvira; nadalje naglašava važnost uključivanja Turske u postupak oblikovanja europske energetske politike; naglašava činjenicu da se potrebno usmjeriti na klimatske promjene, obnovljivu energiju i prioritete u energetskoj učinkovitosti te u tom pogledu ističe moguću suradnju između EU-a i Turske u vezi s pitanjima zelene energije; traži od Komisije da odredi prioritete financiranja u korist projekata obnovljivih izvora energije, energetske mreže i međusobne povezanosti u Turskoj; traži od Turske da u potpunosti usvoji zakonodavstvo o procjeni utjecaja na okoliš, bez iznimke za velike projekte;

41.  ističe povećanu angažiranost Turske u Jugoistočnoj Europi, posebno u Bosni i Hercegovini, te potiče turske vlasti da usklade svoja stajališta s ZVSP-om EU-a, koordiniraju diplomatske aktivnosti s Visokom predstavnicom Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku/potpredsjednici Europske komisije te dalje ojačaju suradnju s državama članicama EU-a;

42.  pozdravlja predanost Turske pružanju humanitarne pomoći za gotovo milijun sirijskih izbjeglica; traži od Turske da pomno nadzire svoje granice kako bi spriječila ulazak boraca i oružja onih skupina za koje je pouzdano utvrđeno da su upletene u sustavna kršenja ljudskih prava ili koje se ne zalažu za demokratsku tranziciju u Siriji; vjeruje da bi EU, Turska i ostali međunarodni dionici trebali aktivno težiti razvoju zajedničke strateške vizije za promicanje političkog i demokratskog rješenja u Siriji bez odgode i poduprijeti političku i gospodarsku stabilnost u regiji, posebice u vezi s Jordanom, Libanonom, Iranom i Irakom; posebice ističe teške uvjete zajednice izbjeglica sirijskih alavita koja je potražila utočište na rubnim dijelovima velikih gradova i traži od Turske da im osigura učinkovito pružanje pomoći; ističe važnost osiguranja pristupa obrazovanju i zapošljavanju izbjegličkom stanovništvu te istovremeno izražava zabrinutost zbog društveno-gospodarskog utjecaja izbjegličkih zajednica na gradove i sela u blizini izbjegličkih kampova; traži od Komisije, država članica i međunarodne zajednice da blisko surađuju s Turskom kako bi se pružila pomoć izbjegličkom stanovništvu;

o
o   o

43.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku/potpredsjednici Europske komisije, glavnom tajniku Vijeća Europe, predsjedniku Europskog suda za ljudska prava, vladama i parlamentima država članica te vladi i parlamentu Republike Turske.

(1) SL C 341 E, 16.12.2010., str. 59.
(2) SL C 199 E, 7.7.2012., str. 98.
(3) SL C 257 E, 6.9.2013., str. 38.
(4) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0184.
(5) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0277.
(6) SL L 51, 26.2.2008., str. 4.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti