Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2011/0366(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0022/2014

Predložena besedila :

A7-0022/2014

Razprave :

PV 12/03/2014 - 14
CRE 12/03/2014 - 14

Glasovanja :

PV 13/03/2014 - 14.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0237

Sprejeta besedila
PDF 283kWORD 116k
Četrtek, 13. marec 2014 - Strasbourg
Sklad za azil, migracije in vključevanje ***I
P7_TA(2014)0237A7-0022/2014
Resolucija
 Besedilo
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2014 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za migracije in azil (COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0751),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 78(2) ter člena 79(2) in (4) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0443/2011),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 11. julija 2012(1)

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 18. julija 2012(2),

–  ob upoštevanju svoje odločitve z dne 17. januarja 2013 o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o predlogu(3),

–  ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 20. decembra 2013, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter mnenj Odbora za zunanje zadeve, Odbora za razvoj in Odbora za proračun (A7-0022/2014),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  odobri svoji izjavi, priloženi k tej resoluciji;

3.  se seznanja z izjavo Sveta in izjavama Komisije, priloženimi k tej resoluciji;

4.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji, Evropskemu azilnemu podpornemu uradu in nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 299, 4.10.2012, str. 108.
(2) UL C 277, 13.9.2012, str. 23.
(3) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0020.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 13. marca 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada za azil, migracije in vključevanje, o spremembi Odločbe Sveta 2008/381/ES ter razveljavitvi odločb št. 573/2007/ES in št. 575/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Odločbe Sveta 2007/435/ES
P7_TC1-COD(2011)0366

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) št. 516/2014.)


PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

Izjavi Evropskega parlamenta

Člen 80 PDEU:

Evropski parlament je sprejel zgornje dogovorjeno besedilo uredbe, ker je bilo treba uredbo sprejeti pravočasno za začetek delovanja Sklada za azil, migracije in vključevanje (v nadaljevanju: Sklad) v začetku leta 2014, ob upoštevanju interesa, da se ob nepopustljivosti Sveta doseže soglasje. Vseeno pa Evropski parlament ponavlja svoje stališče, na katerem je vztrajal ves čas pogajanj o tej uredbi, da ustrezna pravna podlaga za Sklad vključuje drugo poved člena 80 PDEU kot skupno pravno podlago. Namen te pravne podlage je uresničiti načelo solidarnosti, kakor je izraženo v prvi povedi člena 80 PDEU. Sklad uresničuje načelo solidarnosti zlasti z določbami o premestitvi prosilcev za mednarodno zaščito in upravičencev do mednarodne zaščite (člena 7 in 18) ter s svojimi določbami o preselitvi (člen 17). Evropski parlament poudarja dejstvo, da sprejetje te uredbe nikakor ne posega v nabor pravnih podlag, ki bodo zakonodajalcu na voljo v prihodnje, zlasti kar zadeva člen 80 PDEU.

Premestitev:

Da bi se spodbujala premestitev kot instrument solidarnosti in izboljšalo stanje v zvezi s premestitvijo, Evropski parlament poziva Evropski azilni podporni urad, naj v sodelovanju z Evropsko komisijo oblikuje navodila in metodologijo za premestitev po opravljenem popisu najboljših praks v zvezi s premestitvijo v državah članicah, vključno z notranjimi organizacijskimi sistemi ter pogoji za sprejem in vključevanje. Da bi se ustvarila spodbuda za premestitev in da bi se premestitev za sodelujoče države članice olajšala, Evropski parlament poziva Evropski azilni podporni urad, naj nudi tudi strokovno znanje o premestitvi in naj v sodelovanju z Evropsko komisijo usklajuje mrežo strokovnjakov o premestitvi, ki bi se lahko redno sestajala na tehničnih srečanjih o specifičnih praktičnih in zakonodajnih vprašanjih, hkrati pa bi nudila pomoč pri uporabi Sklada za azil, migracije in vključevanje za namene premestitve. Evropski parlament poziva Evropsko komisijo, naj spremlja razvoj in izboljšave azilnega sistema v državah članicah, ki bodo od premestitve imele koristi, in naj o tem poroča.

Izjava Sveta

Člen 80 PDEU:

Svet poudarja pomen načela solidarnosti in pravične delitve odgovornosti, ki ga morajo v skladu s členom 80 PDEU uveljavljati akti Unije, sprejeti v skladu s poglavjem PDEU o politiki glede mejne kontrole, azila in priseljevanja. Uredba o ustanovitvi Sklada za azil in migracije vsebuje ustrezne ukrepe za uveljavitev navedenega načela. Kljub temu Svet ponovno poudarja svoje stališče, da člen 80 PDEU ni pravna podlaga v smislu prava EU. Pravno podlago, ki zadevnim institucijam EU omogoča sprejetje pravnih aktov EU, v navedenem poglavju namreč vsebujejo le člen 77(2) in (3), člen 78(2) in (3) ter člen 79(2), (3) in (4) PDEU.

Izjavi Komisije

Člen 80 PDEU:

Komisija v upanju, da bo sklenjen kompromis in zagotovljeno takojšnje sprejetje predloga, podpira njegovo končno besedilo, vendar opozarja, da to ne vpliva na njeno pravico do pobude glede izbire pravne podlage, zlasti v zvezi z uporabo člena 80 PDEU v prihodnosti.

Evropska migracijska mreža (EMM):

Komisija v upanju, da bo sklenjen kompromis podpira končno besedilo člena 23, ki zagotavlja stalno financiranje dejavnosti Evropske migracijske mreže, hkrati pa ohranja sedanjo strukturo, cilje in upravljanje, kakor določa Odločba Sveta 2008/381/ES z dne 14. maja 2008. Vendar Komisija opozarja, da to ne vpliva na njeno pravico do pobude glede prihodnje obsežnejše spremembe organiziranosti in delovanja te mreže, kot je predvidela v svojem prvotnem predlogu za člen 23.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov