Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0056(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0166/2014

Indgivne tekster :

A7-0166/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/03/2014 - 14.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0238

Vedtagne tekster
PDF 100kWORD 36k
Torsdag den 13. marts 2014 - Strasbourg
Hongkongkonventionen om sikker og miljømæssigt forsvarlig ophugning af skibe ***
P7_TA(2014)0238A7-0166/2014

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2014 om udkast til Rådets afgørelse vedrørende medlemsstaternes ratifikation eller tiltrædelse i Den Europæiske Unions interesse af den internationale Hongkongkonvention af 2009 om sikker og miljømæssigt forsvarlig ophugning af skibe (15902/2013 – C7-0485/2013 – 2012/0056(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (15902/2013),

—  der henviser til Hongkongkonventionen om sikker og miljømæssigt forsvarlig ophugning af skibe fra 2009,

—  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013 af 20. november 2013 om ophugning af skibe og om ændring af forordning (EF) nr. 1013/2006 og direktiv 2009/16/EF(1),

—  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 192, stk. 1, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), og stk. 8, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C7‑0485/2013),

—  der henviser til forretningsordenens artikel 81, stk. 1, første og tredje afsnit, artikel 81, stk. 2, og artikel 90, stk. 7,

—  der henviser til henstilling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7-0166/2014),

1.  giver sin godkendelse til udkastet til Rådets afgørelse;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT L 330 af 10.12.2013, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik