Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0056(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0166/2014

Ingediende teksten :

A7-0166/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 13/03/2014 - 14.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0238

Aangenomen teksten
PDF 196kWORD 34k
Donderdag 13 maart 2014 - Straatsburg
Internationaal Verdrag van Hongkong voor het veilig en milieuverantwoord recyclen van schepen ***
P7_TA(2014)0238A7-0166/2014

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 maart 2014 over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij de lidstaten ertoe worden verplicht in het belang van de Europese Unie toe te treden tot het Internationaal Verdrag van Hongkong voor het veilig en milieuverantwoord recyclen van schepen (2009) of het te ratificeren (15902/2013 – C7-0485/2013 – 2012/0056(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (15902/2013),

–  gezien het Internationaal Verdrag van Hongkong voor het veilig en milieuverantwoord recyclen van schepen, 2009,

–  gezien Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 inzake scheepsrecycling, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1013/2006 en van Richtlijn 2009/16/EG(1),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 192, lid 1, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, letter a, punt v, en lid 8, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C7-0485/2013),

–  gezien artikel 81, lid 1, eerste en derde alinea, artikel 81, lid 2, en artikel 90, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A7-0166/2014),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van besluit van de Raad;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.

(1) PB L 330 van 10.12.2013, blz. 1.

Juridische mededeling - Privacybeleid