Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0056(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0166/2014

Teksty złożone :

A7-0166/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/03/2014 - 14.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0238

Teksty przyjęte
PDF 202kWORD 36k
Czwartek, 13 marca 2014 r. - Strasburg
Międzynarodowa konwencja z Hongkongu o bezpiecznym i ekologicznym recyklingu statków ***
P7_TA(2014)0238A7-0166/2014

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie ratyfikowania przez państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej, Międzynarodowej konwencji z Hongkongu o bezpiecznym i ekologicznie racjonalnym recyklingu statków z 2009 r. lub przystąpienia do niej (15902/2013 – C7-0485/2013 – 2012/0056(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (15902/2013),

–  uwzględniając Międzynarodową konwencję z Hongkongu o bezpiecznym i ekologicznie racjonalnym recyklingu statków z 2009 r.,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie recyklingu statków oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 i dyrektywę 2009/16/WE(1),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na podstawie art. 192 ust. 1, art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) i ust. 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7–0485/2013),

–  uwzględniając art. 81 ust. 1 akapity pierwszy i trzeci, art. 81 ust. 2 oraz art. 90 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7-0166/2014),

1.  wyraża zgodę na projekt decyzji Rady;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. L 330 z 10.12.2013, s. 1.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności