Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/0056(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0166/2014

Texte depuse :

A7-0166/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/03/2014 - 14.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0238

Texte adoptate
PDF 193kWORD 36k
Joi, 13 martie 2014 - Strasbourg
Convenția Internațională de la Hong Kong privind reciclarea sigură și ecologică a navelor ***
P7_TA(2014)0238A7-0166/2014

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 13 martie 2014 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind ratificarea Convenției internaționale de la Hong Kong privind reciclarea sigură și ecologică a navelor (2009) de către statele membre sau aderarea la aceasta, în interesul Uniunii Europene (15902/2013 – C7-0485/2013 – 2012/0056(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (15902/2013),

–  având în vedere Convenția internațională de la Hong Kong privind reciclarea sigură și rațională din punct de vedere ecologic a navelor, 2009,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind reciclarea navelor și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 și a Directivei 2009/16/CE(1),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 192 alineatul (1), articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) și articolul 218 alineatul (8) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7‑0485/2013),

–  având în vedere articolul 81 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 81 alineatul (2) și articolul 90 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0166/2014),

1.  aprobă propunerea de decizie a Consiliului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 330, 10.12.2013, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate