Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0056(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0166/2014

Predkladané texty :

A7-0166/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/03/2014 - 14.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0238

Prijaté texty
PDF 200kWORD 36k
Štvrtok, 13. marca 2014 - Štrasburg
Hongkonský medzinárodný dohovor o bezpečnej a environmentálne vhodnej recyklácii lodí ***
P7_TA(2014)0238A7-0166/2014

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2014 o návrhu rozhodnutia Rady o ratifikácii Hongkongského medzinárodného dohovoru o bezpečnej a environmentálne vhodnej recyklácii lodí z roku 2009 členskými štátmi alebo o pristúpení členských štátov k nemu v záujme Európskej únie (15902/2013 – C7-0485/2013 – 2012/0056(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (15902/2013),

–  so zreteľom na Hongkonský medzinárodný dohovor o bezpečnej a environmentálne vhodnej recyklácii lodí z roku 2009,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013 z 20. novembra 2013 o recyklácii lodí a o zmene nariadenia (ES) č. 1013/2006 a smernice 2009/16/ES(1),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 192 ods. 1 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) a ods. 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0485/2013),

–  so zreteľom na článok 81 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 81 ods. 2 a článok 90 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0166/2014),

1.  súhlasí s návrhom rozhodnutia Rady;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 330, 10.12.2013, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia