Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2011/0367(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0021/2014

Predložena besedila :

A7-0021/2014

Razprave :

PV 12/03/2014 - 14
CRE 12/03/2014 - 14

Glasovanja :

PV 13/03/2014 - 14.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0241

Sprejeta besedila
PDF 275kWORD 113k
Četrtek, 13. marec 2014 - Strasbourg
Sklad za azil, migracije in vključevanje ter Sklad za notranjo varnost (splošne določbe) ***I
P7_TA(2014)0241A7-0021/2014
Resolucija
 Besedilo
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2014 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o splošnih določbah o Skladu za migracije in azil ter o instrumentu za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter kriznega upravljanja (COM(2011)0752 – C7-0444/2011 – 2011/0367(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0752),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter člena 78(2), člena 79(2)(4), člena 82(1), člena 84 in člena 87(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0444/2011),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 11. julija 2012(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 18. julija 2012(2),

–  ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 20. decembra 2013 da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in mnenja Odbora za proračun (A7-0021/2014),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  upošteva izjavi Komisije, priloženi k tej resoluciji;

3.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 299, 4.10.2012, str. 108.
(2) UL C 277, 13.9.2012, str. 23.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 13. marca 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o splošnih določbah o Skladu za migracije, azil in vključevanje ter o instrumentu za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz
P7_TC1-COD(2011)0367

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) št. 514/2014.)


PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

Izjava Komisije o sprejetju nacionalnih programov

„Komisija si bo po svojih najboljših močeh prizadevala obvestiti Evropski parlament pred sprejetjem nacionalnih programov.“

Izjava Komisije o členu 5(4), pododstavek 2, točka (b) Uredbe 182/2011

„Komisija poudarja, da je sistematično sklicevanje na točko (b) drugega pododstavka člena 5(4) v nasprotju s črko in duhom Uredbe št. 182/2011 (UL L 55, 28.2.2011, str. 13). Ta določba se uporablja samo, če obstaja posebna potreba po odmiku od načelnega pravila, po katerem Komisija lahko sprejme osnutek izvedbenega akta, kadar ni izdano mnenje. Ker gre pri točki (b) drugega pododstavka za izjemo od splošnega pravila iz odstavka 4 člena 5, se njena uporaba ne more šteti za „diskrecijsko pravico“ zakonodajalca, ampak jo je treba razlagati restriktivno in njeno uporabo utemeljiti.“

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov