Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0364(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0315/2013

Predkladané texty :

A7-0315/2013

Rozpravy :

PV 12/03/2014 - 16
CRE 12/03/2014 - 16

Hlasovanie :

PV 13/03/2014 - 14.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0245

Prijaté texty
PDF 283kWORD 39k
Štvrtok, 13. marca 2014 - Štrasburg
Program Únie v oblasti finančného výkazníctva a auditu na roky 2014 – 2020 ***I
P7_TA(2014)0245A7-0315/2013
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2014 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program Únie určený na podporu osobitných činností v oblasti finančného výkazníctva a auditu na obdobie rokov 2014 – 2020 (COM(2012)0782 – C7-0417/2012 – 2012/0364(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0782),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0417/2012),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 20. marca 2013(1),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 11. decembra 2013, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre právne veci (A7-0315/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 161, 6.6.2013, s. 64.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. marca 2014 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014, ktorým sa ustanovuje program Únie určený na podporu osobitných činností v oblasti finančného výkazníctva a auditu na roky 2014 – 2020 a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 716/2009/ES
P7_TC1-COD(2012)0364

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 258/2014.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia