Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2612(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0234/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2014 - 14.16
CRE 13/03/2014 - 14.16

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0252

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 443kWORD 143k
Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο
Προτεραιότητες της ΕΕ για την 25η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ
P7_TA(2014)0252RC-B7-0234/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 25η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (2014/2612(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις συμβάσεις του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα προαιρετικά πρωτόκολλά τους,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 60/251 για την ίδρυση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΣΑΔΗΕ),

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών της 8ης Σεπτεμβρίου 2000 και τα συναφή ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, όπως εγκρίθηκαν κατά την 3179η συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις 25 Ιουνίου 2012,

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του στο Συμβούλιο της 13ης Ιουνίου 2012 σχετικά με τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα(1),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΔΗΕ), συμπεριλαμβανομένων των προτεραιοτήτων του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο αυτό, και ειδικότερα το ψήφισμα της 7ης Φεβρουαρίου 2013(2),

–  έχοντας υπόψη τα επείγοντα ψηφίσματά του σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2012 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό τον τομέα(3),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ στα φόρουμ των ΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία εγκρίθηκαν στις 10 Φεβρουαρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2, το άρθρο 3 παράγραφος 5, τα άρθρα 18, 21, 27 και 47 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τις προσεχείς συνόδους του ΣΑΔΗΕ το 2014, ιδίως δε την 25η τακτική σύνοδο που θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 28 Μαρτίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 και παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός και η προαγωγή και προστασία της οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί τμήμα του ηθικού και νομικού κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της ευρωπαϊκής ενότητας και ακεραιότητας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιοπιστία της ΕΕ στο πλαίσιο του ΣΑΔΗΕ θα ενισχυθεί μέσω της αύξησης της συνεκτικότητας μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να προσπαθούν να εκφράζονται με μία φωνή κατά των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι ώστε να επιτυγχάνουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, και ότι στο πλαίσιο αυτό πρέπει να εξακολουθήσουν να ενισχύουν τη συνεργασία και να βελτιώνουν τις οργανωτικές διευθετήσεις και τον συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις 10 Φεβρουαρίου 2014 καθόρισε τις προτεραιότητες ενόψει της 25ης τακτικής συνόδου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ και της επικείμενης Τρίτης Επιτροπής της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, στις οποίες περιλαμβάνονται η κατάσταση στη Συρία, τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, το Ιράν, τη Σρι Λάνκα, τη Μιανμάρ/Βιρμανία, τη Λευκορωσία, τη Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής, το Νότιο Σουδάν, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, την Ερυθραία, το Μαλί και το Σουδάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θεματικές προτεραιότητες που ορίστηκαν από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων περιλαμβάνουν τη θανατική ποινή, την ελευθερία θρησκείας ή πίστης, τα δικαιώματα του παιδιού, τα δικαιώματα των γυναικών, την παγκόσμια ατζέντα μετά το 2015, την ελευθερία γνώμης και έκφρασης, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι, τη συνεργασία ΜΚΟ με όργανα του ΟΗΕ αρμόδια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα βασανιστήρια, τα άτομα ΛΟΑΔΜ, τον ρατσισμό, τους αυτόχθονες πληθυσμούς, τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και τη στήριξη των οργάνων και μηχανισμών του ΟΗΕ που είναι αρμόδια για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 25 Ιουλίου 2012 ορίστηκε Ειδικός Εντεταλμένος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ρόλος του οποίου είναι να ενισχύει την αποτελεσματικότητα και την προβολή της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ και να συμβάλλει στην υλοποίηση του στρατηγικού πλαισίου και του Προγράμματος Δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Οκτώβριο του 2013 εξελέγησαν 14 νέα μέλη στο ΣΑΔΗΕ τα οποία ανέλαβαν καθήκοντα την 1η Ιανουαρίου 2014, και συγκεκριμένα, η Αλγερία, η Κίνα, η Κούβα, η Γαλλία, οι Μαλδίβες, το Μεξικό, το Μαρόκο, η Ναμίμπια, η Σαουδική Αραβία, η Νότια Αφρική, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το Βιετνάμ, η Ρωσία και το Ηνωμένο Βασίλειο· λαμβάνοντας υπόψη ότι εννέα κράτη μέλη της ΕΕ είναι σήμερα μέλη του ΣΑΔΗΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το θέμα προτεραιότητας της 58ης συνόδου της Επιτροπής για τη Θέση της Γυναίκας θα είναι οι προκλήσεις και τα επιτεύγματα κατά την υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας για τις γυναίκες και τα κορίτσια·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα παράγει και επιδεινώνει τις ανισότητες και τις διακρίσεις όσον αφορά την ισότιμη ενάσκηση των ατομικών, πολιτικών, οικονομικών ή κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων και ότι είναι αποδεδειγμένο ότι οι πράξεις διαφθοράς και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενέχουν κατάχρηση εξουσίας, έλλειψη λογοδοσίας και διάφορες μορφές διακρίσεων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κύρωση των τροποποιήσεων της Καμπάλα επί του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) από τα κράτη και η ενεργοποίηση της δικαιοδοσίας του ΔΠΔ για το έγκλημα της επίθεσης θα συμβάλουν περαιτέρω στον τερματισμό της ατιμωρησίας των δραστών του εγκλήματος αυτού·

1.  χαιρετίζει τις προτεραιότητες που καθόρισε το Συμβούλιο ενόψει της 25ης τακτικής συνόδου του ΣΑΔΗΕ· παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EΥΕΔ) και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις συστάσεις του στο πλαίσιο της προώθησης των προτεραιοτήτων της ΕΕ στο ΣΑΔΗΕ·

Οι εργασίες του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ

2.  επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι οι εκλογές για το ΣΑΔΗΕ πρέπει να έχουν ανταγωνιστικό χαρακτήρα και εκφράζει την αντίθεσή του στο να συμφωνούνται από τις περιφερειακές ομάδες εκλογές χωρίς ανταγωνιστικό χαρακτήρα· επαναλαμβάνει πόσο σημαντικά είναι τα πρότυπα για την ιδιότητα του μέλους του ΣΑΔΗΕ όσον αφορά τη δέσμευση και τις επιδόσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και καλεί τα κράτη μέλη να επιμείνουν στα πρότυπα αυτά κατά τον καθορισμό των υποψηφίων υπέρ των οποίων θα ψηφίσουν· τονίζει ότι τα μέλη του ΣΑΔΗΕ υποχρεούνται να τηρούν τα πλέον υψηλά πρότυπα προαγωγής και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει τη σημασία ισχυρών και διαφανών κριτηρίων για την άρση της αναστολής της ιδιότητας του μέλους·

3.  εκφράζει την ανησυχία για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αρκετά από τα νεοεκλεγέντα μέλη του ΣΑΔΗΕ, μεταξύ των οποίων η Αλγερία, η Κίνα, η Κούβα, το Μαρόκο, η Ρωσία, η Σαουδική Αραβία και το Βιετνάμ·

4.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Καζακστάν είναι επί του παρόντος ένα από τα 47 μέλη του ΣΑΔ, ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει περαιτέρω επιδεινωθεί στη χώρα μετά τις άγριες κατασταλτικές ενέργειες των δυνάμεων της τάξης σε βάρος των ειρηνικών διαδηλωτών και των εργατών του πετρελαίου, των οικογενειών τους και των υποστηρικτών τους στο Zhanaozen στις 16 Δεκεμβρίου 2011 όπου, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, σκοτώθηκαν 15 άτομα και τραυματίσθηκαν πάνω από 100· ζητεί από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να ανταποκριθεί αμέσως στην έκκληση της Υπάτης Αρμόστριας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κ. Navi Pillay, προχωρώντας σε μια ανεξάρτητη διεθνή έρευνα για τις δολοφονίες των εργατών πετρελαίου· ζητεί από το Καζακστάν, ως μέλος του ΣΑΔ, να εγγυηθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα, να καταργήσει το άρθρο 164 του ποινικού του κώδικα περί "υποκίνησης σε κοινωνική διχόνοια" και να θέσει τέλος στην καταστολή και στις διοικητικές διώξεις σε βάρος των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, να ελευθερώσει τους πολιτικούς κρατουμένους, συμπεριλαμβανομένων του δικηγόρου των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Vadim Kuramshin, της συνδικαλίστριας Roza Tuletaeva, του αντιφρονούντος Vladimir Kozlow, και να διακόψει κάθε αίτηση απέλασης για τους πολιτικούς αντιφρονούντες·

5.  εξακολουθεί να αντιτίθεται στην «ψηφοφορία κατά ομάδες κρατών» στο ΣΑΔΗΕ· καλεί τις χώρες που είναι μέλη του ΣΑΔΗΕ να διατηρήσουν τη διαφάνεια της ψήφου τους·

6.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το περιθώριο αλληλεπίδρασης μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και του ΣΑΔΗΕ συρρικνώνεται και οι ΜΚΟ έχουν λιγότερες ευκαιρίες να λαμβάνουν τον λόγο στις συνόδους αυτές· παροτρύνει την ΕΕ και το ΣΑΔΗΕ να διασφαλίσουν ότι η κοινωνία των πολιτών θα έχει την ευκαιρία να συμβάλει στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό στην 25η σύνοδο του ΣΑΔΗΕ, καθώς και στη διαδικασία της Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης και σε άλλους μηχανισμούς των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, χωρίς τον φόβο αντιποίνων μετά την επιστροφή στη χώρα καταγωγής τους· καταδικάζει τα καταγγελλόμενα αντίποινα αυτού του είδους και παροτρύνει την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη συστηματική παρακολούθηση των υποθέσεων αυτών·

7.  συγχαίρει την Ύπατη Αρμόστρια των ΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Navi Pillay, για τις διαρκείς προσπάθειές της στο πλαίσιο των διαδικασιών ενίσχυσης των οργάνων που έχουν συσταθεί βάσει Συνθηκών· διατρανώνει τον πολυμερή χαρακτήρα των οργάνων που έχουν συσταθεί βάσει Συνθηκών και τονίζει ότι η κοινωνία των πολιτών πρέπει να περιλαμβάνεται σε μόνιμη βάση σε αυτές τις διαδικασίες· τονίζει επιπλέον ότι πρέπει να διαφυλάσσονται και να ενισχύονται η ανεξαρτησία και η αποτελεσματικότητα των οργάνων που έχουν συσταθεί βάσει Συνθηκών·

Ειδικά θέματα ανά χώρα

Συρία

8.  επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει σθεναρά τις εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που διαπράττει το καθεστώς της Συρίας, καθώς και όλες τις πράξεις βίας, τα συστηματικά βασανιστήρια και την εκτέλεση κρατουμένων· καταδικάζει κάθε καταπάτηση και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από ένοπλες ομάδες αντικαθεστωτικών· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις σοβαρές επιπτώσεις που έχει η τριετής σύγκρουση στον άμαχο πληθυσμό και για τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη χώρα και την ευρύτερη περιοχή· καλεί όλους τους ένοπλους παράγοντες να τερματίσουν αμέσως τη βία στη Συρία· υποστηρίζει πλήρως τον πρόσφατο γύρο συνομιλιών που ξεκίνησε με βάση το ανακοινωθέν της Γενεύης, ο οποίος θα πρέπει να αποτελέσει το πρώτο βήμα σε μία διαδικασία που θα οδηγήσει σε πολιτική και δημοκρατική λύση της σύγκρουσης, προκειμένου να διευκολυνθεί μια δημοκρατική μετάβαση υπό την ηγεσία των Σύρων, η οποία θα ικανοποιεί τις θεμιτές προσδοκίες του συριακού λαού·

9.  καλεί όλα τα μέρη της σύγκρουσης, και κυρίως το καθεστώς της Συρίας, να εξασφαλίσουν πλήρη και ασφαλή διασυνοριακή πρόσβαση στη διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια και να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους δίνοντας στις γυναίκες και τα παιδιά τη δυνατότητα να εγκαταλείψουν τις πολιορκούμενες πόλεις, όπως τη Χομς και το στρατόπεδο Yarmouk· χαιρετίζει το ψήφισμα 2139 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 22ας Φεβρουαρίου 2014, το οποίο ζητεί να επιτραπεί η πρόσβαση ανθρωπιστικών εφοδιοπομπών σε ολόκληρη την χώρα, με στόχο την ανακούφιση του άμαχου πληθυσμού, και ζητεί την ταχεία εφαρμογή του· ζητεί την αποφυλάκιση των ειρηνικών ακτιβιστών τους οποίους έχει θέσει υπό κράτηση η κυβέρνηση και των αμάχων που κρατούνται όμηροι από ένοπλες ομάδες·

10.  τονίζει ότι, δεδομένου του πρωτοφανούς χαρακτήρα της κρίσης, η ελάφρυνση των δεινών που υφίστανται εκατομμύρια Σύροι που χρειάζονται βασικά αγαθά και υπηρεσίες, πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα γενικότερα· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη της ΕΕ την ανθρωπιστική ευθύνη που φέρουν έναντι των Σύρων προσφύγων και τονίζει ότι δεν πρέπει να επαναληφθούν τραγωδίες σαν αυτή της Λαμπεντούζα· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν βοήθεια στους πρόσφυγες που εγκαταλείπουν εσπευσμένα την εμπόλεμη ζώνη· επισημαίνει ότι, στο ψήφισμά του της 9ης Οκτωβρίου 2013, το Κοινοβούλιο ενθάρρυνε τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις επιτακτικές ανάγκες παρέχοντας ασφαλή είσοδο στην ΕΕ με σκοπό να γίνονται προσωρινά δεκτοί οι Σύροι και επιτρέποντας την επανεγκατάσταση ατόμων πέραν των υφισταμένων εθνικών ποσοστώσεων, καθώς και την είσοδο στη χώρα για ανθρωπιστικούς λόγους·

11.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι η κατάσταση στη Συρία θα εξακολουθήσει να αντιμετωπίζεται ως θέμα ύψιστης προτεραιότητας στο πλαίσιο του ΟΗΕ, και ιδίως στο ΣΑΔΗΕ·

12.  υπογραμμίζει ότι το να οδηγούνται εσκεμμένα άμαχοι σε λιμοκτονία, όπως και οι επιθέσεις σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης απαγορεύονται βάσει του διεθνούς δικαίου και θα θεωρηθούν εγκλήματα πολέμου· επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί λογοδοσία σε όλα τα επίπεδα· επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, το έργο της Ανεξάρτητης Εξεταστικής Επιτροπής για τη Συρία, περιλαμβανομένης της τελευταίας έκθεσής της, η οποία θα συζητηθεί στο ΣΑΔΗΕ, και καλεί την εξεταστική επιτροπή να διερευνήσει την πρόσφατη καταγγελία η οποία περιλαμβάνει χιλιάδες φωτογραφίες για περιπτώσεις βασανιστηρίων που καταγγέλλεται ότι διέπραξε ο στρατός της Συρίας· επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ (ΣΑΗΕ) για προσφυγή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την κατάσταση στη Συρία, με σκοπό τη διενέργεια επίσημης έρευνας· ζητεί από την Αντιπρόεδρο / Ύπατη Εκπρόσωπο να αναλάβει ευαπόδεικτη δράση προς την κατεύθυνση αυτή·

Αίγυπτος

13.  καταδικάζει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται στην Αίγυπτο, συμπεριλαμβανομένων της παρενόχλησης και της κράτησης δημοσιογράφων, ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών και της αντιπολίτευσης, και την υπέρμετρη χρήση βίας που έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο μεγάλου αριθμού πολιτών, για παράδειγμα, όπως συνέβη στην τρίτη επέτειο της επανάστασης και τις ημέρες γύρω από το δημοψήφισμα του Ιανουαρίου 2013· καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να διασφαλίσουν τη διεξαγωγή πλήρων, διαφανών και ανεξάρτητων ερευνών για τους θανάτους αμάχων, προκειμένου να λογοδοτήσουν οι δράστες· καταδικάζει το γεγονός ότι δεκάδες χιλιάδες Αιγύπτιοι κρατούνται στη φυλακή και υφίστανται διώξεις, περιλαμβανομένης της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, η οποία χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση, με αποτέλεσμα να υπονομεύεται η δυνατότητα για μια διαδικασία συμφιλίωσης χωρίς αποκλεισμούς, που είναι απαραίτητη για τη σταθερότητα και την ανάπτυξη της χώρας· καλεί το ΣΑΔΗΕ να καταδικάσει τις παραβιάσεις αυτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να παρακολουθεί τις τυχόν έρευνες που διεξάγονται και να μελετήσει το ενδεχόμενο να δρομολογήσει δική του έρευνα εφόσον δεν υπάρξει πρόοδος από πλευράς των αιγυπτιακών αρχών· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να ανοίξει σύντομα περιφερειακό γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Κάιρο, όπως έχουν συμφωνήσει οι αιγυπτιακές αρχές·

14.  λαμβάνει υπό σημείωση το νέο σύνταγμα της Αιγύπτου· επισημαίνει την αναφορά στην ανεξαρτησία των θρησκευτικών υποθέσεων Χριστιανών και Εβραίων και αναγνωρίζει την πρόοδο που σημειώνεται ως προς την ελευθερία θρησκείας· χαιρετίζει την αναφορά που περιέχει το σύνταγμα σε μια πολιτική κυβέρνηση και στην ισότητα όλων των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων της βελτίωσης των δικαιωμάτων των γυναικών, της διάταξης για τα δικαιώματα του παιδιού, της απαγόρευσης των βασανιστηρίων σε όλες τις μορφές και εκδηλώσεις τους, της απαγόρευσης και της ποινικοποίησης κάθε μορφής δουλείας, και της δέσμευσης να τηρούνται οι διεθνείς συνθήκες ανθρωπίνων δικαιωμάτων τις οποίες έχει υπογράψει η Αίγυπτος· καταδικάζει έντονα την υπερβολική εξουσία που εκχωρεί το σύνταγμα στον στρατό και τα στρατοδικεία·

15.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι χιλιάδες άνθρωποι, κυρίως πρόσφυγες από την Ερυθραία και τη Σομαλία, στους οποίους περιλαμβάνονται πολλές γυναίκες και παιδιά, χάνουν τη ζωή τους, εξαφανίζονται ή απάγονται και κρατούνται όμηροι για λύτρα, βασανίζονται, αποτελούν αντικείμενο σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή θανατώνονται για εμπόριο οργάνων από κυκλώματα εμπορίας ανθρώπων στο Σινά· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το άρθρο 89 του νέου συντάγματος ορίζει ότι όλες οι μορφές δουλείας, καταπίεσης, καταναγκαστικής εκμετάλλευσης ανθρώπων, σεξουαλικού εμπορίου και κάθε μορφή εμπορίας ανθρώπων απαγορεύονται και επισύρουν ποινή βάσει της αιγυπτιακής νομοθεσίας·

Λιβύη

16.  ζητεί την έγκριση ψηφίσματος στην επικείμενη σύνοδο του ΣΑΔΗΕ με βάση την έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο θα ενισχύει την εντολή της Ύπατης Αρμοστείας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να παρακολουθεί και να αναφέρεται στο ΣΑΔΗΕ σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Λιβύη· εκφράζει την ανησυχία του για τις παράνομες κρατήσεις που συνδέονται με τις συγκρούσεις και την πρακτική των βασανιστηρίων και των εκτελέσεων χωρίς δίκη και χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις συστάσεις της έκθεσης της αποστολής στήριξης του ΟΗΕ σχετικά με τα βασανιστήρια· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης βρίσκονται στο στόχαστρο και ζητεί την προστασία του πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης και της ελευθερίας έκφρασης· ζητεί να παρασχεθεί στήριξη για την επίλυση της σύγκρουσης και την εθνική συμφιλίωση·

Τυνησία

17.  επικροτεί την έγκριση νέου συντάγματος από την Τυνησία στις 26 Ιανουαρίου 2014, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως πηγή έμπνευσης για τις χώρες της περιοχής και πέραν αυτής· παροτρύνει τις αρχές της Τυνησίας να διεξαγάγουν εντός του τρέχοντος έτους διαφανείς και αξιόπιστες εκλογές χωρίς αποκλεισμούς·

Μαρόκο

18.  προτρέπει το Μαρόκο, ως νέο μέλος του ΣΑΔΗΕ, να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για μια ειρηνική και μακρόχρονη διευθέτηση της διαμάχης στη Δυτική Σαχάρα και επαναβεβαιώνει τα δικαιώματα των Σαχράουι στην αυτοδιάθεση, η οποία πρέπει να αποφασιστεί με δημοκρατικό δημοψήφισμα, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών·

Παλαιστίνη

19.  χαιρετίζει τη συμμετοχή της Παλαιστίνης με το καθεστώς του κράτους παρατηρητή μη μέλους του ΟΗΕ από τον Νοέμβριο του 2012· επαναλαμβάνει την υποστήριξή του σε αυτό το εγχείρημα· παρατηρεί την υποστήριξη που εκφράστηκε από την ΕΕ προκειμένου η Παλαιστίνη να καταστεί πλήρες μέλος του ΟΗΕ στο πλαίσιο πολιτικής λύσης στην ισραηλοπαλαιστινιακή σύγκρουση· επαναβεβαιώνει ότι η ΕΕ δεν πρόκειται να αποδεχθεί αλλαγές των προ του 1967 συνόρων, ούτε και σε ό, τι αφορά την Ιερουσαλήμ, πλην όσων συμφωνηθούν από τα εμπλεκόμενα μέρη· συμφωνεί, επ' αυτού, με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της ΕΕ της 16ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, στα οποία αποδοκιμάστηκε η συνεχιζόμενη επέκταση του εποικισμού από το Ισραήλ, ο οποίος είναι αντίθετος προς το διεθνές δίκαιο και αποτελεί εμπόδιο για την ειρήνη· εκφράζει τη λύπη του για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις παλαιστιανιακές αρχές καθώς και τη συνεχή ρίψη βομβών από την Γάζα στο Ισραήλ·

Ισραήλ

20.  χαιρετίζει την επανασύνδεση του Ισραήλ με το ΣΑΔΗΕ και την επικείμενη έγκριση της έκθεσης του δεύτερου κύκλου καθολικής περιοδικής εξέτασης (UPR) για τη χώρα αυτή· καλεί τις ισραηλινές αρχές να συνεργαστούν σε όλες τις ειδικές διαδικασίες, μεταξύ άλλων με τον Ειδικό Εισηγητή για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κατεχόμενα εδάφη· υποστηρίζει τα συμπεράσματα των εκθέσεων του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ και της Ύπατης Αρμόστριας των ΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σε σχέση με το Ισραήλ και τα κατεχόμενα εδάφη, και καλεί το Ισραήλ να εφαρμόσει τις συστάσεις της αποστολής ανεξάρτητης διεθνούς έρευνας για τις συνέπειες του ισραηλινού εποικισμού στα ανθρώπινα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις καταγγελλόμενες υποθέσεις πολιτικής κράτησης παιδιών σε ισραηλινά κέντρα κράτησης·

Μπαχρέιν

21.  εκφράζει ανησυχία για την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ακτιβιστών της πολιτικής αντιπολίτευσης στο Μπαχρέιν· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δήλωση του Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με το Μπαχρέιν στο ΣΑΔΗΕ, που υπεγράφη από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ· ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των κρατουμένων συνείδησης, των πολιτικών ακτιβιστών, των δημοσιογράφων, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ειρηνικών διαδηλωτών· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να εργαστούν με σκοπό την έγκριση, στην επόμενη σύνοδο του ΣΑΔΗΕ, ψηφίσματος για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν, που θα επικεντρώνεται στην τήρηση των δεσμεύσεων στις οποίες προέβη το Μπαχρέιν στο πλαίσιο της διαδικασίας UPR, καθώς και των συστάσεων - συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων - της ανεξάρτητης εξεταστικής επιτροπής για το Μπαχρέιν, για τις οποίες ο βασιλιάς του Μπαχρέιν εξέφρασε την ικανοποίησή του·

Σαουδική Αραβία

22.  καλεί τη Σαουδική Αραβία, ως νεοεκλεγέν μέλος του ΣΑΔΗΕ, να λάβει υπόψη τις συστάσεις της 17ης συνόδου της Ομάδας Εργασίας της καθολικής περιοδικής εξέτασης να θέσει τέλος σε όλες τις μορφές διακρίσεων κατά των γυναικών στη νομοθεσία και στην πράξη και να δώσει τη δυνατότητα στις γυναίκες να συμμετέχουν πλήρως και ισότιμα στην κοινωνία· να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας και να εξασφαλίσει ότι τα θύματα έχουν πρόσβαση σε μηχανισμούς προστασίας και αποκατάστασης· να εκδώσει νόμο για την απαγόρευση όλων των πρόωρων και καταναγκαστικών γάμων παιδιών και να ορίσει ως ελάχιστη ηλικία γάμου τα 18 έτη· να εγκρίνει νομοθεσία για την προστασία της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, της έκφρασης, της ειρηνικής συνάθροισης και της θρησκείας· να επιβάλει μορατόριουμ στη θανατική ποινή με στόχο τη μεταγενέστερη κατάργησή της· να επιτρέψει την καταχώριση των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να κυρώσει τις βασικές πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Ιράν

23.  χαιρετίζει το ψήφισμα που εγκρίθηκε από το ΣΑΔΗΕ τον Μάρτιο του 2013 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και την παράταση της εντολής του ειδικού εισηγητή για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν· επαναβεβαιώνει τη στήριξή του για τη συνέχιση της εντολής και καλεί το Ιράν να επιτρέψει την είσοδο του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ στη χώρα, ως σημαντικό βήμα για τη δρομολόγηση διαλόγου σχετικά με την αξιολόγηση της κατάστασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν· επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει τη θανατική ποινή στο Ιράν και τη σημαντική αύξηση των εκτελέσεων, που είχε ως αποτέλεσμα τον απαγχονισμό 40 ατόμων το πρώτο δεκαπενθήμερο του 2014, καθώς και τη συνεχιζόμενη παραβίαση του δικαιώματος στην ελευθερία πίστης· διαπιστώνει τα πρώτα σημάδια προόδου που έχει επιδείξει η ιρανική κυβέρνηση στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπου περιλαμβάνεται η αποφυλάκιση πολιτικών κρατουμένων· καλεί την ΕΕ και το ΣΑΔΗΕ να συνεχίσουν να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την κατάσταση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να διασφαλίσουν ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα εξακολουθούν να αποτελούν βασική προτεραιότητα σε όλες τις συμφωνίες με την ιρανική κυβέρνηση·

Ρωσία

24.  καταδικάζει δριμύτατα τους νόμους για τους «ξένους πράκτορες» στη Ρωσία, που χρησιμοποιούνται για την παρενόχληση των ΜΚΟ με επιθέσεις στα γραφεία τους, επιβολή προστίμων και άλλες μεθόδους εκφοβισμού· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διατηρήσουν την πίεση προς τη Ρωσία, τόσο στο πλαίσιο του ΣΑΔΗΕ όσο και εκτός αυτού, με στόχο τον τερματισμό των καταφανών αυτών παραβιάσεων της ελευθερίας έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για άλλες συνεχιζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία, όπως η καταπίεση των μέσων ενημέρωσης, οι μεροληπτικοί νόμοι εις βάρος των σεξουαλικών μειονοτήτων, η παραβίαση του δικαιώματος του συνέρχεσθαι και η έλλειψη ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης·

Λευκορωσία

25.  επαναλαμβάνει τη στήριξή του προς τον ειδικό εισηγητή του ΣΑΔΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία· ζητεί την παράταση της εντολής του ειδικού εισηγητή για ένα ακόμη έτος, όταν λήξει τον Ιούνιο του 2014· χαιρετίζει το ψήφισμα που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2013 για τη Λευκορωσία και τη συνεχιζόμενη αναγνώριση των σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή, όπως και την προσοχή που αποδίδεται στο θέμα αυτό· καλεί την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να διατηρήσουν την πίεση προς τη Λευκορωσία όσον αφορά το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Ουζμπεκιστάν

26.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκβαση της Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης (UPR) του Ουζμπεκιστάν· θεωρεί λυπηρή τη συνεχιζόμενη άρνηση της κυβέρνησης του Ουζμπεκιστάν να ανταποκριθεί θετικά στα αιτήματα επίσκεψης στο πλαίσιο των ειδικών διαδικασιών του ΣΑΔΗΕ· καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για τη δημιουργία ειδικού μηχανισμού παρακολούθησης στο πλαίσιο του ΣΑΔΗΕ σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ουζμπεκιστάν·

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

27.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την κατάσταση της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας· καλεί τη διεθνή κοινότητα να υποστηρίξει επειγόντως την ανθρωπιστική έκκληση του ΟΗΕ, που αντιμετωπίζει οξύτατη υποχρηματοδότηση, και απευθύνει έκκληση για τη βελτίωση της κατάστασης στον τομέα της ασφάλειας, προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στον πληθυσμό· ευελπιστεί ότι η ταχεία ανάπτυξη της αποστολής της ΕΕ/ΚΠΑΑ θα συμβάλει στη βελτίωση της κατάστασης επιτόπου· επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 2136 (2014), το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, την ειδική σύνοδό του για την κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία στις 20 Ιανουαρίου 2014, καθώς και τον διορισμό ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα για την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα· καλεί τη νέα προσωρινή Πρόεδρο κ. Samba-Panza να καταβάλει κάθε προσπάθεια για τον τερματισμό της βίας και για την αποκλιμάκωση των θρησκευτικών εντάσεων στην χώρα·

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

28.  υπογραμμίζει την έκκληση των Ηνωμένων Εθνών για συνεχή υποστήριξη στο σπαρασσόμενο από συγκρούσεις ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα λησμονηθεί η κρίση· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τον πρόσφατο μαζικό εκτοπισμό πληθυσμού στην περιοχή Κατάνγκα· καταδικάζει έντονα τις επιθέσεις από δυνάμεις ανταρτών στα ανατολικά της χώρας κατά του άμαχου πληθυσμού, περιλαμβανομένων γυναικών και παιδιών· καταδικάζει έντονα τη συστηματική χρήση του βιασμού ως πολεμικού όπλου· εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη συνεχιζόμενη χρήση παιδιών ως στρατιωτών και ζητεί τον αφοπλισμό, την αποκατάσταση και την επανένταξή τους· θεωρεί ότι το πλαίσιο του ΟΗΕ για την ειρήνη, την ασφάλεια και το πλαίσιο συνεργασίας για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την ευρύτερη περιοχή εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό πλαίσιο για την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης· χαιρετίζει το ψήφισμα 2136 του ΣΑΗΕ της 30ής Ιανουαρίου 2014, με το οποίο ανανεώνεται το εμπάργκο όπλων που έχει επιβληθεί στη ΛΔΚ·

Ερυθραία

29.  απευθύνει έκκληση για περαιτέρω προσοχή και επαγρύπνηση εκ μέρους της ΕΕ και του ΣΑΔΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθραία, δεδομένου ότι σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δημιουργούν μεγάλους αριθμούς προσφύγων και μεταναστών· χαιρετίζει το ψήφισμα του ΣΑΔΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθραία, το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα τον Ιούνιο του 2013· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρώτη έκθεση του ειδικού εισηγητή σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα· ζητεί την ανανέωση της εντολής του ειδικού αυτού εισηγητή στο πλαίσιο της 26ης συνόδου του UNSC·

Μαλί

30.  χαιρετίζει τον διορισμό ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μαλί, τη συνεχιζόμενη παρακολούθηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μετά τη σύγκρουση και τον ισχυρό ηγετικό ρόλο που διαδραματίζουν άλλα αφρικανικά κράτη στη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην χώρα· ζητεί την ανανέωση της εντολής του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα·

Νότιο Σουδάν

31.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την κατάσταση στο Νότιο Σουδάν, περιλαμβανομένης της πολιτικής διαμάχης για την ηγεσία της χώρας, η οποία έχει προκαλέσει εντεινόμενες εθνοτικές συγκρούσεις και τον εκτοπισμό περισσότερων από 650.000 ατόμων· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να θέσουν το θέμα στο ΣΑΔΗΕ, προκειμένου να παραμείνει το ζήτημα της κατάστασης στο Νότιο Σουδάν ψηλά στη διεθνή ημερήσια διάταξη· χαιρετίζει τη συμφωνία για την παύση των εχθροπραξιών, που υπεγράφη στις 23 Ιανουαρίου 2014, αλλά υπογραμμίζει το γεγονός ότι πρόκειται για ένα μόνο πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της ειρήνης και της συμφιλίωσης· καταδικάζει τις εκτεταμένες παραβιάσεις και την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπογραμμίζει ότι οι υπαίτιοι θα πρέπει να λογοδοτήσουν· χαιρετίζει τη δέσμευση της Αφρικανικής Ένωσης για τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής που θα αποτελέσει τη βάση για δικαιοσύνη και λογοδοσία και για τη μελλοντική συμφιλίωση·

Σρι Λάνκα

32.  καταδικάζει τις συνεχιζόμενες επιθέσεις εις βάρος θρησκευτικών μειονοτήτων και την παρενόχληση και τον εκφοβισμό υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικηγόρων και δημοσιογράφων· σημειώνει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο θέμα της ανοικοδόμησης και της εφαρμογής ορισμένων από τις συστάσεις της Επιτροπής για την Άντληση Διδαγμάτων και τη Συμφιλίωση, αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Σρι Λάνκα εξακολουθεί να μην είναι σε θέση να εξασφαλίσει ανεξάρτητες και αξιόπιστες έρευνες για προηγούμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου· υποστηρίζει σθεναρά τη σύσταση της Ύπατης Αρμόστριας των ΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα για τη δημιουργία ανεξάρτητου εξεταστικού μηχανισμού ο οποίος αναμένεται ότι θα συμβάλει στην αποκατάσταση της αλήθειας στις περιπτώσεις εάν οι εγχώριοι μηχανισμοί έρευνας αποτύχουν·

Βιρμανία/Μιανμάρ

33.  χαιρετίζει το ψήφισμα που εγκρίθηκε από το ΣΑΔΗΕ για τη Βιρμανία/Μιανμάρ και το συνεχιζόμενο έργο του ειδικού εισηγητή· καλεί το ΣΑΔΗΕ να μη διακόψει ούτε να τροποποιήσει την εντολή του ειδικού εισηγητή για όσο διάστημα δεν δημιουργείται γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο εσωτερικό της χώρας και καλεί τη Βιρμανία/Μιανμάρ να διασφαλίσει ότι η επιτροπή για την επανεξέταση του θέματος των κρατουμένων συνεχίζει να εργάζεται για την επίλυση όλων των εκκρεμών υποθέσεων και την κατάργηση του αμφισβητούμενου νόμου που πλήττει την ελευθερία έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι (ειδικότερα του νόμου του 2011 για την ειρηνική συνάθροιση και τις πορείες)· καταδικάζει τη συνεχιζόμενη βία και τις καταχρήσεις εις βάρος της μειονότητας Rohingya στην πολιτεία Rakhine και τις επιθέσεις κατά των Μουσουλμάνων και άλλων θρησκευτικών μειονοτήτων, και ζητεί πλήρη, διαφανή και ανεξάρτητη διερεύνηση των εν λόγω παραβιάσεων·

Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας

34.  χαιρετίζει τη σχεδιαζόμενη παράταση της εντολής του ειδικού εισηγητή για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαϊκή Δημοκρατίας της Κορέας (ΛΔΚρ), το ψήφισμα που εγκρίθηκε με κοινή συναίνεση τον Μάρτιο του 2013 και την υποβολή της έκθεσης της εξεταστικής επιτροπής για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα· επιβεβαιώνει το αίτημά του προς την κυβέρνηση της ΛΔΚρ να συνεργαστεί πλήρως με τον Ειδικό Εισηγητή και να διευκολύνει την επίσκεψή του στη χώρα· παροτρύνει το ΣΑΔΗΕ να λάβει υπόψη τις συστάσεις της εξεταστικής επιτροπής, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να καταδικαστούν τα διεθνή εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί στην ΛΔΚρ, να ενισχυθεί η ικανότητα των Ηνωμένων Εθνών να τεκμηριώνουν τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην χώρα και να αναπτυχθούν οι κατάλληλοι διεθνείς μηχανισμοί που θα εξασφαλίσουν τη λογοδοσία για διεθνή εγκλήματα που διαπράττονται στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας·

Καμπότζη, Ακτή Ελεφαντοστού, Αϊτή, Σομαλία και Σουδάν

35.  χαιρετίζει την παράταση των εντολών των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για την Καμπότζη, την Ακτή Ελεφαντοστού, την Αϊτή, τη Σομαλία και το Σουδάν· ζητεί επιμόνως από τις αρχές των εν λόγω χωρών να συνεργάζονται πλήρως με τους εντεταλμένους·

Θεματικά ζητήματα

Δικαιώματα του παιδιού

36.  χαιρετίζει το έργο του ΣΑΔΗΕ σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού, όπως το ψήφισμα του Σεπτεμβρίου 2013 για την αποτρέψιμη θνησιμότητα και νοσηρότητα των παιδιών ηλικίας κάτω των πέντε ετών ως ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και το έργο της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού· καλεί τα κράτη να κυρώσουν το 3ο Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, το οποίο θα επιτρέπει στα παιδιά να υποβάλλουν καταγγελίες στην επιτροπή· επικροτεί το επικείμενο ψήφισμα του ΣΑΔΗΕ σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού ως εξαιρετικό παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Ομάδας των Χωρών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών (GRULAC)· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις περιπτώσεις βασανιστηρίων και κράτησης παιδιών οι οποίες καταγγέλλονται από οργανώσεις όπως η UNICEF και η Διεθνής Αμνηστία· καλεί τον ΟΗΕ να διερευνήσει περαιτέρω τις υποθέσεις αυτές και να διατυπώσει συστάσεις για δράσεις·

Γυναίκες και κορίτσια

37.  ζητεί από την ΕΕ να συμμετάσχει ενεργά στην 58η σύνοδο της Επιτροπής για τη θέση της γυναίκας προκειμένου να μην υπονομευθεί το κεκτημένο του προγράμματος δράσης του Πεκίνου του ΟΗΕ, όπως, για παράδειγμα, η πρόσβαση στην εκπαίδευση και την υγεία ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, συμπεριλαμβανομένων των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων· καταδικάζει έντονα τη χρήση σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών ως πολεμικής τακτικής, συμπεριλαμβανομένων εγκλημάτων όπως είναι οι μαζικοί βιασμοί, η σεξουαλική δουλεία, η εξαναγκαστική πορνεία, οι μορφές δίωξης με βάση το φύλο όπως ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων, η εμπορία ανθρώπων, οι πρόωροι και καταναγκαστικοί γάμοι, τα εγκλήματα τιμής και όλες οι άλλες μορφές σεξουαλικής βίας συγκρίσιμης σοβαρότητας· καλεί και πάλι την ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη της να υπογράψουν και να κυρώσουν τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας·

Βασανιστήρια

38.  επαναλαμβάνει πόση σημασία έχει η καταπολέμηση των βασανιστηρίων και των άλλων μορφών κακοποίησης καθώς και την προτεραιότητα που αποδίδει η ΕΕ στο θέμα αυτό, ιδίως σε σχέση με τα παιδιά· καλεί το ΣΑΔΗΕ να αξιοποιήσει το ετήσιο ψήφισμα για τα βασανιστήρια προκειμένου να ανανεώσει για τρία ακόμη έτη την εντολή του ειδικού εισηγητή, και να διασφαλίσει μια αποτελεσματική συνέχεια σε προηγούμενα ψηφίσματα για τα βασανιστήρια· καλεί την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ να επιδείξουν την από κοινού δέσμευσή τους για την εξάλειψη των βασανιστηρίων και την υποστήριξη των θυμάτων, συνεχίζοντας ή, ενδεχομένως αρχίζοντας να συμβάλουν στο Εθελοντικό Ταμείο του ΟΗΕ για τα θύματα βασανιστηρίων και στο Ειδικό Ταμείο που θεσπίστηκε με το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης κατά των βασανιστηρίων·

Θανατική ποινή

39.  επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει δριμύτατα τη χρήση της θανατικής ποινής και υποστηρίζει σθεναρά το μορατόριουμ ως ένα βήμα προς την κατάργησή της· καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και το ΣΑΔΗΕ να συνεχίσουν να ασκούν πιέσεις για την κατάργησή της σε παγκόσμιο επίπεδο· ζητεί επίμονα από τις χώρες που εκτελούν θανατικές ποινές να δημοσιεύσουν σαφή και ακριβή στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των ποινών και των εκτελέσεων·

Ελευθερία θρησκείας ή πίστης

40.  καταδικάζει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του δικαιώματος στην ελευθερία θρησκείας ή πίστης ανά τον κόσμο· επαναλαμβάνει τη σημασία που αποδίδει η ΕΕ στο θέμα αυτό· καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να εργάζονται για το θέμα αυτό· επικροτεί την ανανέωση της εντολής του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για την ελευθερία της θρησκείας ή πίστης· επαναλαμβάνει για μία ακόμη φορά ότι η ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας αλλαγής ή εγκατάλειψης μιας θρησκείας ή πίστης, συνιστά θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα· τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη ουσιαστικής καταπολέμησης των πάσης φύσεως διακρίσεων εις βάρος των θρησκευτικών μειονοτήτων ανά τον κόσμο·

Δικαιώματα ΛΟΑΔΜ

41.  εκφράζει την ανησυχία του για την πρόσφατη αύξηση των μεροληπτικών νόμων και πρακτικών καθώς και των βιαιοπραγιών εις βάρος ατόμων με βάση τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου τους· ζητεί τη στενή παρακολούθηση της κατάστασης στη Νιγηρία και την Ουγκάντα, χώρες όπου νέοι νόμοι συνιστούν σοβαρή απειλή για την ελευθερία των σεξουαλικών μειονοτήτων· καταδικάζει την καθιέρωση μεροληπτικών νόμων και την καταστολή της ελευθερίας έκφρασης στη Ρωσία· επαναβεβαιώνει την υποστήριξή του στο συνεχιζόμενο έργο της Ύπατης Αρμόστριας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα με στόχο την καταπολέμηση των μεροληπτικών αυτών νόμων και πρακτικών, καθώς και στο έργο του ΟΗΕ γενικότερα για το θέμα αυτό· συνιστά την ενεργό συμμετοχή των κρατών μελών της ΕΕ, του Συμβουλίου και της ΕΥΕΔ στην καταπολέμηση των προσπαθειών αυτών υπονόμευσης των συγκεκριμένων δικαιωμάτων·

Διακρίσεις λόγω κάστας

42.  καταδικάζει τις διακρίσεις λόγω κάστας· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις συνεχιζόμενες και εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με βάση την κάστα και τις πράξεις βίας και σεξουαλικής βίας κατά γυναικών που ανήκουν στις εν λόγω κοινότητες· χαιρετίζει το έργο της Ύπατης Αρμοστείας των ΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και των εντεταλμένων του ΟΗΕ στο πλαίσιο ειδικών διαδικασιών για την καταπολέμηση αυτής της μορφής διακρίσεων· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να προωθήσουν την έγκριση του σχεδίου αρχών και κατευθυντήριων γραμμών του ΟΗΕ για την αποτελεσματική εξάλειψη των διακρίσεων που βασίζονται στην εργασία και ζητεί από το ΣΑΔΗΕ να υιοθετήσει το πλαίσιο αυτό·

Το δικαίωμα στην ειρηνική συνάθροιση

43.  καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει την επακολούθηση της έκθεσης της Ύπατης Αρμοστείας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο ειρηνικών διαδηλώσεων, κυρίως με τη στήριξη των προσπαθειών για την ανάπτυξη διεθνούς νομικού πλαισίου όσον αφορά το δικαίωμα στην ειρηνική συνάθροιση·

Στέγαση

44.  επαναλαμβάνει την ικανοποίησή του για τη σημασία που αποδίδει το ΣΑΔΗΕ στο δικαίωμα στη στέγαση· επαναλαμβάνει επίσης την έκκλησή του προς την Ένωση και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την πρόσβαση σε κατάλληλη στέγαση ως θεμελιώδες δικαίωμα·

Ύδρευση και αποχέτευση

45.  χαιρετίζει το ψήφισμα που ενέκρινε το ΣΑΔΗΕ τον Σεπτέμβριο του 2013 σχετικά με το δικαίωμα σε ασφαλές πόσιμο νερό και αποχέτευση, και το έργο του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για το θέμα αυτό, ιδίως μέσω της εκπόνησης εγχειριδίου σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του δικαιώματος για ασφαλές πόσιμο νερό και αποχέτευση· καλεί την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη της ΕΕ και το ΣΑΔΗΕ να εξακολουθήσουν να εστιάζουν στο δικαίωμα στο νερό και την αποχέτευση, ένα συχνά παραμελημένο, ζωτικής ωστόσο σημασίας, ανθρώπινο δικαίωμα·

Επιχειρηματικότητα και ανθρώπινα δικαιώματα

46.  υποστηρίζει ένθερμα την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην 7η σύνοδο της Ομάδας του ΟΗΕ για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνικών εταιρειών και άλλων επιχειρήσεων και να στηρίξει τις προσπάθειες να εναρμονίσουν τις πολιτικές τους με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και με τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση έως το τέλος του 2014 σχετικά με την υλοποίηση των κατευθυντήριων αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα από τα κράτη μέλη της ΕΕ· επισημαίνει την αναδυόμενη πρωτοβουλία για μια νομικά δεσμευτική διεθνή πράξη για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα που θα συναφθεί στο πλαίσιο του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών·

Διαφθορά και ανθρώπινα δικαιώματα

47.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη θέσπιση του θεσμού του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για το οικονομικό έγκλημα, τη διαφθορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Αθλητισμός

48.  χαιρετίζει το ψήφισμα που εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013 σχετικά με την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω του αθλητισμού και του ολυμπιακού ιδεώδους· εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση των διακινούμενων εργαζομένων στο Κατάρ, ιδίως ενόψει του Παγκόσμιου Κυπέλλου του 2022· σημειώνει την πρωτοβουλία του Κατάρ να επιληφθεί του προβλήματος· καλεί τις αρχές του Κατάρ να αναθεωρήσουν το εργατικό τους δίκαιο, να καταργήσουν τον νόμο περί χορηγίας («το σύστημα kafala») που ισχύει σε ολόκληρη την περιοχή και να κυρώσουν τις συναφείς διεθνείς συμβάσεις· προτρέπει την ΕΕ να διασφαλίσει ότι οι εταιρείες της ΕΕ που εργάζονται σε κατασκευαστικά έργα στο Κατάρ δεν συμβάλλουν σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εις βάρος των διακινούμενων εργαζομένων· τονίζει τη σημασία που έχει η λεπτομερής εξέταση όλων των αθλητικών εκδηλώσεων και της αλληλεπίδρασής τους με τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Σότσι τον Φεβρουάριο του 2014 στη Ρωσία και της συνεχιζόμενης καταστολής της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και των δικαιωμάτων των σεξουαλικών μειονοτήτων, καθώς και του επικείμενου παγκόσμιου κυπέλλου ποδοσφαίρου στη Βραζιλία, όπου υπάρχουν καταγγελίες για εξώσεις και μετακινήσεις πληθυσμού σε ολόκληρη την χώρα·

Χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών

49.  εκφράζει την ανησυχία του για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου λόγω των παράνομων στοχευμένων δολοφονιών από οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που έχουν προκαλέσει τον θάνατο άγνωστου αριθμού αμάχων, σοβαρούς τραυματισμούς ή ψυχικά τραύματα έξω από περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ζώνες συγκρούσεων· υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται στο πλαίσιο των συναφών ειδικών διαδικασιών του ΟΗΕ για την προώθηση της διαφανούς και υπεύθυνης χρήσης οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών από τα κράτη, σύμφωνα με τον καθορισμένο διεθνές νομικό πλαίσιο· καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και την ΣΑΔΗΕ να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις έρευνες σχετικά με τις παράνομες στοχευμένες δολοφονίες και να δώσουν συνέχεια στις συστάσεις των ειδικών εισηγητών του ΟΗΕ για τις εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

50.  επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή του στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και συνεχίζει να επαγρυπνεί για τυχόν απόπειρες να υπονομευθεί η νομιμοποίησή του· καλεί την ΕΕ να διαμορφώσει με ενεργό τρόπο τη θέση της όσον αφορά το έγκλημα της επίθεσης και τις τροποποιήσεις της Καμπάλα·

Καθολική περιοδική εξέταση

51.  επαναβεβαιώνει τη σημασία που έχει η οικουμενικότητα της Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης (UPR) με στόχο την πλήρη κατανόηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, και επαναλαμβάνει τη διαρκή σημασία του δεύτερου αυτού κύκλου εξέτασης, ο οποίος εστιάζει στην εφαρμογή των συστάσεων που έγιναν δεκτές στον πρώτο κύκλο· ωστόσο, ζητεί και πάλι όσες συστάσεις δεν έγιναν δεκτές από τα κράτη στον πρώτο κύκλο, να επανεξεταστούν στο πλαίσιο της συνέχισης της διαδικασίας UPR·

52.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ που συμμετέχουν στους διαδραστικούς διαλόγους UPR να διατυπώνουν συγκεκριμένες και περισσότερο μετρήσιμες συστάσεις, έτσι ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα της παρακολούθησης και της εφαρμογής των συστάσεων που γίνονται δεκτές· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει να παράσχουν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ τεχνική βοήθεια προκειμένου να συνδράμουν τα υπό εξέταση κράτη στην εφαρμογή των συστάσεων για την υποβολή ενδιάμεσων επικυρωμένων στοιχείων με στόχο της βελτίωση της εφαρμογής·

53.  τονίζει την ανάγκη να συμπεριλαμβάνονται συστηματικά οι συστάσεις της UPR στους διαλόγους και τις διαβουλεύσεις της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στις ειδικές ανά χώρα στρατηγικές της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει τη σύστασή του να θέτει το Κοινοβούλιο το θέμα των συστάσεων αυτών στις επισκέψεις αντιπροσωπειών του σε τρίτες χώρες·

54.  επικροτεί όλα τα μέτρα που επιτρέπουν σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, περιλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, να συμμετέχουν πλήρως στη διαδικασία UPR· τονίζει τη σημασία που έχει για την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να επισημαίνουν στο πλαίσιο του ΣΑΔΗΕ το ανησυχητικό ζήτημα του συρρικνούμενου ρόλου των ΜΚΟ σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο·

Ειδικές διαδικασίες

55.  επαναλαμβάνει την ένθερμη υποστήριξή του στις ειδικές διαδικασίες· τονίζει τη θεμελιώδη σημασία της ανεξαρτησίας των εντολών αυτών και προτρέπει όλα τα κράτη του ΟΗΕ να συνεργαστούν πλήρως στο πλαίσιο των ειδικών διαδικασιών, μεταξύ άλλων δεχόμενα εντεταλμένους σε επισκέψεις στην χώρα τους, απαντώντας στα επείγοντα αιτήματά τους για δράση και σε σχέση με καταγγελίες για παραβιάσεις και διασφαλίζοντας κατάλληλη συνέχεια στις συστάσεις που διατυπώνουν οι εντεταλμένοι· στηρίζει τη δήλωση που εκδόθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2013 από τους 72 εμπειρογνώμονες ειδικών διαδικασιών και εκφράζει την ανησυχία του διότι η έλλειψη συνεργασίας των κρατών με τους εντεταλμένους ειδικών διαδικασιών παρεμποδίζει την ικανότητα των εμπειρογνωμόνων να εφαρμόσουν την εντολή τους·

56.  καταδικάζει δριμύτατα όλες τις μορφές αντιποίνων εναντίον των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ακτιβιστών που συνεργάζονται στο πλαίσιο της διαδικασίας UPR και των ειδικών διαδικασιών, ιδίως στην περίπτωση της Κίνας· καλεί το ΣΑΔΗΕ να διερευνήσει τις καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες Κινέζος ακτιβιστής, ο Cao Shunli, ο οποίος υπεραμύνθηκε της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στην UPR, τελεί υπό κράτηση από τις 14 Σεπτεμβρίου 2013· προτρέπει τον Πρόεδρο του ΣΑΔΗΕ να παρακολουθεί ενεργά το θέμα αυτό και άλλες παρόμοιες υποθέσεις και όλα τα κράτη μέλη να παράσχουν κατάλληλη προστασία έναντι παρόμοιων πράξεων εκφοβισμού· τονίζει ότι τέτοιου είδους ενέργειες υπονομεύουν όλο το σύστημα του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Συμμετοχή της ΕΕ

57.  επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό για την ΕΕ να συμμετέχει ενεργά σε όλους τους μηχανισμούς του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, περιλαμβανομένου του ΣΑΔΗΕ· προτρέπει τα κράτη μέλη της ΕΕ να συμμετέχουν στους μηχανισμούς αυτούς υποστηρίζοντας από κοινού με άλλους και αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο σε ψηφίσματα, συμμετέχοντας ενεργά σε συζητήσεις και διαδραστικούς διαλόγους και εκδίδοντας δηλώσεις· υποστηρίζει ένθερμα την εντεινόμενη πρακτική της ΕΕ για διαπεριφερειακές πρωτοβουλίες·

58.  επαναβεβαιώνει τη σημασία της ενσωμάτωσης του έργου που επιτελείται στη Γενεύη στο πλαίσιο του ΣΑΔΗΕ στις αντίστοιχες εσωτερικές και εξωτερικές δραστηριότητες της ΕΕ, περιλαμβανομένων των δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου, όπως των αντιπροσωπειών επιτροπών και των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, καθώς και των συνεισφορών των ειδικών εισηγητών του ΟΗΕ στις συνεδριάσεις επιτροπών·

59.  ενθαρρύνει τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ να συνεχίσει να ενισχύει την αποτελεσματικότητα, τη συνοχή και την προβολή της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο του ΣΑΔΗΕ και να αναπτύξει περαιτέρω στενότερη συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στο πλαίσιο των ειδικών διαδικασιών, και εκφράζει τη λύπη του για την απουσία της ΑΠ/ΎΕ από τις συνεδριάσεις υψηλού επιπέδου του ΣΑΔΗΕ·

60.  τονίζει και πάλι τη σημασία που έχει ο ουσιαστικός συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ της ΕΥΕΔ, της Επιτροπής και των κρατών μελών της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ, κυρίως μέσω των αντιπροσωπειών της ΕΕ στη Γενεύη και τη Νέα Υόρκη, να μεριμνήσει για την ενίσχυση της συνοχής της ΕΕ με έγκαιρες και ουσιαστικές διαβουλεύσεις και να εκφράζει ενιαία άποψη·

61.  τονίζει πόσο σημαντικό είναι να υποστηρίξουν τα κράτη μέλη της ΕΕ το ΣΑΔΗΕ, εργαζόμενα από κοινού για την υλοποίηση του αδιαίρετου και της οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, πιο συγκεκριμένα, κυρώνοντας όλες τις διεθνείς πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχει θεσπίσει το όργανο αυτό· επαναλαμβάνει ότι λυπάται διότι κανένα κράτος μέλος της ΕΕ δεν έχει κυρώσει τη Σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των εργαζόμενων μεταναστών και των μελών των οικογενειών τους· επισημαίνει εκ νέου το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη εγκρίνει και/ή κυρώσει τη Σύμβαση για την Προστασία Όλων των Ατόμων από Βίαιη Εξαφάνιση, το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας ή το Προαιρετικό Πρωτόκολλο του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς όλα τα κράτη μέλη να κυρώσουν αυτές τις συμβάσεις και τα πρωτόκολλα· τονίζει ότι είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να υποβάλλουν εγκαίρως τις περιοδικές εκθέσεις τους στα όργανα παρακολούθησης των ΗΕ· καλεί την ΕΕ να διαμορφώσει με ενεργό τρόπο τη θέση της ΕΕ όσον αφορά το έγκλημα της επίθεσης και τις τροποποιήσεις της Καμπάλα·

62.  επαναλαμβάνει πόσο σημαντική είναι η συνέχιση της στήριξης της ΕΕ στην υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της Ύπατης Αρμοστείας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα μπορεί να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά της με αποτελεσματικό και αμερόληπτο τρόπο· τονίζει ότι είναι σημαντικό για την αμεροληψία και τη λειτουργία της Ύπατης Αρμοστείας για τα ανθρώπινα δικαιώματα να διασφαλίζεται επαρκής χρηματοδότηση, ιδίως απέναντι στις σημερινές ανάγκες δημιουργίας νέων περιφερειακών γραφείων της Ύπατης Αρμοστείας λόγω των καταστάσεων που ανακύπτουν· υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για την κάλυψη του αυξανόμενου φόρτου εργασίας των οργάνων που έχουν συσταθεί βάσει Συνθηκών· ζητεί από την ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος των οργάνων που έχουν συσταθεί βάσει Συνθηκών, μεταξύ άλλων και ως προς την επαρκή χρηματοδότηση·

63.  επαναβεβαιώνει ότι η προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί κεφαλαιώδη προτεραιότητα της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ· εκφράζει, κατά συνέπεια, την ικανοποίησή του για την πρακτική και οικονομική στήριξη που διατέθηκε για την επείγουσα προστασία και υποστήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (EIDHR)·

o
o   o

64.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στον πρόεδρο της 68ης Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ, στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ, στην Ύπατη Αρμόστρια των ΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, και στην Ομάδα Εργασίας ΕΕ-ΟΗΕ που έχει συγκροτηθεί από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων.

(1) ΕΕ C 332 Ε της 15.11.2013, σ. 114.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0055.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0575.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου