Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/2612(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B7-0234/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/03/2014 - 14.16
CRE 13/03/2014 - 14.16

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0252

Sprejeta besedila
PDF 420kWORD 126k
Četrtek, 13. marec 2014 - Strasbourg
Prednostne naloge EU za 25. sejo sveta Združenih narodov za človekove pravice
P7_TA(2014)0252RC-B7-0234/2014

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2014 o prednostnih nalogah EU za 25. sejo Sveta Združenih narodov za človekove pravice (2014/2612(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah ter vseh konvencij Združenih narodov ter pripadajočih izbirnih protokolov,

–  ob upoštevanju resolucije generalne skupščine Združenih narodov 60/251 o ustanovitvi Sveta OZN za človekove pravice,

–  ob upoštevanju deklaracije tisočletja Združenih narodov z dne 8. septembra 2000 in resolucije generalne skupščine OZN o tej deklaraciji,

–  ob upoštevanju Evropske konvencije o človekovih pravicah, Evropske socialne listine ter Listine EU o temeljnih pravicah,

–  ob upoštevanju strateškega okvira EU za človekove pravice in demokracijo in akcijskega načrta EU za človekove pravice in demokracijo, kot sta bila sprejeta na 3179. zasedanju Sveta za zunanje zadeve dne 25. junija 2012,

–  ob upoštevanju svojega priporočila Svetu z dne 13. junija 2012 o posebnem predstavniku EU za človekove pravice(1),

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Svetu OZN za človekove pravice in prednostnih nalog Parlamenta ob tem, predvsem resolucije z dne 7. februarja 2013(2),

–  ob upoštevanju svojih nujnih resolucij o vprašanjih človekovih pravic,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. decembra 2013 o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2012 ter politike EU na tem področju(3),

–  ob upoštevanju sklepov Sveta EU za zunanje zadeve z dne 10. februarja 2014 o prednostnih nalogah EU v okviru forumov OZN za človekove pravice,

–  ob upoštevanju členov 2, 3(5), 18, 21, 27 in 47 Pogodbe o Evropski uniji,

–  ob upoštevanju prihodnjih zasedanj Sveta OZN za človekove pravice v letu 2014, zlasti njegovega 25. rednega zasedanja, ki bo potekalo od 3. do 28. marca 2014,

–  ob upoštevanju člena 110(2) in 110(4) Poslovnika,

A.  ker je spoštovanje, spodbujanje in varstvo univerzalnosti človekovih pravic vtkano v etično in pravno zasnovo Evropske unije in temelj evropske enotnosti in integritete;

B.  ker bo vse večja doslednost v notranji in zunanji politiki EU, povezani s človekovimi pravicami, podkrepila njeno verodostojnost v Svetu OZN za človekove pravice;

C.  ker bi si morale države članice prizadevati, da bi enotno nastopale proti kršitvam človekovih pravic, zato da bi dosegle kar najboljše rezultate, in bi si morale še naprej prizadevati za okrepljeno sodelovanje ter izboljševati organizacijsko ureditev in usklajevanje med državami članicami in institucijami EU;

D.  ker si je Svet EU za zunanje zadeve 10. februarja 2014 vnaprej zastavil prednostne naloge za 25. redno zasedanje Sveta OZN za človekove pravice in bližajoče se zasedanje tretjega odbora generalne skupščine OZN in zajel tudi vprašanja razmer v Siriji, Ljudski demokratični republiki Koreji, Iranu, Šrilanki, Burmi/Mjanmaru, Belorusiji, Srednjeafriški republiki, Južnem Sudanu, Demokratični republiki Kongo, Eritreji, Maliju in Sudanu; ker so tematske prednostne naloge, ki jih je začrtal Svet za zunanje zadeve, zajemale vprašanja smrtne kazni, svobode vere ali prepričanja, otrokovih pravic, pravic žensk, svetovne agende po letu 2015, svobode mišljenja in izražanja, pravice do združevanja in zbiranja, sodelovanja nevladnih organizacij z organi OZN za človekove pravice, mučenja, pravic lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev, rasizma, avtohtonih ljudstev, gospodarskih, socialnih in kulturnih pravic, poslovanja podjetij in človekovih pravic ter podpore organom in mehanizmom OZN s področja človekovih pravic;

E.  ker je bil 25. julija 2012 imenovan posebni predstavnik EU za človekove pravice z nalogo, da spodbuja učinkovitost in prepoznavnost politike EU na tem področju in da prispeva k izvajanju strateškega okvira in akcijskega načrta za človekove pravice in demokracijo;

F.  ker je bilo v Svet za človekove pravice oktobra 2013 izvoljenih štirinajst novih članic, ki so svoje naloge prevzele 1. januarja 2014, namreč Alžirija, Kitajska, Kuba, Francija, Maldivi, Mehika, Maroko, Namibija, Savdska Arabija, Južna Afrika, nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Vietnam, Rusija in Združeno kraljestvo; ker je zdaj devet držav članic EU tudi članic Sveta OZN za človekove pravice;

G.  ker bodo osrednja tema 58. zasedanja komisije OZN za položaj žensk izzivi in dosežki pri izvajanju razvojnih ciljev tisočletja za ženske in dekleta;

H.  ker korupcija v javnem in zasebnem sektorju vzdržuje in slabša neenakost in diskriminacijo pri uživanju državljanskih, političnih, gospodarskih, socialnih in kulturnih pravic in ker ni dvoma, da korupcija in kršitve človekovih pravic pomenijo tudi zlorabo moči, odsotnost pravne odgovornosti in različne oblike diskriminacije;

I.  ker bosta ratifikacija sprememb Rimskega statuta, sprejetih v Kampali, in podelitev pristojnosti Mednarodnemu kazenskemu sodišču za kaznivo dejanje agresije prispevala, da bodo storilci tega kaznivega dejanja ustrezno kaznovani;

1.  pozdravlja prednostne naloge, ki jih je določil Svet za 25. redno sejo Sveta OZN za človekove pravice; poziva evropsko službo za zunanje delovanje in države članice, naj pri uveljavljanju prednostnih nalog v Svetu OZN za človekove pravice upoštevajo priporočila Sveta;

Delo Sveta OZN za človekove pravice

2.  ponovno izraža prepričanje, da morajo volitve v Svet za človekove pravice temeljiti na konkurenci, in nasprotuje ravnanju regionalnih skupin, ki prirejajo volitve brez protikandidatov; ponovno poudarja, kako pomembni so standardi za članstvo v Svetu za človekove pravice glede zavzetosti in uspešnosti na področju človekovih pravic, in poziva države članice, naj pri opredeljevanju, za katerega kandidata bodo volile, vztrajajo pri teh standardih; poudarja, da se od članic Sveta za človekove pravice pričakuje, da bodo zagovarjale najvišje standarde glede spodbujanja in varstva človekovih pravic; poudarja, da morajo biti merila za ponovno sprejetje izključenih članic stroga in pregledna;

3.  izraža zaskrbljenost zaradi kršitev človekovih pravic v več novoizvoljenih članicah Sveta za človekove pravice, med drugim v Alžiriji, na Kitajskem, na Kubi, v Maroku, Rusiji, Savdski Arabiji in Vietnamu;

4.  ugotavlja, da je Kazahstan sedaj ena od 47 članic Sveta za človekove pravice in da so se razmere na področju človekovih pravic v tej državi še poslabšale, potem ko je policija 16. decembra 2011 v Žanjaoznu krvavo zatrla miroljubne protestnike in naftne delavce, njihove družine in podpornike, ko je po uradnih podatkih življenje izgubilo 15 oseb, več kot 100 pa jih je bilo ranjenih; zato od Sveta za človekove pravice zahteva, naj nemudoma uresniči poziv visoke komisarke za človekove pravice Navi Pillay in sproži neodvisno mednarodno preiskavo umorov naftnih delavcev; poziva Kazahstan, naj kot članica Sveta za človekove pravice zagotovi spoštovanje človekovih pravic, razveljavi 164. člen kazenskega zakonika o „pozivanju k družbenim nemirom“ in preneha z represijo neodvisnih medijev in upravnimi bremeni zanje, osvobodi politične zapornike, vključno z odvetnikom zagovornikov človekovih pravic Vadimom Kuramšinom, sindikalno aktivistko Rozo Tuletajevo in opozicijskim politikom Vladimirjem Kozlovom, ter naj zaustavi vse zahteve po izročitvi opozicijskih politikov;

5.  še naprej nasprotuje „blokovskemu glasovanju“ v Svetu za človekove pravice; poziva članice Sveta za človekove pravice, naj glasujejo pregledno;

6.  obžaluje, da je vse manj manevrskega prostora za sodelovanje civilne družbe in Sveta za človekove pravice in da so nevladne organizacije deležne vedno manj priložnosti, da bi na njegovih zasedanjih dobile besedo; poziva EU in Svet za človekove pravice, naj zagotovita, da bo predstavnikom civilne družbe omogočeno čim več prispevati na njegovem 25. zasedanju, pa tudi v procesu splošnega rednega pregleda in drugih mehanizmih OZN za človekove pravice, in sicer brez bojazni, da bodo po vrnitvi v domačo državo deležni maščevalnih ukrepov; obsoja, da se še vedno poroča o takem ravnanju, in poziva evropsko službo za zunanje delovanje in države članice, naj zagotovijo, da se bodo ti primeri sistematično spremljali;

7.  izraža pohvalo visoki komisarki OZN za človekove pravice Navi Pillay za njena neprekinjena prizadevanja v procesih za okrepitev ustanovnih teles; odločno ponavlja, da je za organe za spremljanje mednarodnih sporazumov značilna vključenost številnih zainteresiranih strani, in poudarja, da mora biti civilna družba neprekinjeno vključena v te procese; poudarja tudi, da je treba ohraniti in povečati neodvisnost in učinkovitost organov za spremljanje mednarodnih sporazumov;

Vprašanja v zvezi s posameznimi državami

Sirija

8.  ponovno močno obsoja zelo razširjene kršitve človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava, ki jih je zakrivil sirski režim in zajemajo vse vrste nasilnih dejanj, sistematično mučenje in usmrtitve zapornikov; obsoja vse kršitve človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava, za katere so odgovorne oborožene skupine, ki nasprotujejo režimu; je globoko zaskrbljen zaradi hudih posledic triletnega konflikta za civilno prebivalstvo in zaradi slabšanja humanitarnih razmer v tej državi in na tem območju; poziva vse oborožene akterje, naj nemudoma prekinejo nasilje v Siriji; popolnoma podpira nedavna pogajanja, ki so se začela na podlagi ženevskega sporočila in naj bi bila prvi korak v procesu, v katerem naj bi poiskali politično in demokratično rešitev konflikta in tako omogočili demokratičen prehod pod sirskim vodstvom, tako da bodo izpolnjena upravičena pričakovanja sirskega naroda;

9.  poziva vse vpletene strani, zlasti pa sirski režim, naj zagotovijo obsežen in varen čezmejni dostop mednarodne humanitarne pomoči ter izpolnijo svojo obljubo, da bodo ženskam in otrokom dovolili zapustiti oblegana mesta, na primer Homs in taborišče Jarmuk; pozdravlja resolucijo varnostnega sveta OZN št. 2139 z dne 22. februarja 2014, v kateri zahteva, da se konvojem humanitarne pomoči dovoli dostop po vsej državi, da bi ublažili trpljenje civilnega prebivalstva, ter poziva k njenemu hitremu izvajanju; poziva, naj vladne sile izpustijo miroljubne aktiviste, ki jih pridržujejo, oborožene skupine pa svoje civilne talce;

10.  poudarja, da mora biti zaradi neprimerljivega obsega krize prednostna naloga EU in mednarodne skupnosti lajšanje trpljenja milijonov Sircev, ki potrebujejo osnovne dobrine in storitve; opominja države članice EU na njihovo humanitarno odgovornost do sirskih beguncev in poudarja, da se tragedije, do kakršne je prišlo na Lampedusi, ne bi več smele zgoditi; poziva Komisijo in države članice, naj pomagajo beguncem, ki bežijo pred konfliktom; ugotavlja, da je Parlament v svoji resoluciji z dne 9. oktobra 2013 spodbudil države članice, naj nujne potrebe rešujejo z zagotovitvijo varnega vstopa v EU, da bi omogočile začasno sprejetje Sircev, ter s premestitvami poleg obstoječih nacionalnih kvot in z odobritvijo prihoda iz humanitarnih razlogov;

11.  ponovno poziva evropsko službo za zunanje delovanje in države članice, naj zagotovijo, da bodo razmere v Siriji v okviru delovanja OZN, zlasti Sveta za človekove pravice, še naprej prednostno obravnavane;

12.  poudarja, da so namerno stradanje civilnega prebivalstva in napadi na zdravstvene objekte po mednarodnem pravu prepovedani in bodo obravnavani kot vojni zločin; ponovno poudarja, da je pomembno zagotoviti pravno odgovornost na vseh ravneh; ob tem želi pohvaliti delo neodvisne preiskovalne komisije za Sirijo, tudi njeno zadnje poročilo, ki naj bi ga preučili v Svetu za človekove pravice, in jo poziva, naj preuči zadnje poročilo, v katerem je fotografiranih na tisoče primerov mučenja, za katerega naj bi bila odgovorna sirska vojska; ponovno poziva varnostni svet OZN, naj vprašanje razmer v Siriji preda v uradno preiskavo Mednarodnemu kazenskemu sodišču; poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije, naj sprejme vidne ukrepe v tej smeri;

Egipt

13.  obsoja kršitve človekovih pravic v Egiptu, med drugim zaradi nadlegovanja in pridržanja novinarjev, predstavnikov civilne družbe in aktivistov politične opozicije ter uporabe čezmerne sile, zaradi česar so umrli številni civilisti, na primer ob tretji obletnici revolucije in v dnevih okrog referenduma januarja 2013; poziva egiptovske oblasti, naj zagotovijo izvedbo hitrih, preglednih in neodvisnih preiskav smrtnih žrtev med civilnim prebivalstvom, da bodo storilci odgovarjali za svoja dejanja; obsoja, da je zaprtih in zatiranih na desettisoče Egipčanov, tudi pripadniki Muslimanske bratovščine, ki velja za teroristično organizacijo, kar ovira možnosti za vključujoč proces sprave, ki je potreben za stabilnost in razvoj države; poziva Svet za človekove pravice, naj obsodi te kršitve človekovih pravic, spremlja vse preiskave ter razmisli o izvedbi lastne preiskave, če egiptovske oblasti ne bodo dosegle napredka; poudarja, da je pomembno hitro odpreti regionalno pisarno visokega komisariata OZN za človekove pravice v Kairu, kot je bilo dogovorjeno z egiptovskimi oblastmi;

14.  je seznanjen, da ima Egipt novo ustavo; je seznanjen, da je krščanskim in judovskim verskim zadevam priznana neodvisnost, in priznava, da je to napredek na področju svobode veroizpovedi; pozdravlja, da se ustava sklicuje na civilno vlado, svobodo prepričanja in enakopravnost vseh državljanov, da krepi pravice žensk, zagotavlja pravice otrok, prepoveduje vse oblike in vrste mučenja, prepoveduje in kriminalizira vse oblike suženjstva ter zahteva spoštovanje mednarodnih sporazumov na področju človekovih pravic, ki jih je podpisal Egipt; močno obžaluje, koliko moči je v ustavi podeljene vojski in vojaškim sodiščem;

15.  je zaskrbljen, ker na tem območju umre ali izgine na tisoče ljudi, predvsem beguncev iz Eritreje in Somalije, med katerimi je veliko žensk in otrok, ali pa jih ugrabijo in zanje zahtevajo odkupnino, jih mučijo, spolno zlorabijo ali ubijejo trgovci z ljudmi na Sinaju za trgovino z organi; v zvezi s tem opozarja, da so na podlagi člena 89 nove ustave prepovedane vse oblike suženjstva, zatiranja, prisilnega izkoriščanja ljudi, trgovina za namene spolnega izkoriščanja in druge oblike trgovine z ljudmi ter se v Egiptu kaznujejo v skladu z zakonom;

Libija

16.  poziva, da bi na prihodnjem zasedanju Sveta za človekove pravice sprejeli resolucijo, ki bi temeljila na poročilu visokega komisariata OZN za človekove pravice in okrepila mandat komisariata za spremljanje stanja na področju človekovih pravic v Libiji in izzivov, s katerimi se ta država srečuje, in za poročanje Svetu za človekove pravice; je zaskrbljen zaradi nezakonitih pridržanj, povezanih s konfliktom, ter mučenja in zunajsodnih ubojev in ob tem pozdravlja priporočila iz poročila podporne misije OZN o mučenju; izraža zaskrbljenost zaradi namenskega napadanja predstavnikov medijev in poziva k varstvu medijskega pluralizma in svobode izražanja; poziva, naj se zagotovi podpora za reševanje konflikta in narodno spravo;

Tunizija

17.  pozdravlja, da je Tunizija 26. januarja 2014 sprejela novo ustavo, po kateri bi se lahko zgledovale ostale države na tem območju, pa tudi drugod; poziva tunizijske oblasti, naj poskrbijo, da bodo letošnje volitve vključujoče, pregledne in verodostojne;

Maroko

18.  poziva Maroko, novo članico Sveta za človekove pravice, naj nadaljuje pogajanja za mirno in dolgotrajno rešitev spora o Zahodni Sahari, in potrjuje pravico Zahodnosaharcev do samoodločbe, in sicer na demokratičnem referendumu, v skladu z zadevnimi resolucijami OZN;

Palestina

19.  pozdravlja, da Palestina od novembra 2012 sodeluje v OZN kot nečlanica opazovalka; ponovno izraža podporo tem prizadevanjem; je seznanjen s podporo, ki jo je izrazila EU, da bi Palestina kot del politične rešitve izraelsko-palestinskega konflikta postala polnopravna članica OZN; potrjuje, da EU ne bo sprejela nobenih sprememb mej, zarisanih pred letom 1967, niti v zvezi z Jeruzalemom, razen če bi se o tem dogovorili obe strani; zato se strinja z zaključki Sveta EU o bližnjevzhodnem mirovnem procesu z dne 16. decembra 2013, v katerih obžaluje, da Izrael stalno širi naselbine, ki so nezakonite po mednarodnem pravu in ovira miru; obsoja zlorabe človekovih pravic, ki so jih zagrešile palestinske oblasti, in nenehno obstreljevanje Izraela z območja Gaze;

Izrael

20.  pozdravlja ponovno sodelovanje Izraela s Svetom za človekove pravice in bližajoče se sprejetje drugega cikla poročanja o tej državi v okviru splošnega rednega pregleda; poziva izraelske oblasti, naj sodelujejo v okviru vseh posebnih postopkov, tudi s posebnim poročevalcem o stanju na področju človekovih pravic na zasedenih ozemljih; podpira zaključke poročil generalnega sekretarja OZN in visoke komisarke OZN za človekove pravice v zvezi z Izraelom in zasedenimi palestinskimi ozemlji ter poziva Izrael, naj izvaja priporočila neodvisne mednarodne preiskovalne misije o posledicah izraelskih naselbin za človekove pravice Palestincev; izraža globoko zaskrbljenost zaradi poročil o primerih pridržanja otrok iz političnih razlogov v izraelskih prostorih za pridržanje;

Bahrajn

21.  izraža zaskrbljenost zaradi položaja zagovornikov človekovih pravic in aktivistov politične opozicije v Bahrajnu; pozdravlja izjavo o Bahrajnu, ki jo je septembra 2013 pripravil Svet za človekove pravice in so jo podpisale vse države članice EU; poziva k takojšnji brezpogojni izpustitvi vseh zapornikov vesti, političnih aktivistov, novinarjev, zagovornikov človekovih pravic in miroljubnih demonstrantov; poziva države članice EU, naj si prizadevajo, da bi na naslednjem zasedanju Sveta za človekove pravice sprejeli resolucijo o stanju na področju človekovih pravic v Bahrajnu, ki bi bila osredinjena na to, kako ta država izpolnjuje svoje zaveze iz procesa splošnega rednega pregleda in priporočila bahrajnske neodvisne preiskovalne komisije, ki jo je podprl tudi kralj, med drugim priporočila o zagovornikih človekovih pravic;

Savdska Arabija

22.  poziva Savdsko Arabijo, novoizvoljeno članico Sveta za človekove pravice, naj upošteva priporočila 17. seje delovne skupine za splošni redni pregled, da bi morala odpraviti vse oblike diskriminacije žensk v zakonodaji in v praksi ter ženskam omogočiti popolno in enakopravno udejstvovanje v družbi; sprejeti vse potrebne ukrepe za boj proti družinskemu nasilju in žrtvam omogočiti zaščito in dostop do pravnih sredstev; uveljaviti zakonodajo za prepoved prezgodnjih in prisilnih otroških porok ter kot minimalno starost za sklenitev zakonske zveze določiti 18 let; sprejeti zakonodajo za zaščito svobode združevanja, izražanja, mirnega zbiranja in verovanja; uvesti moratorij za smrtno kazen in jo sčasoma odpraviti; dovoliti registracijo nevladnih organizacij s področja človekovih pravic ter ratificirati najpomembnejše instrumente na področju človekovih pravic;

Iran

23.  pozdravlja, da je Svet za človekove pravice marca 2013 sprejel resolucijo o človekovih pravicah v Islamski republiki Iran in podaljšal mandat posebnega poročevalca o stanju človekovih pravic v Iranu; ponovno izraža podporo nadaljevanju tega mandata in poziva Iran, naj posebnemu poročevalcu OZN dovoli vstop v državo, saj je to odločilni korak pri vzpostavljanju dialoga za oceno stanja na področju človekovih pravic v tej državi; ponovno obsoja smrtno kazen v Iranu in vse številnejše usmrtitve – samo v prvih dveh tednih leta 2014 je bilo obešenih 40 ljudi, pa tudi svoboda prepričanja se še vedno krši; upošteva, da je iranska vlada na področju človekovih pravic pokazala zgodnje znake napredovanja, tudi z izpustitvijo političnih zapornikov; poziva EU in Svet za človekove pravice, naj še naprej pobliže spremljata stanje na področju človekovih pravic in zagotovita, da bodo človekove pravice ostale osrednja prednostna naloga v odnosih z iransko vlado;

Rusija

24.  ostro obsoja ruske zakone o „tujih agentih“, ki se uporabljajo za nadlegovanje nevladnih organizacij z racijami v njihovih pisarnah, globami in drugimi načini ustrahovanja; poziva EU in njene države članice, naj ohranijo pritisk na Rusijo, tako v Svetu za človekove pravice in zunaj njega, da bi se končale te nedvomne kršitve svobode izražanja in združevanja; izraža globoko zaskrbljenost zaradi drugih kršitev človekovih pravic v Rusiji, kot so zatiranje medijev, diskriminacijski zakoni glede spolnih manjšin, kršitev pravice do združevanja in odvisnost sodstva;

Belorusija

25.  ponovno izraža podporo posebnemu poročevalcu Sveta za človekove pravice o stanju na področju človekovih pravic v Belorusiji; poziva, naj se njegov mandat po izteku junija 2014 podaljša še za eno leto; pozdravlja resolucijo o Belorusiji, sprejeto junija 2013, ter ponovno potrditev hudih kršitev človekovih pravic v tej državi in pozornost, ki se jim posveča; poziva evropsko službo za zunanje delovanje, naj še naprej pritiska na Belorusijo glede vprašanja človekovih pravic;

Uzbekistan

26.  pozdravlja izid splošnega rednega pregleda za Uzbekistan; obžaluje, da uzbekistanska vlada stalno odklanja prošnje za obisk Sveta za človekove pravice pri njegovih posebnih postopkih; poziva države članice EU, naj si prizadevajo, da bo pri Svetu za človekove pravice vzpostavljen mehanizem za namensko spremljanje stanja na področju človekovih pravic v Uzbekistanu;

Srednjeafriška republika

27.  ponovno izraža globoko zaskrbljenost zaradi razmer v Srednjeafriški republiki; poziva mednarodno skupnost, naj nujno podpre humanitarni poziv OZN, ki ima na voljo odločno premalo sredstev, in poziva k izboljšanju varnostnih razmer, da se zagotovi dostop do humanitarne pomoči za prebivalstvo; izraža upanje, da bo hitra razmestitev misije v okviru skupne varnostne in obrambne politike EU pripomogla k izboljšanju razmer na terenu; pozdravlja resolucijo varnostnega sveta OZN št. 2136 (2014), resolucijo Sveta za človekove pravice, posebno zasedanje tega sveta zaradi razmer v Srednjeafriški republiki 20. januarja 2014 ter imenovanje neodvisnega strokovnjaka za stanje na področju človekovih pravic v državi; poziva novo začasno predsednico Catherine Samba-Panza, naj stori vse, kar je v njeni moči, da ustavi nasilje in pomiri trenja med verskimi ločinami v državi;

Demokratična republika Kongo

28.  poudarja poziv OZN k nadaljevanju podpore vzhodnemu delu Demokratične republike Kongo, ki jo razdvajajo konflikti, ter poskrbi, da kriza v tej državi ne bo pozabljena; je resno zaskrbljen zaradi nedavnega obsežnega razseljevanja prebivalstva v provinci Katanga; ostro obsoja napade na civilno prebivalstvo, tudi na ženske in otroke, ki jih na vzhodu države izvajajo uporniške sile; odločno obsoja sistematično uporabo posilstva kot vojnega orožja; je globoko zaskrbljen zaradi še zmeraj prisotnega izkoriščanja otrok vojakov in poziva k njihovi razorožitvi, rehabilitaciji in ponovni vključitvi v družbo; meni, da ostaja okvir OZN za mir, varnost in sodelovanje za Demokratično republiko Kongo in vso regijo temeljni okvir za doseganje trajnega miru; pozdravlja resolucijo varnostnega Sveta OZN št. 2136 iz januarja 2014, s katero se podaljšuje embargo na izvoz orožja za Demokratično republiko Kongo;

Eritreja

29.  poziva EU in Svet za človekove pravice, naj še naprej pozorno spremljata in nadzirata stanje na področju človekovih pravic v Eritreji, saj resne kršitve človekovih pravic vodijo v visoko število beguncev in migrantov; pozdravlja resolucijo Sveta za človekove pravice o stanju na področju človekovih pravic v Eritreji, ki je bila soglasno sprejeta junija 2013; izraža javno pohvalo prvemu poročilu posebnega poročevalca o stanju na področju človekovih pravic v državi; poziva k obnovitvi mandata posebnega poročevalca na 26. zasedanju Sveta za človekove pravice;

Mali

30.  pozdravlja imenovanje neodvisnega strokovnjaka za stanje na področju človekovih pravic v Maliju, stalno spremljanje stanja na področju človekovih pravic po konfliktu in odločno vodilno vlogo drugih afriških držav pri izboljšanju stanja na tem področju v državi; poziva k obnovitvi mandata neodvisnega strokovnjaka;

Južni Sudan

31.  izraža globoko zaskrbljenost zaradi razmer v Južnem Sudanu, tudi zaradi političnega boja za prevzem vodstva v državi, ki povzroča vse več etničnih spopadov in razseljevanje več kot 650 000 ljudi; poziva države članice EU, naj sprožijo razpravo o tej zadevi v Svetu za človekove pravice, da bi vprašanje razmer v Južnem Sudanu ostalo med prednostnimi nalogami mednarodne agende; pozdravlja sporazum o prenehanju sovražnosti, podpisan 23. januarja 2014, vendar poudarja, da gre zgolj za prvi korak na poti do miru in sprave; obsoja pogoste kršitve človekovih pravic in storjene zlorabe, ter poudarja, da morajo biti odgovorni kaznovani; odobrava, da se Afriška unija zavzema za ustanovitev preiskovalne komisije, ki bo podlaga za pravičnost, odgovornost in prihodnjo spravo;

Šrilanka

32.   obsoja nenehne napade na verske manjšine ter nadlegovanje in ustrahovanje zagovornikov človekovih pravic, odvetnikov in novinarjev; priznava napredek, dosežen pri obnovi, ter izvajanje nekaterih priporočil komisije za spoznanja, resnico in spravo, vendar obžaluje, da šrilanška vlada še zmeraj ni poskrbela za neodvisno, verodostojno preiskavo preteklih kršitev mednarodnih človekovih pravic in humanitarnega prava; odločno podpira priporočilo visoke komisarke OZN za človekove pravice o vzpostavitvi neodvisnega mednarodnega preiskovalnega mehanizma, ki bi prispeval k ugotavljanju resnice, če so domači preiskovalni mehanizmi neuspešni;

Burma/Mjanmar

33.  odobrava resolucijo Sveta za človekove pravice o Burmi/Mjanmaru in vztrajno delo stalnega poročevalca; poziva Svet za človekove pravice, naj ne prekine ali spremeni mandata posebnega poročevalca, vse dokler ne bo v državi ustanovljena pisarna visokega komisariata OZN za človekove pravice s polnim mandatom, Burmo/Mjanmar pa poziva, naj zagotovi, da bo komisija za pregled zapornikov nadaljevala svoje delo, rešila vse odprte primere ter odpravila kontroverzno zakonodajo, ki vpliva na svobodo govora in združevanja (zlasti zakon iz leta 2011 o mirnem zbiranju in demonstracijah); obsoja nenehno nasilje in zlorabe, katerih žrtev je manjšina Rohingja v državi Rakhine, in napade na muslimanske in druge verske manjšine ter poziva k celoviti, pregledni in neodvisni preiskavi teh kršitev;

Demokratična ljudska republika Koreja

34.  odobrava načrtovano podaljšanje mandata posebnega poročevalca o stanju na področju človekovih pravic v Demokratični ljudski republiki Koreji, resolucijo, ki je bila soglasno sprejeta marca 2013, in predstavitev poročila preiskovalne komisije za človekove pravice v tej državi; ponovno potrjuje poziv vladi Demokratične ljudske republike Koreje, naj popolnoma sodeluje s posebnim poročevalcem in mu omogoči obisk države; poziva Svet za človekove pravice, naj upošteva priporočila mednarodne preiskovalne komisije, pri čemer naj se osredotoči zlasti na nujnost obsodbe mednarodnih zločinov, zagrešenih v Demokratični ljudski republiki Koreji, poveča zmogljivosti OZN za dokumentiranje kršitev človekovih pravic v tej državi in vzpostavi ustrezne mednarodne mehanizme za zagotavljanje odgovornosti za mednarodne zločine, storjene v tej državi;

Kambodža, Slonokoščena obala, Haiti, Somalija in Sudan;

35.  pozdravlja podaljšanje mandatov neodvisnih strokovnjakov za Kambodžo, Slonokoščeno obalo, Haiti, Somalijo in Sudan; poziva organe oblasti v teh državah, naj popolnoma sodelujejo z nosilci teh mandatov;

Tematska vprašanja

Otrokove pravice

36.  pozdravlja delo Sveta za človekove pravice na področju pravic otrok, na primer resolucijo iz septembra 2013 o preprečljivi umrljivosti in obolevnosti otrok, starih manj kot pet let, kot vprašanju človekovih pravic, ter delo odbora za pravice otrok; poziva države, naj ratificirajo tretji izbirni protokol h Konvenciji OZN o otrokovih pravicah, ki otrokom omogoča, da svoje pritožbe predložijo temu odboru; izraža javno pohvalo prihajajoči resoluciji Sveta za človekove pravice kot odličnemu primeru sodelovanja med EU in Skupino latinskoameriških in karibskih držav v Združenih narodih (GRULAC); izraža globoko zaskrbljenost zaradi primerov mučenja in pridržanja otrok, o katerih so poročale organizacije, kot sta UNICEF in Amnesty International; poziva OZN, naj bolje razišče te primere in oblikuje priporočila za ukrepe;

Ženske in dekleta

37.  poziva EU, naj aktivno sodeluje na 58. seji komisije za položaj žensk, da ne bi ogrozili pravnega reda pekinških izhodišč OZN za ukrepanje, na primer glede dostopa do izobraževanja in zdravja kot temeljne človekove pravice, vključno s spolnimi in reproduktivnimi pravicami; odločno obsoja uporabo spolnega nasilja nad ženskami kot vojne taktike, tudi primere množičnih posilstev, spolnega suženjstva, prisilne prostitucije in preganjanja na podlagi spola, vključno s pohabljanjem ženskih spolnih organov, trgovino z ljudmi, zgodnjimi in prisilnimi porokami, uboji iz časti in vsemi drugimi primerljivo hudimi oblikami spolnega nasilja; spodbuja EU in vse njene države članice, naj podpišejo in ratificirajo Konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini;

Mučenje

38.  ponovno poudarja pomen preprečevanja mučenja in drugih oblik trpinčenja ter prednostnega obravnavanja, ki ga EU namenja temu vprašanju, zlasti v povezavi z otroki; poziva Svet za človekove pravice, naj letno resolucijo o mučenju izkoristi za obnovitev mandata posebnega poročevalca za nadaljnja tri leta in naj zagotovi učinkovito nadaljnje ukrepanje po preteklih resolucijah o mučenju; poziva evropsko službo za zunanje delovanje, Komisijo in države članice EU, naj pokažejo skupno zavezanost odpravi mučenja in podpori žrtvam predvsem tako, da še naprej prispevajo oziroma začnejo prispevati v prostovoljni sklad OZN za žrtve mučenja in v posebni sklad, ustanovljen z izbirnim protokolom h Konvenciji proti mučenju;

Smrtna kazen

39.  ponovno ostro obsoja uporabo smrtne kazni in odločno podpira moratorij kot korak na poti k njeni odpravi; poziva EU, države članice in Svet za človekove pravice, naj še naprej izvajajo pritisk za splošno odpravo smrtne kazni; odločno poziva države, ki še izvajajo smrtno kazen, naj objavijo jasne in natančne podatke o številu obsodb in usmrtitev;

Svoboda veroizpovedi ali prepričanja

40.  obsoja stalne kršitve pravice do veroizpovedi ali prepričanja po vsem svetu; ponovno poudarja pomen, ki ga temu vprašanju daje Evropska unija; poziva države članice, naj se z njim še naprej ukvarjajo; pozdravlja obnovitev mandata posebnega poročevalca OZN o svobodi veroizpovedi ali prepričanja; ponovno izjavlja, da je svoboda misli, vesti in veroizpovedi, vključno s svobodo spremembe ali opustitve svoje veroizpovedi ali prepričanja, temeljna človekova pravica; zato poudarja, da se je treba učinkovito boriti proti vsem oblikam diskriminacije verskih manjšin povsod po svetu;

Pravice lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev

41.  izraža zaskrbljenost, ker se je nedavno povečal obseg diskriminacijske zakonodaje in prakse ter nasilnih dejanj proti osebam na podlagi njihove spolne usmeritve in spolne identitete; spodbuja tesno spremljanje razmer v Nigeriji in Ugandi, kjer nova zakonodaja resno ogroža svobodo spolnih manjšin; obsoja uvedbo diskriminacijske zakonodaje in zatiranje svobode izražanja v Rusiji; ponovno poudarja svojo podporo nenehnim prizadevanjem visoke komisarke OZN za človekove pravice za preprečevanje diskriminacijske zakonodaje in prakse ter na splošno delu OZN v zvezi s tem vprašanjem; priporoča dejavno sodelovanje držav članic EU, Sveta in evropske službe za zunanje delovanje pri preprečevanju poskusov spodkopavanja teh pravic;

Kastno razlikovanje

42.  obsoja kastno razlikovanje; izraža globoko zaskrbljenost zaradi nenehnih in razširjenih kršitev človekovih pravic na podlagi kaste in nasilnih dejanj, vključno s spolnim nasiljem nad ženskami, ki pripadajo nekaterim skupnostim; odobrava delo visokega komisariata OZN za človekove pravice in nosilcev mandatov za posebne postopke OZN za boj proti tej obliki diskriminacije; poziva države članice, naj spodbujajo potrditev osnutka načel in smernic OZN za učinkovito odpravo diskriminacije na podlagi dela, ter poziva Svet za človekove pravice, naj sprejme ta okvir;

Pravica do mirnega zbiranja

43.  poziva EU, naj podpre nadaljnje ukrepanje po poročilu visokega komisariata OZN za človekove pravice o učinkovitih ukrepih in najboljši praksi za zagotavljanje spodbujanja in varstva človekovih pravic v okviru mirnih protestov, zlasti s podpiranjem prizadevanj za oblikovanje mednarodnega pravnega okvira v zvezi s pravico do mirnega zbiranja;

Stanovanja

44.  ponovno izraža odobravanje glede pomena, ki ga Svet za človekove pravice pripisuje pravici do stanovanja; ponavlja tudi poziv Uniji in njenim državam članicam, naj spodbujajo dostop do primernega stanovanja kot temeljne pravice;

Voda in komunalna ureditev

45.  pozdravlja resolucijo o varni pitni vodi in komunalni ureditvi, ki jo je Svet za človekove pravice sprejel leta 2013, ter delo, ki ga je v zvezi s tem opravil posebni poročevalec OZN, zlasti z oblikovanjem priročnika o izvajanju pravice do varne pitne vode in komunalne ureditve; poziva evropsko službo za zunanje delovanje, države članice EU in Svet za človekove pravice, naj se še naprej osredotočajo na pogostokrat zanemarjeno, a življenjsko pomembno človekovo pravico do vode in komunalne ureditve;

Podjetništvo in človekove pravice

46.  odločno spodbuja izvajanje vodilnih načel OZN v zvezi s podjetništvom in človekovimi pravicami; poziva EU in njene države članice, naj dejavno sodelujejo na 7. seji delovne skupine OZN na temo človekovih pravic, čezmejnih korporacij in drugih podjetij ter podprejo prizadevanja za uskladitev njihovih politik s smernicami Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) za multinacionalna podjetja ter z vodilnimi načeli OZN o podjetništvu in človekovih pravicah; ponavlja svoj poziv Evropski komisiji, naj pred koncem leta 2014 poroča o izvajanju vodilnih načel OZN o podjetništvu in človekovih pravicah v državah članicah EU; je seznanjen z nastajajočo pobudo o pozivu k pravno zavezujočemu mednarodnemu instrumentu o podjetništvu in človekovih pravicah, ki bi jo uresničili v sistemu OZN;

Korupcija in človekove pravice

47.  poziva EU in države članice, naj podprejo imenovanje posebnega poročevalca OZN o finančnem kriminalu, korupciji in človekovih pravicah;

Šport

48.  pozdravlja resolucijo o spodbujanju človekovih pravic prek športa in olimpijskih idealov, sprejeto septembra 2013; izraža zaskrbljenost zaradi razmer delavcev migrantov v Katarju, zlasti tistih, ki so udeleženi pri izgradnji objektov za svetovni pokal leta 2022; je seznanjen s pobudo Katarja za obravnavo teh pomislekov; poziva katarske organe, naj reformirajo svoje delovno pravo, razveljavijo zakon o pokroviteljstvu (sistem kafala), ki velja v vsej regiji, in ratificirajo upoštevne mednarodne konvencije; poziva EU, naj zagotovi, da podjetja EU, ki delujejo v gradbenem sektorju v Katarju, ne bodo prispevala h kršitvam človekovih pravic, katerih žrtev so delavci migranti; poudarja pomen nadzora nad vsemi večjimi športnimi dogodki in njihovo povezanostjo s človekovimi pravicami, na primer med zimskimi olimpijskimi igrami leta 2014 v Sočiju v Rusiji in trajajočim zatiranjem svobode zbiranja in pravic spolnih manjšin ter med bližajočim se svetovnim pokalom v Braziliji, od koder poročajo o prisilnih izselitvah in razselitvah prebivalstva po vsej državi;

Uporaba oboroženih brezpilotnih letal

49.  je zaskrbljen zaradi resnih kršitev človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava, do katerih prihaja zaradi nezakonitih načrtnih ubojev, izvedenih z oboroženimi brezpilotnimi letali, zaradi česar je bilo zunaj območij, ki so opredeljena kot konfliktna, ubitih ali hudo ranjenih veliko število civilistov, veliko pa jih je utrpelo duševno travmo; podpira prizadevanja ustreznih posebnih postopkov OZN, ki države spodbujajo k pregledni in odgovorni uporabi oboroženih brezpilotnih letal v skladu z veljavnim mednarodnim pravnim okvirom; poziva EU, države članice in Svet za človekove pravice, naj še naprej podpirajo preiskave nezakonitih načrtnih ubojev in ukrepajo po priporočilih posebnih poročevalcev OZN o usmrtitvah, izvršenih po izvensodnih, skrajšanih ali samovoljnih postopkih ter boju proti terorizmu in človekovih pravicah;

Mednarodno kazensko sodišče

50.   ponovno izraža vso podporo Mednarodnemu kazenskemu sodišču in budno spremlja vse poskuse spodkopavanja njegove legitimnosti; zahteva dejavno oblikovanje stališča EU o kaznivih dejanjih agresije in spremembah Rimskega statuta, sprejetih v Kampali;

Splošni redni pregled

51.  ponovno zatrjuje, da je univerzalnost splošnega rednega pregleda pomembna za celovito razumevanje stanja na področju človekovih pravic v vseh državah članicah OZN, in ponavlja, kako je ta drugi cikel pregleda, ki se osredotoča na izvajanje priporočil, sprejetih v prvem ciklu, še vedno pomemben; kljub temu znova poziva, naj se v nadaljevanju procesa splošnega rednega pregleda ponovno preučijo priporočila, ki jih države niso sprejele v prvem ciklu;

52.  poziva države članice EU, ki sodelujejo v interaktivnih dialogih splošnega rednega pregleda, naj predstavijo specifična in merljiva priporočila, da bi izboljšale kakovost nadaljnjih ukrepov v zvezi s sprejetimi priporočili in njihovo izvajanje; poudarja, kako pomembno je, da Komisija in države članice EU, ki državam, v katerih se izvaja pregled, zagotavljajo tehnično pomoč pri izvajanju priporočil, predstavijo vmesne posodobitve, da bi pripomogle k boljšem izvajanju;

53.  poudarja, da je treba priporočila splošnega rednega pregleda sistematično vključiti v dialoge in posvetovanja EU o človekovih pravicah ter v državne strategije EU za človekove pravice; ponavlja svoje priporočilo, naj Parlament razpravlja o teh priporočilih na obiskih svojih delegacij v tretjih državah;

54.  pozdravlja vse ukrepe, ki omogočajo številnim zainteresiranim stranem, tudi civilni družbi, popolno sodelovanje v procesu splošnega rednega pregleda; poudarja, kako pomembno je, da evropska služba za zunanje delovanje in države članice v Svetu za človekove pravice opozarjajo na skrb vzbujajočo problematiko vse manjšega prostora za nevladne organizacije v številnih državah po svetu;

Posebni postopki

55.  ponavlja svojo odločno podporo posebnim postopkom; poudarja, da je neodvisnost teh mandatov bistvenega pomena, in poziva vse države OZN, naj pri teh postopkih popolnoma sodelujejo, tudi tako, da sprejmejo nosilce mandatov za obiske v državah, se odzovejo na njihove zahteve za nujne ukrepe in v zvezi z domnevnimi kršitvami ter zagotovijo ustrezno ukrepanje na podlagi njihovih priporočil; podpira izjavo, ki jo je 10. decembra 2013 dalo 72 strokovnjakov za posebne postopke, in izraža zaskrbljenost, ker nesodelovanje držav pri teh postopkih ovira strokovnjake pri izvajanju njihovega mandata;

56.  odločno obsoja vse oblike maščevalnih ukrepov proti zagovornikom človekovih pravic in aktivistom, ki sodelujejo pri splošnem rednem pregledu in posebnih postopkih, zlasti v primeru Kitajske; poziva Svet za človekove pravice, naj preuči poročila, ki navajajo, da je kitajskemu aktivistu Caoju Shunliju, ki je zagovarjal udeležbo civilne družbe pri splošnem rednem pregledu, od 14. septembra 2013 odvzeta prostost; poziva predsednika Sveta za človekove pravice, naj se v zvezi s tem primerom in drugimi podobnimi primeri dejavno odzove, in vse države, naj zagotovijo ustrezno zaščito pred takšnim ustrahovanjem; poudarja, da tovrstna dejanja ogrožajo ves sistem OZN za človekove pravice;

Udeležba EU

57.  ponavlja, kako pomembno je, da EU dejavno sodeluje v vseh mehanizmih OZN za človekove pravice, tudi v Svetu za človekove pravice; spodbuja države članice EU, naj to storijo s sopokroviteljstvom in spodbujanjem resolucij, dejavnim sodelovanjem v razpravah in interaktivnih dialogih ter objavljanjem izjav; odločno podpira vse bolj razširjeno prakso EU, da sprejema čezmejne pobude;

58.  ponovno potrjuje, da je treba delo, ki se opravlja v okviru Sveta OZN za človekove pravice v Ženevi, vključiti v ustrezne notranje in zunanje dejavnosti EU, tudi Parlamenta, na primer v delegacije odborov in medparlamentarne delegacije ter v prispevke posebnih poročevalcev OZN k sejam odborov;

59.  spodbuja posebnega predstavnika EU za človekove pravice, naj poveča učinkovitost, skladnost in prepoznavnost politike EU o človekovih pravicah v okviru Sveta OZN za človekove pravice in pri nadaljnjem razvijanju tesnega sodelovanje z visokim komisariatom OZN za človekove pravice in posebnimi postopki, ter obžaluje, da podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije ni udeležena na visoki ravni Sveta OZN za človekove pravice;

60.  znova poudarja pomen učinkovitega sodelovanja med Evropsko službo za zunanje delovanje, Komisijo in državami članicami EU glede vprašanj na področju človekovih pravic; spodbuja evropsko službo za zunanje delovanje, naj zlasti prek delegacij EU v Ženevi in New Yorku doseže večjo skladnost EU s pravočasnimi in konkretnimi posvetovanji in z izdajanjem enotnih sporočil;

61.  poudarja, kako pomembno je, da države članice EU podpirajo delovanje Sveta za človekove pravice, tako da si skupaj prizadevajo doseči neločljivost in univerzalnost človekovih pravic, zlasti pa, da ratificirajo vse mednarodne instrumente o človekovih pravicah, ki jih je ta organ vzpostavil; ponovno izraža obžalovanje, da ni nobena država članica EU ratificirala Konvencije o varstvu pravic vseh delavcev migrantov in članov njihovih družin; ponovno poudarja, da več držav članic še vedno ni sprejelo in/ali ratificiralo Konvencije o zaščiti vseh oseb pred prisilnim izginotjem, izbirnega protokola Konvencije proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju ali izbirnega protokola Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah; znova poziva vse države članice, naj te konvencije in protokole ratificirajo; poudarja, kako pomembno je, da države članice svoja redna poročila pravočasno predložijo organom OZN za spremljanje; poziva EU, naj bo dejavna pri oblikovanju stališča EU o kaznivih dejanjih agresije in predlaganju sprememb Rimskega statuta iz Kampale;

62.  ponovno izjavlja, kako pomembno je, da EU še naprej podpira neodvisnost visokega komisariata OZN za človekove pravice, in tako zagotovi, da bo lahko še naprej opravljal svoje naloge učinkovito in nepristransko; poudarja, da je za nepristranskost in za delovanje tega urada bistveno zagotoviti zadostno financiranje, še posebej, ker je treba zaradi razmer, ki so se pojavile, odpreti nove regionalne pisarne; poudarja, da je pomembno zagotoviti zadostno financiranje za povečan obseg dela organov, pristojnih za spremljanje mednarodnih sporazumov; poziva EU, naj prevzame vodilno vlogo pri zagotavljanju učinkovitega delovanja sistema organov, pristojnih za spremljanje mednarodnih sporazumov, vključno v zvezi z ustreznim financiranjem;

63.  ponovno zatrjuje, da je varstvo zagovornikov človekovih pravic temeljna prednostna naloga politike EU na področju človekovih pravic; zato ceni praktično in finančno pomoč, namenjeno nujnemu varstvu in podpori teh zagovornikov v okviru evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice;

o
o   o

64.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, posebnemu predstavniku EU za človekove pravice, vladam in parlamentom držav članic, varnostnemu svetu OZN, generalnemu sekretarju OZN, predsedujočemu 68. generalni skupščini OZN, predsedniku Sveta OZN za človekove pravice, visoki komisarki OZN za človekove pravice ter delovni skupini EU-OZN, ki jo je ustanovil odbor za zunanje zadeve.

(1) UL C 332 E, 15.11.2013, str. 114.
(2) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0055.
(3) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0575.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov