Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2634(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0251/2014

Dezbateri :

PV 13/03/2014 - 19.2
CRE 13/03/2014 - 19.2

Voturi :

PV 13/03/2014 - 20.2

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0254

Texte adoptate
PDF 225kWORD 63k
Joi, 13 martie 2014 - Strasbourg
Demararea consultărilor privind excluderea Ugandei și a Nigeriei din grupul statelor părți la Acordul de la Cotonou având în vedere legislația adoptată recent prin care se incriminează și mai mult homosexualitatea
P7_TA(2014)0254RC-B7-0251/2014

Rezoluţia Parlamentului European din 13 martie 2014 referitoare la lansarea de consultări pentru a suspenda Uganda și Nigeria din Acordul de la Cotonou, având în vedere legislația recentă care incriminează și mai mult homosexualitatea (2014/2634(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere obligațiile și instrumentele internaționale din domeniul drepturilor omului, inclusiv cele cuprinse în convențiile ONU privind drepturile omului, precum și în Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care garantează drepturile omului și libertățile fundamentale și interzic discriminarea,

–  având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului, Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei, Carta africană a drepturilor omului și popoarelor,

–  având în vedere Rezoluția Consiliului ONU pentru Drepturile Omului nr. 17/19 din 17 iunie 2011 privind drepturile omului, orientarea sexuală și identitatea de gen,

–  având în vedere cea de a doua revizuire a Acordului de parteneriat dintre membrii grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte (Acordul de la Cotonou), precum și clauzele referitoare la drepturile omului și sănătatea publică și angajamentele conținute de acestea, în special articolul 8 alineatul (4), articolul 9, articolul 31a litera (e) și articolul 96;

–  având în vedere articolul 2, articolul 3 alineatul (​​5) și articolele 21, 24, 29 și 31 din Tratatul privind Uniunea Europeană, precum și articolele 10 și 215 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, prin care UE și statele sale membre, în relațiile lor cu restul lumii, se angajează să susțină și să promoveze drepturile universale ale omului și protecția persoanelor, precum și să adopte măsuri restrictive în cazul unor încălcări grave ale drepturilor omului;

–  având în vedere Orientările pentru promovarea și protejarea respectării tuturor drepturilor omului pentru persoanele lesbiene, gay, bisexuale, transgen și intersexuale (LGBTI), adoptate de Consiliu la 24 iunie 2013,

–  având în vedere declarația din 15 ianuarie 2014 a dnei Catherine Ashton, Vicepreședinte al Comisiei/Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/HR), prin care își exprimă îngrijorarea cu privire la adoptare legii privind interzicerea căsătoriei între persoane de același sex în Nigeria,

–  având în vedere declarația din 20 decembrie 2013, a VP/ÎR cu privire la adoptarea legii împotriva homosexualității în Uganda,

–  având în vedere declarația făcută de Președintele Obama la 16 februarie 2014 cu privire la adoptarea proiectului de lege împotriva homosexualității în Uganda și cererea sa adresată Președintelui Museveni de a nu promulga legea;

–  având în vedere declarația din 18 februarie 2014 a VP/ÎR cu privire la legislația împotriva homosexualității în Uganda,

–  având în vedere declarația din 25 februarie 2014 a lui Ban Ki-moon, prin care îndemna autoritățile ugandeze să revizuiască sau să abroge legea împotriva homosexualității din această țară;

–  având în vedere declarația din 4 martie 2014 a Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene cu privire la legea împotriva homosexualității din Uganda;

–  având în vedere rezoluția sa din 5 iulie 2012 referitoare la violențele împotriva femeilor lesbiene și drepturile persoanelor lesbiene, homosexuale, bisexuale, transgen și intersexuale (LGBTI) din Africa(1), poziția sa din 13 iunie 2013 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de modificare pentru a doua oară a Acordului de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat pentru prima dată la Luxemburg la 25 iunie 2005(2) și rezoluția sa din 11 decembrie 2013 referitoare la Raportul anual 2012 privind drepturile omului în lume și politica Uniunii Europene în această privință(3),

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare din 17 decembrie 2009 referitoare la „Uganda: proiect de legislație anti-homosexuală”(4), din 16 decembrie 2010, referitoare la «Uganda: așa-numita „lege Bahati” și discriminarea împotriva persoanelor LGBT»(5) și din 17 februarie 2011, referitoare la „Uganda: asasinarea lui David Kato”(6),

–  având în vedere rezoluțiile sale din 15 martie 2012(7) și 4 iulie 2013(8) referitoare la situația din Nigeria,

–  având în vedere Rezoluția sa din 16 ianuarie 2014 referitoare la măsurile recente în vederea incriminării persoanelor lesbiene, homosexuale, bisexuale, transgen și intersexuale (LGBTI)(9),

–  având în vedere Rezoluția sa din 28 septembrie 2011 referitoare la drepturile omului, orientarea sexuală și identitatea de gen la Organizația Națiunilor Unite(10),

–  având în vedere articolul 122 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi; întrucât toate statele au obligația de a preveni violența, instigarea la ură și stigmatizarea bazată pe caracteristici individuale, cum ar fi orientarea sexuală, identitatea de gen și exprimarea genului;

B.  întrucât Politica externă și de securitate comună a Uniunii Europene (PESC) urmărește dezvoltarea și consolidarea democrației și a statului de drept, precum și respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale;

C.  întrucât 76 de țări consideră în continuare că homosexualitatea este o infracțiune, iar cinci dintre acestea prevăd pedeapsa cu moartea pentru astfel de infracțiuni;

D.  întrucât actele consensuale între persoane de același sex erau deja pedepsite cu 14 ani de închisoare în Uganda, în temeiul secțiunii 145 din Codul Penal din Uganda și cu șapte ani de închisoare în Nigeria, în temeiul secțiunii 214 din Codul Penal nigerian (sau cu pedeapsa cu moartea în 12 state în temeiul legii Sharia);

E.  întrucât, la 20 decembrie 2013, parlamentul ugandez a adoptat legea împotriva homosexualității, care pedepsește sprijinirea drepturilor populațiilor LGBTI cu până la șapte ani de închisoare, iar persoanele care oferă o casă, o cameră sau mai multe sau orice fel de spațiu pentru acte homosexuale sunt pedepsite cu șapte ani de închisoare, iar ,,recidiviștii” sau făptuitorii infectați cu HIV, cu închisoare pe viață; întrucât legea a fost promulgată de Președintele Yoweri Museveni Kaguta al Republicii Uganda la 24 februarie 2014;

F.  întrucât autoritățile ugandeze au adoptat Legea împotriva pornografiei și Legea privind managementul ordinii publice, ceea ce reprezintă alte atacuri la adresa drepturilor omului și a ONG-urilor care apără drepturile omului; întrucât aceste evenimente reflectă cadrul politic din ce în ce mai limitat și în curs de deteriorare cu care se confruntă societatea civilă;

G.  întrucât, la 17 decembrie 2013, senatul nigerian a adoptat Legea privind interzicerea căsătoriei între persoane de același sex, care sancționează relațiile dintre persoanele de același sex cu până la 14 ani de închisoare, iar persoanele care sunt martore ale unor căsătorii homosexuale sau care administrează baruri sau care participă la organizații sau societăți LGBTI, cu până la 10 ani de închisoare; întrucât proiectul de lege a fost promulgat de Președintele Goodluck Jonathan în ianuarie 2014;

H.  întrucât o serie de canale mass-media, membri ai publicului și lideri politici și religioși din aceste țări urmăresc din ce în ce mai mult să intimideze persoanele LGBTI, le limitează drepturile lor și cele ale ONG-urilor și ale grupurilor pentru drepturile omului și legitimează violența împotriva lor; întrucât, la scurt timp după ce președintele Museveni a semnat proiectul de lege, un ziar tabloid ugandez a publicat o listă cu nume și fotografii a 200 de homosexuali și lesbiene din Uganda, cu consecințe negative grave pentru securitatea lor; întrucât mass-media a raportat un număr din ce în ce mai mare de arestări și violențe împotriva persoanelor LGBTI în Nigeria;

I.  întrucât numeroși șefi de stat și de guvern, lideri ai Organizației Națiunilor Unite, reprezentanți ai guvernelor și parlamentelor, ai UE (inclusiv Consiliul, Parlamentul, Comisia și Înaltul Reprezentant), precum și numeroase personalități de talie mondială au condamnat ferm legile care incriminează persoanele LGBTI;

J.  întrucât cooperarea UE ar trebui să sprijine eforturile statelor ACP de a dezvolta o serie de cadre juridice și politice de susținere și eliminare a legilor, a politicilor și a practicilor punitive, a stigmatelor și a discriminării care subminează drepturile omului, cresc vulnerabilitatea la HIV/SIDA și blochează accesul la prevenire, tratament, asistența medicală și sprijin eficient în cazul HIV/SIDA, inclusiv la medicamente, produse și servicii pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA și pentru populațiile cu cel mai înalt grad de risc;

K.  întrucât programul ONU pentru Sida (UN AIDS) și Fondul global pentru combaterea SIDA, tuberculozei și malariei se tem că persoanelor LGBT și celor 3,4 milioane de cetățeni infectați cu HIV din Nigeria și Uganda le vor fi refuzate servicii vitale de sănătate și cer ca ,,analiza urgentă a constituționalității legilor în contextul implicațiilor grave la adresa sănătății publice și a drepturilor omului”;

L.  întrucât incriminarea și mai mare a actelor consensuale între adulți de același sex va ridica și mai multe obstacole în calea realizării Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului, în special a celor care vizează egalitatea de gen și combaterea bolilor, precum și în ceea ce privește reușita cadrului de dezvoltare post-2015;

M.  întrucât o serie de state membre, inclusiv în Țările de Jos, Danemarca și Suedia, precum și în alte țări, cum ar fi Statele Unite ale Americii și Norvegia au decis fie să refuze ajutorul pentru a guvernului ugandez, fie să-l direcționeze de la sprijinirea guvernamentală la sprijinirea societății civile;

N.  întrucât, în temeiul articolului 96 alineatul (1a) din Acordul de la Cotonou, se poate lansa o procedură de consultare vizând suspendarea semnatarilor care încalcă obligațiile în domeniul drepturilor omului, în conformitate cu articolul 8 alineatul (4) și articolul 9,

1.  regretă adoptarea de noi legi care constituie amenințări grave la adresa drepturilor universale la viață, la libertatea de exprimare, de asociere și de întrunire, precum și dreptul de a nu fi supus torturii și tratamentelor sau pedepselor cu cruzime, inumane sau degradante; reiterează faptul că orientarea sexuală și identitatea de gen sunt chestiuni care țin de dreptul indivizilor la viața privată, garantat prin dreptul internațional și constituțiile naționale; subliniază faptul că egalitatea persoanelor LGBTI este un element incontestabil al drepturilor fundamentale ale omului;

2.  reamintește declarațiile Comisiei Africane și ale Comisiei ONU pentru drepturile omului, potrivit cărora un stat nu poate anula, prin legislația națională, obligațiile internaționale pe care le are în materie de drepturile omului;

3.  invită președintele Ugandei să abroge Legea împotriva homosexualității, precum și secțiunea 145 din Codul Penal ugandez; solicită președintelui Nigeriei să abroge legea privind interdicția căsătoriei între persoane de același sex, precum și secțiunile 214 și 217 din Codul penal nigerian, deoarece acestea încalcă obligațiile internaționale în domeniul drepturilor omului;

4.  constată că, prin semnarea acestor legi, guvernele din Uganda și Nigeria nu și-au îndeplinit o obligație care decurge din respectarea drepturilor omului, a principiilor democratice și a statului de drept, prevăzută la articolul 9 alineatul (2) din Acordul de la Cotonou;

5.  reiterează faptul că aceste legi intră sub incidența articolului 96 alineatul (1a) litera (b) din Acordul de la Cotonou, adică cazurile excepționale de încălcare deosebit de gravă și flagrantă a drepturilor omului și a demnității, în conformitate cu alineatul (2) din articolul 9, ceea ce impune, așadar, o reacție imediată;

6.  invită, așadar, Comisia să se angajeze într-un dialog politic consolidat și de urgență în conformitate cu articolul 8, la nivel local și ministerial, solicitând totodată deschiderea dezbaterilor până la Summit-ul UE-Africa;

7.  îndeamnă Comisia și statele membre să își revizuiască strategia vizând ajutorul de cooperare pentru dezvoltare cu Uganda și Nigeria și să acorde prioritate redirecționării ajutorului către societatea civilă și alte organizații, mai degrabă decât suspendării ajutorului - chiar dacă suspendarea e sectorială;

8.  sugerează Uniunii Africane să preia inițiativa și să înființeze o comisie internă care să analizeze aceste legi și chestiuni;

9.  solicită liderilor Uniunii Africane și ai Uniunii Europene să discute aceste legi în timpul discuțiilor ce vor avea loc cu prilejul celui de al patrulea summit Africa-UE, din 2-3 aprilie 2014;

10.  invită statele membre sau Înaltul Reprezentant cu sprijinul Comisiei să ia în considerare sancțiuni specifice, cum ar fi interdicții de călătorie și de acordare a vizelor, pentru persoanele-cheie responsabile de elaborarea și adoptarea acestor două legi;

11.  reamintește hotărârea CJUE din 7 noiembrie 2013 în cauza C-199-201/12 - X, Y, Z / Minister voor Immigratie en Asiel, care subliniază faptul că oamenii cu o anumită orientare sexuală vizați de legi care incriminează comportamentul sau identitatea lor pot constitui un grup social particular în scopul acordării de azil;

12.  regretă, în general, dificultățile sociale, economice și politice din ce în ce mai mari ale națiunilor africane amenințate de fundamentalismul religios, care devine din ce în ce mai răspândit, cu consecințe grave pentru demnitatea, dezvoltarea și libertatea persoanelor;

13.  solicită Comisiei și Consiliului ca, în orice viitor acord sub egida Acordului de la Cotonou, să includă o mențiune specifică a nediscriminării pe baza orientării sexuale, după cum li s-a solicitat în repetate rânduri de către Parlament;

14.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului, Serviciului European de Acțiune Externă, statelor membre, guvernelor și parlamentelor naționale ale Ugandei, Nigeriei, Republicii Democrate Congo și Indiei, precum și președinților Ugandei și Nigeriei.

(1) JO C 349 E, 29.11.2013, p. 88.
(2) Texte adoptate, P7_TA(2013)0273.
(3) Texte adoptate, P7_TA(2013)0575.
(4) JO C 286 E, 22.10.2010, p. 25.
(5) JO C 169 E, 15.6.2012, p. 134.
(6) JO C 188 E, 28.6.2012, p. 62.
(7) JO C 251 E, 31.8.2013, p. 97.
(8) Texte adoptate, P7_TA(2013)0335.
(9) Texte adoptate, P7_TA(2014)0046.
(10) JO C 56 E, 26.2.2013, p. 100.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate