Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2630(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0254/2014

Συζήτηση :

PV 13/03/2014 - 19.3
CRE 13/03/2014 - 19.3

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2014 - 20.3
CRE 13/03/2014 - 20.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0255

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 312kWORD 77k
Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014 - Στρασβούργο
Ασφάλεια και εμπορία ανθρώπων στο Σινά
P7_TA(2014)0255RC-B7-0254/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την ασφάλεια και την εμπορία ανθρώπων στο Σινά (2014/2630(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

—  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 15ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την εμπορία ανθρώπων στο Σινά, ιδίως την υπόθεση του Solomon W.(1), της 16ης Δεκεμβρίου 2010 για τους Ερυθραίους πρόσφυγες που κρατούνται όμηροι στο Σινά(2) και της 6ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο(3),

—  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας Catherine Ashton σχετικά με την κατάσταση ασφαλείας στο Σινά στις 11 Σεπτεμβρίου 2013, στις 3 και 8 Οκτωβρίου 2013, στις 24 Δεκεμβρίου 2013, στις 24 Ιανουαρίου 2014 και στις 17 Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Σινά,

–  έχοντας υπόψη τη δημοσίευση της Europol στις 3 Μαρτίου 2014 με τίτλο "Παράνομοι μετανάστες από το Κέρας της Αφρικής με ευρωπαίους χρηματοδότες που απάγονται για λύτρα και κρατούνται στο Σινά",

—  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1950,

—  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ του Κοτονού,

—  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Καθεστώς του Πρόσφυγα του 1951 και το σχετικό Πρωτόκολλο του 1967, καθώς και το μνημόνιο συννενόησης της UNHCR με την αιγυπτιακή κυβέρνηση του 1954,

—  έχοντας υπόψη την Οργάνωση Αφρικανικής Ενότητας (ΟΑΕ) που διέπει τις Ειδικές Πτυχές των Προβλημάτων των Προσφύγων στην Αφρική,

—  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των ΗΕ κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας του 1984, και τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων του 2005,

—  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο του ΟΗΕ του 2000 για την Πρόληψη, Εξάλειψη και Τιμωρία της Παράνομης Διακίνησης Προσώπων και Ειδικά Γυναικών και Παιδιών, ως συμπλήρωμα της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Διεθνικό Οργανωμένο Έγκλημα, και ειδικά τα άρθρα 6 και 9 αυτού,

—  έχοντας υπόψη τη δήλωση των Βρυξελλών σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, η οποία εγκρίθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2002,

—  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/81/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με την άδεια διαμονής μικρής διαρκείας για τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων και την οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,

—  έχοντας υπόψη το άρθρο 2, το άρθρο 6.1, το άρθρο 7, και το άρθρο 17 ("κάθε άτομο έχει δικαίωμα προστασίας από το νόμο έναντι τέτοιων παρενοχλήσεων ή προσβολών") του Διεθνούς Συμφώνου Αστικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων,

—  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου και ιδίως το προοίμιο και το άρθρο 2 αυτής·

—  έχοντας υπόψη το άρθρο 89 του Συντάγματος της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, και το Νόμο αριθ. 64 του 2010 για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στην Αίγυπτο,

—  έχοντας υπόψη τον νόμο του Ισραήλ σχετικά με την αντιμετώπιση της διείσδυσης,

—  έχοντας υπόψη κατευθυντήριες γραμμές της UNHCR για την Ερυθραία,

—  έχοντας υπόψη το άρθρο 122 παράγραφος 5 και το άρθρο 110 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρομοκρατικές επιθέσεις, η διάδοση των όπλων, η διείσδυση αλλοδαπών και αιγυπτίων μαχητών της Τζιχάντ, καθώς και η ριζοσπαστικοποίηση τμήματος του τοπικού πληθυσμού στο Σινά έχουν δημιουργήσει αυξημένες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας για την Αίγυπτο, το Ισραήλ και άλλες χώρες της περιοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στο Σινά όσον αφορά την ασφάλεια έχει επιδεινωθεί ραγδαία - με διάφορες εξτρεμιστικές ομάδες να αποσταθεροποιούν τις συνθήκες ασφάλειας και περισσότερες από 250 τρομοκρατικές επιθέσεις κυρίως εναντίον των αιγυπτιακών δυνάμεων ασφαλείας και των εγκαταστάσεών τους, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων από εκατό άτομα, η πλειονότητα των οποίων ήταν αστυνομικοί και στρατιωτικοί - από την αποκαθήλωση του τέως προέδρου Mohamed Morsi τον Ιούλιο του 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι σοβαρή πηγή ανησυχίας αποτελούν επίσης και οι τρομοκρατικές επιθέσεις στη ζώνη της Διώρυγας του Σουέζ και κατά των αγωγών φυσικού αερίου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διείσδυση εξτρεμιστών υπονομεύει τις προσπάθειες που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της ασφάλειας στο Σινά· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περιοχή συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται διαφορές συνδεόμενες ή εμπνεόμενες από την Αλ Κάιντα τρομοκρατικές ομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες από τις ομάδες αυτές έχουν διευρύνει το πεδίο τρομοκρατικής δράσης τους και πέρα από το Σινά· λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλοι τοπικοί μαχητές που δραστηριοποιούνται στο Σινά δεν ανήκουν με καμία εξτρεμιστική ομάδα, αλλά είναι ένοπλοι Βεδουίνοι που εμπλέκονται σε παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιγυπτιακές ένοπλες δυνάμεις έχουν πρόσφατα ξεκινήσει στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Σινά προκειμένου να αντιμετωπίσουν τρομοκρατικές και εξτρεμιστικές ομάδες και να αποκαταστήσουν την ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αιγυπτιακή κυβέρνηση και οι δυνάμεις ασφαλείας φαίνεται ότι αδυνατούν να θέσουν υπό έλεγχο την κρίση ασφάλειας στην περιοχή του Σινά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκνομη κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή παρέχει τη δυνατότητα σε εγκληματικά δίκτυα, διακινητές ανθρώπων και άλλες εγκληματικές ομάδες, να δραστηριοποιούνται ανεξέλεγκτα και σε καθεστώς ατιμωρησίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων φαίνεται ότι συνεχίζεται ασταμάτητα παρά την εν εξελίξει ανάπτυξη των αιγυπτιακών δυνάμεων ασφαλείας στο Σινά· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σινά έχει από μακρόν λειτουργήσει ως διαδρομή παράνομης διακίνησης από και προς τη Λωρίδα της Γάζας· λαμβάνοντας υπόψη ότι εκφράζονται ανησυχίες σχετικά με τη σιγή που επικρατεί στα μέσα ενημέρωσης όσον αφορά τις εξελίξεις στο Σινά·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική και οικονομική περιθωριοποίηση του τοπικού πληθυσμού των Βεδουίνων αποτελεί τον βασικό λόγο των προκλήσεων ασφαλείας στο Σινά· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κάτοικοι του Σινά πλήττονται επί μακρόν από τη φτώχεια, τις διακρίσεις, την περιορισμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης, και αυτό τους έχει αποξενώσει από τις επίσημες αρχές οι οποίες αδιαφορούν για την κατάστασή τους και αγνοούν τα αιτήματά τους·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χιλιάδες αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες από το Κέρας της Αφρικής εγκαταλείπουν τις χώρες τους κάθε μήνα λόγω των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρωπιστικής κρίσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μόνο από την Ερυθραία, περίπου τρεις χιλιάδες άτομα εγκαταλείπουν τη χώρα κάθε μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ειδικού εισηγητή των ΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθραία· λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται ότι χιλιάδες άτομα έχουν απαχθεί από το Ανατολικό Σουδάν, έχουν μεταφερθεί στην Αίγυπτο και βασανίζονται στο Σινά, εκ των οποίων περισσότερα από 4 000 έχουν χάσει τη ζωή τους από τις αρχές του 2008 και πιστεύεται ότι περίπου 1 000 αφρικανοί πρόσφυγες κρατούνται επί του παρόντος σε κατάσταση αιχμαλωσίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χιλιάδες άτομα χάνουν τη ζωή τους και εξαφανίζονται στο Σινά κάθε χρόνο ενώ άλλοι, μεταξύ των οποίων πολλές γυναίκες και παιδιά, απάγονται σε στρατόπεδα προσφύγων ή τις γύρω περιοχές, ιδίως στο στρατόπεδο προσφύγων Shagarab στο Σουδάν, ή στην προσπάθειά τους να επανενωθούν με τις οικογένειές τους στο Σουδάν ή την Αιθιοπία, και κρατούνται όμηροι για λύτρα από διακινητές ανθρώπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θύματα των διακινητών ανθρώπων κακοποιούνται με τον πλέον απάνθρωπο και άγριο τρόπο και υπόκεινται σε συστηματική άσκηση βίας και βασανιστηρίων, βιασμών και σεξουαλικής κακοποίησης και καταναγκαστικής εργασίας, ή θανατώνονται για εμπόριο οργάνων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα θύματα, γείτονες και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για τον συγκεκριμένο αυτό σκοπό έχουν δημιουργηθεί στρατόπεδα βασανιστηρίων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αξιόπιστες πληροφορίες για συνεργασία ορισμένων σουδανικών και αιγυπτιακών δυνάμεων ασφαλείας με διακινητές αιτούντων άσυλο και μεταναστών, και για σχεδόν πλήρη αδυναμία τόσο από πλευράς Σουδάν όσο και από πλευράς Αιγύπτου να διερευνήσουν και να προσαγάγουν ενώπιον της δικαιοσύνης τους υπεύθυνους υπαλλήλους, αδυνατώντας έτσι να συμμορφωθούν στις υποχρεώσεις αμφοτέρων των χωρών που απορρέουν από τη σύμβαση των ΗΕ για την κατάργηση των βασανιστηρίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιγυπτιακές αρχές αρνούνται την ύπαρξη τέτοιων υποθέσεων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη διακίνηση προσώπων είναι μια άκρως επικερδής επιχείρηση για το οργανωμένο έγκλημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την UNHCR, έχουν δημιουργηθεί πολύπλοκα δίκτυα διακίνησης ανθρώπων, στα οποία εμπλέκονται διακινητές ανθρώπων, απαγωγείς, όπως ομάδες φυλάρχων Rashaida από την Ερυθραία και το βορειοανατολικό Σουδάν, μεσάζοντες που κινούνται εντός των στρατοπέδων προσφύγων, διεφθαρμένοι στρατιωτικοί, αστυνομικοί και συνοριοφύλακες, καθώς και εγκληματικά στοιχεία από τις κοινότητες των Αιγυπτίων Βεδουίνων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτοί που δεν κατορθώνουν να συγκεντρώσουν τα λύτρα συχνά θανατώνονται αλλά ακόμη και στην περίπτωση που τα ζητούμενα λύτρα καταβληθούν δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι όμηροι θα απελευθερωθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει εμφανισθεί μια νέα πρακτική στην αλυσίδα αξίας της εμπορίας ανθρώπων που αφορά τους ομήρους που δεν έχουν δυνατότητα να συγκεντρώσουν τα λύτρα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι άτομα που διεσώθησαν στο Σινά χρειάζονται φυσική και ψυχολογική υποστήριξη· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι οι περισσότεροι διασωθέντες στο Σινά κρατούνται, στερούνται την παροχή ιατρικής βοήθειας και κοινωνικών υπηρεσιών, καλούνται να υπογράψουν έγγραφα που δεν κατανοούν και δεν λαμβάνουν νομική υποστήριξη στη χώρα προορισμού, ενώ πολλοί από αυτούς επαναπατρίζονται στη χώρα καταγωγής τους, κατά παράβαση της αρχής της μη επαναπροώθησης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αιγυπτιακές αρχές δεν επιτρέπουν στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) να έχει πρόσβαση στους αιτούντες άσυλο και τους μετανάστες που συλλαμβάνονται στο Σινά και δεν προσπαθούν να εντοπίσουν πιθανά θύματα εμπορίας ατόμων μεταξύ αυτών· λαμβάνοντας υπόψη τις επιφυλάξεις που διατύπωσε η Αίγυπτος σχετικά με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τον περιορισμό των δικαιωμάτων των προσφύγων στην εκπαίδευση, την κοινωνική ασφάλιση και τα εργασιακά δικαιώματα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές οικογένειες θυμάτων ζουν σε κράτη μέλη της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες δημοσιεύσεις της Europol, διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ είχαν στοιχεία σχετικά με εκβιασμούς εντός της ΕΕ εκ μέρους οργανωμένων εγκληματικών ομάδων Βεδουίνων στο Σινά· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι προς το συμφέρον της ΕΕ να γνωρίζει τις εγκληματικές οργανώσεις που εμπλέκονται στην διαδικασία εκβιασμών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία της UNHCR, από το 2005 στο Ισραήλ έχουν καταφύγει 53 000 αφρικανοί αιτούντες άσυλο, οι οποίοι εισήλθαν στη χώρα μέσω της Αιγύπτου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, πριν από τον Ιούλιο του 2012, κατά μέσο όρο 1 500 αιτούντες άσυλο εισέρχονταν κάθε μήνα στο Ισραήλ μέσω του Σινά ενώ, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, ο αριθμός αυτός μειώθηκε σημαντικά το 2013 λόγω της ολοκλήρωσης του φράχτη καθ' όλο το μήκος της ισραηλινοαιγυπτιακής μεθορίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι της UNHCR έχει διατυπώσει ανησυχίες σχετικά με την πρόσφατη τροποποίηση της νομοθεσίας του Ισραήλ για την αντιμετώπιση της διείσδυσης, η οποία περιορίζει ακόμη περισσότερο τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει επανειλημμένα καλέσει την Αίγυπτο και το Ισραήλ να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τη βοήθεια και προστασία που παρέχουν στους αιτούντες άσυλο και στους πρόσφυγες που διαμένουν στο έδαφός τους ή διέρχονται από αυτό· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 7 Νοεμβρίου 2013 σουδανοί αξιωματούχοι ζήτησαν από την ΕΕ να συμβάλει στην αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων·

1.  καταδικάζει τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας και πολιτών στο Σινά· είναι βαθύτατα απογοητευμένο σχετικά με την περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης ασφάλειας στο Σινά και ζητεί να καταβληθούν εντατικές προσπάθειες από την προσωρινή κυβέρνηση της Αιγύπτου και τις δυνάμεις ασφαλείας για την αποκατάσταση της ασφάλειας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα διεθνή πρότυπα όσον αφορά τη χρήση ισχύος και την αστυνόμευση, με την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η συνεχιζόμενη κοινωνική αναταραχή ενδέχεται να λειτουργήσει αποσταθεροποιητικά στην Αίγυπτο συνολικά, στην εν εξελίξει μεταβατική περίοδο·

2.  εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του σχετικά με τις καταγγελλόμενες υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων στο Σινά και καταδικάζει κατηγορηματικά τις φοβερές κακοποιήσεις στις οποίες υπόκεινται τα θύματα των διακινητών ανθρώπων· εκφράζει τη βαθύτατη αλληλεγγύη του στα θύματα της εμπορίας ανθρώπων στο Σινά και τις οικογένειές τους και επισημαίνει ακόμη μια φορά την ευθύνη της αιγυπτιακής και της ισραηλινής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων στην περιοχή· σημειώνει τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι αρχές και επισημαίνει ότι οιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση και επιχείρηση επιβολής του νόμου εκ μέρους των αιγυπτιακών δυνάμεων ασφαλείας στο Σινά πρέπει να περιλαμβάνουν και δράσεις που θα αποσκοπούν στη διάσωση των θυμάτων των διακινητών ανθρώπων, την προστασία και την παροχή βοήθειας στα θύματα αυτά, ιδίως τις γυναίκες και τα παιδιά από το να καταστούν και πάλι θύματα, καθώς και τη σύλληψη και προσαγωγή ενώπιον της δικαιοσύνης των διακινητών ανθρώπων και όλων των αξιωματικών ασφάλειας που συνεργάζονται με αυτούς, προκειμένου να λογοδοτήσουν·

3.  υπενθυμίζει ότι μία από τις βασικές αιτίες της κρίσης είναι η περιθωριοποίηση των Βεδουίνων στο Σινά· υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε πιθανή επίλυση της κρίσης θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα συνολικό αναπτυξιακό πρόγραμμα που θα αποσκοπεί στη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης και των συνθηκών του τοπικού πληθυσμού των Βεδουίνων, όπου περιλαμβάνεται και η πρόσβασή τους στην αστυνομία και το στρατό, καθώς και η συμμετοχή τους στην πολιτική διαδικασία·

4.  καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να σεβαστούν τη νομοθεσία που έχουν θεσπίσει για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων, η οποία διασφαλίζει την ασυλία των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων από την άσκηση δίωξης καθώς και την πρόσβαση στην παροχή βοήθειας και την παροχή προστασίας, όπως επίσης και το άρθρο 89 του νέου Συντάγματος που απαγορεύει τη δουλεία και κάθε μορφή καταπίεσης και καταναγκαστικής εκμετάλλευσης σε βάρος ανθρώπων και την πλήρη εφαρμογή, μέσω της εθνικής της νομοθεσίας, των αρχών των συμβάσεων στις οποίες έχει προσχωρήσει η Αίγυπτος· επισημαίνει το διάταγμα για τη σύσταση εθνικής συντονιστικής επιτροπής για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, που εξέδωσε στις 9 Μαρτίου 2014 ο αιγύπτιος πρωθυπουργός· καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να συλλέξουν και να δημοσιοποιήσουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων·

5.  επισημαίνει τη σημασία της προστασίας και της παροχής βοήθειας στους επιζήσαντες του Σινά, με ιδιαίτερη έμφαση στην ιατρική, ψυχολογική και νομική υποστήριξη· καλεί όλες τις εμπλεκόμενες χώρες προορισμού να αποτρέψουν την κράτηση επιζώντων του Σινά, να θεσπίσουν βελτιωμένα συστήματα εντοπισμού των θυμάτων, να εξασφαλίσουν σε αυτά πρόσβαση σε δίκαιες και αποτελεσματικές διαδικασίες χορήγησης ασύλου και ζητεί από την UNHCR να αξιολογήσει όλες τις υποθέσεις σε ατομική βάση και να αποτρέψει την απέλαση επιζώντων του Σινά κατά παράβαση της αρχής της μη επαναπροώθησης· ζητεί να υπάρξει πλήρης πρόσβαση των υπηρεσιών των ΗΕ καθώς και των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις περιοχές που πλήττονται από την εμπορία ανθρώπων στο Σινά και για να παράσχουν πλήρη και ανεμπόδιστη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις κράτησης που χρησιμοποιούνται για την υποδοχή αιτούντων άσυλο και προσφύγων·

6.  χαιρετίζει την απόφαση του ανωτάτου ισραηλινού δικαστηρίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2013, που ακυρώνει τη διάταξη του νόμου περί πρόληψης της διείσδυσης που επέβαλε την αυτόματη κράτηση, αλλά καλεί το Ισραήλ να ανακαλέσει τον νόμο της 10ης Δεκεμβρίου 2013 που παρέχει τη δυνατότητα επ’ αόριστον κράτησης των αιτούντων άσυλο· καλεί τις αρχές των χωρών προορισμού να αντιμετωπίζουν τους αιτούντες άσυλο σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για τους πρόσφυγες και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

7.  υπενθυμίζει ότι οι συστηματικές και ευρείες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθραία έχουν ως αποτέλεσμα χιλιάδες κάτοικοι της Ερυθραίας να εγκαταλείπουν κάθε μήνα τη χώρα τους· υπενθυμίζει στις αρχές του Σουδάν την υποχρέωσή τους να εγγυώνται την ασφάλεια των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο και να δώσουν προτεραιότητα στην άμεση επεξεργασία και εφαρμογή βιώσιμων και επαρκών μέτρων ασφαλείας στο στρατόπεδο προσφύγων Shagarab·

8.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρξει συντονισμένη περιφερειακή δράση για την αποκατάσταση της ασφάλειας και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στο Σινά και ζητεί να υπάρξει αυξημένη διεθνής στήριξη και περισσότερη συνεργασία στον τομέα αυτό, μεταξύ των κυβερνήσεων της Αιγύπτου, του Ισραήλ, της Λιβύης, της Αιθιοπίας, της Ερυθραίας και του Σουδάν, καθώς και όλων των συναφών οργανισμών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η πολυεθνική δύναμη και οι παρατηρητές των ΗΕ·

9.  παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν όλες τις προσπάθειες που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση του κύκλου της εμπορίας ανθρώπων στο Σινά, σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις τους για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επισημάνει το ζήτημα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις σχέσεις της με την κυβέρνηση της Ερυθραίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει επανειλημμένα καλέσει την Αίγυπτο και το Ισραήλ να αναπτύξουν και να βελτιώσουν την βοήθεια και προστασία που παρέχουν στους αιτούντες άσυλο και στους πρόσφυγες που διαμένουν στο έδαφός τους ή διέρχονται από αυτό· χαιρετίζει την έκκληση της κυβέρνησης του Σουδάν για την παροχή στήριξης από την ΕΕ·

10.  καλεί την ΑΕ/ΥΕ και την Επιτροπή να δώσουν στο θέμα αυτό ύψιστη προτεραιότητα στην ατζέντα του πολιτικού διαλόγου με την Αίγυπτο, το Ισραήλ και το Σουδάν, καθώς και να συνεργαστούν ενεργά με την UNHCR για τη δημιουργία ομάδας δράσης με τις χώρες που εμπλέκονται στις διάφορες φάσεις της αλυσίδας εμπορίας ανθρώπων, όπου περιλαμβάνονται οι πηγές, η διαμετακόμιση και ο προορισμός·

11.  εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του σχετικά με τις πληροφορίες για την άσκηση εκβιασμών εντός της ΕΕ· υπενθυμίζει την ευθύνη των αρχών της ΕΕ να αναλάβουν δράση και καλεί τους υπουργούς εξωτερικών και δικαιοσύνης της ΕΕ να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα· καλεί τα ενωσιακά θεσμικά όργανα να ασκήσουν πιέσεις στο Ισραήλ και την Αίγυπτο προκειμένου να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων στο Σινά και να προχωρήσουν στην υλοποίηση των επικείμενων συστάσεων της Europol·

12.  επιδοκιμάζει τις προσπάθειες ορισμένων ηγετών της κοινότητας των Βεδουίνων και των δραστηριοτήτων των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο και το Ισραήλ που παρέχουν βοήθεια, αρωγή και ιατρική περίθαλψη στα θύματα των διακινητών ανθρώπων στο Σινά και καλεί τη διεθνή κοινότητα και την ΕΕ να συνεχίσουν τη χρηματοδότηση έργων που εκτελούνται υπό την αιγίδα ΜΚΟ στην περιοχή·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης σε Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στις κυβερνήσεις της Αιγύπτου, του Ισραήλ, της Ερυθραίας και του Σουδάν, στο Κοινοβούλιο της Αιγύπτου, την Ισραηλινή Κνεσέτ, την Εθνική Συνέλευση του Σουδάν, και την Εθνική Συνέλευση της Ερυθραίας, στον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

(1) ΕΕ C 251 Ε της 31.8.2013, σ. 106.
(2) ΕΕ C 169 E της 15.6.2012, σ. 136.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0100.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου