Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/2279(IMM)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0245/2014

Előterjesztett szövegek :

A7-0245/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 02/04/2014 - 18.2
CRE 02/04/2014 - 18.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0257

Elfogadott szövegek
PDF 204kWORD 43k
2014. április 2., Szerda - Brüsszel
Mario Borghezio mentelmi jogának és kiváltságainak fenntartása
P7_TA(2014)0257A7-0245/2014

Az Európai Parlament 2014. április 2-i határozata a Mario Borghezio mentelmi jogának és kiváltságainak fenntartására irányuló kérelemről (2013/2279(IMM))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel Mario Borghezio 2013. november 21-én kelt és a 2013. november 21-i plenáris ülésen ismertetett kérelmére, amelyben a Milánói Bíróság által vele szemben indított vizsgálatokkal összefüggésben kéri mentelmi jogának fenntartását (ref.47317/13),

–  miután meghallgatta Carlo Casinit, aki az eljárási szabályzat 7. cikkének (5) bekezdésével összhangban Mario Borghezio képviseletében lépett fel, valamint meghallgatta Mario Borghezio-t személyesen,

–  tekintettel az Európai Unió alapjogi chartájának 1., 11. és 21. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 153. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 8. cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 6. cikkének (2) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Unió Bírósága 1964. május 12-i, 1986. július 10-i, 2008. október 15-i és 21-i, valamint 2010. március 19-i és 2011. szeptember 6-i ítéleteire(1),

–  tekintettel az olasz Büntető Törvénykönyvre,

–  tekintettel eljárási szabályzata 5. cikkének (2) bekezdésére, 6a. cikkére és 7. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A7-0245/2014),

A.  mivel Mario Borghezio európai parlamenti képviselő egy olaszországi bíróságon folyó eljárással kapcsolatosan parlamenti mentelmi jogának fenntartását kérte;

B.  mivel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 8. cikke értelmében az európai parlamenti képviselőket hivatali tisztségük gyakorlása során kinyilvánított véleményük vagy leadott szavazataik miatt semmilyen formában nem vethetik alá vizsgálatnak vagy peres eljárásnak, illetve nem vehetők őrizetbe;

C.  mivel e rendelkezés célja annak biztosítása, hogy az Európai Parlament képviselőit megillesse a véleménynyilvánítás szabadsága, ami elvi kérdés, de mivel a véleménynyilvánítás szabadságához fűződő jog nem jogosít fel rágalmazásra és becsületsértésre, gyűlöletre uszításra vagy mások tisztességének megkérdőjelezésére, sem bármely olyan kijelentésre, amely ellentétes az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. cikkével;

D.  mivel Mario Borghezio kérelme a vele szemben a Milánói Bíróság ügyészi hivatala által folytatott bűnügyi kivizsgálásokkal függ össze azon kijelentésekkel kapcsolatban, amelyeket állítólag 2013. április 8-án egy rádióinterjúban tett;

E.  mivel Mario Borghesio az interjú időpontjában az Európai Parlament képviselője volt;

F.  mivel az ügyészség által szolgáltatott feljegyzés szerint a szóban forgó kijelentések az olasz Büntető Törvénykönyv 81. cikkének (1) paragrafusa, a 205/1993 sz. törvény 595. cikkének (1) paragrafusa és a 654/1975 sz. törvény 3. cikke (1) paragrafusának a) pontja értelmében büntetendők, ugyanis kimerítik az ismételt nyilvános rágalmazás és a felsőbbrendűségen vagy fajgyűlöleten alapuló diszkriminatív nézetek terjesztésének tényét;

G.  mivel az elhangzott kijelentések a roma etnikai csoport feltételezett jellemvonásaira vonatkoznak;

H.  mivel a Mario Borghezio parlamenti tevékenységeiről rögzített adatok szerint a képviselő érdeklődést mutatott a romákkal kapcsolatos kérdések iránt, de mivel a szóban forgó esetben az ügyészség feljegyzésében ismertetett tények és a Jogi Bizottság előtt tartott meghallgatás arra utalnak, hogy az interjúban a képviselő részéről elhangzott kijelentések nem állnak közvetlen és egyértelmű kapcsolatban ezekkel a parlamenti tevékenységekkel;

I.  mivel az állítólag elhangzott kijelentések túllépik a politikai vitákban általánosan elfogadott hangnemet, és ezen túlmenően, jellegük a parlamentáris szemlélettől mélyen eltérő; mivel e kijelentések ellentétesek az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. cikkével, és ezért nem tekinthető úgy, hogy azokat az Európai Parlament egy képviselője hivatali tisztségének gyakorlása során tette;

J.  mivel az olyan kijelentések, mint amelyeket Mario Borghezio tett, plenáris ülésen történő elhangzásuk esetén az eljárási szabályzat 153. cikke értelmében büntetéseket vonhattak volna maguk után; mivel ezért a parlamenti mentesség hatálya nem terjedhet ki az ilyen kijelentésekre akkor sem, amennyiben azok a Parlamenten kívül hangzanak el;

K.  mivel ennélfogva nem vélelmezhető, hogy Mario Borghezio a szóban forgó ügyben európai parlamenti képviselői tisztségét gyakorolta,

1.  úgy határoz, hogy nem tartja fenn Mario Borghezio mentelmi jogát és kiváltságait;

2.  utasítja elnökét, hogy haladéktalanul továbbítsa ezt a határozatot és illetékes bizottságának jelentését az Olasz Köztársaság illetékes hatóságainak és Mario Borgheziónak.

(1) 101/63. sz. ügy, Wagner kontra Fohrmann és Krier, [1964] EBHT 195. o.; 149/85. sz. ügy, Wybot kontra Faure és társai, [1986] EBHT 2391. o.; T-345/05. sz. ügy, Mote kontra Európai Parlament [2008], EBHT II-2849. o.; C-200/07. és C-201/07. sz. ügy, Marra kontra De Gregorio és Clemente [2008], EBHT I-7929. o., T-42/06. sz. ügy, Gollnisch kontra Európai Parlament, C-163/10. sz. ügy [2012] ECR II-1135, Patriciello [2011] EBHT I-07565. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat