Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2016(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0215/2014

Indgivne tekster :

A7-0215/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 02/04/2014 - 18.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0258

Vedtagne tekster
PDF 122kWORD 41k
Onsdag den 2. april 2014 - Bruxelles
Fælles visumrestriktioner for russiske embedsmænd, der er indblandet i Sergej Magnitskij-sagen
P7_TA(2014)0258A7-0215/2014

Europa-Parlamentets henstilling til Rådet af 2. april 2014 om fastsættelse af fælles visumrestriktioner for russiske embedsmænd, der er indblandet i Sergei Magnitsky-sagen (2014/2016(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 215 i TEUF,

–  der henviser til forslag til henstilling til Rådet af Guy Verhofstadt og Kristiina Ojuland for ALDE-Gruppen om fastsættelse af fælles visumrestriktioner for russiske embedsmænd, der er indblandet i Sergei Magnitsky-sagen (B7-0473/2013),

–  der henviser til sin henstilling til Rådet af 2. februar 2012 om en konsekvent holdning over for regimer, som EU har vedtaget restriktive foranstaltninger over for(1),

–  der henviser til sin henstilling til Rådet af 23. oktober 2012 om fastsættelse af fælles visumrestriktioner for russiske embedsmænd, der er indblandet i Sergei Magnitsky-sagen(2),

–  der henviser til redegørelsen af 20. marts 2013 fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Catherine Ashton, om Magnitsky-sagen i Den Russiske Føderation,

–  der henviser til redegørelsen af 12. juli 2013 om Sergei Magnitsky-sagen, som blev forelagt af talsmanden for næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Catherine Ashton;

–  der henviser til resolutionen og anbefalingen af 28. januar 2014 fra Europarådets Parlamentariske Forsamling om afvisning af straffrihed for Sergei Magnitskys drabsmænd,

–  der henviser til, at USA har besluttet at indføre rejserestriktioner over for en række embedsmænd, der er indblandet i Sergei Magnitsky-sagen, og at en række andre lande har gjort sig lignende overvejelser,

–  der henviser til sin beslutning af 11. december 2013 om EU's årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden 2012 og EU's politik på området(3),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 121, stk. 3,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A7-0215/2014),

A.  der henviser til, at Sergei Magnitskys anholdelse og efterfølgende død under tilbageholdelsen er et veldokumenteret og væsentligt eksempel på tilsidesættelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i Rusland, at den har sået tvivl om landets retsinstitutioners uafhængighed og upartiskhed og tjener som en påmindelse om de mange dokumenterede mangler i forbindelse med respekten for retsstatsprincippet i Rusland;

B.  der henviser til, at to uafhængige undersøgelser foretaget af henholdsvis det offentlige tilsynsudvalg for overholdelse af menneskerettighederne i tilbageholdelsescentre i Moskva og det russiske præsidentråd for civilsamfundet og menneskerettighederne har afsløret, at Sergei Magnitsky blev udsat for umenneskelige forhold, bevidst misrøgt og tortur;

C.  der henviser til, at Rusland – som medlem af flere internationale organisationer såsom Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa og De Forenede Nationer – har forpligtet sig til at beskytte og fremme menneskerettighederne, de grundlæggende frihedsrettigheder og retsstatsprincippet, og at Den Europæiske Union gentagne gange har tilbudt yderligere bistand og ekspertise for at hjælpe Rusland med at modernisere og håndhæve sin forfatning og retsorden i overensstemmelse med Europarådets standarder;

D.  der henviser til, at der er et stigende behov for at føre en fast, sammenhængende og omfattende EU-politik over for Rusland, som alle medlemsstaterne bakker op om, og hvor støtte og bistand kombineres med håndfast, men fair kritik, herunder om nødvendigt sanktioner eller restriktive foranstaltninger;

E.  der henviser til, at visumrestriktioner og andre restriktive foranstaltninger som sådan ikke er traditionelle retslige sanktionsmidler, men at de ikke desto mindre sender et politisk signal om den betydning, EU tillægger sagen, til en bredere kreds og således er et nødvendigt og legitimt udenrigspolitisk redskab;

F.  der henviser til, at den højtstående repræsentant har undladt at sætte denne sag på Udenrigsrådets dagsorden, og at Europa-Parlamentet ikke har modtaget nogen officiel opfølgning på sin henstilling af 26. oktober 2012;

1.  henstiller til Rådet:

   a) at opstille en fælles EU-liste over de embedsmænd, der var ansvarlige for Sergei Magnitskys død, for den efterfølgende mørklægning af sagen og for den løbende og vedvarende chikanering af hans mor og enke
   b) at udstede og håndhæve et EU-omfattende visumforbud for disse embedsmænd og indefryse eventuelle økonomiske aktiver, som de selv eller deres nærmeste familie måtte besidde i Den Europæiske Union
   c) at åbne mulighed for en regelmæssig revision af den foreslåede liste over personer med visumforbud
   d) i overensstemmelse med "Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act" fra 2012 at opføre, blandt andre, følgende russiske statsborgere på en EU-omfattende visumforbudsliste og beslaglægge alle de økonomiske aktiver, de måtte besidde i EU:

ALISOV, Igor, født den 11. marts 1968

DROGANOV, Aleksey (alias DROGANOV, Alexei), født den 11. oktober 1975

EGOROVA, Olga, født den 29. juni 1955

GAUS, Alexandra, født den 29. marts 1975

GERASIMOVA, Anastasia, født den 22. januar 1982

GRIN, Victor, født den 1. januar 1951

KARPOV, Pavel, født den 27. august 1977

KHIMINA, Yelena (alias KHIMINA, Elena), født den 11. februar 1953

KLYUEV, Dmitry (alias KLYUEV, Dmitriy eller KLYUEV, Dmitri), født den 10. august 1967

KOMNOV, Dmitriy (alias KOMNOV, Dmitri), født den 17. maj 1977

KRIVORUCHKO, Aleksey (alias KRIVORUCHKO, Alex eller KRIVORUCHKO, Alexei), født den 25. august 1977

KUZNETSOV, Artem (alias KUZNETSOV, Artyom), født den 28. februar 1975

LOGUNOV, Oleg, født den 4. februar 1962

MAYOROVA, Yulya (alias MAYOROVA, Yulia), født den 23. april 1979

PAVLOV, Andrey (alias Pavlov, Andrei), født den 7. august 1977

PECHEGIN, Andrey (alias PECHEGIN, Andrei), født den 24. september 1965

PODOPRIGOROV, Sergei, født den 8. januar 1974

PONOMAREV, Konstantin, født den 14. august 1971

PROKOPENKO, Ivan Pavlovitch, født den 28. september 1973

REZNICHENKO, Mikhail, født den 20. februar 1985

SAPUNOVA, Marina, født den 19. juni 1971

SHUPULOVSKY, Mikhail, født den 28. september 1983

SILCHENKO, Oleg, født den 25. juni 1977

STASHINA, Yelena (alias STASHINA, Elena eller STASHINA, Helen), født den 5. november 1963

STEPANOVA, Olga, født den 29. juli 1962

STROITELEV, Denis, født den 23. januar 1973

TAGIEV, Fikhret, født den 3. april 1962

TOLCHINSKIY, Dmitry (alias TOLCHINSKY, Dmitriy eller TOLCHINSKIY, Dmitri), født den 11. maj 1982

UKHNALYOVA, Svetlana (alias UKHNALEV, Svetlana eller UKHNALEVA, Svetlana V.), født den 14. marts 1973

URZHUMTSEV, Oleg, født den 22. oktober 1968

VINOGRADOVA, Natalya, født den 16. juni 1973

VORONIN, Victor, født den 11. februar 1958

   e) indtrængende at opfordre Rusland til at iværksætte en troværdig, grundig og uafhængig efterforskning af Sergei Magnitskys død under varetægtsfængsling og drage alle de ansvarlige til ansvar
   f) at opfordre Rusland til at lukke den posthume Sergei Magnitsky‑retssag og holde op med at lægge pres på hans mor og enke for at få dem til at deltage i denne retssag;

2.  pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet og Kommissionen, til medlemsstaternes regeringer samt til Ruslands Statsduma og regering.

(1) EUT C 239 E af 20.8.2013, s. 11.
(2) EUT C 68 E af 7.3.2014, s. 13.
(3) Vedtagne tekster P7_TA(2013)0575.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik