Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2016(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0215/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0215/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 02/04/2014 - 18.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0258

Hyväksytyt tekstit
PDF 121kWORD 44k
Keskiviikko 2. huhtikuuta 2014 - Bryssel
Sergei Magnitskin tapaukseen osallistuneita Venäjän viranomaisia koskevat yhteiset viisumirajoitukset
P7_TA(2014)0258A7-0215/2014

Euroopan parlamentin suositus 2. huhtikuuta 2014 neuvostolle Sergei Magnitskin tapaukseen osallistuneita Venäjän viranomaisia koskevien yhteisten viisumirajoitusten käyttöönotosta (2014/2016(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 215 artiklan,

–  ottaa huomioon Guy Verhofstadtin ja Kristiina Ojulandin ALDE-ryhmän puolesta esittämän ehdotuksen suositukseksi neuvostolle Sergei Magnitskin tapaukseen osallistuneita Venäjän viranomaisia koskevien yhteisten viisumirajoitusten käyttöönotosta (B7‑0473/2013),

–  ottaa huomioon 2. helmikuuta 2012 antamansa suosituksen neuvostolle johdonmukaisesta politiikasta sellaisia hallintoja kohtaan, joihin EU soveltaa rajoittavia toimenpiteitä(1),

–  ottaa huomioon 23. lokakuuta 2012 antamansa suosituksen neuvostolle Sergei Magnitskin tapauksessa osallisia Venäjän viranomaisia koskevien yhteisten viisumirajoitusten käyttöönotosta(2),

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Catherine Ashtonin Sergei Magnitskin tapauksesta Venäjällä 20. maaliskuuta 2013 antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Catherine Ashtonin tiedottajan Sergei Magnitskin tapauksesta 12. heinäkuuta 2013 antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisen edustajakokouksen 28. tammikuuta 2014 antaman päätöslauselman ja suosituksen Sergei Magnitskin surmaajien rankaisemattomuuden estämisestä,

–  ottaa huomioon Yhdysvaltain päätökset matkustusrajoitusten asettamisesta useille Sergei Magnitskin tapaukseen osallistuneille virkamiehille sekä vastaavien rajoitusten harkitsemisen monissa muissa maissa,

–  ottaa huomioon 11. joulukuuta 2013 antamansa päätöslauselman vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2012 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla(3),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 121 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A7-0215/2014),

A.  toteaa, että Sergei Magnitskin pidättäminen ja hänen kuolemansa vankeudessa on hyvin dokumentoitu ja merkittävä osoitus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien loukkaamisesta Venäjällä; katsoo, että tapaus on asettanut kyseenalaiseksi Venäjän oikeuslaitoksen riippumattomuuden ja puolueettomuuden ja on muistutus monista todistetuista puutteista oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisessa Venäjällä;

B.  ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien toteutumista Moskovan vankiloissa tarkkailevan julkisen valvontakomitean ja Venäjän presidentin alaisuudessa toimivan kansalaisyhteiskuntaa ja ihmisoikeuksia seuraavan neuvoston kahdessa riippumattomassa tutkinnassa kävi ilmi, että Sergei Magnitskia pidettiin epäinhimillisissä oloissa, hänet jätettiin tarkoituksella ilman hoitoa ja häntä kidutettiin;

C.  toteaa, että useiden kansainvälisten järjestöjen, kuten Euroopan neuvoston, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön sekä Yhdistyneiden kansakuntien, jäsenenä Venäjä on sitoutunut suojelemaan ja edistämään ihmisoikeuksia, perusvapauksia ja oikeusvaltioita; toteaa, että unioni on toistuvasti tarjonnut lisäapua ja asiantuntemusta auttaakseen Venäjää nykyaikaistamaan Euroopan neuvoston normien mukaisesti perustuslakiaan ja oikeusjärjestystään ja noudattamaan niitä;

D.  katsoo, että tarvitaan entistä enemmän johdonmukaista, vakaata ja kokonaisvaltaista unionin Venäjän-politiikkaa, jota kaikki jäsenvaltiot kannattavat ja jossa tuen ja avun antamiseen liittyy tiukkaa ja oikeudenmukaista kritiikkiä sekä tarvittaessa seuraamuksia ja rajoittavia toimenpiteitä;

E.  toteaa, että viisumirajoitukset ja muut rajoittavat toimenpiteet eivät sinänsä ole perinteisiä oikeudellisia seuraamuksia mutta antavat kuitenkin laajemmalle kohderyhmälle poliittisen signaalin unionin tuntemasta huolesta, minkä vuoksi ne ovat edelleen tarpeellinen ja oikeutettu ulkopolitiikan väline;

F.  toteaa, että korkea edustaja ei ole ottanut tätä kysymystä ulkoasiainneuvoston asialistalle ja että parlamentin 26. lokakuuta 2012 esittämään suositukseen ei ole annettu virallista vastausta;

1.  suosittaa neuvostolle, että

   a) laaditaan yhteinen unionin luettelo virkamiehistä, jotka ovat vastuussa Sergei Magnitskin kuolemasta, sitä seuranneesta oikeudellisesta peittelystä ja hänen äitinsä ja leskensä edelleen jatkuvasta ahdistelusta,
   b) asetetaan ja pannaan täytäntöön näitä virkamiehiä koskeva unionin laajuinen viisumikielto ja jäädytetään kaikki varat, joita heillä tai heidän lähiomaisillaan mahdollisesti on unionissa,
   c) tarkistetaan säännöllisesti ehdotettua viisumikieltoa koskevaa luetteloa,
   d) sisällytetään muiden muassa seuraavat Venäjän kansalaiset, joita vuonna 2012 hyväksytty Yhdysvaltain Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability -laki koskee, unionin laajuista viisumikieltoa koskevaan luetteloon ja otetaan haltuun kaikki varat, joita heillä mahdollisesti on unionissa:

Alisov, Igor, syntynyt 11. maaliskuuta 1968

Droganov, Aleksei (myös: Droganov, Alexei), syntynyt 11. lokakuuta 1975

Jegorova, Olga, syntynyt 29. kesäkuuta 1955

Gaus, Aleksandra, syntynyt 29. maaliskuuta 1975

Gerasimova, Anastasia, syntynyt 22. tammikuuta 1982

Grin, Viktor, syntynyt 1. tammikuuta 1951

Karpov, Pavel, syntynyt 27. elokuuta 1977

Himina, Jelena (myös: Himina, Elena), syntynyt 11. helmikuuta 1953

Kljujev, Dmitri (myös: Kljujev, Dmitriy), syntynyt 10. elokuuta 1967

Komnov, Dmitri, syntynyt 17. toukokuuta 1977

Krivorutško, Aleksei (myös: Krivorutško, Alex tai Krivorutško, Alexei), syntynyt 25. elokuuta 1977

Kuznetsov, Artem (myös: Kuznetsov, Artjom), syntynyt 28. helmikuuta 1975

Logunov, Oleg, syntynyt 4. helmikuuta 1962

Majorova, Julia, syntynyt 23. huhtikuuta 1979

Pavlov, Andrei, syntynyt 7. elokuuta 1977

Petšegin, Andrei, syntynyt 24. syyskuuta 1965

Podoprigorov, Sergei, syntynyt 8. tammikuuta 1974

Ponomarev, Konstantin, syntynyt 14. elokuuta 1971

Prokopenko, Ivan Pavlovitš, syntynyt 28. syyskuuta 1973

Reznitšenko, Mihail, syntynyt 20. helmikuuta 1985

Sapunova, Marina, syntynyt 19. kesäkuuta 1971

Šupolovski, Mihail, syntynyt 28. syyskuuta 1983

Siltšenko, Oleg, syntynyt 25. kesäkuuta 1977

Stašina, Jelena (myös: Stašina, Elena tai Stašina, Helen), syntynyt 5. marraskuuta 1963

Stepanova, Olga, syntynyt 29. heinäkuuta 1962

Stroitelev, Denis, syntynyt 23. tammikuuta 1973

Tagijev, Fikret, syntynyt 3. huhtikuuta 1962

Toltšinski, Dmitri (myös: Toltšinski, Dmitry), syntynyt 11. toukokuuta 1982

Uhnaljova, Svetlana (myös: Uhnalev, Svetlana tai Uhnaleva, Svetlana V.), syntynyt 14. maaliskuuta 1973

Uržumtsev, Oleg, syntynyt 22. lokakuuta 1968

Vinogradova, Natalia, syntynyt 16. kesäkuuta 1973

Voronin, Viktor, syntynyt 11. helmikuuta 1958,

   e) kehotetaan Venäjää tekemään uskottava, perinpohjainen ja riippumaton tutkinta Sergei Magnitskin kuolemasta tutkintavankeudessa ja saattamaan syylliset oikeuden eteen,
   f) kehotetaan Venäjää lopettamaan Sergei Magnitskia koskeva tämän kuoleman jälkeen aloitettu oikeudenkäynti ja lopettamaan hänen äitinsä ja leskensä painostaminen osallistumaan kyseiseen prosessiin;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille sekä Venäjän valtionduumalle ja hallitukselle.

(1)EUVL C 239 E, 20.8.2013, s. 11.
(2)EUVL C 68 E, 7.3.2014, s. 13.
(3)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0575.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö