Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2016(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0215/2014

Ingediende teksten :

A7-0215/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 02/04/2014 - 18.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0258

Aangenomen teksten
PDF 120kWORD 54k
Woensdag 2 april 2014 - Brussel
Gemeenschappelijke visumbeperkingen voor Russische functionarissen die betrokken zijn bij de zaak Magnitski
P7_TA(2014)0258A7-0215/2014

Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad van 2 april 2014 over de instelling van gemeenschappelijke visumbeperkingen voor Russische functionarissen die betrokken zijn bij de zaak-Magnitski (2014/2016(INI))

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 215 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de ontwerpaanbeveling aan de Raad, ingediend door Guy Verhofstadt en Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie, over de instelling van gemeenschappelijke visumbeperkingen voor Russische functionarissen die betrokken zijn bij de zaak-Magnitski (B7‑0473/2013),

–  gezien zijn aanbeveling van 2 februari 2012 aan de Raad over een consistent beleid ten aanzien van regimes waartegen de EU restrictieve maatregelen heeft vastgesteld(1),

–  gezien zijn aanbeveling aan de Raad van 23 oktober 2012 over de instelling van gemeenschappelijke visumbeperkingen voor Russische functionarissen die betrokken zijn bij de zaak-Magnitski(2),

–  gezien de verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (VV/HV) Catherine Ashton van 20 maart 2013 over de zaak-Magnitski in de Russische Federatie,

–  gezien de verklaring van de woordvoerder van VV/HV Catherine Ashton van 12 juli 2013 over de zaak van Sergej Magnitski,

–  gezien de resolutie en de aanbeveling van de parlementaire vergadering van de Raad van Europa van 28 januari 2014 betreffende het weigeren van strafvrijstelling voor de moordenaars van Sergej Magnitski,

–  gezien de besluiten van de Verenigde Staten om reisbeperkingen op te leggen aan een aantal functionarissen die betrokken zijn bij de zaak-Magnitski, en soortgelijke overwegingen in een aantal andere landen,

–  gezien zijn resolutie van 11 december 2013 over het jaarverslag inzake mensenrechten en democratie in de wereld in 2012 en het beleid van de Europese Unie ter zake(3),

–  gezien artikel 121, lid 3, van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken (A7-0215/2014),

A.  overwegende dat de arrestatie van Sergej Magnitski en zijn latere overlijden in gevangenschap een goed gedocumenteerd en belangrijk voorbeeld is van de minachting voor de mensenrechten en fundamentele vrijheden in Rusland, twijfel heeft gezaaid over de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de Russische gerechtelijke instanties, en herinnert aan de vele gedocumenteerde tekortkomingen bij de eerbiediging van de rechtsstaat in Rusland;

B.  overwegende dat twee onafhankelijke onderzoeken, respectievelijk uitgevoerd door de openbare commissie voor toezicht op de eerbiediging van de mensenrechten in detentiecentra in Moskou en door de Russische presidentiële raad voor de ontwikkeling van het maatschappelijk middenveld en de mensenrechten, hebben aangetoond dat Sergej Magnitski is blootgesteld aan inhumane omstandigheden, opzettelijke verwaarlozing en foltering;

C.  overwegende dat Rusland, als lid van verschillende internationale organisaties zoals de Raad van Europa, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa en de Verenigde Naties, zich ertoe verbonden heeft de mensenrechten, fundamentele vrijheden en de rechtsstaat te verdedigen en te bevorderen; overwegende dat de Europese Unie herhaaldelijk aanvullende bijstand en expertise heeft aangeboden om Rusland te helpen met de modernisering en de naleving van zijn constitutionele en juridische stelsel, overeenkomstig de normen van de Raad van Europa;

D.  overwegende dat er steeds meer behoefte bestaat aan een krachtig, coherent en omvattend beleid van de EU ten aanzien van Rusland, dat door alle lidstaten wordt ondersteund, en waarin hulp en bijstand worden aangeboden op basis van eerlijke, stevige kritiek en, zo nodig, ook sancties en restrictieve maatregelen worden opgelegd;

E.  overwegende dat visumbeperkingen en andere restrictieve maatregelen op zich geen traditionele rechterlijke sancties zijn, maar wel een politiek signaal vormen waarmee de EU haar zorgen aan een breder publiek kenbaar maakt, en als zodanig een noodzakelijk en legitiem instrument in het kader van het buitenlands beleid blijven;

F.  overwegende dat de hoge vertegenwoordiger deze kwestie niet op de agenda van de Raad Buitenlandse zaken heeft geplaatst; overwegende dat geen officieel gevolg is gegeven aan de aanbeveling van het Europees Parlement van 26 oktober 2012;

1.  beveelt de Raad het volgende aan:

   a) een gemeenschappelijke EU-lijst op te stellen van de functionarissen die verantwoordelijk zijn voor de dood van Sergej Magnitski, voor de doofpotactie bij justitie daarna en voor de nog steeds aanhoudende pesterijen jegens zijn moeder en weduwe,
   b) ten aanzien van deze functionarissen een voor de gehele Unie geldend visumverbod uit te spreken en toe te passen en eventuele financiële activa die zij of hun naaste familie in de EU bezitten, te bevriezen,
   c) een regelmatige herziening van de voorgestelde lijst met visumverboden mogelijk te maken,
   d) ingevolge de "Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act " van 2012 onder meer de volgende Russische burgers op te nemen op een voor de gehele Unie geldende lijst met visumverboden en beslag te leggen op alle eventuele financiële activa die zij in de EU bezitten:

ALISOV, Igor, geboren op 11 maart 1968;

DROGANOV, Aleksej, geboren op 11 oktober 1975;

JEGOROVA, Olga, geboren op 29 juni 1955;

GAUS, Aleksandra, geboren op 29 maart 1975;

GERASIMOVA, Anastasia, geboren op 22 januari 1982;

GRIN, Viktor, geboren op 1 januari 1951;

KARPOV, Pavel, geboren op 27 augustus 1977;

CHIMINA, Jelena, geboren op 11 februari 1953;

KLYUEV, Dmitri , geboren op 10 augustus 1967;

KOMNOV, Dmitri, geboren op 17 mei 1977;

KRIVOROETSJKO, Aleksej (of Alex), geboren op 25 augustus 1977;

KOEZNETSOV, Artem (of Artjom), geboren op 28 februari 1975;

LOGOENOV, Oleg, geboren op 4 februari 1962;

MAJOROVA, Joelja, geboren op 23 april 1979;

PAVLOV, Andrej, geboren op 7 augustus 1977;

PETSJEGIN, Andrej, geboren op 24 september 1965;

PODOPRIGOROV, Sergej, geboren op 8 januari 1974;

PONOMARJOV, Konstantin, geboren op 14 augustus 1971;

PROKOPENKO, Ivan Pavlovitsj, geboren op 28 september 1973;

REZNITSJENKO, Michail, geboren op 20 februari 1985;

SAPOENOVA, Marina, geboren op 19 juni 1971;

SJOEPOLOVSKI, Michail, geboren op 28 september 1983;

SILTSJENKO, Oleg, geboren op 25 juni 1977;

STASJINA, Jelena (of Helen), geboren op 5 november 1963;

STEPANOVA, Olga, geboren op 29 juli 1962;

STROITELEV, Denis, geboren op 23 januari 1973;

TAGIEV, Fichret, geboren op 3 april 1962;

TOLTSJINSKI, Dmitri , geboren op 11 mei 1982;

OECHNALJOVA (of OECHNALJOV), Svetlana (of Svetlana V.), geboren op 14 maart 1973;

OERZJOEMTSEV, Oleg, geboren op 22 oktober 1968;

VINOGRADOVA, Natalia, geboren op 16 juni 1973;

VORONIN, Viktor, geboren op 11 februari 1958;

   e) Rusland aan te sporen een geloofwaardig, grondig en onafhankelijk onderzoek in te stellen naar het overlijden van Sergej Magnitski in voorarrest, en degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn voor de rechter te brengen;
   f) er bij Rusland op aan te dringen de postume rechtszaak tegen Sergej Magnitski te seponeren en zijn moeder en weduwe niet langer onder druk te zetten om aan deze procesgang deel te nemen;

2.  verzoekt zijn Voorzitter deze aanbeveling te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de regeringen van de lidstaten en het parlement en de regering van Rusland.

(1) PB C 239 E van 20.8.2013, blz. 11.
(2) PB C 68 E van 7.3.2014, blz. 13.
(3) Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0575.

Juridische mededeling - Privacybeleid