Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2016(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0215/2014

Predkladané texty :

A7-0215/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 02/04/2014 - 18.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0258

Prijaté texty
PDF 216kWORD 51k
Streda, 2. apríla 2014 - Brusel
Spoločné vízové obmedzenia pre ruských úradníkov zapojených do prípadu Sergeja Magnitského
P7_TA(2014)0258A7-0215/2014

Odporúčanie Európskeho parlamentu Rade z 2. apríla 2014 o zavedení spoločných vízových obmedzení pre ruských úradníkov zapojených do prípadu Sergeja Magnitského (2014/2016(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 215 ZFEÚ,

–  so zreteľom na návrh odporúčania Rade o zavedení spoločných vízových obmedzení pre ruských úradníkov zapojených do prípadu Sergeja Magnitského, ktorí predložili Guy Verhofstadt a Kristiina Ojuland v mene skupiny ALDE (B7‑0473/2013),

–  so zreteľom na odporúčanie Európskeho parlamentu Rade z 2. februára 2012 o jednotnej politike voči autoritárskym režimom, proti ktorým EÚ uplatňuje reštriktívne opatrenia(1),

–  so zreteľom na svoje odporúčanie Rade z 23. októbra 2012 o zavedení spoločných vízových obmedzení pre ruských úradníkov zapojených do prípadu Sergeja Magnitského(2),

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Catherine Ashtonovej z 20. marca 2013 o prípade Magnitského v Ruskej federácii,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu PK/VP Catherine Ashtonovej z 12. júla 2013 o prípade Sergeja Magnitského,

–  so zreteľom na uznesenie a odporúčanie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy z 28. januára 2014 o odmietnutí beztrestnosti vrahov Sergeja Magnitského,

–  so zreteľom na rozhodnutia Spojených štátov amerických zaviesť cestovné obmedzenia pre viacerých úradníkov, ktorí sú zapojení do prípadu Sergeja Magnitského, a na podobné postupy v mnohých ďalších krajinách,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. decembra 2013 o výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2012 a politike Európskej únie v tejto oblasti(3),

–  so zreteľom na článok 121 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A7-0215/2014),

A.  keďže zatknutie Sergeja Magnitského a jeho následná smrť vo väzení sú riadne zdokumentovaným a závažným prípadom porušovania ľudských práv a základných slobôd v Rusku, vzbudzujú pochybnosti o nezávislosti a nestrannosti súdnych inštitúcií a pripomínajú preukázané nedostatky v oblasti dodržiavania zásad právneho štátu v Rusku;

B.  keďže v dvoch nezávislých vyšetrovaniach vykonaných Komisiou pre verejný dohľad nad dodržiavaním ľudských práv v moskovských nápravných zariadeniach a Ruskou prezidentskou radou pre rozvoj občianskej spoločnosti a ľudských práv sa zistilo, že Sergej Magnitský bol vystavený neľudským podmienkam, úmyselnému zanedbávaniu a mučeniu;

C.  keďže Rusko sa ako člen niekoľkých medzinárodných organizácií, napr. Rady Európy, Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a Organizácie Spojených národov zaviazalo chrániť a podporovať ľudské práva, základné slobody a zásady právneho štátu a keďže Európska únia opakovane ponúkla Rusku dodatočnú pomoc a skúsenosti pri modernizácii krajiny a dodržiavaní ústavného a právneho poriadku v súlade s normami Rady Európy;

D.  keďže narastá potreba zaviesť prísnu, súdržnú a komplexnú politiku na úrovni EÚ voči Rusku s podporou všetkých členských štátov, ktorá bude ponúkať pomoc a podporu spolu s prísnou a spravodlivou kritikou a v prípade potreby aj so sankciami a reštriktívnymi opatreniami;

E.  keďže vízové obmedzenia a ostatné reštriktívne opatrenia nie sú bežnými trestnými sankciami, no napriek tomu predstavujú politický signál, ktorým EÚ vyjadruje svoje znepokojenie širšiemu cieľovému publiku, a teda aj naďalej zostávajú aj potrebným a legitímnym nástrojom zahraničnej politiky;

F.  keďže vysoká predstaviteľka nezaradila túto otázku do programu Rady pre zahraničné veci a keďže v nadväznosti na odporúčanie Európskeho parlament z 26. októbra 2012 sa nepodnikli žiadne oficiálne kroky;

1.  predkladá Rade tieto odporúčania:

   a) vytvoriť spoločný zoznam EÚ, pokiaľ ide o úradníkov zodpovedných za smrť Sergeja Magnitského, za následné krytie trestného činu súdnymi orgánmi a za pretrvávajúce prenasledovanie jeho matky a manželky;
   b) zaviesť a uplatňovať zákaz vydávania víz týmto úradníkom v celej EÚ a zmraziť ich všetok finančný majetok, ktorý oni alebo ich najbližší príbuzní môžu mať v Európskej únii;
   c) umožniť pravidelné prehodnocovanie navrhovaného zoznamu osôb, ktorým je zakázané udeliť víza;
   d) zaradiť osoby, na ktoré sa vzťahuje zákon o právnej zodpovednosti za Sergeja Magnitského podľa zásad právneho štátu z roku 2012, na zoznam, ktorým EÚ zakazuje udelenie víz, a zabaviť ich finančný majetok, ktorý môžu vlastniť v EÚ;

ALISOV, Igor, narodený 11. marca 1968;

DROGANOV, Alexej (alias DROGANOV, Alexei), narodený 11. októbra1975;

JEGOROVOVÁ, Oľga, (alias EGOROVA, Olga), narodená 29. júna 1955;

GAUS, Alexandra, narodená 29. marca 1975;

GERASIMOVOVÁ, Anastasia (alias GERASIMOVA, Anastasia), narodená 22. januára 1982;

GRIN, Viktor (alias GRIN, Victor), narodený 1. januára 1951;

KARPOV, Pavel, narodený 27. augusta 1977;

CHIMINOVÁ, Jelena (alias KHIMINA, Elena), narodená 11. februára 1953;

KĽUJEV, Dmitrij (alias KLYUEV, Dmitry alebo KLYUEV, Dmitri), narodený 10. augusta 1967;

KOMNOV, Dmitrij (alias KOMNOV, Dmitri), narodený 17. mája 1977;

KRIVORUČKO, Alexej (alias KRIVORUCHKO, Alex alebo KRIVORUCHKO, Alexei), narodený 25. augusta 1977;

KUZNECOV, Arťom (alias KUZNETSOV, Artem), narodený 28. februára 1975;

LOGUNOV, Oleg, narodený 4. februára 1962;

MAJOROVOVÁ, Julija (alias MAYOROVA, Julia), narodená 23. apríla 1979;

PAVLOV, Andrej (alias PAVLOV, Andrei), narodený 7. augusta 1977;

PEČEGIN, Andrej (alias PECHEGIN, Andrei), narodený 24. septembra 1965;

PODOPRIGOROV, Sergej (alias PODOPRIGOROV, Sergei), narodený 8. Januára 1974;

PONOMARIOV, Konstantin, (alias PONOMAREV, Konstantin), narodený 14. augusta 1971;

PROKOPENKO, Ivan Pavlovič (alias PROKOPENKO, Ivan Pavlovitch), narodený 28. septembra 1973;

REZNIČENKO, Michail (alias REZNICHENKO, Mikhail), narodený 20. Februára 1985;

SAPUNOVOVÁ, Marina (alias SAPUNOVA, Marina, narodená 19. júna 1971;

ŠUPOLOVSKIJ, Michail (alias SHUPOLOVSKY, Mikhail), narodený 28. september 1983;

SILČENKO, Oleg (alias SILCHENKO, Oleg) narodený 25. júna 1977;

STAŠINOVÁ, Jelena (alias STASHINA, Elena alebo STASHINA, Helen), narodená 5. novembra 1963;

STEPANOVOVÁ, Oľga (alias STEPANOVA, Olga), narodená 29. júla 1962;

STROJITELEV, Denis (alias STROITELEV, Denis), narodený 23. januára 1973;

TAGIJEV, Fichret (alias TAGIEV, Fikhret), narodený 3. apríla 1962;

TOLČINSKIJ, Dmitrij (alias TOLCHINSKY, Dmitry alebo TOLCHINSKIJ, Dmitri), narodený 11. mája 1982;

UCHNAĽOVOVÁ, Svetlana (alias UKHNALEV, Svetlana alebo UKHNALEVA, Svetlana V.), narodená 14. marca 1973;

URŽUMCEV, Oleg (alias URZHUMTSEV, Oleg), narodený 22. októbra 1968;

VINOGRADOVOVÁ, Natália (alias VINOGRADOVA, Natalya), narodená 16. júna 1973;

VORONIN, Viktor (alias VORONIN, Victor), narodený 11. februára 1958;

   e) naliehavo vyzvať Rusko, aby vykonalo dôveryhodné, dôkladné a nezávislé vyšetrovanie prípadu smrti Sergeja Magnitského vo vyšetrovacej väzbe a postavilo všetky zodpovedné osoby pred súd;
   f) vyzvať Rusko, aby uzavrelo posmrtný súdny proces so Sergejom Magnitským a prestalo vyvíjať tlak na jeho matku a vdovu po ňom nutnou účasťou na súdnych pojednávaniach;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto odporúčanie Rade a Komisii, vládam členských štátov a Štátnej dume a vláde Ruska.

(1) Ú. v. EÚ C 239 E, 20.8.2013, s. 11.
(2) Ú. v. EÚ C 68 E, 7.3.2014, s. 13.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2013)0575.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia