Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/0085(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0304/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0304/2013

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/12/2013 - 7.24
CRE 10/12/2013 - 7.24
Äänestysselitykset
PV 02/04/2014 - 18.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0542
P7_TA(2014)0265

Hyväksytyt tekstit
PDF 247kWORD 36k
Keskiviikko 2. huhtikuuta 2014 - Bryssel
Bangladeshista peräisin olevan riisin tuonti ***I
P7_TA(2014)0265A7-0304/2013
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 2. huhtikuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Bangladeshista peräisin olevan riisin tuonnista (COM(2012)0172 – C7-0102/2012 – 2012/0085(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0172),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 207 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0102/2012),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 17. helmikuuta 2014 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A7-0304/2013),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan(1);

2.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan komission lausuman;

3.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)Tämä kanta korvaa 10. joulukuuta 2013 hyväksytyt tarkistukset (Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0542).


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 2. huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2014 antamiseksi Bangladeshista peräisin olevan riisin tuonnista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3491/90 kumoamisesta
P7_TC1-COD(2012)0085

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) N:o 539/2014.)


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Komission lausuma delegoiduista säädöksistä

Bangladeshista peräisin olevan riisin tuonnista sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3491/90 kumoamisesta annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 539/2014 liittyen komissio muistuttaa Euroopan parlamentin ja komission välisiä suhteita koskevan puitesopimuksen 15 kohdassa antamastaan sitoumuksesta antaa parlamentille kaikki tiedot ja asiakirjat kansallisten asiantuntijoiden kanssa pitämistään kokouksista, jotka liittyvät sen delegoitujen säädösten valmisteluun liittyvään työhön.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö