Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0085(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0304/2013

Predkladané texty :

A7-0304/2013

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/12/2013 - 7.24
CRE 10/12/2013 - 7.24
Vysvetlenie hlasovaní
PV 02/04/2014 - 18.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0542
P7_TA(2014)0265

Prijaté texty
PDF 288kWORD 39k
Streda, 2. apríla 2014 - Brusel
Dovoz ryže s pôvodom v Bangladéši ***I
P7_TA(2014)0265A7-0304/2013
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 2. apríla 2014 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dovoze ryže s pôvodom v Bangladéši (COM(2012)0172 – C7-0102/2012 – 2012/0085(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0172),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0102/2012),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 17. februára 2014, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0304/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(1);

2.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce návrhy prijaté 10. decembra 2013 (Prijaté texty, P7_TA(2013)0542).


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 2. apríla 2014 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014 o dovoze ryže s pôvodom v Bangladéši, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3491/90
P7_TC1-COD(2012)0085

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 539/2014.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

VYHLÁSENIE KOMISIE K DELEGOVANÝM AKTOM

V kontexte nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 539/2014 o dovoze ryže s pôvodom v Bangladéši, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3491/90 Komisia pripomína svoj záväzok uvedený v odseku 15 Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou, podľa ktorého Európskemu parlamentu predloží kompletné informácie a dokumentáciu o svojich stretnutiach s národnými expertmi v rámci svojej práce na príprave delegovaných aktov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia