Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0130(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0420/2013

Indgivne tekster :

A7-0420/2013

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 02/04/2014 - 18.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0268

Vedtagne tekster
PDF 196kWORD 45k
Onsdag den 2. april 2014 - Bruxelles
Europæiske miljøøkonomiske regnskaber ***I
P7_TA(2014)0268A7-0420/2013
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. april 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 691/2011 om europæiske miljøøkonomiske regnskaber (COM(2013)0247 – C7-0120/2013 – 2013/0130(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0247),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 338, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0120/2013),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 12. februar 2014 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7-0420/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 2. april 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2014 om ændring af forordning (EU) nr. 691/2011 om europæiske miljøøkonomiske regnskaber
P7_TC1-COD(2013)0130

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 538/2014).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik