Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0238(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0384/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0384/2013

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 02/04/2014 - 18.14
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0269

Hyväksytyt tekstit
PDF 184kWORD 38k
Keskiviikko 2. huhtikuuta 2014 - Bryssel
Kehitysyhteistyön eurooppalainen teemavuosi (2015) ***I
P7_TA(2014)0269A7-0384/2013
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 2. huhtikuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi kehitysyhteistyön eurooppalaisesta teemavuodesta (2015) (COM(2013)0509 – C7-0229/2013 – 2013/0238(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0509),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 209 artiklan ja 210 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0229/2013),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 10. joulukuuta 2013 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 20. helmikuuta 2014 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon kehitysyhteistyövaliokunnan mietinnön sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnon (A7-0384/2013),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 2. huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o …/2014/EU antamiseksi kehitysyhteistyön eurooppalaisesta teemavuodesta (2015)
P7_TC1-COD(2013)0238

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, päätöstä N:o 472/2014/EU.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö