Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0238(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0384/2013

Predkladané texty :

A7-0384/2013

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 02/04/2014 - 18.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0269

Prijaté texty
PDF 277kWORD 37k
Streda, 2. apríla 2014 - Brusel
Európsky rok rozvoja (2015) ***I
P7_TA(2014)0269A7-0384/2013
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 2. apríla 2014 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku rozvoja (2015) (COM(2013)0509 – C7-0229/2013 – 2013/0238(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0509),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 209 a článok 210 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7‑0229/2013),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 10. decembra 2013(1),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 20. februára 2014, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozvoj a stanovisko Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7-0384/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Stanovisko zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 2. apríla 2014 na účely prijatia rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. .../2014/EÚ o Európskom roku rozvoja (2015)
P7_TC1-COD(2013)0238

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, rozhodnutiu č. 472/2014/EÚ.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia