Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0169(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0424/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0424/2013

Viták :

Szavazatok :

PV 02/04/2014 - 18.16
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0271

Elfogadott szövegek
PDF 211kWORD 79k
2014. április 2., Szerda - Brüsszel
Az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelése ***I
P7_TA(2014)0271A7-0424/2013
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2014. április 2-i jogalkotási állásfoglalása az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról, a 98/56/EK, a 2000/29/EK és a 2008/90/EK tanácsi irányelv, a 178/2002/EK, a 882/2004/EK és a 396/2005/EK rendelet, a 2009/128/EK irányelv és az 1107/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 66/399/EGK, a 76/894/EGK és a 2009/470/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0327 – C7-0167/2013 – 2013/0169(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0327),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 43. cikkének (2) bekezdésére és 168. cikke (4) bekezdésének b) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0167/2013),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. október 16-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2014. február 5-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint elfogadja az Európai Parlament álláspontját, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési Bizottság és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A7-0424/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát.

3.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 67., 2014.3.6., 166. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 2-án került elfogadásra az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról, a 98/56/EK, a 2000/29/EK és a 2008/90/EK tanácsi irányelv, a 178/2002/EK, a 882/2004/EK és a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 66/399/EGK, a 76/894/EGK és a 2009/470/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló .../2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2013)0169

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 652/2014/EU rendelet.)


Melléklet a jogalkotási állásfoglaláshoz

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

az állat- és növény-egészségügyi programok jóváhagyási eljárásáról

A tagállamok tájékoztatásának javítása érdekében a Bizottság meg fogja szervezni a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága éves ülését, amely a programok értékelési eljárásának eredményeivel foglalkozik. Erre az ülésre legkésőbb a programok végrehajtásának évét megelőző év november 30. napjáig sor kerül.

Ezzel az üléssel kapcsolatban a Bizottság ismertetni fogja a technikailag jóváhagyott és társfinanszírozásra javasolt programok jegyzékét. A pénzügyi és technikai részleteket meg fogják vitatni a nemzeti küldöttségekkel, és megjegyzéseiket figyelembe fogják venni.

Ezenfelül a Bizottság, még a végleges döntése meghozatala előtt, a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága januári ülése során, közli a tagállamokkal a társfinanszírozásra kiválasztott programok végleges jegyzékét, és az egyes programokra előirányzott végleges összegeket.

A 9., 19. és 25. cikkben említett intézkedések végrehajtását célzó munkaprogramok kialakítását előkészítő munkára a tagállami szakértőkkel együtt kerül sor minden év február elején annak érdekében, hogy a tagállamok megkapják a lényeges információkat a felszámolási és felügyeleti programok létrehozásához.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat