21 септември 2016 г.
P7_TA(2014)0273(COR01)
ПОПРАВКА
на Регламент (ЕС) № 536/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба и за отмяна на Директива 2001/20/ЕО (позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 2 април 2014 г., с оглед на приемането на гореспоменатия регламент)
(COM(2012)0369 – C7-0194/2012 – 2012/0192(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 113kWORD 46k
Правна информация - Политика за поверителност