21. september 2016
P7_TA(2014)0273(COR01)
BERIGTIGELSE
til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 536/2014 af 16. april 2014 om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og om ophævelse af direktiv 2001/20/EF (Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 2. april 2014 med henblik på vedtagelse af ovennævnte forordning)
(COM(2012)0369 – C7-0194/2012 – 2012/0192(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 106kWORD 46k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik