Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/0265(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0167/2014

Esitatud tekstid :

A7-0167/2014

Arutelud :

PV 02/04/2014 - 26
CRE 02/04/2014 - 26

Hääletused :

PV 03/04/2014 - 7.3
CRE 03/04/2014 - 7.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0279

Vastuvõetud tekstid
PDF 413kWORD 181k
Neljapäev, 3. aprill 2014 - Brüssel
Kaardipõhiste maksetehingute vahendustasud ***I
P7_TA(2014)0279A7-0167/2014

Euroopa Parlamendi 3. aprillil 2014. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kaardipõhiste maksetehingute vahendustasude kohta (COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD))(1)

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7
(7)   Mitmes liikmesriigis21 on ette valmistamisel õigusaktid, millega reguleeritakse vahendustasusid ja millega käsitletakse mitmeid küsimusi, sealhulgas vahendustasude piirmäärad eri tasanditel, kaubandusettevõtjate makstavad tasud, kõigi maksekaartide tunnustamise reeglid või suunamismeetmed. Kehtivad haldusotsused mõnes liikmesriigis erinevad märkimisväärselt. Pidades silmas vahendustasude kahjulikku mõju jaemüüjatele ja tarbijatele, on oodata, et riiklikul tasandil võetakse täiendavaid õiguslikke meetmeid kõnealuste tasude taseme ja erinevuse vähendamiseks. Sellised siseriiklikud meetmed takistaksid märkimisväärselt siseturu väljaarendamist kaardi- ja internetimaksete ning kaardipõhiste mobiilimaksete valdkonnas ning seega piiraksid teenuste osutamise vabadust.
(7)   Mitmes liikmesriigis21 on ette valmistamisel või juba valmis õigusaktid, millega reguleeritakse vahendustasusid ja millega käsitletakse mitmeid küsimusi, sealhulgas vahendustasude piirmäärad eri tasanditel, kaubandusettevõtjate makstavad tasud, kõigi maksekaartide tunnustamise reeglid või suunamismeetmed. Kehtivad haldusotsused mõnes liikmesriigis erinevad märkimisväärselt. Selleks et vahendustasude tasemeid suuremal määral ühtlustada, on oodata, et riiklikul tasandil võetakse täiendavaid õiguslikke meetmeid kõnealuste tasude taseme ja erinevuse vähendamiseks. Sellised siseriiklikud meetmed takistaksid märkimisväärselt siseturu väljaarendamist kaardi- ja internetimaksete ning kaardipõhiste mobiilimaksete valdkonnas ning seega piiraksid teenuste osutamise vabadust.
__________________
__________________
21 Itaalia, Ungari, Poola ja Ühendkuningriik.
21 Itaalia, Ungari, Poola ja Ühendkuningriik.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8
(8)   Maksekaardid on jaekaubanduses kõige sagedamini kasutatav elektrooniline makseviis. Liidu maksekaardituru integreerimine ei ole veel kaugeltki mitte lõpule viidud, kuna paljusid makselahendusi ei saa arendada väljapoole oma riigi piire ning üleeuroopalistel makseteenuse pakkujatel on tõkkeid turule sisenemisel. Turu puuduliku integreerimise tulemuseks on kõrgemad hinnad ja väiksem makseteenuste valik tarbijate ja jaemüüjate jaoks, samuti piiratumad võimalused siseturu eeliste kasutamiseks. Seetõttu on vaja kõrvaldada tõkked, mis takistavad maksekaardituru tõhusat toimimist, sealhulgas kaarditehingutel põhinevate mobiili- ja internetimaksete turu toimimist, ning jätkuvalt takistavad täielikult integreeritud turu väljaarendamist.
(8)   Maksekaardid on jaekaubanduses kõige sagedamini kasutatav elektrooniline makseviis. Liidu maksekaardituru integreerimine ei ole veel kaugeltki mitte lõpule viidud, kuna paljusid makselahendusi ei saa arendada väljapoole oma riigi piire ning üleeuroopalistel makseteenuse pakkujatel on tõkkeid turule sisenemisel. Siseturu eeliste täielikuks kasutamiseks on vaja kõrvaldada tõkked, mis takistavad uute kaardimakselahenduste, sealhulgas kaarditehingutel põhinevate mobiili- ja internetimaksete kasutuselevõtmist.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
(9)   Siseturu tõhusa toimimise tagamiseks tuleks edendada ja hõlbustada elektrooniliste maksete kasutamist jaemüüjate ja tarbijate hüvanguks. Maksekaarte ja muid elektroonilisi makseid saab kasutada eri viisil, sealhulgas internetis maksmiseks, et kasutada ära siseturu ja e-kaubanduse eeliseid, samas kui jaemüüjatele tagavad elektroonilised maksed küllaltki turvalised maksed. Seepärast võib kaardi- ja kaardipõhiste maksete kasutamine sularahamaksete asemel olla kasulik jaemüüjatele ja tarbijatele, kui maksesüsteemide kasutamise tasud on majanduslikult tasuval tasandil, kusjuures lisaks võib see edendada innovatsiooni ja uute ettevõtjate sisenemist turule.
(9)   Siseturu tõhusa toimimise tagamiseks tuleks edendada ja hõlbustada elektrooniliste maksete kasutamist jaemüüjate ja tarbijate hüvanguks. Maksekaarte ja muid elektroonilisi makseid saab kasutada eri viisil, sealhulgas internetis maksmiseks, et kasutada ära siseturu ja e-kaubanduse eeliseid, samas kui jaemüüjatele tagavad elektroonilised maksed küllaltki turvalised maksed. Seepärast võib kaardi- ja kaardipõhiste maksete kasutamine sularahamaksete asemel olla kasulik jaemüüjatele ja tarbijatele, kui maksesüsteemide kasutamise tasud on majanduslikult tasuval tasandil, kusjuures lisaks võib see edendada ausat konkurentsi, innovatsiooni ja uute ettevõtjate sisenemist turule.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10
(10)   Üks kaardi- ja kaardipõhiste maksete siseturu toimimist takistav põhitegur on laialdane vahendustasude kohaldamine, mida enamikus liikmesriikidest ei reguleerita ühegi õigusaktiga. Vahendustasud on pankadevahelised tasud, mida tavaliselt kohaldatakse teatavasse maksekaardisüsteemi kuuluvate maksekaarte vastu võtvate makseteenuse pakkujate ja maksekaarte välja andnud makseteenuse pakkujate vahel. Vahendustasu on peamine osa tasust, mida vastuvõttev makseteenuse pakkuja nõuab kaubandusettevõtjalt iga kaarditehingu eest. Kaubandusettevõtjad omakorda võtavad neid maksekaardikulusid arvesse kaupade ja teenuste üldistes hindades. Maksekaardisüsteemide vahelise konkurentsi tegelik peamine eesmärk on veenda võimalikult paljusid väljaandvaid makseteenuse pakkujaid (nt pangad) andma välja kaarte, mis tavaliselt toob turul kaasa kõrgemad, mitte madalamad vahendustasud, erinevalt tavalisest konkurentsi hinnapõhisest distsiplineerivast mõjust turumajanduses. Vahendustasu reguleerimine parandaks siseturu toimimist.
(10)   Enamikus liikmesriikides ei reguleerita vahendustasusid õigusaktidega, vaid liikmesriikide konkurentsiasutuste otsustega. Vahendustasud on pankadevahelised tasud, mida tavaliselt asjaomasesse maksekaardisüsteemi kuuluvad maksekaarte vastu võtvad makseteenuse pakkujad suunavad edasi maksekaarte välja andnud makseteenuse pakkujatele. Vahendustasu on peamine komponent tasus, mida vastuvõttev makseteenuse pakkuja nõuab kaubandusettevõtjalt iga kaarditehingu eest. Kaubandusettevõtjad omakorda võtavad neid maksekaardikulusid arvesse kaupade ja teenuste üldistes hindades, nagu nad seda teevad kõikide oma kulude puhul. Vahendustasusid käsitlevate konkurentsieeskirjade ühetaoline kohaldamine vähendaks tehingukulusid tarbijate jaoks ja parandaks seega siseturu toimimist.
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11
(11)   Praegu olemasolevate vahendustasude suur mitmekesisus ja nende tase takistab selliste uute üleeuroopaliste ettevõtjate sisenemist turule, kelle ärimudel põhineb madalamatel vahendustasudel, mis piirab võimalikku mastaabi- ja mitmekülgsussäästu ning vähendab tasuvust. See mõjutab negatiivselt jaemüüjaid ja tarbijaid ning takistab innovatsiooni. Kuna üleeuroopalistel turuosalistel tuleks maksta väljaandvatele pankadele vähemalt kõrgeimat vahendustasu, mida kohaldatakse turul, kuhu nad soovivad siseneda, soodustab see ka turu jätkuvat killustatust. Ka olemasolevad riiklikud süsteemid, kus kohaldatakse madalamaid tasusid või ei kohaldata neid üldse, võivad olla sunnitud turult lahkuma, tulenevalt pankade survest saada suuremat vahendustasu tulu. Selle tulemusena on tarbijad ja kaubandusettevõtjad silmitsi makseteenuste piiratud valikuga, kõrgemate hindadega ja madalama kvaliteediga, samas kui nende võimalused üleeuroopaliste makselahenduste kasutamiseks on piiratud. Lisaks ei saa jaemüüjad üle tasu erinevustest teiste liikmesriikide pankade pakutavate kaardi vastuvõtmise teenuste kasutamise teel. Maksesüsteemide erieeskirjadega on ette nähtud „müügikoha” (jaemüüja liikmesriik) vahendustasu kohaldamine iga maksetehingu puhul. See takistab vastuvõtvatel pankadel edukalt pakkumast oma teenuseid piiriüleselt. Samuti takistab see jaemüüjatel maksekulude vähendamist, millest saaksid kasu tarbijad.
(11)   Praegu olemasolevate vahendustasude suur mitmekesisus ja nende tase takistab selliste uute üleeuroopaliste ettevõtjate sisenemist turule, kelle ärimudel põhineb madalamatel või puuduvatel vahendustasudel, mis piirab võimalikku mastaabi- ja mitmekülgsussäästu ning vähendab tasuvust. See mõjutab negatiivselt jaemüüjaid ja tarbijaid ning takistab innovatsiooni. Kuna üleeuroopalistel turuosalistel tuleks maksta väljaandvatele pankadele vähemalt kõrgeimat vahendustasu, mida kohaldatakse turul, kuhu nad soovivad siseneda, soodustab see ka turu jätkuvat killustatust. Ka olemasolevad riiklikud süsteemid, kus kohaldatakse madalamaid tasusid või ei kohaldata neid üldse, võivad olla sunnitud turult lahkuma, tulenevalt pankade survest saada suuremat vahendustasu tulu. Selle tulemusena on tarbijad ja kaubandusettevõtjad silmitsi makseteenuste piiratud valikuga, kõrgemate hindadega ja madalama kvaliteediga, samas kui nende võimalused üleeuroopaliste makselahenduste kasutamiseks on piiratud. Lisaks ei saa jaemüüjad üle tasu erinevustest teiste liikmesriikide pankade pakutavate kaardi vastuvõtmise teenuste kasutamise teel. Rahvusvaheliste maksekaardisüsteemide erieeskirjadega on nende territoriaalsete litsentside andmise põhimõtete kohaselt ette nähtud „müügikoha” (jaemüüja liikmesriik) vahendustasu kohaldamine iga maksetehingu puhul. See takistab vastuvõtjatel edukalt pakkumast oma teenuseid piiriüleselt. Samuti võib see takistada jaemüüjatel maksekulude vähendamist, millest saaksid kasu tarbijad.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15
(15)   Käesolevas määruses järgitakse järk-järgulist lähenemisviisi. Esimese sammuna tuleb võtta meetmeid, et hõlbustada maksekaarditehingute piiriülest väljaandmist ja vastuvõtmist. Võimaldades kaubandusettevõtjatel valida vastuvõtjat väljaspool asukohaliikmesriiki (piiriülene vastuvõtmine) ja kehtestades piiriüleselt vastuvõetavate tehingute puhul piiriülese vahendustasu maksimumtaseme, peaks see aitama tagada vajaliku õigusliku selguse. Lisaks peaksid litsentsid makseviiside väljaandmiseks või vastuvõtmiseks kehtima ilma geograafiliste piiranguteta kogu liidus. Kõnealused meetmed aitaksid kaasa kaardi-, interneti- ja mobiilimaksete siseturu sujuvale toimimisele, millest saavad kasu tarbijad ja jaemüüjad.
(15)   Et aidata kaasa kaardi-, interneti- ja mobiilimaksete siseturu sujuvale toimimisele, millest saavad kasu tarbijad ja jaemüüjad, kohaldatakse käesolevat määrust maksekaarditehingute piiriülesele ja riigisisesele väljaandmisele ja vastuvõtmisele. Kui kaubandusettevõtjatel on võimalik valida vastuvõtjat väljaspool asukohaliikmesriiki (piiriülene vastuvõtmine), mida soodustatakse vastuvõetavate tehingute puhul sama riigisisese ja piiriülese vahendustasu maksimumtaseme kehtestamise ja territoriaalsete litsentside keelustamisega, peaks see aitama tagada vajaliku õigusliku selguse ja vältida konkurentsimoonutusi maksekaardisüsteemide vahel.
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16
(16)   Tulenevalt konkurentsimenetluste raames vastu võetud ühepoolsetest meetmetest ja kohustustest, järgitakse paljude liidus tehtavate piiriüleste kaardimaksetehingute puhul juba vahendustasude piirmäärasid, mida kohaldatakse käesoleva määruse esimeses etapis. Seepärast peaksid kõnealuste tehingutega seotud sätted jõustuma kiiresti, luues jaemüüjatele võimalused odavamate vastuvõtuteenuste otsimiseks piiriüleselt ning tagades riigisisestele pangandusringkondadele või -süsteemidele stiimulid vastuvõtutasude alandamiseks.
(16)   Tulenevalt konkurentsimenetluste raames vastu võetud ühepoolsetest meetmetest ja kohustustest, järgitakse paljude liidus tehtavate piiriüleste kaardimaksetehingute puhul juba vahendustasude piirmäärasid. Et tagada vastuvõtuteenuste turul aus konkurents, tuleks sätteid piiriüleste ja riigisiseste tehingute kohta kohaldada samaaegselt ja mõistliku ajavahemiku jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist, võttes arvesse käesoleva määrusega kehtestatud maksekaardisüsteemidele üleminekuga kaasnevaid raskusi ja keerukust.
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17
(17)   Riigisiseste tehingute puhul tuleb ette näha üleminekuperiood, et anda makseteenuse pakkujatele ja süsteemidele aega uute nõuetega kohanemiseks. Kaks aastat pärast käesoleva määruse jõustumist ning kaardipõhiste maksete siseturu väljaarendamiseks tuleks erakliendi kaarditehingute puhul kohaldatavaid vahendustasude piirmäärasid laiendada, nii et need hõlmaksid kõiki piiriüleseid ja riigisiseseid makseid.
(17)   Siiski tuleb ette näha üleminekuperiood, et anda makseteenuse pakkujatele ja süsteemidele aega uute nõuetega kohanemiseks. Üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumist ning kaardipõhiste maksete siseturu väljaarendamiseks peaksid erakliendi kaarditehingute puhul kohaldatavad vahendustasude piirmäärad hõlmama kõiki piiriüleseid ja riigisiseseid makseid.
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18
(18)   Selleks et hõlbustada piiriülest vastuvõtmist tuleks kõigi (piiriülesed ja riigisisesed) erakliendi deebetkaarditehingute ja kaardipõhiste maksetehingute puhul kohaldada vahendustasu piirmäära 0,20 % ning kõigi (piiriülesed ja riigisisesed) erakliendi krediitkaarditehingute ja nendel põhinevate kaardipõhiste maksetehingute puhul kohaldada vahendustasu piirmäära 0,30 %.
(18)   Kõigi deebetkaarditehingute ja kaardipõhiste maksetehingute puhul tuleks kohaldada vahendustasu piirmäära 0,2 % ning kõigi krediitkaarditehingute ja nendel põhinevate kaardipõhiste maksetehingute puhul tuleks kohaldada vahendustasu piirmäära 0,3 %.
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

(18a)  Mõjuhinnang näitab, et deebetkaarditehingute vahendustasude keelamine oleks kasulik kaartide vastuvõtmisele, kaartide kasutamisele, ühtse turu arengule ning pakuks kaubandusettevõtjatele ja tarbijatele suuremat kasu kui kõrgemad piirmäärad. Lisaks hoiaks see ära negatiivse mõju deebetkaarditehingute väga madalaid või puuduvaid vahendustasusid kohaldavatele riiklikele süsteemidele piiriülesest laienemisest tingitud kõrgema piirmäära või uute turul osalejate tõttu, kes tõstavad tasumäärad piirmäärade tasemele. Deebetkaarditehingute vahendustasude keeluga reageeritakse ka ohule, et vahendustasude mudel kantakse üle uutele innovaatilistele makseteenustele, nagu mobiili- ja internetisüsteemid.
Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

(19a)  Vastavalt ühtse turu aluspõhimõtetele peaksid vastuvõtjad saama pakkuda kaubandusettevõtjatele kogu liidus oma teenuseid nende riigi turul kohaldatavate mitmepoolsete vahendustasudega. Nad ei tohiks kohaldada piiriülestele tehingutele riigisisestest tehingutest kõrgemaid mitmepoolseid vahendustasusid.
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22
(22)   Kaardimaksetehinguid tehakse üldjuhul kahe peamise ärimudeli põhjal, nn kolme osapoolega maksekaardisüsteemid (kaardi valdaja, vastuvõttev ja väljaandev süsteem ning kaubandusettevõtja) ja nelja osapoolega maksekaardisüsteemid (kaardi valdaja, vastuvõttev pank, väljaandev pank ja kaubandusettevõtja). Paljud nelja osapoolega maksekaardisüsteemid kohaldavad konkreetset vahendustasu, enamasti mitmepoolset. Kolme osapoolega maksekaardisüsteemides on vahendustasu (tasu, mida vastuvõtvad pangad maksavad kaartide väljaandmise ja kasutamise stimuleerimiseks) kaudne. Kaudse vahendustasu arvessevõtmiseks ja võrdsete tingimuste tagamiseks tuleks kolme osapoolega maksekaardisüsteeme, mis kasutavad makseteenuse pakkujaid väljaandjatena või vastuvõtjatena, käsitada nelja osapoolega maksekaardisüsteemidena ning nad peaksid järgima samasid eeskirju, samas kui läbipaistvusnõudeid ja muid äritegevuseeskirjadega seotud meetmeid tuleks kohaldada kõigi pakkujate suhtes.
(22)   Kaardimaksetehinguid tehakse üldjuhul kahe peamise ärimudeli põhjal, nn kolme osapoolega maksekaardisüsteemid (kaardi valdaja, vastuvõttev ja väljaandev süsteem ning kaubandusettevõtja) ja nelja osapoolega maksekaardisüsteemid (kaardi valdaja, vastuvõttev pank, väljaandev pank ja kaubandusettevõtja). Paljud nelja osapoolega maksekaardisüsteemid kohaldavad konkreetset vahendustasu, enamasti mitmepoolset. Kolme osapoolega maksekaardisüsteemides on vahendustasu (tasu, mida vastuvõtvad pangad maksavad kaartide väljaandmise ja kasutamise stimuleerimiseks) kaudne. Kaudse vahendustasu arvessevõtmiseks ja võrdsete tingimuste tagamiseks tuleks kolme osapoolega maksekaardisüsteeme, mis kasutavad makseteenuse pakkujaid väljaandjatena või vastuvõtjatena, käsitada nelja osapoolega maksekaardisüsteemidena ning nad peaksid järgima samasid eeskirju, samas kui läbipaistvusnõudeid ja muid äritegevuseeskirjadega seotud meetmeid tuleks kohaldada kõigi pakkujate suhtes. Kolme osapoolega süsteemid peaksid kooskõlas käesoleva määruse piirmääradega võtma igalt vastuvõtjalt vastu nende kaartidega tehtud tehinguid üldiste kaarditehingute standardite ja vastuvõtmise eeskirjade alusel, mis on võrreldavad konkreetsete kolme osapoolega süsteemide puhul kehtivate kaubandusettevõtjate eeskirjadega.
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23
(23)   Oluline on tagada, et sätetest, mis käsitlevad makseteenuse pakkujate makstavaid või nende poolt nõutavaid vahendustasusid, ei hoita kõrvale väljaandvatele makseteenuse pakkujatele makstavate muude tasude abil. Selle vältimiseks tuleks käsitada vahendustasuna kõigi selliste tasude netosummat, mida väljaandev makseteenuse pakkuja on maksekaardisüsteemile maksnud ja mida ta on maksekaardisüsteemilt saanud. Selleks et kontrollida, kas toimub kõrvalehoidmine, tuleks vahendustasu arvutamisel võtta arvesse selliste maksete või soodustuste kogusummat, mida väljaandev makseteenuse pakkuja saab maksekaardisüsteemilt seoses reguleeritud tehingutega ja millest on maha arvatud tasud, mida väljaandev makseteenuse pakkuja on maksnud maksekaardisüsteemile. Kõnealused maksed, soodustused ja tasud võivad olla otsesed (st mahu- või tehingupõhised) või kaudsed (turustamissoodustused, boonused, allahindlused teatavate tehingumahtude puhul).
(23)   Oluline on tagada, et sätetest, mis käsitlevad makseteenuse pakkujate makstavaid või nende poolt nõutavaid vahendustasusid, ei hoita kõrvale väljaandvatele makseteenuse pakkujatele makstavate muude tasude abil. Selle vältimiseks tuleks käsitada vahendustasuna kõigi selliste tasude netosummat, mida väljaandev makseteenuse pakkuja on maksekaardisüsteemile maksnud ja mida ta on maksekaardisüsteemilt saanud, sealhulgas võimalikud loatasud. Selleks et kontrollida, kas toimub kõrvalehoidmine, tuleks vahendustasu arvutamisel võtta arvesse selliste maksete või soodustuste kogusummat, mida väljaandev makseteenuse pakkuja saab maksekaardisüsteemilt seoses reguleeritud tehingutega ja millest on maha arvatud tasud, mida väljaandev makseteenuse pakkuja on maksnud maksekaardisüsteemile ning maksekaardisüsteemilt kaardi valdajale laekunud rahalised soodustused või samaväärsed soodustused. Hinnangus tuleks arvesse võtta kõiki makseid, soodustusi ja tasusid, sõltumata sellest, kas need on otsesed (st mahu- või tehingupõhised) või kaudsed (turustamissoodustused, boonused, allahindlused teatavate tehingumahtude puhul). Et hinnata, kas käesoleva määruse, millega sätestatakse maksimaalsed lubatud vahendustasud, järgimisest hoidutakse kõrvale, tuleks eelkõige arvesse võtta maksekaartide väljaandjate tulusid, mis tulenevad konkreetsetest maksekaartide väljaandjate ja maksekaardisüsteemide ühisprogrammidest, samuti töötlemistasudest, litsentsitasudest ja muudest tasudest, mis on maksekaartide väljaandjate sissetulek.
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30
(30)   Kõigi maksekaartide tunnustamise reegli piirangute tõhusaks toimimiseks on hädavajalik teatav teave. Esiteks peaksid makse saajal olema vahendid eri liiki maksekaartide kindlakstegemiseks. Seepärast peaks olema võimalik maksekaardi eri liike teha kindlaks nähtavalt ja seadme abil elektrooniliselt. Teiseks tuleks ka maksjat teavitada sellest, kas tema makseviisi/makseviise konkreetses müügikohas aktsepteeritakse. On vaja, et makse saaja teavitab maksjat teatava kaubamärgi kasutamise piirangutest samal ajal ja samadel tingimustel, kui ta annab teavet selle kohta, et teatavat kaubamärki aktsepteeritakse.
(30)   Makse saajal ja maksjal peaksid olema vahendid eri liiki maksekaartide kindlakstegemiseks. Seepärast peaks olema võimalik maksekaardi eri liike teha kindlaks elektrooniliselt ja hiljuti välja antud kaardipõhise makseviisi puhul ka nähtavalt kas seadme abil või makseterminalis. Teiseks tuleks ka maksjat teavitada sellest, kas tema makseviisi/makseviise konkreetses müügikohas aktsepteeritakse.
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30 a (uus)

(30a)  Makse on maksja ja makse saaja vaheline kokkulepe. Kaubamärkide konkurentsi tõhususe tagamiseks on oluline, et makserakenduse valiku teeb kasutaja, mitte et selle valiku määrab eelnev turg, kuhu kuuluvad kaardimaksesüsteemid, makseteenuse pakkujad või töötlejad. Kui see on tehniliselt võimalik, ei tohiks selline kord takistada maksjaid ja makse saajaid määramast vaikimisi rakendust, tingimusel, et seda on võimalik muuta iga tehingu puhul. Juhul kui makse saaja valib rakenduse, mida mõlemad toetavad, peaks kasutaja saama selle valiku tagasi lükata ja valida teise rakenduse.
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31
(31)   Selleks et tagada kahju hüvitamine juhul, kui käesolevat määrust on ebaõigesti kohaldatud või kui makseteenuse kasutajate ja makseteenuse pakkujate vahel tekivad vaidlused, peaksid liikmesriigid kehtestama asjakohased ja tõhusad kohtuvälised kaebuste lahendamise ja kahju hüvitamise menetlused. Liikmesriigid peaksid kehtestama sätted käesoleva määruse rikkumise eest kohaldatavate karistuste kohta ning tagama, et need karistused oleksid tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad ning et neid kohaldatakse.
(31)   Selleks et tagada kahju hüvitamine juhul, kui käesolevat määrust on ebaõigesti kohaldatud või kui makseteenuse kasutajate ja makseteenuse pakkujate vahel tekivad vaidlused, peaksid liikmesriigid kehtestama asjakohased ja tõhusad kohtuvälised kaebuste lahendamise ja kahju hüvitamise menetlused. Liikmesriigid peaksid – tulenevalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1093/20101a asutatud Euroopa järelevalveasutuse (Euroopa Pangandusjärelevalve – EBA) sätestatud suunistest – kehtestama sätted käesoleva määruse rikkumise eest kohaldatavate karistuste kohta ning tagama, et need karistused oleksid tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad ning et neid kohaldatakse.

_________________

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12).
Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1
1.   Käesoleva määrusega kehtestatakse ühtsed tehnilised ja ärilised nõuded selliste liidus tehtavate maksekaarditehingute jaoks, mille puhul nii maksja makseteenuse pakkuja kui ka makse saaja makseteenuse pakkuja asuvad liidus.
1.   Käesoleva määrusega kehtestatakse ühtsed tehnilised ja ärilised nõuded selliste liidus tehtavate kaardipõhiste maksetehingute jaoks, mille puhul nii maksja makseteenuse pakkuja kui ka makse saaja makseteenuse pakkuja asuvad liidus.
Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2
2.   Käesolevat määrust ei kohaldata makseviiside suhtes, mida saab kasutada ainult piiratud võrgus, mis on loodud konkreetsete vajaduste rahuldamiseks makseviisidega, mida saab kasutada ainult piiratud viisil, kuna nendega on konkreetse makseviisi valdajal võimalik omandada kaupu või teenuseid ainult väljaandja ruumides või väljaandjaga sõlmitud otsese kaubandusleppe alusel teenusepakkujate piiratud võrgus või piiratud valiku kaupade või teenuste omandamiseks.
2.   Käesolevat määrust ei kohaldata makseviiside suhtes, mida saab kasutada ainult piiratud võrgus, mis on loodud konkreetsete vajaduste rahuldamiseks makseviisidega, mida saab kasutada ainult piiratud viisil, kuna nendega on konkreetse makseviisi valdajal võimalik omandada kaupu või teenuseid ainult väljaandja ruumides või väljaandjaga sõlmitud otsese kaubandusleppe alusel teenusepakkujate piiratud võrgus või väga kitsa valiku kaupade või teenuste omandamiseks.
Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3 – punkt a
a)  ärikliendi kaartidega tehtavad tehingud;
välja jäetud
Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3 – punkt b
b)  sularaha väljavõtmine pangaautomaatidest ning
b)  sularaha väljavõtmine või muu pangaautomaatidega tehtav tehing, v.a kaupade või teenuste müük, ja sularaha väljamaksed makseteenuse pakkujate ruumides asuvas kassas ning
Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3 – punkt c
c)  kolme osapoolega maksekaardisüsteemide väljaantud kaartidega tehtavad tehingud.
c)  kolme osapoolega maksekaardisüsteemide väljaantud kaartidega tehtavad tehingud, kui nende maht ei ületa komisjoni kehtestatud künnist;
Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4 a (uus)

4a.  Artikleid 6 ja 7 ei kohaldata riigisiseste deebetkaardisüsteemide suhtes, mis toimivad keskmise vahendustasuga või netohüvitise mudeli alusel, mis jääb tõendatavalt alla artiklites 3 ja 4 esitatud piirväärtuse.
Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 4
4)   „deebetkaarditehing” — kaardimaksetehing, sealhulgas ka ettemaksekaardiga tehtav kaardimaksetehing, mis on seotud arveldus- või hoiukontoga, kus tehing debiteeritakse kuni 48 tundi pärast tehingu lubamist või algatamist;
4)   „kaardiga tehtav debiteerimistehing” – kaardipõhine maksetehing, mis on seotud arveldus- või hoiukontoga, kus tehing debiteeritakse kohe pärast tehingu kliirimist, kaasa arvatud ettemaksekaardiga tehtav tehing;
Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 5
5)   „krediitkaarditehing” — kaardimaksetehing, mille puhul tehing arveldatakse rohkem kui 48 tundi pärast tehingu lubamist või algatamist;
5)   „kaardiga tehtav krediiditehing” – kaardipõhine maksetehing, mis debiteeritakse vähemalt kaks tööpäeva pärast tehingu lubamist või algatamist;
Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 8
8)   „piiriülene maksetehing” — kaardimaksetehing või kaardipõhine maksetehing, mille on algatanud maksja või makse saaja ning mille puhul maksja makseteenuse pakkuja ja makse saaja makseteenuse pakkuja asuvad eri liikmesriikides või mille puhul maksekaardi on välja andnud väljaandev makseteenuse pakkuja, kes asub teises liikmesriigis kui müügikoha liikmesriik;
8)   „piiriülene maksetehing” — kaardimaksetehing või kaardipõhine maksetehing, mille on algatanud maksja või makse saaja ning mille puhul maksja makseteenuse pakkuja või müügikoht asub makse saaja makseteenuse pakkujast erinevas liikmesriigis või mille puhul maksekaardi on välja andnud väljaandev makseteenuse pakkuja, kes asub teises liikmesriigis kui müügikoha liikmesriik, sealhulgas juhud, kui makse saaja kasutab teises liikmesriigis asuva vastuvõtja teenuseid;
Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 12 a (uus)

12a)  „maksekaart” – deebet- või krediitkaart, mis annab kaardi omanikule juurdepääsu oma rahale või võimaldab kaardi omanikul teha makset vastuvõtja kaudu ning mida makse saaja maksetehingu töötlemiseks aktsepteerib;
Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 13
13)   „maksekaardisüsteem” – kogu liidus ja liikmesriikide siseselt maksetehingute tegemiseks kasutatavad ühtsed eeskirjad, tavad, standardid ja/või rakendussuunised, mis on eraldatud mis tahes infrastruktuurist või maksesüsteemist, mis toetab selle toimimist;
13)   „maksesüsteem” – kogu liidus ja liikmesriikide siseselt maksetehingute tegemiseks kasutatavad ühtsed eeskirjad, tavad, standardid ja/või rakendussuunised, mis on eraldatud mis tahes infrastruktuurist või maksesüsteemist, mis toetab selle toimimist;
Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 15
15)   „kolme osapoolega maksekaardisüsteem” maksekaardisüsteem, mille puhul tehakse maksed kaardi valdaja nimel süsteemis hoitavalt maksekontolt makse saaja nimel süsteemis hoitavale maksekontole, samuti samal struktuuril põhinevad kaardipõhised tehingud. Kui kolme osapoolega maksekaardisüsteem annab teistele makseteenuse pakkujatele loa maksekaartide väljaandmiseks ja/või vastuvõtmiseks, käsitatakse seda süsteemi nelja osapoolega maksekaardisüsteemina;
15)   „kolme osapoolega maksekaardisüsteem” maksekaardisüsteem, mille puhul tehakse maksed maksja nimel süsteemis hoitavalt maksekontolt makse saaja nimel süsteemis hoitavale maksekontole, samuti samal struktuuril põhinevad kaardipõhised tehingud. Kui kolme osapoolega maksekaardisüsteem annab teistele makseteenuse pakkujatele loa maksekaartide väljaandmiseks ja/või vastuvõtmiseks, või annab maksekaarte välja kaubamärgi ühiskasutuse partneriga või agendi kaudu, käsitatakse seda süsteemi nelja osapoolega maksekaardisüsteemina;
Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – pealkiri
Vahendustasu erakliendi piiriüleste deebet- või krediitkaarditehingute puhul
Vahendustasu erakliendi deebet- või krediitkaardipõhiste maksetehingute puhul
Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1
1.   Kahe kuu möödumisel käesoleva määruse jõustumisest ei paku ega nõua makseteenuse pakkujad piiriüleste deebetkaarditehingute puhul vahendustasu tehingu kohta või muud kokkulepitavat tasu, millel on sarnane eesmärk või mõju, üle 0,2 % tehingu väärtusest.
1.   Alates ...* ei paku ega nõua makseteenuse pakkujad kaardiga tehtavate deebettehingute puhul vahendustasu tehingu kohta või muud kokkulepitavat tasu, millel on sarnane eesmärk või mõju, üle väiksema, 7 eurosendi suuruse summa või üle 0,2 % tehingu väärtusest.

____________

* Üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva.
Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2
2.   Kahe kuu möödumisel käesoleva määruse jõustumisest ei paku ega nõua makseteenuse pakkujad piiriüleste krediitkaarditehingute puhul vahendustasu tehingu kohta või muud kokkulepitavat tasu, millel on sarnane eesmärk või mõju, üle 0,3 % tehingu väärtusest.
2.   Alates ...* ei paku ega nõua makseteenuse pakkujad kaardiga tehtavate krediiditehingute puhul vahendustasu tehingu kohta või muud kokkulepitavat tasu, millel on sarnane eesmärk või mõju, üle 0,3 % tehingu väärtusest.

____________

* Üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva.
Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

2a.  Liikmesriigid võivad siseriiklike õigusaktidega säilitada või kehtestada madalamaid piirmäärasid või sama eesmärgi või mõjuga meetmeid.
Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4
Artikkel 4
välja jäetud
Vahendustasu erakliendi kõigi deebet- või krediitkaarditehingute puhul

1.  Kahe aasta möödumisel käesoleva määruse jõustumisest ei paku ega nõua makseteenuse pakkujad mis tahes deebetkaardipõhiste tehingute puhul vahendustasu tehingu kohta või muud kokkulepitavat tasu, millel on sarnane eesmärk või mõju, üle 0,2 % tehingu väärtusest.

2.  Kahe aasta möödumisel käesoleva määruse jõustumisest ei paku ega nõua makseteenuse pakkujad mis tahes krediitkaardipõhiste tehingute puhul vahendustasu tehingu kohta või muud kokkulepitavat tasu, millel on sarnane eesmärk või mõju, üle 0,3 % tehingu väärtusest.

Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5
5.  Artiklites 3 ja 4 osutatud piirmäärade kohaldamisel käsitatakse vahendustasu osana mis tahes netohüvitist, mida väljaandev pank on saanud maksekaardisüsteemilt seoses maksetehingutega või nendega seotud toimingutega.
Artiklis 3 osutatud piirmäärade kohaldamisel käsitatakse vahendustasu osana mis tahes netohüvitist, mida väljaandev makseteenuse pakkuja on saanud seoses maksetehingutega.

Pädevad asutused takistavad kõiki makseteenuse pakkujate katseid hoiduda kõrvale käesoleva määruse täitmisest, sealhulgas maksekaartide väljaandmine kolmandates riikides.
Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 a (uus)

4a.  Maksekaardisüsteemide eeskirjades on keelatud mis tahes piirangud maksetega seotud teenuste osutamisele, välja arvatud juhul, kui piirangud ei ole diskrimineerivad ja on objektiivselt vajalikud maksesüsteemi toimimiseks.
Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 a (uus)

Artikkel 6a

Piiriülesed tehingud

Piiriüleste tehingute puhul kehtib vahendustasuna vastuvõtja riigi vahendustasu.
Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2
2.   Maksekaardisüsteemid pakuvad võimalust, et üksikute kaarditehingute lubamis- ja kliirimissõnumeid saab eraldada ning neid võivad töödelda erinevad töötlevad üksused.
2.   Maksekaardisüsteemid ja maksekaartide väljaandjad pakuvad võimalust, et üksikute kaarditehingute lubamis- ja kliirimissõnumeid saab eraldada ning neid võivad töödelda erinevad töötlevad üksused. Keelatud on süsteemieeskirjad ja litsentsilepingute või muude lepingute eeskirjad, mis piiravad töötleja valimise vabadust.
Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4
4.   Kasutades rahvusvaheliste või Euroopa standardimisasutuste välja töötatud standardeid, tagavad liidusisesed töötlevad üksused, et nende süsteem on tehniliselt koostalitlusvõimeline teiste liidusiseste töötlevate üksuste süsteemidega. Samuti ei või töötlevad üksused võtta vastu ega kohaldada äritegevuse eeskirju, mis piiravad koostalitlusvõimet teiste liidusiseste töötlevate üksustega.
4.   Hiljemalt ...* tagavad liidusisesed töötlevad üksused, kasutades rahvusvaheliste või Euroopa standardimisasutuste välja töötatud standardeid, et nende süsteem on tehniliselt koostalitlusvõimeline teiste liidusiseste töötlevate üksuste süsteemidega. Samuti ei või töötlevad üksused võtta vastu ega kohaldada äritegevuse eeskirju, mis piiravad koostalitlusvõimet teiste liidusiseste töötlevate üksustega.

4a.  Selleks, et tagada käesoleva artikli järjepidev ühtlustamine, koostab EBA pärast määruse (EL) nr 1093/2010 artiklis 41 osutatud nõuandekomisjoniga konsulteerimist regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud, millega kehtestatakse nõuded, mida maksesüsteemid ja töötlevad üksused peavad täiesti avatud ja konkurentsivõimelise kaardimaksete töötlemise turu tagamiseks täitma.

EBA esitab kõnealused regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud komisjonile …**.

Komisjonile antakse õigus võtta vastu esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid määruse (EL) nr 1093/2010 artiklites 10–14 sätestatud korras.

Esimeses lõigus osutatud nõuded jõustuvad ...*** ja neid ajakohastatakse korrapäraselt vastavalt vajadusele.

________________

* Üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumist.

** Lisada kuupäev ...

*** Kaks aastat pärast käesoleva määruse jõustumist.
Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 b (uus)

4b.  Erandina artiklitest 1–4b võivad liikmesriigid pärast komisjoniga konsulteerimist vabastada äsja loodud kaardipõhised maksesüsteemid käesoleva artikli kohaldamisest piiratud ajavahemikuks.
Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1
1.   Keelatud on mis tahes süsteemieeskirjad ja litsentsilepingute eeskirjad, mis takistavad või keelavad väljaandjal kaardi-, telekommunikatsiooni-, digitaal- või IT-seadmel põhinevate makseviiside kahe või enama kaubamärgi ühiskasutust.
1.   Keelatud on mis tahes süsteemieeskirjad ja litsentsilepingute eeskirjad või sama mõjuga meetmed, mis takistavad või keelavad väljaandjal kaardi-, telekommunikatsiooni-, digitaal- või IT-seadmel põhinevate makseviiside kahe või enama kaubamärgi ühiskasutust.
Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)

1a.  Makseteenuse pakkujaga lepingulisse suhtesse astumisel võib tarbija otsustada võtta oma maksekaardile, telekommunikatsiooni-, digitaal- või IT-seadmele kahe või enama erineva maksevahendi kaubamärgi. Aegsasti enne lepingu sõlmimist annab makseteenuse pakkuja tarbijale arusaadava ja objektiivse teabe kõigi saadaolevate makseteenuse kaubamärkide ning nende omaduste kohta, sealhulgas nende funktsionaalsus, maksumus, turvalisus.
Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2
2.   Väljaandjate või vastuvõtjate erinev kohtlemine süsteemieeskirjades ja litsentsilepingute eeskirjades seoses kaardi-, telekommunikatsiooni-, digitaal- või IT-seadmel põhineva kaubamärgi ühiskasutusega peab olema objektiivselt põhjendatud ja mittediskrimineeriv.
2.   Väljaandjate või vastuvõtjate erinev kohtlemine süsteemieeskirjades ja litsentsilepingute eeskirjades seoses kaardi-, telekommunikatsiooni-, digitaal- või IT-seadmel põhineva kaubamärgi ühiskasutusega või sarnase eri kaubamärkide või rakenduste koosesinemisega peab olema objektiivselt põhjendatud ja mittediskrimineeriv.
Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3
3.   Maksekaardisüsteemid ei kehtesta kaarte välja andvatele ja vastu võtvatele makseteenuse pakkujatele aruandlusnõudeid, kohustust maksta tasu või muid kohustusi, millel on sama eesmärk või mõju, tehingute puhul, mis tehakse mis tahes seadmega, millel nende kaubamark on esindatud, seoses tehingutega, mille puhul süsteemi ei kasutata.
3.   Maksekaardisüsteemid ei kehtesta kaarte välja andvatele ja vastu võtvatele makseteenuse pakkujatele aruandlusnõudeid, kohustust maksta tasu või sarnaseid kohustusi, millel on sama eesmärk või mõju, tehingute puhul, mis tehakse mis tahes seadmega, millel nende kaubamark on esindatud, seoses tehingutega, mille puhul süsteemi ei kasutata.
Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4
4.   Mis tahes marsruutimispõhimõtted, mille eesmärk on suunata tehingud läbi teatava kanali või protsessi, ning muud tehnilised ja turvastandardid ja -nõuded seoses rohkem kui ühe maksekaardi kaubamärgi käitlemisega kaardi-, telekommunikatsiooni-, digitaal- või IT-seadmel ei tohi olla diskrimineerivad ja neid kohaldatakse mittediskrimineerival viisil.
4.   Mis tahes marsruutimispõhimõtted või sarnased meetmed, mille eesmärk on suunata tehingud läbi teatava kanali või protsessi, ning muud tehnilised ja turvastandardid ja -nõuded seoses rohkem kui ühe maksekaardi kaubamärgi või sarnase tähise käitlemisega kaardi-, telekommunikatsiooni-, digitaal- või IT-seadmel ei tohi olla diskrimineerivad ja neid kohaldatakse mittediskrimineerival viisil.
Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6
6.   Maksekaardisüsteemid, väljaandjad, vastuvõtjad ja maksekaartide käitlemise infrastruktuuri pakkujad ei lisa müügikohas kasutavatele makseviisidele või seadmetele automaatseid mehhanisme, tarkvara või seadmeid, mis piiravad maksjal rakenduse valikut kaubamärgi ühiskasutust hõlmava makseviisi kasutamise korral.
6.   Maksekaardisüsteemid, väljaandjad, vastuvõtjad ja maksekaartide käitlemise infrastruktuuri pakkujad ei lisa müügikohas kasutavatele makseviisidele või seadmetele automaatseid mehhanisme, tarkvara või seadmeid, mis piiravad maksjal ja makse saajal rakenduse valikut kaubamärgi ühiskasutust hõlmava makseviisi kasutamise korral. Makse saajatele jääb võimalus lisada müügikohas kasutavatele seadmetele automaatseid mehhanisme, millega valitakse prioriteetseks teatud kaubamärk või rakendus. Maksekaartide või nendega seotud makseviiside liikide puhul, mida makse saaja aktsepteerib, ei takista makse saaja aga maksja õigust muuta automaatset eelistust, mille makse saaja on teinud oma seadmetes.
Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1
1.   Vastuvõtjad pakuvad makse saajatele ja nõuavad nendelt üksikult kindlaks määratud kaubandusettevõtja teenustasusid maksekaartide eri liikide ja kaubamärkide puhul, välja arvatud juhul, kui kaubandusettevõtjad nõuavad kirjalikult, et makseteenuse pakkujad nõuaksid kaubandusettevõtja teenustasu ühendatult.
1.   Vastuvõtjad pakuvad makse saajatele ja nõuavad nendelt üksikult kindlaks määratud kaubandusettevõtja teenustasusid erinevate vahendustasude suurustega maksekaartide eri liikide ja kaubamärkide puhul, välja arvatud juhul, kui kaubandusettevõtjad nõuavad kirjalikult, et makseteenuse pakkujad nõuaksid kaubandusettevõtja teenustasu ühendatult.
Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1
1.   Maksesüsteemid ja makseteenuse pakkujad ei kohalda mis tahes eeskirju, mis võivad kohustada makse saajaid, kes võtavad vastu maksekaarte ja muid makseviise, mille on välja andnud üks väljaandev makseteenuse pakkuja maksesüsteemi raames, võtma vastu ka muid sama kaubamärgiga ja/või sama liiki makseviise, mille on välja andnud teine väljaandev makseteenuse pakkuja sama maksesüsteemi raames, välja arvatud juhul, kui nende suhtes kohaldatakse sama reguleeritud vahendustasu.
1.   Maksesüsteemid ja makseteenuse pakkujad ei kohalda mis tahes eeskirju, mis võivad kohustada makse saajaid, kes võtavad vastu maksekaarte ja muid makseviise, mille on välja andnud üks väljaandev makseteenuse pakkuja maksesüsteemi raames, võtma vastu ka muid sama kaubamärgiga ja/või sama liiki makseviise, mille on välja andnud teine väljaandev makseteenuse pakkuja sama maksesüsteemi raames, välja arvatud juhul, kui nende suhtes kohaldatakse sama vahendustasu, mis vastab samuti käesoleva määrusega sätestatud piirmääradele.
Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4
4.   Väljaandvad makseteenuse pakkujad tagavad, et nende makseviisid on nähtavalt ja elektrooniliselt kindlaks tehtavad, mis võimaldab makse saajal üheselt kindlaks teha, millised ettemaksu-, deebet-, kreedit- või ärikliendi kaartide kaubamärgid ja liigid või nendel põhinevad kaardipõhised maksed on maksja valinud.
4.   Väljaandvad makseteenuse pakkujad tagavad hiljemalt ...*, et nende makseviisid on elektrooniliselt – ja nende hiljuti väljaantud kaardipõhised makseviisid ka nähtavalt kindlaks tehtavad, mis võimaldab makse saajal ja maksjal üheselt kindlaks teha, millised ettemaksu-, deebet-, kreedit- või ärikliendi kaartide kaubamärgid ja liigid või nendel põhinevad kaardipõhised maksed on maksja valinud.

________________

* Üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva.
Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3
3.   Lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse ilma, et see piiraks selliste makseid, vähendamisi ja muud suunamist käsitlevate eeskirjade kohaldamist, mis on sätestatud ettepaneku COM (2013)547 artiklis 55 ja direktiivi 2011/83/EL22 artiklis 19.
3.   Käesoleva artikli lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse ilma, et see piiraks selliste makseid, vähendamisi ja muud suunamist käsitlevate eeskirjade kohaldamist, mis on sätestatud direktiivi 2014/.../EL [makseteenuste direktiiv] artiklis 55 ja direktiivi 2011/83/EL22 artiklis 19.
__________________
__________________
22 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/83/EL, 25. oktoober 2011, tarbija õiguste kohta.
22 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta direktiiv 2011/83/EL tarbija õiguste kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/7/EÜ.
Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 a (uus)

2a.  Makseteenuse pakkujaga lepingulisse suhtesse astumisel antakse tarbijale regulaarselt arusaadavat ja objektiivset teavet makse omaduste ja maksetehingute suhtes kohaldatavate tasude kohta.
Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1
1.   Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad käesoleva määruse rikkumise eest kohaldatavate karistuste kohta ning võtavad nende rakendamise tagamiseks kõik vajalikud meetmed. Sellised karistused on tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.
1.   Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad käesoleva määruse rikkumise eest kohaldatavate karistuste kohta ning võtavad nende rakendamise tagamiseks kõik vajalikud meetmed. EBA võib anda kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010 artikliga 16 välja suuniseid, et tagada, et kõnealused karistused on tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.
Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1
1.   Liikmesriigid kehtestavad asjakohase ja tõhusa kohtuvälise kaebuste lahendamise ja kahju hüvitamise korra, et lahendada makse saajata ja makseteenuse pakkujate vahelisi vaidlusi, mis tulenevad käesoleva määruse kohaldamisest. Selleks määravad liikmesriigid olemasolevad organid, kui see on asjakohane, või asutavad uued organid.
1.   Liikmesriigid kehtestavad sõltumatu, asjakohase ja tõhusa kohtuvälise kaebuste lahendamise ja kahju hüvitamise korra, et lahendada makse saajata ja makseteenuse pakkujate vahelisi vaidlusi, mis tulenevad käesoleva määruse kohaldamisest. Selleks määravad liikmesriigid olemasolevad organid, kui see on asjakohane, või asutavad uued organid. Makseteenuse pakkujad järgivad vähemalt ühe vaidluste kohtuvälise lahendamise organi otsust.
Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2
2.   Liikmesriigid teatavad komisjonile kõnealustest organitest kahe aasta jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist. Nad teatavad komisjonile viivitamata kõigist kõnealuste organitega seotud edasistest muutustest.
2.   Liikmesriigid teatavad komisjonile kõnealustest organitest hiljemalt ...*. Nad teatavad komisjonile viivitamata kõigist kõnealuste organitega seotud edasistest muutustest.

____________

* Kaks kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva.
Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 a (uus)

2a.  Liikmesriigid tagavad, et makseteenuse pakkujad järgivad kaebuste lahendamise korda kooskõlas lõikega 1.
Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1
Nelja aasta möödumisel käesoleva määruse jõustumisest esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande määruse kohaldamise kohta. Komisjoni aruandes hinnatakse eelkõige vahendustasu taseme asjakohasust ning suunamismehhanisme nagu tasud, võttes arvesse erinevate makseviiside kasutamist ja kulusid ning uute turuosaliste ja uue tehnoloogia sisenemist turule.
Hiljemalt …* esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva määruse kohaldamise kohta. Komisjoni aruandes hinnatakse eelkõige vahendustasu taseme asjakohasust ning suunamismehhanisme nagu tasud, võttes arvesse erinevate makseviiside kasutamist ja kulusid ning uute turuosaliste, uue tehnoloogia ja uuenduslike ärimudelite sisenemist turule. Hindamisel tuleks kaaluda eelkõige järgmist:

a)  kaardi valdaja tasu väljatöötamine;

b)  konkurentsi tase maksekaartide pakkujate ja maksekaardisüsteemide seas;

c)  mõju maksja ja makse saaja kuludele;

d)  mil määral kannavad kaubandusettevõtjad edasi vahendustasu taseme vähendamise;

e)  tehnilised nõuded ja nende tagajärjed kõigile asjaomastele osapooltele;

f)  kaubamärgi ühiskasutuse mõju kasutajasõbralikkusele, eelkõige eakate ja teiste haavatavate kasutajate jaoks.

Vajaduse korral lisatakse komisjoni aruandele seadusandlik ettepanek, mille hulka võib kuuluda vahendustasu ülemmäära kavandatav läbivaatamine.

_______________

* Kaks aastat pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva.

(1) Seejärel saadeti asi vastavalt kodukorra artikli 57 lõike 2 teisele lõigule vastutavale komisjonile uueks läbivaatamiseks (A7-0167/2014).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika