Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0264(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0169/2014

Előterjesztett szövegek :

A7-0169/2014

Viták :

PV 02/04/2014 - 26
CRE 02/04/2014 - 26

Szavazatok :

PV 03/04/2014 - 7.4
CRE 03/04/2014 - 7.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0280

Elfogadott szövegek
PDF 804kWORD 718k
2014. április 3., Csütörtök - Brüsszel
Belső piaci pénzforgalmi szolgáltatások ***I
P7_TA(2014)0280A7-0169/2014

Az Európai Parlament 2014. április 3-i módosításai a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2013/36/EU és a 2009/110/EK irányelv módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslathoz (COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD))(1)

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
(2)  A 2005 decemberében előterjesztett bizottsági javaslat alapján 2007 decemberében elfogadták a 2007/64/EK irányelvet. Azóta jelentős technikai innováció zajlott le a lakossági pénzforgalmi piacon, gyorsan nőtt az elektronikus és mobilfizetések száma és a pénzforgalmi szolgáltatások új típusai jelentek meg a piacon.
(2)  A 2005 decemberében előterjesztett bizottsági javaslat alapján 2007 decemberében elfogadták a 2007/64/EK irányelvet. Azóta jelentős technikai innováció zajlott le a lakossági pénzforgalmi piacon, gyorsan nőtt az elektronikus és mobilfizetések száma, és a pénzforgalmi szolgáltatások új típusai jelentek meg a piacon, amelyek kihívást jelentenek a jelenlegi keret számára.
Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
__________________
(3)  A pénzforgalmi szolgáltatások uniós jogi keretének felülvizsgálata és mindenekelőtt a 2007/64/EK irányelv hatásának elemzése, valamint „A kártyás, internetes és mobiltelefonos fizetések integrált európai piacának megteremtése” című bizottsági zöld könyvről24 folytatott konzultáció megmutatta, hogy a változások következtében szabályozási szempontból jelentős kihívások alakultak ki. A pénzforgalmi piac fontos területei, különösen a kártyás, internetes és mobilfizetések gyakran még mindig nemzeti határok mentén tagoltak. Számos innovatív fizetési termék vagy szolgáltatás nagyrészt vagy teljes egészében kívül esik a 2007/64/EK irányelv hatályán. Emellett a 2007/64/EK irányelv hatálya és különösen az irányelv hatályából kizárt elemek – például egyes, az általános szabályok hatálya alá nem tartozó, fizetéshez kapcsolódó tevékenységek – a piaci fejleményekre tekintettel több esetben túlságosan félreérthetőnek, túl általánosnak vagy egyszerűen idejétmúltnak bizonyultak. Ez jogbizonytalanságot, a pénzforgalmi láncban potenciális biztonsági kockázatokat és egyes területeken fogyasztóvédelmi hiányosságokat eredményezett. Nehéznek bizonyult az innovatív és könnyen használható digitális pénzforgalmi szolgáltatások bevezetése és a fogyasztók és kiskereskedők hatékony, kényelmes és biztonságos fizetési módszerekkel való ellátása az Unióban.
(3)  A pénzforgalmi szolgáltatások uniós jogi keretének felülvizsgálata és mindenekelőtt a 2007/64/EK irányelv hatásának elemzése, valamint „A kártyás, internetes és mobiltelefonos fizetések integrált európai piacának megteremtése” című bizottsági zöld könyvről24 folytatott konzultáció megmutatta, hogy a változások következtében szabályozási szempontból jelentős kihívások alakultak ki. A pénzforgalmi piac fontos területei, különösen a kártyás, internetes és mobilfizetések gyakran még mindig nemzeti határok mentén tagoltak. Számos innovatív fizetési termék vagy szolgáltatás nagyrészt vagy teljes egészében kívül esik a 2007/64/EK irányelv hatályán. Emellett a 2007/64/EK irányelv hatálya és különösen az irányelv hatályából kizárt elemek – például egyes, az általános szabályok hatálya alá nem tartozó, fizetéshez kapcsolódó tevékenységek – a piaci fejleményekre tekintettel több esetben túlságosan félreérthetőnek, túl általánosnak vagy egyszerűen idejétmúltnak bizonyultak. Ez jogbizonytalanságot, a pénzforgalmi láncban potenciális biztonsági kockázatokat és egyes területeken fogyasztóvédelmi hiányosságokat eredményezett. Nehéznek bizonyult az innovatív, biztonságos és könnyen használható digitális pénzforgalmi szolgáltatások bevezetése és a fogyasztók és kiskereskedők hatékony, kényelmes és biztonságos fizetési módszerekkel való ellátása az Unióban. Ebben hatalmas pozitív lehetőségek rejlenek, amelyeket következetesebben ki is kell használni.
__________________
24 COM(2012)0941 végleges.
24 COM(2012)0941.
Módosítás 3
Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
(4)  A digitális gazdaság fejlődésére tekintettel elengedhetetlen az elektronikus fizetések integrált egységes piacának megteremtése annak biztosításához, hogy a fogyasztók, a kereskedők és a vállalatok teljes mértékben ki tudják használni a belső piac előnyeit.
(4)  A digitális gazdaság fejlődésére tekintettel elengedhetetlen a biztonságos elektronikus fizetések integrált egységes piacának megteremtése az uniós gazdaság növekedésének támogatásához és annak biztosításához, hogy a fogyasztók, a kereskedők és a vállalatok ki tudják használni a pénzforgalmi szolgáltatások széles választékát és átláthatóságát, és teljes mértékben élhessenek a belső piac nyújtotta előnyökkel.
Módosítás 4
Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
(5)  Új szabályokra van szükség a szabályozási hiányosságok megszüntetéséhez, ugyanakkor fokozottabb jogi egyértelműséget kell előírni és biztosítani kell a jogi keret következetes alkalmazását az Unió egész területén. Egyenlő működési feltételeket kell biztosítani a meglévő és új piaci szereplők számára, meg kell könnyíteni, hogy az új fizetési eszközök szélesebb piacot érhessenek el és az Unió egészében magas színvonalú fogyasztóvédelmet kell biztosítani az említett pénzforgalmi szolgáltatások igénybevétele során. Ennek a pénzforgalmi szolgáltatások igénybe vevői szempontjából a költségek és árak csökkenő trendjéhez, valamint a pénzforgalmi szolgáltatások választékának és átláthatóságának javulásához kell vezetnie.
(5)  Új szabályokra van szükség a szabályozási hiányosságok megszüntetéséhez, ugyanakkor fokozottabb jogi egyértelműséget kell előírni és biztosítani kell a jogi keret következetes alkalmazását az Unió egész területén. Egyenlő működési feltételeket kell biztosítani a meglévő és új piaci szereplők számára, meg kell könnyíteni, hogy az új fizetési eszközök szélesebb piacot érhessenek el és az Unió egészében magas színvonalú fogyasztóvédelmet kell biztosítani az említett pénzforgalmi szolgáltatások igénybevétele során. Ennek a pénzforgalmi rendszer egészében hatékonyságnövelést kell eredményeznie, és a pénzforgalmi szolgáltatások igénybe vevői szempontjából a költségek és árak csökkenő trendjéhez, valamint a pénzforgalmi szolgáltatások választékának és átláthatóságának javulásához kell vezetnie, és egyszersmind meg kell erősítenie a harmonizált pénzforgalmi piacba vetett fogyasztói bizalmat.
Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)
Módosítás 6
Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
(6)  Az utóbbi években fokozódott az elektronikus fizetések biztonsági kockázata, ami az elektronikus fizetések nagyobb technikai összetettségével, az elektronikus fizetések világszerte folyamatosan növekvő volumenével és a pénzforgalmi szolgáltatások új típusainak megjelenésével kapcsolódik össze. Mivel a pénzforgalmi szolgáltatások megbízhatósága és biztonságos volta alapvető feltétele annak, hogy jól működjön a pénzforgalmi szolgáltatások piaca, a pénzforgalmi szolgáltatások igénybe vevőinek megfelelő védelmet kell kapniuk ezekkel a kockázatokkal szemben. A pénzforgalmi szolgáltatások fontosak az alapvető gazdasági és társadalmi tevékenységek fenntartásához, ezért az olyan pénzforgalmi szolgáltatók, mint például a hitelintézetek a(z) [a hálózat- és információbiztonsági irányelv száma elfogadását követően beillesztendő] európai parlamenti és tanácsi irányelv25 3. cikke (8) bekezdésének megfelelően piaci szereplőnek minősülnek.
(6)  Az utóbbi években fokozódott az elektronikus fizetések biztonsági kockázata, ami az elektronikus fizetések nagyobb technikai összetettségével, az elektronikus fizetések világszerte folyamatosan növekvő volumenével és a pénzforgalmi szolgáltatások új típusainak megjelenésével kapcsolódik össze. Mivel a pénzforgalmi szolgáltatások megbízhatósága és biztonságos volta alapvető feltétele annak, hogy jól működjön a pénzforgalmi szolgáltatások piaca, a pénzforgalmi szolgáltatások igénybe vevőinek megfelelő védelmet kell kapniuk ezekkel a kockázatokkal szemben. A pénzforgalmi szolgáltatások fontosak az alapvető gazdasági és társadalmi tevékenységek fenntartásához, ezért az olyan pénzforgalmi szolgáltatók, mint például a hitelintézetek a(z) [a hálózat- és információbiztonsági irányelv száma elfogadását követően beillesztendő] európai parlamenti és tanácsi irányelv25 3. cikke (8) bekezdésének megfelelően piaci szereplőnek minősülnek. A személyes adatoknak ezen irányelv alkalmazásában való feldolgozása során tiszteletben kell tartani a 95/46/EK irányelv 16. és 17. cikkében meghatározott biztonsági előírásokat.
__________________
__________________
25 Az Európai Parlament és a Tanács [dátum]-i XXXX/XX/EU irányelve a hálózat- és információbiztonságnak az egész Unióban egységesen magas szintjére vonatkozó intézkedésekről (HL L x, x. o.).
25 Az Európai Parlament és a Tanács [dátum]-i XXXX/XX/EU irányelve a hálózat- és információbiztonságnak az egész Unióban egységesen magas szintjére vonatkozó intézkedésekről (HL L x, x. o.).
Módosítás 7
Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)
(7a)  Annak érdekében, hogy a fogyasztók tisztában legyenek az ezen irányelv szerinti jogaikkal és kötelezettségeikkel, egyértelmű és érthető módon tájékoztatni kell őket. A Bizottság ezen irányelv hatálybalépése után két éven belül felhasználóbarát elektronikus tájékoztatót készít, amely egyértelmű és könnyen érthető módon felsorolja a fogyasztók ezen irányelv és a pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló kapcsolódó uniós jogszabályok szerinti jogait. A tájékoztatást a Bizottság, az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel1a létrehozott európai felügyeleti hatóság (az Európai Bankhatóság, EBH) és a tagállami banki szabályozók honlapján közzé kell tenni. A tagállamok biztosítják, hogy a tájékoztatót valamennyi pénzforgalmi szolgáltató valamennyi meglévő és új ügyfele számára eredeti formátumban, díjmentesen elérhetővé tegye elektronikusan honlapján, papírformátumban pedig fiókjaiban, ügynökeinél és azon jogalanyoknál, amelyekhez tevékenységeit kiszervezte.
_________________
1aAz Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1093/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).
Módosítás 9
Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
Módosítás 10
Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
(9)  A tagállamok által alkalmazott eltérő és ezáltal a fogyasztók számára hátrányos módszerek alkalmazását elkerülendő, az irányelv által a pénzforgalmi szolgáltatók számára előírt átláthatósági és tájékoztatási követelmények azokra a műveletekre is alkalmazandók, amelyek esetében a fizető fél vagy a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója az Európai Gazdasági Térségben (a továbbiakban: EGT), a másik pénzforgalmi szolgáltató pedig az EGT-n kívül található. Helyénvaló továbbá kiterjeszteni az átláthatósági és tájékoztatási előírások alkalmazását az EGT-n belül található pénzforgalmi szolgáltatók között, bármely pénznemben végrehajtott műveletekre.
(9)  A tagállamok által alkalmazott eltérő és ezáltal a fogyasztók számára hátrányos módszerek alkalmazását elkerülendő, az irányelv által a pénzforgalmi szolgáltatók számára előírt átláthatósági és tájékoztatási követelmények, valamint a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásához és használatához fűződő jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos rendelkezések azokra a műveletekre is alkalmazandók, amelyek esetében a fizető fél vagy a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója az Európai Gazdasági Térségben (a továbbiakban: EGT), a másik pénzforgalmi szolgáltató pedig az EGT-n kívül található. A Bizottság által készített felülvizsgálat, illetve adott esetben jogalkotási javaslat alapján ezen irányelv ilyen műveletekre való alkalmazását olyan módon kell kiterjeszteni, hogy magában foglalja a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről szóló rendelkezések többségét. Helyénvaló továbbá kiterjeszteni az átláthatósági és tájékoztatási előírások alkalmazását az EGT-n belül található pénzforgalmi szolgáltatók között, bármely pénznemben végrehajtott műveletekre.
Módosítás 11
Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
(10)  A pénzforgalmi szolgáltatások, a fizetési protokollok és standardok fogalommeghatározásának technológiai szempontból semlegesnek kell lennie, és lehetővé kell tennie új típusú pénzforgalmi szolgáltatások kialakítását, eközben pedig mind a már működő, mind az új pénzforgalmi szolgáltatók számára egyforma és biztonságos működési feltételeket kell biztosítania.
(10)  A pénzforgalmi szolgáltatások fogalommeghatározásának technológiai szempontból semlegesnek kell lennie, és lehetővé kell tennie új típusú pénzforgalmi szolgáltatások kialakítását, eközben pedig mind a már működő, mind az új pénzforgalmi szolgáltatók számára egyforma működési feltételeket kell biztosítania.
Módosítás 12
Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
(12)  A piactól kapott visszajelzések azt mutatják, hogy a zártkörű hálózatra vonatkozó kivétel hatálya alá tartozó pénzforgalmi tevékenységek gyakran nagy pénzforgalmi volument és értéket foglalnak magukban, és több száz vagy ezer különféle terméket és szolgáltatást kínálnak a fogyasztóknak, ami nem felel meg a 2007/64/EK irányelvben a zártkörű hálózatokra vonatkozóan előírt mentesség céljának. Ez nagyobb kockázatot eredményez, és nem biztosít jogi védelmet a pénzforgalmi szolgáltatások igénybe vevői, különösen a fogyasztók számára, a szabályozott piacok szereplői szempontjából pedig egyértelműen hátrányos. E kockázatok korlátozása érdekében a 2009/110/EK irányelvvel összhangban szükség van a zártkörű hálózat pontosabb meghatározására. Ezért egy fizetési eszköz akkor minősül zártkörű hálózaton belül használhatónak, ha csak egy meghatározott üzletben vagy üzletláncban kínált termékek és szolgáltatások vásárlására alkalmas, vagy ha az értékesítés helyétől függetlenül csak meghatározott körű termékek és szolgáltatások vásárlására alkalmas. Ilyen eszközök lehetnek a hűségkártyák, az üzemanyagkártyák, a tagsági kártyák, a közlekedési kártyák, az étkezési jegyek, illetve meghatározott szolgáltatási utalványok, amelyek esetenként a használatukat elősegítő egyedi adózási vagy munkajogi keretszabályozás alá tartoznak, a szociális jogszabályokban meghatározott célok megvalósítása érdekében. Amennyiben egy egyedi célt szolgáló eszköz általános célú eszközzé válik, akkor az ezen irányelv hatálya alóli mentesség a továbbiakban nem alkalmazható. A partnerüzletekben is használható eszközök ezen irányelv hatálya alóli mentesítése nem indokolt, mivel ezeket az eszközöket jellemzően a folyamatosan bővülő szolgáltatói hálózatok kiszolgálására tervezik. A mentesség a lehetséges pénzforgalmi szolgáltatók azon kötelezettségével együtt alkalmazandó, hogy be kell jelenteniük a zártkörű hálózat fogalommeghatározásának körébe tartozó tevékenységeket.
(12)  A piactól kapott visszajelzések azt mutatják, hogy a zártkörű hálózatra vonatkozó kivétel hatálya alá tartozó pénzforgalmi tevékenységek gyakran nagy pénzforgalmi volument és értéket foglalnak magukban, és több száz vagy ezer különféle terméket és szolgáltatást kínálnak a fogyasztóknak, ami nem felel meg a 2007/64/EK irányelvben a zártkörű hálózatokra vonatkozóan előírt mentesség céljának. Ez nagyobb kockázatot eredményez, és nem biztosít jogi védelmet a pénzforgalmi szolgáltatások igénybe vevői, különösen a fogyasztók számára, a szabályozott piacok szereplői szempontjából pedig egyértelműen hátrányos. E kockázatok korlátozása érdekében a 2009/110/EK irányelvvel összhangban szükség van a zártkörű hálózat pontosabb meghatározására. Ezért egy fizetési eszköz akkor minősül zártkörű hálózaton belül használhatónak, ha csak egy meghatározott kiskereskedő vagy kiskereskedelmi lánc által kínált termékek és szolgáltatások vásárlására alkalmas, vagy ha az értékesítés helyétől függetlenül csak meghatározott körű termékek és szolgáltatások vásárlására alkalmas. Ilyen eszközök lehetnek a hűségkártyák, az üzemanyagkártyák, a tagsági kártyák, a közlekedési kártyák, parkolójegyek, az étkezési jegyek, illetve meghatározott szolgáltatási utalványok, amelyek esetenként a használatukat elősegítő egyedi adózási vagy munkajogi keretszabályozás alá tartoznak, a szociális jogszabályokban meghatározott célok megvalósítása érdekében. Amennyiben egy egyedi célt szolgáló eszköz általános célú eszközzé válik, akkor az ezen irányelv hatálya alóli mentesség a továbbiakban nem alkalmazható. A partnerüzletekben is használható eszközök ezen irányelv hatálya alóli mentesítése nem indokolt, mivel ezeket az eszközöket jellemzően a folyamatosan bővülő szolgáltatói hálózatok kiszolgálására tervezik. A mentesség a lehetséges pénzforgalmi szolgáltatók azon kötelezettségével együtt alkalmazandó, hogy be kell jelenteniük a zártkörű hálózat fogalommeghatározásának körébe tartozó tevékenységeket.
Módosítás 13
Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
(13)  Nem tartoznak a 2007/64/EK irányelv hatálya alá egyes, távközlési vagy információtechnológiai eszközökkel végrehajtott fizetési műveletek, amelyek esetében a hálózatüzemeltető nemcsak a digitális áruknak és szolgáltatásoknak a szóban forgó eszköz útján történő szállításával összefüggésben jár el közvetítőként, hanem az említett áruk és szolgáltatások vonatkozásában hozzáadott értéket is teremt. Ez a mentesség mindenekelőtt lehetővé teszi az úgynevezett üzemeltetői számlázást, illetve a közvetlenül a telefonszámlára történő vásárlást, ami a csengőhangok és az emelt díjas sms-szolgáltatások esetében már megvalósult, és hozzájárul a csekély értékű digitális tartalom értékesítésén alapuló új üzleti modellek kifejlesztéséhez. A piacról érkező visszajelzések nem bizonyítják, hogy ez a fizetési mód, amely a fogyasztók körében a csekély küszöbértékű fizetések esetében kedvelt, általános fizetésközvetítési szolgáltatássá vált volna. A jelenlegi mentesség félreérthető megfogalmazása miatt azonban ezt az előírást a tagállamok eltérően alkalmazzák. Ez jogbizonytalanságot teremt a gazdasági szereplők és a fogyasztók számára, és egyes esetekben lehetővé tette, hogy a szolgáltatók más fizetésközvetítési szolgáltatások után is jogosultságot formáljanak a 2007/64/EK irányelv hatálya alóli mentességre. Helyénvaló ezért szűkíteni az említett irányelv hatályát. A mentességnek kifejezetten a digitális tartalom, például csengőhang, háttérkép, zene, játékok, videók vagy alkalmazások megvásárlásához kapcsolódó kis értékű fizetésekre kell összpontosítania. A mentesség csak elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz (vagyis az érintett üzemeltető alaptevékenységéhez) kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásként nyújtott pénzforgalmi szolgáltatás esetén alkalmazandó.
(13)  Nem tartoznak a 2007/64/EK irányelv hatálya alá egyes, távközlési vagy információtechnológiai eszközökkel végrehajtott fizetési műveletek, amelyek esetében a hálózatüzemeltető nemcsak a digitális áruknak és szolgáltatásoknak a szóban forgó eszköz útján történő szállításával összefüggésben jár el közvetítőként, hanem az említett áruk és szolgáltatások vonatkozásában hozzáadott értéket is teremt. Ez a mentesség mindenekelőtt lehetővé teszi az úgynevezett üzemeltetői számlázást, illetve a közvetlenül a telefonszámlára történő vásárlást, ami a csengőhangok és az emelt díjas sms-szolgáltatások esetében már megvalósult, és hozzájárul a csekély értékű digitális tartalom értékesítésén alapuló új üzleti modellek kifejlesztéséhez. A piacról érkező visszajelzések nem bizonyítják, hogy ez a fizetési mód, amely a fogyasztók körében a csekély küszöbértékű fizetések esetében kedvelt, általános fizetésközvetítési szolgáltatássá vált volna. A jelenlegi mentesség félreérthető megfogalmazása miatt azonban ezt az előírást a tagállamok eltérően alkalmazzák. Ez jogbizonytalanságot teremt a gazdasági szereplők és a fogyasztók számára, és egyes esetekben lehetővé tette, hogy a szolgáltatók más fizetésközvetítési szolgáltatások után is jogosultságot formáljanak a 2007/64/EK irányelv hatálya alóli mentességre. Helyénvaló ezért szűkíteni az említett irányelv negatív hatályát. Annak érdekében, hogy a nagy volumenű pénzforgalmi tevékenységek ne maradjanak szabályozatlanok, a mentességnek a digitális tartalom, például csengőhang, háttérkép, zene, játékok, videók vagy alkalmazások megvásárlásához kapcsolódó kis értékű fizetésekre kell összpontosítania. A mentesség csak elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz (vagyis az érintett üzemeltető alaptevékenységéhez) kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásként nyújtott pénzforgalmi szolgáltatás esetén alkalmazandó.
Módosítás 14
Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)
(13a)  A 2007/64/EK irányelv mentesíti a hatálya alól azokat a technikai szolgáltatókat, amelyek a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtását olyan módon támogatják, hogy semmikor nem válnak az átutalandó pénzösszegek birtokosává. Az e mentesség hatálya alá tartozó jellemző szolgáltatások az adatfeldolgozás és -tárolás, a magánélet védelmével kapcsolatos szolgáltatások és az információtechnológiai szolgáltatások. A mentesség ekként kiterjed a pénzforgalmi szolgáltatók számára fejlesztett – időnként „digitális pénztárcának” nevezett – technikai fizetési megoldásokra is, amelyek jellemzően a mobil vagy IT-eszközön teszik elérhetővé a pénzforgalmi szolgáltatásokat.
Módosítás 15
Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
(15)  Azok a pénzforgalmi szolgáltatók, amelyek szeretnék kihasználni a 2007/64/EK irányelv szerinti mentességet, gyakran nem konzultálnak a hatóságokkal arról, hogy az általuk végzett tevékenység az irányelv hatálya alá tartozik-e, illetve mentességet élvez-e, hanem saját értékeléseikre hagyatkoznak. Úgy tűnik, egyes mentességek hozzájárultak ahhoz, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók úgy alakítsák át üzleti modelljüket, hogy az általuk kínált pénzforgalmi tevékenység az említett irányelv hatályán kívülre kerüljön. Ez megnövelheti a pénzforgalmi szolgáltatások igénybe vevőinek kockázatait, és eltérő belső piaci feltételekhez vezet a pénzforgalmi szolgáltatók szempontjából. Annak biztosítása érdekében, hogy a szabályokat a belső piac egészén egységesen értelmezzék, a szolgáltatók számára elő kell írni egyes tevékenységek bejelentését az illetékes hatóságok felé.
(15)  Azok a pénzforgalmi szolgáltatók, amelyek szeretnék kihasználni a 2007/64/EK irányelv szerinti mentességet, gyakran nem konzultálnak a hatóságokkal arról, hogy az általuk végzett tevékenység az irányelv hatálya alá tartozik-e, illetve mentességet élvez-e, hanem saját értékeléseikre hagyatkoznak. Úgy tűnik, egyes mentességek hozzájárultak ahhoz, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók úgy alakítsák át üzleti modelljüket, hogy az általuk kínált pénzforgalmi tevékenység az említett irányelv hatályán kívülre kerüljön. Ez megnövelheti a pénzforgalmi szolgáltatások igénybe vevőinek kockázatait, és eltérő belső piaci feltételekhez vezet a pénzforgalmi szolgáltatók szempontjából. Annak biztosítása érdekében, hogy a szabályokat a belső piac egészén egységesen értelmezzék, a szolgáltatók számára elő kell írni tevékenységeik bejelentését az illetékes hatóságok felé.
Módosítás 16
Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés
(18)  A 2007/64/EK irányelv elfogadása óta új típusú pénzforgalmi szolgáltatások jelentek meg, különösen az internetes fizetések területén. Megjelentek mindenekelőtt a harmadik fél szolgáltatók, amelyek úgynevezett fizetéskezdeményezési szolgáltatásokat kínálnak a fogyasztóknak és a kereskedőknek, gyakran anélkül, hogy az átutalandó pénz a birtokukba kerülne. Ezek a szolgáltatások megkönnyítik az elektronikus kereskedelmet, mivel „szoftverhidat” hoznak létre a kereskedő weboldala és a fogyasztó online banki platformja között az átutaláson vagy beszedésen alapuló internetes fizetés kezdeményezéséhez. A harmadik fél szolgáltatók mind a kereskedők, mind a fogyasztók számára kedvező költségű alternatívát kínálnak a kártyás fizetéshez képest, és lehetővé teszik a fogyasztók számára, hogy akkor is tudjanak online vásárolni, ha nem rendelkeznek hitelkártyával. A harmadik fél szolgáltatók azonban jelenleg nem tartoznak a 2007/64/EK irányelv hatálya alá, és így nem tartoznak szükségszerűen valamely illetékes hatóság felügyelete alá, továbbá nem követik a 2007/64/EK irányelv rendelkezéseit. Ez számos jogi kérdést vet fel, például a fogyasztóvédelem, a biztonság és a felelősség, továbbá a verseny és az adatvédelem tekintetében. Az új szabályoknak ezért kezelniük kell ezeket a problémákat.
(18)  A 2007/64/EK irányelv elfogadása óta új típusú pénzforgalmi szolgáltatások jelentek meg, különösen az internetes fizetések területén. Megjelentek mindenekelőtt a harmadik fél szolgáltatók, amelyek úgynevezett fizetéskezdeményezési szolgáltatásokat kínálnak a fogyasztóknak és a kereskedőknek, gyakran anélkül, hogy az átutalandó pénz a birtokukba kerülne. Ezek a szolgáltatások megkönnyítik az elektronikus kereskedelmet, mivel „szoftverhidat” hoznak létre a kereskedő weboldala és a fogyasztó online banki platformja között az átutaláson vagy beszedésen alapuló internetes fizetés kezdeményezéséhez. A harmadik fél szolgáltatók mind a kereskedők, mind a fogyasztók számára kedvező költségű alternatívát kínálnak a kártyás fizetéshez képest, és lehetővé teszik a fogyasztók számára, hogy akkor is tudjanak online vásárolni, ha nem rendelkeznek fizetési kártyával. A harmadik fél szolgáltatókban ígéretes lehetőségek rejlenek a belső piaci, határokon átnyúló e-kereskedelem megkönnyítése tekintetében is. A harmadik fél szolgáltatók egyúttal jelentős biztonsági kihívásokat is jelentenek a fizetések integritása, illetve a fizető felek által rendelkezésükre bocsátott személyes adatok biztonsága szempontjából. A harmadik fél szolgáltatók azonban jelenleg nem tartoznak a 2007/64/EK irányelv hatálya alá, és így nem tartoznak szükségszerűen valamely illetékes hatóság felügyelete alá, továbbá nem követik a 2007/64/EK irányelv rendelkezéseit. Ez számos jogi kérdést vet fel, például a fogyasztóvédelem, a biztonság és a felelősség, továbbá a verseny és az adatvédelem tekintetében. Az új szabályoknak ezért mindezen kihívásokat megfelelően kezelniük kell, és biztosítaniuk kell, hogy az Unióban működő harmadik fél szolgáltatókat pénzforgalmi intézményekként engedélyezzék vagy jegyezzék be és felügyeljék.
Módosítás 17
Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
(19)  A készpénzátutalás olyan egyszerű pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek alapja rendszerint a fizető fél által a pénzforgalmi szolgáltató részére rendelkezésre bocsátott készpénz, amely szolgáltató a megfelelő összeget – például valamilyen kommunikációs hálózaton keresztül – átadja a kedvezményezettnek vagy egy másik, a kedvezményezett nevében eljáró pénzforgalmi szolgáltatónak. Egyes tagállamokban az élelmiszer-áruházak, kereskedők és egyéb kiskereskedők ennek megfelelő szolgáltatást nyújtanak a lakosság részére, lehetővé téve közüzemi és egyéb rendszeres háztartási számlák kifizetését. Ezt a számlafizetési szolgáltatást készpénzátutalásként kell kezelni, kivéve, ha az illetékes hatóságok ezt a tevékenységet valamely más pénzforgalmi szolgáltatás kategóriájába tartozónak tekintik.
(19)  A készpénzátutalás olyan egyszerű pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek alapja rendszerint a fizető fél által a pénzforgalmi szolgáltató részére rendelkezésre bocsátott készpénz, amely szolgáltató a megfelelő összeget – például valamilyen kommunikációs hálózaton keresztül – átadja a kedvezményezettnek vagy egy másik, a kedvezményezett nevében eljáró pénzforgalmi szolgáltatónak. Néhány tagállamban a bankjegykiadó automaták (ATM-ek), az élelmiszer-áruházak, kereskedők és egyéb kiskereskedők ennek megfelelő szolgáltatást nyújtanak a nyilvánosság részére, lehetővé téve közüzemi és egyéb rendszeres háztartási számlák kifizetését. Ezt a számlafizetési szolgáltatást készpénzátutalásként kell kezelni, kivéve, ha az illetékes hatóságok ezt a tevékenységet valamely más pénzforgalmi szolgáltatás kategóriájába tartozónak tekintik.
Módosítás 18
Irányelvre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)
(19a)  A fizetések belső piacának kiteljesítése, valamint annak biztosítása céljából, hogy az az elektronikus kereskedelem bővüléséhez és gazdasági növekedéshez vezessen, fontos megengedni a potenciális új belépők és a jelenlegi pénzforgalmi szolgáltatók számára a kártyás fizetések alternatíváit annak érdekében, hogy a fogyasztóknak és kiskereskedőknek nyújtott szolgáltatásaikat fejlesszék és javítsák. Ezért az EBH az EKB-val szoros együttműködésben két évvel ezen irányelv hatálybalépését követően átfogó értékelést készít annak megvalósíthatóságáról és kívánatosságáról, hogy új követelményként előírják a 260/2012/EU rendelet 2. cikke (15) bekezdésében foglalt meghatározás szerinti IBAN számnak vagy más hasonló azonosítónak a betéti kártyákon és adott esetben egyéb releváns fizetési eszközökön való, elektronikusan olvasható formátumban történő feltüntetését. Az értékelés során figyelembe kell venni a csalás megelőzésére és az adatvédelemre vonatkozó szabályokat.
Módosítás 19
Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés
(27)  Az irányelv hatálya alá tartozó egy vagy több pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásakor a pénzforgalmi intézményeknek olyan fizetési számlákat kell vezetniük, amelyek kizárólag fizetési műveletekre használhatók. Ahhoz, hogy a pénzforgalmi intézmények pénzforgalmi szolgáltatást tudjanak nyújtani, elkerülhetetlen, hogy hozzáférésük legyen fizetési számlákhoz. A tagállamoknak biztosítaniuk kell a hozzáférés olyan módon történő megadását, ami arányos azzal a jogos céllal, amelyet szolgál.
(27)  Az irányelv hatálya alá tartozó egy vagy több pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásakor a pénzforgalmi intézményeknek olyan fizetési számlákat kell vezetniük, amelyek kizárólag fizetési műveletekre használhatók. Ahhoz, hogy a pénzforgalmi intézmények pénzforgalmi szolgáltatást tudjanak nyújtani, elkerülhetetlen, hogy hozzáférésük legyen fizetési számlákhoz. A tagállamoknak biztosítaniuk kell a megkülönböztetéstől mentes hozzáférés olyan módon történő megadását, ami arányos azzal a jogos céllal, amelyet szolgál. A hozzáférés lehet alapszintű, ugyanakkor kellően kiterjedtnek kell lennie ahhoz, hogy a pénzforgalmi intézmény akadálytalanul és hatékonyan nyújthassa szolgáltatásait. A hozzáférésért felszámított díj nem lehet ésszerűtlen mértékű vagy a normál üzleti gyakorlattal ellentétes.
Módosítás 20
Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés
(29)  A pénzforgalmi intézmények engedélyezéséért felelős, az ellenőrzéseket végrehajtó és az említett engedély visszavonásáról döntő illetékes nemzeti hatóságok közötti együttműködés általánosságban megfelelőnek bizonyult. Az illetékes hatóságok közötti együttműködést azonban javítani kell, mind az információcsere, mind az irányelv koherens alkalmazása és értelmezése tekintetében azokban az esetekben, amikor az engedéllyel rendelkező pénzforgalmi intézmény a letelepedés vagy a szolgáltatásnyújtás szabadságának jogát gyakorolva a székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban is pénzforgalmi szolgáltatást kíván nyújtani („útlevél kiadása”). Az EBH az 1093/2010/EU rendelettel összhangban ezen irányelv végrehajtásának céljára létrehozott, többek között a nem banki szereplőket képviselő tanácsadó bizottsággal való konzultációt követően az együttműködésre és az adatcserére vonatkozó iránymutatásokat dolgoz ki.
(29)  A pénzforgalmi intézmények engedélyezéséért felelős, az ellenőrzéseket végrehajtó és az említett engedély visszavonásáról döntő illetékes nemzeti hatóságok közötti együttműködés általánosságban megfelelőnek bizonyult. Az illetékes hatóságok közötti együttműködést azonban javítani kell, mind az információcsere, mind az irányelv koherens alkalmazása és értelmezése tekintetében azokban az esetekben, amikor az engedéllyel rendelkező pénzforgalmi intézmény a letelepedés vagy a szolgáltatásnyújtás szabadságának jogát gyakorolva a székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban is pénzforgalmi szolgáltatást kíván nyújtani („útlevél kiadása”). Az Európai Bankhatóságot (EBH) fel kell kérni arra, hogy készítsen az együttműködésre és az adatcserére vonatkozó iránymutatást.
Módosítás 21
Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés
(30)  Az illetékes hatóság által engedélyezett vagy a hatóságnál nyilvántartásba vett pénzforgalmi intézmények, ideértve ügynökeiket és fióktelepeiket, átláthatóságának fokozása céljából az EBH-val együtt létre kell hozni egy, a nemzeti nyilvántartásokat összekötő internetes portált, amely európai elektronikus elérési pontként szolgál. Ezeknek az intézkedéseknek hozzá kell járulniuk az illetékes hatóságok közötti együttműködés javításához.
(30)  Az illetékes hatóság által engedélyezett vagy a hatóságnál nyilvántartásba vett pénzforgalmi intézmények, ideértve ügynökeiket és fióktelepeiket, átláthatóságának fokozása céljából az EBH-val együtt létre kell hozni egy, a nemzeti nyilvántartásokat összekötő internetes portált, amely európai elektronikus elérési pontként szolgál. Ezeknek az intézkedéseknek hozzá kell járulniuk az illetékes hatóságok közötti együttműködés javításához, teljes mértékben hozzájárulva egy olyan pénzforgalmi környezet kialakításához, amely valamennyi érdekelt fél és különösen a fogyasztók előnyére serkenti a versenyt, az innovációt és a biztonságot.
Módosítás 22
Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés
(32)  Bár ez az irányelv részletesen meghatározza a hatáskörök azon minimális körét, amelyekkel az illetékes hatóságoknak rendelkezniük kell a pénzforgalmi intézmények megfelelésének felügyelete során, ezeket a hatásköröket az alapvető jogok, többek között a magánélethez való jog figyelembevételével kell gyakorolni. Azon hatáskörök gyakorlásához, amelyek jelentős mértékben befolyásolják a magán- és családi élet, az otthon és a kapcsolattartás tiszteletben tartásának jogát, a tagállamoknak megfelelő és hatékony védő intézkedéseket kell bevezetniük a visszaélések és az önkényesség megakadályozása céljából, például adott esetben az érintett tagállam bírósága által adott előzetes engedély révén.
(32)  Bár ez az irányelv részletesen meghatározza a hatáskörök azon minimális körét, amelyekkel az illetékes hatóságoknak rendelkezniük kell a pénzforgalmi intézmények megfelelésének felügyelete során, ezeket a hatásköröket az alapvető jogok, többek között a magánélethez való jog figyelembevételével kell gyakorolni. Az Európai Unió Alapjogi Chartája 8. cikkének (3) bekezdése szerinti független hatóság (tagállami adatvédelmi hatóság) általi ellenőrzés sérelme nélkül azon hatáskörök gyakorlásához, amelyek jelentős mértékben befolyásolják a magán- és családi élet, az otthon és a kapcsolattartás tiszteletben tartásának jogát, a tagállamoknak megfelelő és hatékony védő intézkedéseket kell bevezetniük a visszaélések és az önkényesség megakadályozása céljából, például adott esetben az érintett tagállam bírósága által adott előzetes engedély révén.
Módosítás 23
Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés
(34)  Minden pénzforgalmi szolgáltató számára lényeges, hogy hozzá tudjon férni a fizetési rendszerek technikai infrastruktúráinak szolgáltatásaihoz. A hozzáférésre azonban megfelelő követelményeknek kell vonatkozniuk e rendszerek integritásának és stabilitásának biztosítása érdekében. Valamennyi olyan pénzforgalmi szolgáltatónak, amely részvételét kérelmezi valamely fizetési rendszerben, igazolnia kell a fizetési rendszer résztvevői előtt, hogy belső szabályozása mindenféle kockázattal szemben kellően szilárd védelmet nyújt. Jellemzően ilyen fizetési rendszerek például a négyszereplős kártyarendszerek, valamint átutalási és beszedési megbízások feldolgozását végző nagy rendszerek. Annak érdekében, hogy az engedélyezett pénzforgalmi szolgáltatók egyes típusai között az Unió egész területére kiterjedően biztosított legyen az – engedélyüknek megfelelő – egyenlő bánásmód, szükséges tisztázni azokat a szabályokat, amelyek a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásának hozzáférhetőségére és a fizetési rendszerekhez való hozzáférésre vonatkoznak.
(34)  Minden pénzforgalmi szolgáltató számára lényeges, hogy hozzá tudjon férni a fizetési rendszerek technikai infrastruktúráinak szolgáltatásaihoz. A hozzáférésre azonban megfelelő követelményeknek kell vonatkozniuk e rendszerek integritásának és stabilitásának biztosítása érdekében. Valamennyi olyan pénzforgalmi szolgáltatónak, amely részvételét kérelmezi valamely fizetési rendszerben, vállalnia kell a rendszer választásával járó kockázatot, és igazolnia kell a fizetési rendszer résztvevői előtt, hogy belső szabályozása mindenféle kockázattal és a választott operációs rendszer következtében harmadik fél általi csalárd felhasználással szemben kellően szilárd védelmet nyújt. Jellemzően ilyen fizetési rendszerek például a négyszereplős kártyarendszerek, valamint átutalási és beszedési megbízások feldolgozását végző nagy rendszerek. Annak érdekében, hogy az engedélyezett pénzforgalmi szolgáltatók egyes típusai között az Unió egész területére kiterjedően biztosított legyen az – engedélyüknek megfelelő – egyenlő bánásmód, szükséges tisztázni azokat a szabályokat, amelyek a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásának hozzáférhetőségére és a fizetési rendszerekhez való hozzáférésre vonatkoznak.
Módosítás 24
Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés
(41)  Ezen irányelvben meg kell határozni a pénzforgalmi szolgáltatók kötelezettségeit a pénzforgalmi szolgáltatások igénybe vevői számára nyújtandó tájékoztatás tekintetében, akiknek mindenütt ugyanolyan magas színvonalú, egyértelmű információkat kell kapniuk a pénzforgalmi szolgáltatásokról annak érdekében, hogy képesek legyenek megalapozott döntéseket hozni és az EU-n belül szabadon választani. Az átláthatóság érdekében ez az irányelv meghatározza azokat a harmonizált követelményeket, amelyek biztosítják, hogy a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő a pénzforgalmi szolgáltatási szerződésre és a fizetési műveletre nézve megkapja a szükséges és elégséges információkat. Annak előmozdítása érdekében, hogy a pénzforgalmi szolgáltatások egységes piaca zökkenőmentesen működjön, a tagállamok nem fogadhatnak el az irányelvben megállapítottaktól eltérő, tájékoztatásra vonatkozó rendelkezéseket.
(41)  Ezen irányelvben meg kell határozni a pénzforgalmi szolgáltatók kötelezettségeit a pénzforgalmi szolgáltatások igénybe vevői számára nyújtandó tájékoztatás tekintetében, akiknek mindenütt ugyanolyan magas színvonalú, egyértelmű információkat kell kapniuk a pénzforgalmi szolgáltatásokról annak érdekében, hogy képesek legyenek a különböző szolgáltatók feltételeinek (különösen azok díjszabásának) összevetése alapján megalapozott döntéseket hozni és az EU-n belül szabadon választani. Az átláthatóság érdekében ez az irányelv meghatározza azokat a harmonizált követelményeket, amelyek biztosítják, hogy a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő a pénzforgalmi szolgáltatási szerződésre és a fizetési műveletre nézve megkapja a szükséges, elégséges és érthető információkat. A pénzforgalmi szolgáltatások egységes piaca zökkenőmentes működésének előmozdítása érdekében a tagállamok nem fogadhatnak el az ezen irányelvben, valamint a 95/46/EK irányelvben és a 45/2001/EK rendeletben megállapítottaktól eltérő, tájékoztatásra vonatkozó rendelkezéseket.
Módosítás 25
Irányelvre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés
(43)  A kötelező tájékoztatásnak arányosnak kell lennie a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevők szükségleteivel, közlésére pedig szabványos formátumban van szükség. Az egyszeri fizetési műveletekre azonban más tájékoztatási követelményeknek kell vonatkozniuk, mint a keretszerződésekre, amelyek több fizetési műveletre vonatkoznak.
(43)  A kötelező tájékoztatásnak arányosnak kell lennie a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevők szükségleteivel, közlésére pedig a hatékonyság növelése céljából szabványos és egyértelmű formátumban van szükség. Az egyszeri fizetési műveletekre azonban más tájékoztatási követelményeknek kell vonatkozniuk, mint a keretszerződésekre, amelyek több fizetési műveletre vonatkoznak.
Módosítás 26
Irányelvre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés
(46)  Ez az irányelv rendelkezik arról, hogy a fogyasztó a pénzforgalmi szolgáltatásra vonatkozó szerződés kötelező erejűvé válása előtt jogosult ingyenesen megkapni a vonatkozó információkat. A fogyasztó a szerződéses jogviszony teljes időtartama alatt kérheti az előzetes tájékoztatás és a keretszerződés ingyenesen, papíron történő rendelkezésre bocsátását is, annak érdekében, hogy össze tudja hasonlítani az egyes pénzforgalmi szolgáltatók szolgáltatásait és azok feltételeit, illetve bármiféle vita esetén ellenőrizhesse szerződéses jogait és kötelezettségeit. Az említett rendelkezéseknek összhangban kell állniuk a 2002/65/EK irányelvvel. Ezen irányelvnek az ingyenes tájékoztatásra vonatkozó konkrét rendelkezései nem vonhatják maguk után azt, hogy az egyéb vonatkozó irányelvek alapján a fogyasztóknak nyújtott tájékoztatás után díjat lehet felszámítani.
(46)  Ez az irányelv rendelkezik arról, hogy a fogyasztó a pénzforgalmi szolgáltatásra vonatkozó szerződés kötelező erejűvé válása előtt jogosult ingyenesen megkapni a vonatkozó információkat. A fogyasztó a szerződéses jogviszony teljes időtartama alatt kérheti az előzetes tájékoztatás és a keretszerződés ingyenesen, papíron történő rendelkezésre bocsátását is, annak érdekében, hogy össze tudja hasonlítani az egyes pénzforgalmi szolgáltatók szolgáltatásait és azok feltételeit, illetve bármiféle vita esetén ellenőrizhesse szerződéses jogait és kötelezettségeit, ezáltal fenntartva a magas szintű fogyasztóvédelmet. Az említett rendelkezéseknek összhangban kell állniuk a 2002/65/EK irányelvvel. Ezen irányelvnek az ingyenes tájékoztatásra vonatkozó konkrét rendelkezései nem vonhatják maguk után azt, hogy az egyéb vonatkozó irányelvek alapján a fogyasztóknak nyújtott tájékoztatás után díjat lehet felszámítani.
Módosítás 27
Irányelvre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés
(49)  A fogyasztói mobilitás megkönnyítése érdekében a fogyasztók számára lehetővé kell tenni, hogy külön díj nélkül felmondhassák a keretszerződéseket. A fogyasztók számára a felmondási időnek nem szabad egy hónapnál hosszabbnak, a pénzforgalmi szolgáltatók számára pedig három hónapnál rövidebbnek lennie. Ez az irányelv nem érinti a pénzforgalmi szolgáltató azon kötelezettségét, amely rendkívüli körülmények között a pénzforgalmi szolgáltatási szerződés megszüntetésére irányul más vonatkozó – például a pénzmosásról és a terrorizmus finanszírozásáról, a pénzeszközök befagyasztását célzó intézkedésről, vagy a bűncselekmények megelőzésével és kivizsgálásával kapcsolatos egyedi intézkedésről szóló – uniós vagy nemzeti jogszabályok alapján.
(49)  A fogyasztói mobilitás megkönnyítése érdekében a fogyasztók számára lehetővé kell tenni, hogy egy év elteltével külön díj nélkül felmondhassák a keretszerződéseket. A fogyasztók számára a megállapodás szerinti felmondási időnek nem szabad egy hónapnál hosszabbnak, a pénzforgalmi szolgáltatók számára pedig két hónapnál rövidebbnek lennie. Ez az irányelv nem érinti a pénzforgalmi szolgáltató azon kötelezettségét, amely rendkívüli körülmények között a pénzforgalmi szolgáltatási szerződés megszüntetésére irányul más vonatkozó – például a pénzmosásról és a terrorizmus finanszírozásáról, a pénzeszközök befagyasztását célzó intézkedésről, vagy a bűncselekmények megelőzésével és kivizsgálásával kapcsolatos egyedi intézkedésről szóló – uniós vagy nemzeti jogszabályok alapján.
Módosítás 28
Irányelvre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés
(51)  Meg kell állapítani azokat a kritériumokat, amelyek alapján a harmadik fél szolgáltatók hozzáférhetnek a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője által egy másik pénzforgalmi szolgáltatónál tartott számlán levő pénzeszköz rendelkezésre állására vonatkozó információhoz és felhasználhatják azt. Mindenekelőtt a harmadik fél szolgáltatónak és a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevőjének számláját kezelő pénzforgalmi szolgáltatónak egyaránt teljesítenie kell az ebben az irányelvben meghatározott vagy említett vagy az EBH iránymutatásába foglalt szükséges adatvédelmi és biztonsági követelményeket. A fizető félnek kifejezett hozzájárulását kell adnia a harmadik fél szolgáltatónak, hogy az hozzáférhessen fizetési számlájához, és megfelelő tájékoztatást kell kapnia a hozzáférés mértékéről. Azon egyéb pénzforgalmi szolgáltatók fejlődésének lehetővé tétele érdekében, amelyek nem vesznek át betéteket, szükséges, hogy a hitelintézetek ellássák őket a pénzeszköz rendelkezésre állására vonatkozó információval, amennyiben a fizető fél hozzájárult ahhoz, hogy ezen információt közöljék a fizetési eszközt kibocsátó pénzforgalmi szolgáltatóval.
(51)  Meg kell állapítani azokat a kritériumokat, amelyek alapján a harmadik fél szolgáltatók hozzáférhetnek a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője által egy másik pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számlán levő pénzeszköz rendelkezésre állására vonatkozó információhoz és felhasználhatják azt. Mindenekelőtt a harmadik fél szolgáltatónak és a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevőjének számláját kezelő pénzforgalmi szolgáltatónak egyaránt teljesítenie kell az ebben az irányelvben meghatározott vagy említett vagy az EBH végrehajtástechnikai standardjaiba foglalt szükséges adatvédelmi és biztonsági követelményeket. Az EBH e végrehajtástechnikai standardokat a (29) preambulumbekezdésben említett tanácsadó bizottsággal való konzultációt követően dolgozza ki. A fizető feleket egyértelműen tájékoztatni kell arról, hogy harmadik fél szolgáltatót vesznek igénybe, és kifejezett hozzájárulásukat kell adniuk a harmadik fél szolgáltatónak a fizetési számlájukhoz való hozzáféréshez, továbbá megfelelő tájékoztatást kell kapniuk e hozzáférés mértékéről. A harmadik fél szolgáltatók mellett a piacon vannak más olyan harmadik fél fizetésieszköz-kibocsátók is, amelyek a harmadik fél szolgáltatókhoz hasonlóan nem vesznek át betéteket, ugyanakkor üzleti modelljüket a harmadik fél szolgáltatókkal ellentétben a kártyaalapú fizetési eszközök kibocsátására alapozzák. E harmadik fél fizetésieszköz-kibocsátók fejlődésének lehetővé tétele érdekében szükséges, hogy a számlakezelő pénzforgalmi szolgáltatók ellássák őket a pénzeszköz rendelkezésre állására vonatkozó információval, amennyiben a fizető fél hozzájárult ahhoz, hogy ezen információt közöljék velük. Az innovatív pénzforgalmi szolgáltatók piacához való szabad hozzáférés biztosítása érdekében a számlát kezelő pénzforgalmi szolgáltató és a harmadik fél pénzforgalmi szolgáltató közötti szerződés vagy megállapodás kötelezően nem írható elő.
Módosítás 29
Irányelvre irányuló javaslat
51 a preambulumbekezdés (új)
(51a)  Az innováció lehetővé tétele és az egyenlő versenyfeltételek fenntartása érdekében a harmadik fél szolgáltatók számára nem írható elő, hogy fizetéskezdeményezési vagy számlainformációs szolgáltatással összefüggésben szerződéses viszonyt létesítsenek a számlakezelő pénzforgalmi szolgáltatókkal. A harmadik fél szolgáltatók számára csak azt kell előírni, hogy tartsák tiszteletben az általános jogi és felügyeleti keretet, és annak feleljenek meg.
Módosítás 30
Irányelvre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés
(54)  Nem engedélyezett fizetési művelet esetén a fizető fél részére haladéktalanul vissza kell téríteni az érintett művelet összegét. Annak érdekében, hogy a fizető felet ne érje semmilyen hátrány, a visszatérítés jóváírásának értéknapja nem lehet későbbi annál a dátumnál, amikor a fizető fél számláját a megfelelő összeggel megterhelték. A pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevőjének arra irányuló ösztönzése érdekében, hogy szolgáltatójának indokolatlan késedelem nélkül bejelentse a fizetőeszköz ellopását vagy elvesztését, és ily módon mérsékelje a nem engedélyezett fizetési műveletek kockázatát, a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője csak rendkívül korlátozott összeghatárig visel felelősséget, kivéve, ha csalárd módon vagy súlyos gondatlansággal járt el. Ezzel összefüggésben az 50 EUR-t kitevő összeg megfelelőnek tűnik az Unión belüli összehangolt és magas szintű felhasználóvédelem biztosításához. Továbbá, amint a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője értesítette a pénzforgalmi szolgáltatót arról, hogy fizetőeszköze esetleges visszaélés tárgya lett, a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője már nem tartozik felelősséggel az adott eszköz nem engedélyezett használatából származó további veszteségekért. Ez az irányelv nem érinti a pénzforgalmi szolgáltatók saját termékeik technikai biztonságára vonatkozó felelősségét.
(54)  Nem engedélyezett fizetési művelet esetén a fizető fél részére egy munkanapon belül vissza kell téríteni az érintett művelet összegét. Annak érdekében, hogy a fizető felet ne érje semmilyen hátrány, a visszatérítés jóváírásának értéknapja nem lehet későbbi annál a dátumnál, amikor a fizető fél számláját a megfelelő összeggel megterhelték. Amennyiben ez technikai okokból már nem lehetséges, a fizető felet a kamatveszteségért kártalanítani kell. A pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevőjének arra irányuló ösztönzése érdekében, hogy szolgáltatójának indokolatlan késedelem nélkül bejelentse a fizetőeszköz ellopását vagy elvesztését, és ily módon mérsékelje a nem engedélyezett fizetési műveletek kockázatát, a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője csak rendkívül korlátozott összeghatárig visel felelősséget, kivéve, ha csalárd módon vagy súlyos gondatlansággal járt el. Ezzel összefüggésben az 50 EUR-t kitevő összeg megfelelőnek tűnik az Unión belüli összehangolt és magas szintű felhasználóvédelem biztosításához. Továbbá, amint a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője értesítette a pénzforgalmi szolgáltatót arról, hogy fizetőeszköze esetleges visszaélés tárgya lett, a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője már nem tartozik felelősséggel az adott eszköz nem engedélyezett használatából származó további veszteségekért. Ez az irányelv nem érinti a pénzforgalmi szolgáltatók saját termékeik technikai biztonságára vonatkozó felelősségét.
Módosítás 31
Irányelvre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés
(57)  Ezen irányelv a fogyasztó védelme érdekében megállapítja a visszatérítés szabályait arra az esetre, ha az elvégzett fizetési művelet túllépi azt az összeget, amelyet ésszerűen el lehetett volna várni. Annak elkerülése érdekében, hogy a fizető fél anyagi hátrányba kerüljön, biztosítani kell, hogy a visszatérítés jóváírásának értéknapja ne legyen későbbi annál a dátumnál, amikor a fizető fél számláját a megfelelő összeggel megterhelték. Beszedés esetén a pénzforgalmi szolgáltatónak képesnek kell lennie arra, hogy még kedvezőbb feltételeket biztosítson a fogyasztónak, akinek bármely vitatott fizetési művelet esetén feltétel nélküli joggal kell rendelkeznie a visszatérítéshez. Ez a feltétel nélküli visszatérítési jog, amely a legmagasabb szintű fogyasztóvédelmet biztosítja, nem indokolt olyan esetekben, ha a kereskedő már teljesítette a szerződést, és a megfelelő árut vagy szolgáltatást már felhasználták. Ha a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője a fizetési művelet visszatérítésére tart igényt, az ezen visszatérítéshez való jog nem befolyásolja a fizető félnek a kedvezményezettel szemben fennálló, az alapjogviszonyból eredő – például a megrendelt, felhasznált vagy jogosan kiszámlázott árukra vagy szolgáltatásokra vonatkozó – felelősségét, sem a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevőinek jogát a fizetési megbízás visszavonására vonatkozóan.
(57)  Ezen irányelv a fogyasztó védelme érdekében megállapítja a visszatérítés szabályait arra az esetre, ha az elvégzett fizetési művelet túllépi azt az összeget, amelyet ésszerűen el lehetett volna várni. Annak elkerülése érdekében, hogy a fizető fél anyagi hátrányba kerüljön, biztosítani kell, hogy a visszatérítés jóváírásának értéknapja ne legyen későbbi annál a dátumnál, amikor a fizető fél számláját a megfelelő összeggel megterhelték. Amennyiben ez technikai okokból már nem lehetséges, a fizető felet a kamatveszteségért kártalanítani kell. Beszedés esetén a pénzforgalmi szolgáltatónak képesnek kell lennie arra, hogy még kedvezőbb feltételeket biztosítson a fogyasztónak, akinek bármely vitatott fizetési művelet esetén feltétel nélküli joggal kell rendelkeznie a visszatérítéshez. Ha a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője a fizetési művelet visszatérítésére tart igényt, az ezen visszatérítéshez való jog nem befolyásolja a fizető félnek a kedvezményezettel szemben fennálló, az alapjogviszonyból eredő – például a megrendelt, felhasznált vagy jogosan kiszámlázott árukra vagy szolgáltatásokra vonatkozó – felelősségét, sem a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevőinek jogát a fizetési megbízás visszavonására vonatkozóan.
Módosítás 32
Irányelvre irányuló javaslat
63 preambulumbekezdés
(63)  Egy adott fizetési eszköz igénybevételéért felszámított díjak (a továbbiakban: pótdíj felszámítása) tekintetében kialakult eltérő nemzeti gyakorlat ahhoz vezetett, hogy az uniós pénzforgalmi piac rendkívül heterogénné és a fogyasztók számára számos zavar forrásává vált, különösen az elektronikus kereskedelemben és több országra kiterjedő esetekben. Az olyan tagállamokban található kereskedők, ahol megengedett a pótdíj felszámítása, árut és szolgáltatást kínálnak azokban a tagállamokban, ahol a pótdíj tiltott és ebben az esetben is felszámítják azt a fogyasztó felé. Emellett a pótdíjfelszámítás gyakorlatának a felülvizsgálatához kapcsolódó komoly indokot alátámasztja az a tény is, hogy a(z) xxx/yyyy/EU rendelet megállapítja a kártyaalapú rendszerek multilaterális bankközi díjaira vonatkozó szabályokat. Mivel a legtöbb kártyás fizetést főként a bankközi díjak drágítják meg, és a pótdíj felszámítása a gyakorlatban a kártyaalapú fizetésekre korlátozódik, a bankközi díjakra vonatkozó szabályokat ki kell egészíteni a pótdíj felszámítására vonatkozó szabályok felülvizsgálatával. A költségek átláthatóságának és a leghatékonyabb fizetési eszközök használatának előmozdítása érdekében a tagállamok és a pénzforgalmi szolgáltatók nem akadályozhatják meg a kedvezményezettet abban, hogy díjat számítson fel valamely meghatározott fizetési eszközt használó fizető fél felé, a 2011/83/EU irányelv előírásainak megfelelő figyelembevétele mellett. A kedvezményezett pótdíj felszámítására vonatkozó joga azonban csak azokra a fizetési eszközökre alkalmazandó, amelyek esetében a bankközi díjak nem szabályozottak. Ennek ösztönöznie kell a legolcsóbb fizetési módok alkalmazását.
(63)  Egy adott fizetési eszköz igénybevételéért felszámított díjak (a továbbiakban: pótdíj felszámítása) tekintetében kialakult eltérő nemzeti gyakorlat ahhoz vezetett, hogy az uniós pénzforgalmi piac rendkívül heterogénné és a fogyasztók számára számos zavar forrásává vált, különösen az elektronikus kereskedelemben és több országra kiterjedő esetekben. Az olyan tagállamokban található kereskedők, ahol megengedett a pótdíj felszámítása, árut és szolgáltatást kínálnak azokban a tagállamokban, ahol a pótdíj tiltott és ebben az esetben is felszámítják azt a fogyasztó felé. Számos példát lehet találni arra is, hogy kereskedők sokkal nagyobb mértékű díjat számoltak fel a fogyasztónak, mint amennyi költség az adott fizetési eszköz használatáért a kereskedőre hárult. Emellett a pótdíjfelszámítás gyakorlatának a felülvizsgálatához kapcsolódó komoly indokot alátámasztja az a tény is, hogy a(z) xxx/yyyy/EU rendelet megállapítja a kártyaalapú rendszerek multilaterális bankközi díjaira vonatkozó szabályokat. Mivel a legtöbb kártyás fizetést főként a bankközi díjak drágítják meg, és a pótdíj felszámítása a gyakorlatban a kártyaalapú fizetésekre korlátozódik, a bankközi díjakra vonatkozó szabályokat ki kell egészíteni a pótdíj felszámítására vonatkozó szabályok felülvizsgálatával. Az uniós pénzforgalmi piac működésének javítása, a fogyasztók zavarának mérséklése és a túlzott mértékű pótdíjfelszámítás gyakorlatának felszámolása érdekében a tagállamoknak meg kell tiltaniuk a pótdíjak alkalmazását annak megelőzése által, hogy a kedvezményezettek a fizető félnek díjat számítsanak fel egy adott fizetési eszköz használatáért.
Módosítás 33
Irányelvre irányuló javaslat
66 preambulumbekezdés
Módosítás 34
Irányelvre irányuló javaslat
68 preambulumbekezdés
Módosítás 35
Irányelvre irányuló javaslat
71 preambulumbekezdés
__________________
(71)  A hatékony csalásmegelőzés elősegítése és az Unión belüli fizetési csalások elleni küzdelem érdekében rendelkezni kell a pénzforgalmi szolgáltatók közötti hatékony adatcseréről, melynek értelmében a szolgáltatóknak lehetőséget kell biztosítani a fizetési csalásban érintett személyekre vonatkozó személyes adatok gyűjtésére, feldolgozására és egymásnak történő átadására. A személyes adatok ezen irányelv alkalmazásában történő feldolgozására a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet37, az említett irányelvet átültető nemzeti rendelkezéseket és a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet38 kell alkalmazni.
(71)  A pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása személyes adatok feldolgozását is magában foglalhatja. A személyes adatok ezen irányelv alkalmazásában történő feldolgozására a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet37, az említett irányelvet átültető nemzeti rendelkezéseket és a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet38 kell alkalmazni.
__________________
37 Az Európai Parlament és az Európai Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.)
37 Az Európai Parlament és az Európai Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.)
38 Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendelete a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).
38 Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendelete a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).
Módosítás 36
Irányelvre irányuló javaslat
72 a preambulumbekezdés (új)
(72a)  A biztonsági eseményekre vonatkozó jelentéstételi kötelezettség nem érinti a más jogalkotási aktusokban, különösen a 2002/58/EK irányelvben, a .../.../EU rendeletben [általános adatvédelmi rendeletben] meghatározott, az adatvédelem megsértésével kapcsolatos eseményekre vonatkozó és a …/…/EU irányelvben [a hálózat- és információbiztonsági irányelvben] előirányzott, a biztonsági eseményekre vonatkozó jelentéstételi kötelezettséget.
Módosítás 37
Irányelvre irányuló javaslat
74 preambulumbekezdés
__________________
__________________
40 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. június 17-i 593/2008/EK rendelete a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) (HL L 177., 2008.7.4., 6. o.).
40 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. június 17-i 593/2008/EK rendelete a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) (HL L 177., 2008.7.4., 6. o.).
Módosítás 38
Irányelvre irányuló javaslat
74 a preambulumbekezdés (új)
(74a)  Tekintettel az EKB azon kötelezettségvállalására, hogy létrehozza és vezeti az ERPB-t, illetve a Bizottság azon kötelezettségvállalására, hogy tevékenyen részt vesz az ERPB munkájában, a Bizottság biztosítja, hogy ezen irányelv hatálybalépése után indokolatlan késedelem nélkül megerősíti a SEPA irányítását. A Bizottság biztosítja, hogy lehetőség szerint mindenütt az uniós módszert alkalmazzák, valamint aktív részvétel, konzultáció és teljes átláthatóság útján a kínálati és a keresleti oldal érdekelt feleinek szerepvállalására is törekedni kell. Különösen a pénzforgalmi szolgáltatóknak és a szolgáltatásaikat igénybe vevőknek kell egyenlő arányban képviseltetniük magukat, az érdekelt felek aktív bevonását biztosítva, hozzájárulva a SEPA-folyamatról a végfelhasználók számára nyújtott elégséges tájékoztatáshoz, és ellenőrizve a SEPA-folyamat végrehajtását.
Módosítás 39
Irányelvre irányuló javaslat
80 preambulumbekezdés
(80)  Az irányelv következetes alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottságnak igénybe kell tudnia venni az EBH szakértelmét és támogatását; az EBH feladata iránymutatás kidolgozása és a pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó biztonsági szempontokkal, valamint a szolgáltatásnyújtással és az engedélyezett pénzforgalmi intézményeknek más tagállamban történő letelepedésével összefüggő, tagállamok közötti együttműködéssel foglalkozó szabályozási technikai standardok előkészítése. A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy elfogadja az említett szabályozási technikai standardokat. Ezek az egyedi feladatok teljes mértékben összhangban vannak az EBH-t létrehozó 1093/2010/EU rendeletben meghatározott, az EBH szerepére és hatáskörére vonatkozó előírásokkal.
(80)  Az irányelv következetes alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottságnak igénybe kell tudnia venni az EBH szakértelmét és támogatását; az EBH feladata a pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó biztonsági szempontokkal, valamint a szolgáltatásnyújtással és az engedélyezett pénzforgalmi intézményeknek más tagállamban történő letelepedésével összefüggő, tagállamok közötti együttműködéssel foglalkozó végrehajtás-technikai standardok előkészítése. Amennyiben e végrehajtás-technikai standardok a fizetések biztonsági szempontjait érintik, az EBH figyelembe veszi a kis összegű pénzforgalmi tranzakciók biztonságával foglalkozó európai fórum (SecurePay Forum) által az internetes fizetéseknek és a fizetési számlák hozzáférési szolgáltatásainak biztonságára vonatkozóan elfogadott ajánlásokat. Ezen előírások teljesítése során az EBH konzultációt folytat a (2) preambulumbekezdésben említett tanácsadó bizottsággal. A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy elfogadja az említett végrehajtás-technikai standardokat. Ezek az egyedi feladatok teljes mértékben összhangban vannak az EBH-t létrehozó 1093/2010/EU rendeletben meghatározott, az EBH szerepére és hatáskörére vonatkozó előírásokkal.
Módosítás 40
Irányelvre irányuló javaslat
80 a preambulumbekezdés (új)
(80a)  A pénzforgalmi szolgáltatások zökkenőmentes működése érdekében, valamint azért, hogy a tágabb SEPA-projekt teljes potenciálját kiaknázhassa, rendkívül fontos, hogy valamennyi érdekelt fél és különösen a felhasználók, köztük a fogyasztók maximálisan részt vegyenek a projektben és teljes mértékben betöltsék szerepüket. Míg a SEPA Irányítási Szervének létrehozása az érdekelt felek bővebb képviselete révén fontos lépést jelent a SEPA és további pénzforgalmi szolgáltatások irányítása felé, a pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó döntéshozatal továbbra is elfogult a kínálati oldal, különösen pedig – az Európai Pénzforgalmi Tanács (EPC) révén – az európai bankok irányában. Ezért alapvető fontossággal bír, hogy a Bizottság megvizsgálja többek között az EPC összetételét, az EPC és egy átfogó irányítási struktúra – például az EPA Tanács – közötti kölcsönhatást, illetve ezen átfogó struktúra szerepét. Ha a bizottsági felülvizsgálat megerősíti, hogy a SEPA irányításának javításához további kezdeményezések szükségesek, a Bizottság adott esetben jogalkotási javaslatot terjeszt elő.
Módosítás 41
Irányelvre irányuló javaslat
83 a preambulumbekezdés (új)
(83a)  A kölcsönös elismerés és a székhely szerinti tagállam felügyeletének elvei megkövetelik, hogy a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai vonják vissza, illetve ne adják ki az engedélyt, amennyiben bizonyos tényezők, többek között az üzleti terv tartalma, a földrajzi eloszlás vagy a tényleges tevékenységek egyértelműen jelzik, hogy egy pénzforgalmi intézmény azért választotta egy bizonyos tagállam jogrendszerét, hogy megkerülje a szigorúbb előírásokat annak a másik tagállamnak a területén, ahol tevékenységeinek nagyobb hányadát végezni szándékozik vagy végzi. A pénzforgalmi intézményt abban a tagállamban kell engedélyezni, amelyben bejegyzett székhelye – illetve amennyiben a nemzeti jog szerint nem rendelkezik bejegyzett székhellyel, akkor a központi irodája – található. Ezen túlmenően a tagállamoknak elő kell írniuk, hogy egy pénzforgalmi intézmény központi irodájának mindig a székhely szerinti tagállamban kell lennie, és működését is ténylegesen ott kell kifejtenie.
Módosítás 42
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
A Bizottság felülvizsgálja e bekezdés alkalmazását. E felülvizsgálat alapján …-ig* jogalkotási javaslatot terjeszt elő arra vonatkozóan, hogy amennyiben az technikailag megoldható, a IV. cím rendelkezéseinek alkalmazását – a 78. cikk kivételével – kiterjessze azon fizetési műveletekre, amelyek esetében a pénzforgalmi szolgáltatók közül csak egy található az Unióban, a fizetési művelet azon részei tekintetében, amelyeket az Unióban hajtanak végre.
________________
* Ezen irányelv hatálybalépését követően két évvel.
Módosítás 43
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – d pont
d)  olyan fizetési műveletek, amelyek adományok nonprofit jelleggel folytatott gyűjtését és feldolgozását jelentik valamely engedélyezett szervezet jótékonysági tevékenysége keretében;
d)  olyan fizetési műveletek, amelyek nem üzletszerűen folytatott készpénzgyűjtést és annak célba juttatását jelentik nonprofit vagy jótékonysági tevékenység keretében;
Módosítás 44
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – j pont
j)  olyan szolgáltatások, amelyeket a pénzforgalmi szolgáltatásokat támogató technikai szolgáltatók nyújtanak, akik saját maguk soha nem válnak az átutalandó pénzeszközök birtokosává; ideértve az adatfeldolgozást és adattárolást, a bizalom és a magánélet védelmével kapcsolatos szolgáltatásokat, az adatok és személyek hitelesítését, információtechnológiai (IT) és kommunikációs hálózatok biztosítását, valamint – a fizetéskezdeményezési szolgáltatások és a számlainformációs szolgáltatások kivételével – a pénzforgalmi szolgáltatásokhoz használt terminálok és eszközök biztosítását és karbantartását;
j)  olyan szolgáltatások, amelyeket a pénzforgalmi szolgáltatásokat támogató technikai szolgáltatók nyújtanak, akik saját maguk soha nem válnak az átutalandó pénzeszközök birtokosává; ideértve az adatfeldolgozást és adattárolást, a bizalom és a magánélet védelmével kapcsolatos szolgáltatásokat, az adatok és személyek hitelesítését, információtechnológiai (IT) és kommunikációs hálózatok és biztonságos csatornák biztosítását, valamint – a fizetéskezdeményezési szolgáltatások és a számlainformációs szolgáltatások kivételével – a pénzforgalmi szolgáltatásokhoz használt terminálok és eszközök biztosítását és karbantartását;
Módosítás 45
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – k pont
k)  meghatározott igények kielégítését szolgáló egyedi eszközökön alapuló szolgáltatások, amelyek korlátozott esetekben használhatók, mivel azok az egyedi eszköz birtokosa számára csak az elektronikus pénzt kibocsátó üzleti helyiségeiben vagy a hivatásos kibocsátóval közvetlen szerződéses kapcsolatban álló szolgáltatók zártkörű hálózatában teszik lehetővé termékek vagy szolgáltatások vásárlását, vagy csak meghatározott körű termékek vagy szolgáltatások vásárlására alkalmasak;
k)  meghatározott igények kielégítését szolgáló egyedi eszközökön alapuló szolgáltatások, amelyek korlátozott esetekben használhatók, mivel azok az egyedi eszköz birtokosa számára csak egyetlen elektronikus pénzt kibocsátó vagy valamely kibocsátóval közvetlen szerződéses kapcsolatban álló szolgáltatók zártkörű hálózatában teszik lehetővé termékek vagy szolgáltatások vásárlását, vagy csak termékek vagy szolgáltatások szűk körének vásárlására alkalmasak;
Módosítás 46
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – k a pont (új)
ka)  olyan eszközök, amelyek kizárólag egyetlen tagállamban érvényesek, és amelyeket egyedi szociális vagy adózási keret szabályoz, továbbá valamely vállalkozás vagy közigazgatási intézmény kérésére bocsátottak rendelkezésre, és amelyek pénzre nem válthatók át és egy magánszemély arra vonatkozó jogát hordozzák, hogy a kibocsátóval szerződéses kapcsolatban álló szolgáltatóktól árukat vagy szolgáltatásokat vegyen igénybe;
Módosítás 47
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – l pont
l)  elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetője vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtója által végrehajtott fizetési művelet, amelynek esetében a műveletet a hálózat vagy szolgáltatás előfizetője számára digitális tartalom vásárlásához biztosítják az elektronikus hírközlési szolgáltatások kiegészítő szolgáltatásaként, függetlenül a tartalom megvásárlásához vagy felhasználásához használt eszköztől, feltéve, hogy bármely egyedi fizetési művelet összege nem haladja meg az 50 EUR-t, és a fizetési műveletek kumulált összege egy számlázási hónapban sem haladja meg a 200 EUR-t;
l)  elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetője vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtója által közvetítői minőségben végrehajtott fizetési művelet, valamint a szolgáltató alaptevékenységét kiegészítő fizetési művelet, amelynek esetében a műveletet a hálózat vagy szolgáltatás előfizetője számára digitális tartalom vagy szolgáltatás vásárlásához biztosítják, függetlenül a tartalom vagy szolgáltatás megvásárlásához vagy felhasználásához használt eszköztől, feltéve, hogy bármely egyedi fizetési művelet összege nem haladja meg a 20 EUR-t, és a fizetési műveletek kumulált összege egy naptári hónapban sem haladja meg a 100 EUR-t;
Módosítás 48
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 12 pont
12.   „pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője”: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely fizető félként, kedvezményezettként vagy mindkét minőségében pénzforgalmi szolgáltatást vesz igénybe;
12.   „pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője”: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely fizető félként, kedvezményezettként vagy mindkét minőségben pénzforgalmi szolgáltatást vesz igénybe, kivéve a harmadik fél pénzforgalmi szolgáltatót, amennyiben az a fizetési szolgáltatás valamely másik igénybe vevője nevében jár el;
Módosítás 49
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 18 pont
18.  „fizetési megbízás”: a fizető félnek vagy a kedvezményezettnek a saját pénzforgalmi szolgáltatója számára adott, fizetési művelet teljesítésére vonatkozó bármely utasítása;
18.  „fizetési megbízás”: a fizető félnek vagy a kedvezményezettnek a számlát kezelő pénzforgalmi szolgáltató számára közvetlenül vagy harmadik fél pénzforgalmi szolgáltatón keresztül adott, fizetési művelet teljesítésére vonatkozó bármely utasítása;
Módosítás 50
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 21 pont
21.  „azonosítás”: az az eljárás, amely lehetővé teszi, hogy a pénzforgalmi szolgáltató ellenőrizze valamely konkrét fizetési eszköz felhasználójának személyazonosságát, többek között az eszköz személyes biztonsági funkcióinak alkalmazása vagy a személyes azonosító dokumentumok ellenőrzése révén;
21.  „azonosítás”: azok az eljárások, amely lehetővé teszik, hogy a pénzforgalmi szolgáltató ellenőrizze valamely konkrét fizetési eszköz használatának érvényességét, többek között a felhasználó személyes hitelesítési adatainak alkalmazása vagy a személyes azonosító dokumentumok ellenőrzése révén, illetve hogy azonosítson valamely vele kapcsolatban álló harmadik fél pénzforgalmi szolgáltatót;
Módosítás 51
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 22 pont
22.  „szigorú ügyfél-azonosítás”: természetes vagy jogi személy azonosításának ellenőrzési eljárása az ismeret, birtoklás és összetartozás kategóriák legalább két eleme alapján, mely kategóriák egymástól függetlenek annyiban, hogy az egyiknek való meg nem felelés nem befolyásolja a többi megbízhatóságát, és az eljárás kialakítása révén az azonosítási adatok bizalmassága biztosított;
22.  „szigorú ügyfél-azonosítás”: valamely fizetési eszköz érvényességének ellenőrzési eljárása az ismeret (amit kizárólag a felhasználó ismer), birtoklás (amit kizárólag a felhasználó birtokol) és összetartozás (ami a felhasználó) kategóriák legalább két eleme alapján, mely kategóriák egymástól függetlenek annyiban, hogy az egyiknek való meg nem felelés nem befolyásolja a többi megbízhatóságát, és az eljárás kialakítása révén az azonosítási adatok bizalmassága biztosított;
Módosítás 52
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 26 pont
26.  „fizetési eszköz”: a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője és a pénzforgalmi szolgáltató közötti megállapodás tárgyát képező, a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője által fizetési megbízás kezdeményezésére használt, személyre szabott eszköz(ök) és/vagy eljárások;
26.   „fizetési eszköz”: a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője és a pénzforgalmi szolgáltató közötti megállapodás tárgyát képező, fizetési megbízás kezdeményezésére használt, személyre szabott eszköz(ök) és/vagy eljárások;
Módosítás 53
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 32 pont
Módosítás 54
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 33 pont
33.  „számlainformációs szolgáltatás”: olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője összevont és felhasználóbarát információt kap a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője által egy vagy több, számlavezetési szolgáltatást ellátó pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott egy vagy több fizetési számláról.
33.  „számlainformációs szolgáltatás”: harmadik fél pénzforgalmi szolgáltató által a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevőjének kérésére nyújtott olyan szolgáltatás, amely összevont információt nyújt a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője által egy vagy több más pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott egy vagy több fizetési számláról;
Módosítás 55
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 38 a pont (új)
38a.  „személyes hitelesítési adatok”: természetes vagy jogi személy személyazonossága érvényességének ellenőrzésére használt információk;
Módosítás 56
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 38 b pont (új)
38b.  „harmadik fél fizetésieszköz-kibocsátó”: az I. melléklet 3. vagy 5. pontjában említett üzleti tevékenységet folytató, nem számlakezelő pénzforgalmi szolgáltató;
Módosítás 57
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 38 c pont (új)
38c.  „átutalás”: a kedvezményezett fizetési számlájának egy fizetési művelet vagy sorozatos fizetési művelet útján történő jóváírására irányuló belföldi vagy határon átnyúló pénzforgalmi szolgáltatás, amelyet a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájáról indítanak, a fizető fél által adott megbízás alapján;
Módosítás 58
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 38 d pont (új)
38d.  „érzékeny pénzforgalmi adatok”: a számlatulajdonos nevének és a számlaszámnak a kivételével a csalásra alkalmas adatok, ideértve a fizetési megbízás kezdeményezését lehetővé tevő adatok, az azonosításhoz használt adatok, a fizetési eszközök vagy azonosítási eszközök ügyfeleknek való megküldésének megrendeléséhez szükséges adatok, valamint azon adatok, paraméterek és szoftverek, amelyek módosítása hatással lehet a jogszerűen eljáró fél azon képességére, hogy a fizetési műveleteket ellenőrizze, az e-megbízásokat engedélyezze vagy a számlát ellenőrizze;
Módosítás 59
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 38 e pont (új)
Módosítás 60
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – g pont
g)  az érzékeny pénzforgalmi adatokhoz, valamint a logikai és fizikai kritikus erőforrásokhoz való hozzáférés monitorozására, követésére és korlátozására szolgáló eljárás leírása;
g)  az érzékeny pénzforgalmi adatokhoz való hozzáférés monitorozására, követésére és korlátozására szolgáló eljárás leírása;
Módosítás 61
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – k pont
__________________k) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel kapcsolatos, a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv45 és az 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet46 által előírt kötelezettségek hatálya alá eső pénzforgalmi intézmények esetében a kérelmező által bevezetett azon belső ellenőrzési mechanizmusok bemutatása, amelyek biztosítják az említett kötelezettségek teljesítését;
__________________
k)  a kérelmező által bevezetett azon belső ellenőrzési mechanizmusok bemutatása, amelyek biztosítják a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel kapcsolatos, a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv45 és az 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet46 által előírt kötelezettségek teljesítését;
45 Az Európai Parlament és a Tanács 2005. október 26-i 2005/60/EK irányelve a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről (HL L 309., 2005.11.25., 15. o.).
45 Az Európai Parlament és a Tanács 2005. október 26-i 2005/60/EK irányelve a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről (HL L 309., 2005.11.25., 15. o.).
46 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. november 15-i 1781/2006/EK rendelete a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról (HL L 345., 2006.12.8., 1. o.).
46 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. november 15-i 1781/2006/EK rendelete a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról (HL L 345., 2006.12.8., 1. o.).
Módosítás 62
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 a bekezdés – 1 albekezdés (új)
(3a)  Az EBH az 1093/2010/EU rendelet 41. cikkével összhangban létrehozott, minden érintett felet, többek között a nem banki szereplőket is képviselő tanácsadó bizottsággal való konzultációt követően szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki, amelyek meghatározzák a pénzforgalmi intézmények engedélyezésére irányuló kérelemben az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátandó információkat, ideértve az (1) bekezdés a), b), c), e) és g)–j) pontjában meghatározott előírásokat is..
Módosítás 63
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 a bekezdés – 2 albekezdés (új)
Az EBH e szabályozástechnikai standardtervezeteket ...-ig benyújtja a Bizottságnak.
Módosítás 64
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 a bekezdés – 3 albekezdés (új)
A Bizottság az első albekezdésben említett szabályozástechnikai standardokat az 1093/2010/EU rendelet 10–14. cikkével összhangban fogadja el.
Módosítás 65
Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1)  A tagállamok vagy az illetékes hatóságok megkövetelik, hogy azok a pénzforgalmi intézmények, amelyek bármilyen pénzforgalmi szolgáltatást nyújtanak, és amennyiben ugyanakkor a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említetteknek megfelelően egyéb üzleti tevékenységet is folytatnak, a következő módszerek egyike révén megóvják a fizetési műveletek végrehajtása céljából a pénzforgalmi szolgáltatások igénybe vevőitől vagy egy másik pénzforgalmi szolgáltatón keresztül átvett pénzeszközöket:
(1)  A tagállamok vagy az illetékes hatóságok megkövetelik, hogy azok a pénzforgalmi intézmények, amelyek az I. mellékletben felsorolt bármilyen pénzforgalmi szolgáltatást nyújtanak, vagy a 17. cikk (17) bekezdésének c) pontjában említett üzleti tevékenységet folytatnak, a következő módszerek egyike révén megóvják a fizetési műveletek végrehajtása céljából a pénzforgalmi szolgáltatások igénybe vevőitől vagy egy másik pénzforgalmi szolgáltatón keresztül átvett pénzeszközöket:
Módosítás 66
Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont
Módosítás 67
Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés
Módosítás 68
Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1)  Az illetékes hatóságok csak akkor vonhatják vissza a pénzforgalmi intézménynek kiadott engedélyt, ha az intézmény a következő helyzetek valamelyikében van:
(1)  Az illetékes hatóságok csak akkor vonhatják vissza a pénzforgalmi intézménynek kiadott engedélyt, ha az intézmény a következő helyzetek bármelyikében van:
Módosítás 69
Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – d pont
d)  a pénzforgalmi szolgáltatási tevékenysége folytatásával veszélyeztetné a fizetési rendszer stabilitását vagy a fizetési rendszerbe vetett bizalmat;
d)  a pénzforgalmi szolgáltatási tevékenysége folytatásával veszélyeztetné a fizetési rendszer stabilitását vagy a fizetési rendszerbe vetett bizalmat; vagy
Módosítás 70
Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 a bekezdés (új)
A nyilvántartásban minden esetben rögzíteni kell az engedély illetékes hatóságok általi visszavonásának tényét és indokait is.
Módosítás 71
Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés
(4)  Az EBH az 5. cikk (3a) bekezdésében említett tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően szabályozási technikai standardtervezetet dolgoz ki, amelyben rögzíti a 13. cikkben említett nyilvántartásokban szereplő információkhoz való uniós szintű hozzáférésre vonatkozó technikai követelményeket.
(4)  Az EBH szabályozási technikai standardtervezetet dolgoz ki, amelyben rögzíti a 13. cikkben említett nyilvántartásokban szereplő információkhoz való uniós szintű hozzáférésre vonatkozó technikai követelményeket. Az EBH e szabályozási technikai standardtervezeteket [ezen irányelv hatálybalépésének napjától számított két éven belül] benyújtja a Bizottsághoz.
Az EBH e szabályozási technikai standardtervezeteket ...*-ig benyújtja a Bizottsághoz.
______________
* Két évvel ezen irányelv hatálybalépésének napját követően.
Módosítás 72
Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés
(2)  A pénzforgalmi szolgáltatások közül egynek vagy többnek a nyújtásakor a pénzforgalmi intézmények csak olyan fizetési számlákat vezethetnek, amelyek kizárólag fizetési műveletekre használhatók. A tagállamok biztosítják, hogy az e fizetési számlákhoz való hozzáférés arányos legyen.
(2)  A pénzforgalmi szolgáltatások közül egynek vagy többnek a nyújtásakor a pénzforgalmi intézmények csak olyan fizetési számlákat vezethetnek, amelyek kizárólag fizetési műveletekre használhatók. A tagállamok biztosítják, hogy a pénzforgalmi intézmények objektív, megkülönböztetésmentes és arányos módon hozzáférjenek a hitelintézetek fizetésiszámla- és betétiszámla-szolgáltatásaihoz. E hozzáférésnek kellően széles körűnek kell lennie ahhoz, hogy lehetővé tegye a pénzforgalmi intézmények számára a pénzforgalmi szolgáltatások akadálytalan és hatékony nyújtását.
Módosítás 73
Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés
(3)  Amennyiben valamely tagállam területén az e cím hatálya alá tartozó kérdések szempontjából több illetékes hatóság van, úgy a tagállam biztosítja ezen hatóságok szoros együttműködését annak érdekében, hogy azok mindegyike hatékonyan tudja végrehajtani a saját feladatait. Ugyanez vonatkozik azokra az esetekre is, amikor az e cím hatálya alá tartozó kérdések tekintetében hatáskörrel rendelkező hatóságok nem a hitelintézetek felügyeletéért felelős illetékes hatóságok.
(3)  Amennyiben az e cím hatálya alá tartozó kérdésekben illetékes hatóság nem a pénzintézetek felügyeletéért felelős illetékes hatóság, a tagállam biztosítja ezen hatóságok szoros együttműködését annak érdekében, hogy azok mindegyike hatékonyan tudja végrehajtani a saját feladatait.
Módosítás 74
Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont
a)  a megfelelés figyelemmel kíséréséhez szükséges bármilyen információ benyújtására kötelezhetik a pénzforgalmi intézményt hivatalos határozat útján, amely megjelöli a jogalapot és a kérés indokát, a kért információkat és az információk benyújtására előírt határidőt;
a)  a megfelelés figyelemmel kíséréséhez szükséges bármilyen információ benyújtására kötelezhetik a pénzforgalmi intézményt;
Módosítás 75
Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  Amennyiben az illetékes hatóságok információk vagy dokumentumok benyújtását kérik, kérésüket hivatalos határozattal kell indokolni, amely megjelöli a jogalapot, a kérés indokát, a kért információkat és dokumentumokat, az azok benyújtására előírt határidőt, valamint az információk vagy a dokumentumok megőrzésének idejét.
Módosítás 76
Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés
(1)  A különböző tagállamok illetékes hatóságai együttműködnek egymással, valamint adott esetben az Európai Központi Bankkal, a tagállamok nemzeti központi bankjaival, az EBH-val és a pénzforgalmi szolgáltatókra alkalmazandó uniós vagy nemzeti jogszabályok értelmében kijelölt más releváns illetékes hatóságokkal.
(1)  A különböző tagállamok illetékes hatóságai együttműködnek egymással, valamint adott esetben az Európai Központi Bankkal, a tagállamok nemzeti központi bankjaival, az EBH-val és a pénzforgalmi szolgáltatókra alkalmazandó uniós vagy nemzeti jogszabályok értelmében kijelölt más releváns illetékes hatóságokkal. Amennyiben e hatóságok személyes adatokat is kezelnek, meg kell jelölniük annak pontos célját és az uniós jog szerinti megfelelő jogalapot.
Módosítás 77
Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)
da)  az Europol mint az Unió bűnüldözési ügynöksége, amely a tagállamok illetékes rendőrségi hatóságai számára a szervezett és egyéb bűnözés és a terrorizmus, többek között az euróhamisítás, illetve a pénz és más fizetőeszközök hamisítása elleni fellépés terén alkalmazandó, közös megközelítés támogatásáért és koordinációjáért felel.
Módosítás 78
Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  Az EBH felhatalmazást kap arra, hogy az illetékes hatóságok közötti, az információcseréből eredő viták rendezése céljából kötelező erejű közvetítést kezdeményezzen és segítsen elő.
Módosítás 79
Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  A tagállamok nem írnak elő olyan további követelményeket a fogadó tagállamban pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtani kívánó uniós pénzforgalmi intézmény számára, amelyek a fogadó tagállam által engedélyezett pénzforgalmi intézményekre nem alkalmazandók.
Módosítás 80
Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés
(3)  Az illetékes hatóságok egymás tudomására hozzák az alapvető fontosságú és/vagy a tárgyhoz tartozó információkat, különösen valamely ügynök, fióktelep vagy kiszervezett tevékenységet végző egység jogsértése vagy feltételezett jogsértése esetén. E tekintetben az illetékes hatóságok a tárgyhoz tartozó információkat kérésre, az alapvető információkat pedig saját kezdeményezésükre közlik egymással.
(3)  Az illetékes hatóságok egymás tudomására hozzák az alapvető fontosságú és/vagy a tárgyhoz tartozó információkat, különösen valamely ügynök, fióktelep vagy kiszervezett tevékenységet végző egység jogsértése vagy feltételezett jogsértése esetén. E tekintetben az illetékes hatóságok a tárgyhoz tartozó információkat kérésre, az alapvető információkat pedig saját kezdeményezésükre közlik egymással. A személyes adatok visszatartása esetén a személyes adatok illetékes hatóságok általi tárolása nem haladhatja meg a tíz évet. A személyes adatok tárolásának minden esetben meg kell felelnie a 95/46/EK irányelvnek.
Módosítás 81
Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 5 bekezdés
(5)  Az EBH az 1093/2010/EU rendelet 16. cikkének megfelelően iránymutatást bocsát ki az illetékes hatóságok számára azon elemekről, amelyeket figyelembe kell venni annak eldöntése során, hogy a pénzforgalmi intézmény által e cikk (1) bekezdése szerint bejelentett, más tagállamban gyakorolni kívánt tevékenység a letelepedési jog vagy a szolgáltatásnyújtás szabadsága gyakorlásának minősül-e. Az iránymutatást [ezen irányelv hatálybalépésének időpontjától számított két éven belül] kell kibocsátani.
(5)  Az EBH az 1093/2010/EU rendelet 16. cikkének megfelelően iránymutatást bocsát ki az illetékes hatóságok számára azon elemekről, amelyeket figyelembe kell venni annak eldöntése során, hogy a pénzforgalmi intézmény által e cikk (1) bekezdése szerint bejelentett, más tagállamban gyakorolni kívánt tevékenység a letelepedési jog vagy a szolgáltatásnyújtás szabadsága gyakorlásának minősül-e. Az iránymutatást ...*-ig kell kibocsátani.
____________
* 12 hónappal ezen irányelv hatálybalépését követően.
Módosítás 82
Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  az érintett személy – beleértve mindazon ügynököket is, akikért teljes felelősséggel tartozik – által teljesített fizetési műveletek összértékének a megelőző tizenkét hónapra vonatkozó átlaga nem haladja meg a havi 1 millió EUR-t. Ezt a követelményt a fizetési műveletek üzleti tervben szereplő tervezett összértéke alapján kell értékelni, feltéve, hogy a hatóságok nem kérik ennek a tervnek a kiigazítását;
a)  az érintett személy – beleértve mindazon ügynököket is, akikért teljes felelősséggel tartozik – által teljesített vagy kezdeményezett fizetési műveletek összértékének a megelőző 12 hónapra vonatkozó átlaga nem haladja meg a havi 1 millió EUR-t. Ezt a követelményt a fizetési műveletek üzleti tervben szereplő tervezett összértéke alapján kell értékelni, feltéve, hogy a hatóságok nem kérik ennek a tervnek a kiigazítását;
Módosítás 83
Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  A tagállamok biztosítják, hogy a magánszemélyek a 95/46/EK irányelv 10. és 11. cikkét és a 45/2001/EK rendelet 10. cikkét átültető nemzeti rendelkezésekkel összhangban megfelelő tájékoztatást kapjanak a személyes adatok feldolgozásáról.
Módosítás 84
Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés
(3)  Amennyiben a pénzforgalmi szolgáltató a (2) bekezdés szerinti tájékoztatásért díjat számíthat fel, úgy annak a pénzforgalmi szolgáltató tényleges költségeihez mérten megfelelőnek és arányosnak kell lennie.
(3)  Amennyiben a pénzforgalmi szolgáltató a (2) bekezdés szerinti tájékoztatásért díjat számíthat fel, úgy annak a pénzforgalmi szolgáltató tényleges költségeihez mérten ésszerűnek és arányosnak kell lennie.
Módosítás 85
Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  A tagállamok biztosítják, hogy a fizetési számlát váltó fogyasztók kérésre ésszerű díj fejében tartós adathordozón rögzítve megkaphassák a korábbi fizetési számlán végrehajtott műveleteket az átadó pénzforgalmi szolgáltatótól.
Módosítás 86
Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk
A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy a bizonyítási teher a pénzforgalmi szolgáltatót terheli a tekintetben, hogy az e címben meghatározott tájékoztatási követelményeket teljesítette.
A tagállamok úgy rendelkeznek, hogy a bizonyítási teher a pénzforgalmi szolgáltatót terheli a tekintetben, hogy az e cikkben meghatározott tájékoztatási követelményeket teljesítette.
Módosítás 87
Irányelvre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés
(1)  A tagállamok előírják, hogy mielőtt a pénzforgalmi szolgáltatások igénybe vevőjét egyszeri fizetési műveletre vonatkozó bármiféle szerződés vagy ajánlat kötné, a pénzforgalmi szolgáltató a 38. cikkben meghatározott információkat és feltételeket könnyen hozzáférhető módon köteles elérhetővé tenni a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője számára. A pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevőjének kérésére a pénzforgalmi szolgáltató az információkat és a feltételeket köteles papíron vagy egyéb tartós adathordozón átadni. Az információkat és feltételeket egyszerű nyelvezettel megfogalmazott, világos és érthető formában kell megszövegezni annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén, amelyben a pénzforgalmi szolgáltatást nyújtják, vagy a felek által közösen megjelölt bármely más nyelven.
(1)  A tagállamok előírják, hogy mielőtt a pénzforgalmi szolgáltatások igénybe vevőjét egyszeri fizetési műveletre vonatkozó bármiféle szerződés vagy ajánlat kötné, a pénzforgalmi szolgáltató a saját szolgáltatásai tekintetében a 38. cikkben meghatározott információkat és feltételeket könnyen hozzáférhető módon köteles elérhetővé tenni a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője számára. A pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevőjének kérésére a pénzforgalmi szolgáltató az információkat és a feltételeket köteles papíron vagy egyéb tartós adathordozón átadni. Az információkat és feltételeket egyszerű nyelvezettel megfogalmazott, világos és érthető formában kell megszövegezni annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén, amelyben a pénzforgalmi szolgáltatást nyújtják, vagy a felek által közösen megjelölt bármely más nyelven.
Módosítás 88
Irányelvre irányuló javaslat
37 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  A tagállamok előírják, hogy amennyiben a fizetési megbízást harmadik fél pénzforgalmi szolgáltató kezdeményezi, az a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevőjének rendelkezésére bocsátja a 38. cikkben említett információkat és feltételeket. Az információkat és feltételeket egyértelmű és érthető formában kell megszövegezni annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén, amelyben a pénzforgalmi szolgáltatást nyújtják, vagy a felek által közösen megjelölt bármely más nyelven.
Módosítás 89
Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés
(2)  A tagállamok biztosítják, hogy a fizetéskezdeményezési szolgáltatások esetében a harmadik fél pénzforgalmi szolgáltató tájékoztatja a fizető felet a kínált szolgáltatásról, valamint a harmadik fél pénzforgalmi szolgáltató kapcsolattartási adatairól.
(2)  A tagállamok biztosítják, hogy a fizetéskezdeményezési szolgáltatások esetében a harmadik fél pénzforgalmi szolgáltató a kezdeményezés előtt egyértelmű és átfogó módon közölje a fizető féllel az alábbi adatokat:
a)  a harmadik fél pénzforgalmi szolgáltató kapcsolattartási adatai, nyilvántartási száma, valamint az illetékes felügyeleti hatóság neve;
b)  adott esetben a fizetéskezdeményezési eljárás maximális időkerete;
c)  az összes lehetséges díj, amelyet a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő a harmadik fél pénzforgalmi szolgáltatónak fizet, és adott esetben a díjak összegének lebontása;
d)  adott esetben az alkalmazandó tényleges vagy referencia-árfolyam;
Módosítás 90
Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – bevezető rész
Amennyiben egy harmadik fél pénzforgalmi szolgáltató a fizető fél kérésére fizetési megbízást kezdeményez, a kezdeményezést követően haladéktalanul a fizető fél és adott esetben a kedvezményezett rendelkezésére bocsátja vagy számára elérhetővé teszi a következő adatokat:
Amennyiben egy harmadik fél pénzforgalmi szolgáltató a fizető fél kérésére fizetési megbízást kezdeményez, a kezdeményezést követően haladéktalanul, világos és egyértelmű módon a fizető fél és adott esetben a kedvezményezett rendelkezésére bocsátja a következő adatokat:
Módosítás 91
Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – a pont
a)  megerősítés a fizetési megbízásnak a fizető fél számláját kezelő pénzforgalmi szolgáltatónál történt, sikeres kezdeményezéséről;
a)  megerősítés a fizetési műveletnek a fizető fél számláját kezelő pénzforgalmi szolgáltatónál történt, sikeres kezdeményezéséről;
Módosítás 92
Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – d pont
d)  adott esetben a fizetési művelet díjainak összege és – adott esetben – a díjak összegének lebontása.
d)  adott esetben a fizetési művelet harmadik fél pénzforgalmi szolgáltatónak fizetendő díjainak összege, e díjak egyedi tételenkénti bontásban közlendők.
Módosítás 93
Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 1 a bekezdés (új)
E cikk nem érinti a harmadik fél pénzforgalmi szolgáltatóra és a kedvezményezettre érvényes adatvédelmi kötelezettségeket.
Módosítás 94
Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – bevezető rész
Közvetlenül a fizetési megbízás átvételét követően a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a 37. cikk (1) bekezdésében előírtakkal azonos módon a fizető fél számára átadja vagy elérhetővé teszi a következő adatokat:
Közvetlenül a fizetési megbízás átvételét követően a számlát kezelő pénzforgalmi szolgáltató saját szolgáltatásai tekintetében a 37. cikk (1) bekezdésében előírtakkal azonos módon a fizető fél számára átadja vagy elérhetővé teszi a következő adatokat:
Módosítás 95
Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – bevezető rész
Közvetlenül a fizetési művelet teljesítését követően a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a 37. cikk (1) bekezdésében előírtakkal azonos módon a kedvezményezett számára átadja vagy elérhetővé teszi a következő adatok mindegyikét:
Közvetlenül a fizetési művelet teljesítését követően a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a saját szolgáltatásaira vonatkozóan a 37. cikk (1) bekezdésében előírtakkal azonos módon a kedvezményezett számára átadja vagy elérhetővé teszi a következő adatok mindegyikét, amennyiben ezek közvetlenül rendelkezésére állnak:
Módosítás 96
Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés
(1)  A tagállamok előírják, hogy – kellő időben azelőtt, mielőtt a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevőjét bármiféle keretszerződés vagy ajánlat kötné – a pénzforgalmi szolgáltató köteles papíron vagy egyéb tartós adathordozón a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevőjének rendelkezésére bocsátani a 45. cikkben meghatározott információkat és feltételeket. Az információkat és feltételeket egyszerű nyelvezettel megfogalmazott, világos és érthető formában kell megszövegezni annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén, amelyben a pénzforgalmi szolgáltatást nyújtják, vagy a felek által közösen megjelölt bármely más nyelven.
(1)  A tagállamok előírják, hogy – kellő időben azelőtt, mielőtt a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevőjét bármiféle keretszerződés vagy ajánlat kötné – a pénzforgalmi szolgáltató köteles papíron vagy egyéb tartós adathordozón a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője számára elérhetővé tenni, vagy a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevőjének kérésére annak rendelkezésére bocsátani a 45. cikkben meghatározott információkat és feltételeket. Az információkat és feltételeket egyszerű nyelvezettel megfogalmazott, világos és érthető formában kell megszövegezni annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén, amelyben a pénzforgalmi szolgáltatást nyújtják, vagy a felek által közösen megjelölt bármely más nyelven.
Módosítás 97
Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 2 pont – a pont
а)  a nyújtandó pénzforgalmi szolgáltatás fő jellemzőinek a leírása;
а)  a nyújtandó pénzforgalmi szolgáltatás fő jellemzőinek egyértelmű leírása;
Módosítás 98
Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 2 pont – c pont
c)  az 57. és a 71. cikkel összhangban a fizetési művelet kezdeményezéséhez vagy teljesítéséhez szükséges jóváhagyás megadásának, valamint e jóváhagyás visszavonásának formája és az erre vonatkozó eljárás;
c)  az 57. és a 71. cikkel összhangban a fizetési megbízás kezdeményezéséhez vagy a fizetési művelet teljesítéséhez szükséges jóváhagyás megadásának, valamint e jóváhagyás visszavonásának formája és az erre vonatkozó eljárás;
Módosítás 99
Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 6 pont – a pont
a)  megállapodás esetén arra vonatkozó információ, hogy a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője részéről a 47. cikk szerinti feltételmódosítás elfogadottnak tekintendő, hacsak a hatálybalépés tervezett időpontját megelőző napig nem értesíti a pénzforgalmi szolgáltatót, hogy a módosítást nem fogadja el;
a)  megállapodás esetén arra vonatkozó információ, hogy a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője részéről a 47. cikk szerinti feltételmódosítás elfogadottnak tekintendő, hacsak a hatálybalépés tervezett időpontját megelőző napig nem értesíti a pénzforgalmi szolgáltatót, hogy a módosítást nem fogadja el, kivéve azt az esetet, amikor a módosítás a 47. cikk (2) bekezdésének megfelelően egyértelműen és kétséget kizáróan kedvezőbb a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője számára – ezen értesítés szükségtelen, amennyiben a változás világosan és egyértelműen kedvezőbb a pénzforgalmi szolgáltatások igénybe vevői számára;
Módosítás 100
Irányelvre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
(1)  A keretszerződés, valamint a 45. cikkben meghatározott információk és feltételek bármilyen módosítására a pénzforgalmi szolgáltató a 44. cikk (1) bekezdésében foglaltakkal azonos módon tesz javaslatot, legkésőbb a módosítás alkalmazásának tervezett időpontja előtt két hónappal.
(1)  A keretszerződés, valamint a 45. cikkben megadott információk és feltételek bármilyen – a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője számára nem egyértelműen és kétséget kizáróan kedvezőbb – módosítására a pénzforgalmi szolgáltatónak a 44. cikk (1) bekezdésében foglaltakkal azonos módon kell javaslatot tennie, legkésőbb a tervezett módosítás alkalmazása előtt két hónappal.
Módosítás 101
Irányelvre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés
(2)  A kamatlábak vagy átváltási árfolyamok változtatásai értesítés nélkül azonnal alkalmazhatók, feltéve, hogy a keretszerződésben a felek ezt a jogot kikötötték és a változások a 45. cikk (3) bekezdésének b) és c) alpontjával összhangban megállapított referencia-kamatlábon vagy referencia-árfolyamon alapulnak. A pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevőjét a kamatlábváltozásról a 44. cikk (1) bekezdésében foglaltakkal azonos módon a lehető leghamarabb tájékoztatni kell, hacsak a felek nem egyeztek meg az információknak a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője részére meghatározott gyakorisággal vagy módon történő eljuttatásáról vagy elérhetővé tételéről. A pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője számára kedvezőbb kamatok vagy árfolyamok azonban értesítés nélkül alkalmazhatóak.
(2)  A kamatlábak vagy átváltási árfolyamok változtatásai értesítés nélkül azonnal alkalmazhatók, feltéve, hogy a keretszerződésben a felek ezt a jogot kikötötték, és a kamatláb- vagy átváltásiárfolyam-változások a 45. cikk (3) bekezdésének b) és c) alpontjával összhangban megállapított referencia-kamatlábon vagy referencia-árfolyamon alapulnak. A pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevőjét a kamatlábváltozásról a 44. cikk (1) bekezdésében foglaltakkal azonos módon a lehető leghamarabb tájékoztatni kell, hacsak a felek nem egyeztek meg az információknak a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője részére meghatározott gyakorisággal vagy módon történő eljuttatásáról vagy elérhetővé tételéről. A pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője számára kedvezőbb kamatok vagy árfolyamok, illetve a keretszerződésnek a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője számára egyértelműen és kétséget kizáróan kedvezőbb módosításai azonban értesítés nélkül alkalmazhatóak.
Módosítás 102
Irányelvre irányuló javaslat
48 cikk – 2 bekezdés
(2)  A 12 hónapot meghaladó vagy határozatlan időre kötött keretszerződés esetén a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője számára a felmondás 12 hónap elteltével díjmentes. Minden más esetben a szerződés megszüntetésével járó díjnak megfelelőnek és költségarányosnak kell lennie.
(2)  A keretszerződés felmondása díjmentes a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője számára.
Módosítás 103
Irányelvre irányuló javaslat
50 cikk – 2 bekezdés
(2)  A keretszerződés tartalmazhat olyan kikötést, miszerint az (1) bekezdésben említett információkat rendszeresen, havonta legalább egyszer, megállapodás szerinti formában át kell adni vagy elérhetővé kell tenni oly módon, hogy a fizető fél az információkat változatlan formában tárolhassa és reprodukálhassa.
(2)  A keretszerződés olyan kikötést tartalmaz, miszerint az (1) bekezdésben említett információkat rendszeresen, havonta legalább egyszer díjmentesen, megállapodás szerinti formában át kell adni vagy elérhetővé kell tenni oly módon, hogy a fizető fél az információkat változatlan formában tárolhassa és reprodukálhassa.
Módosítás 104
Irányelvre irányuló javaslat
50 cikk – 3 bekezdés
(3)  A tagállamok azonban a pénzforgalmi szolgáltatóktól megkövetelhetik a havi egyszeri, díjmentes, papíron történő tájékoztatást.
(3)  A tagállamok azonban a pénzforgalmi szolgáltatóktól megkövetelhetik a havi egyszeri, díjmentes, papíron vagy más tartós adathordozón történő tájékoztatást.
Módosítás 105
Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  a kedvezményezett számára a fizetési művelet és adott esetben a fizető fél azonosítását lehetővé tevő hivatkozás, valamint a fizetési művelettel továbbított egyéb információk;
a)  a kedvezményezett számára a fizetési művelet és a fizető fél azonosítását lehetővé tevő hivatkozás, valamint a fizetési művelettel továbbított egyéb információk;
Módosítás 106
Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 3 bekezdés
(3)  A tagállamok azonban a pénzforgalmi szolgáltatóktól megkövetelhetik a havi egyszeri, díjmentes, papíron történő tájékoztatást.
(3)  A tagállamok azonban a pénzforgalmi szolgáltatóktól megkövetelhetik a havi egyszeri, díjmentes, papíron vagy más tartós adathordozón történő tájékoztatást.
Módosítás 107
Irányelvre irányuló javaslat
52 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
(2)  Amennyiben a pénznemátváltási szolgáltatást a fizetési művelet kezdeményezése előtt nyújtják, és ezt a pénznemátváltási szolgáltatást az értékesítés helyén nyújtják vagy a kedvezményezett nyújtja, a fizető félnek pénznemátváltási szolgáltatást nyújtó fél köteles a fizető fél tudomására hozni az összes esedékes költséget, továbbá a fizetési műveletnél az átváltáshoz használt árfolyamot.
(2)  Amennyiben a pénznemátváltási szolgáltatást a fizetési művelet kezdeményezése előtt nyújtják, és ezt a pénznemátváltási szolgáltatást ATM-en keresztül, illetve az értékesítés helyén nyújtják, vagy a kedvezményezett nyújtja, a fizető félnek pénznemátváltási szolgáltatást nyújtó fél köteles a fizető fél tudomására hozni az összes esedékes költséget, továbbá a fizetési műveletnél az átváltáshoz használt árfolyamot.
Módosítás 108
Irányelvre irányuló javaslat
53 cikk – 2 bekezdés
(2)  Amennyiben valamely meghatározott fizetési eszköz használatáért a pénzforgalmi szolgáltató vagy egy harmadik személy díjat számít fel, erről a fizetési művelet kezdeményezése előtt tájékoztatja a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevőjét.
törölve
Módosítás 109
Irányelvre irányuló javaslat
53 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  Amennyiben a pénzforgalmi szolgáltató jogosult arra, hogy harmadik félnek fizetendő költségeket hárítson át a fizető félre, a fizető fél nem köteles ezeket megfizetni, kivéve, ha a fizetési művelet kezdeményezését megelőzően értesítették ezek teljes összegéről.
Módosítás 110
Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés
(1)  Az e címben meghatározott tájékoztatási kötelezettségei teljesítéséért vagy korrekciós és megelőző intézkedéseiért a pénzforgalmi szolgáltató nem számíthat fel díjat a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője felé, kivéve, ha arról a 70. cikk (1) bekezdése, a 71. cikk (5) bekezdése és a 79. cikk (2) bekezdése másként rendelkezik. Ez esetben a díj nagyságának a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője és a pénzforgalmi szolgáltató közötti megállapodás tárgyát kell képeznie, és a pénzforgalmi szolgáltató tényleges költségeihez mérten megfelelőnek és arányosnak kell lennie.
(1)  Az e címben meghatározott tájékoztatási kötelezettségei teljesítéséért vagy korrekciós és megelőző intézkedéseiért a pénzforgalmi szolgáltató nem számíthat fel díjat a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője felé, kivéve, ha arról a 70. cikk (1) bekezdése, a 71. cikk (5) bekezdése és a 79. cikk (2) bekezdése másként rendelkezik. Ez esetben a díj nagyságának a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője és a pénzforgalmi szolgáltató közötti megállapodás tárgyát kell képeznie, és a pénzforgalmi szolgáltató tényleges költségeihez mérten megfelelőnek és arányosnak kell lennie. A pénzforgalmi szolgáltatónak kérésre közölnie kell a fizetési művelet tényleges költségét.
Módosítás 111
Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 3 bekezdés
(3)  A pénzforgalmi szolgáltató a kedvezményezettet nem akadályozhatja meg abban, hogy a fizető fél felé díjat számítson fel, számára árengedményt nyújtson, vagy más módon egy adott fizetési eszköz használatára ösztönözze. A felszámított díjak azonban nem haladhatják meg az adott fizetési eszköz használata kapcsán a kedvezményezett által viselt költségeket.
(3)  A pénzforgalmi szolgáltató a kedvezményezettet nem akadályozhatja meg abban, hogy a fizető fél felé díjat számítson fel, számára árengedményt nyújtson, vagy más módon egy adott fizetési eszköz használatára ösztönözze. A felszámított díjak azonban nem haladhatják meg az adott fizetési eszköz használata kapcsán a kedvezményezett által viselt közvetlen költségeket.
Módosítás 112
Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 4 a bekezdés (új)
(4a)  A (4) bekezdés ellenére a tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy a kedvezményezett nem számíthat fel semmiféle díjat a fizetési eszközök használatáért.
Módosítás 113
Irányelvre irányuló javaslat
57 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
(2)  A fizetési művelet vagy több fizetési művelet teljesítésére vonatkozó jóváhagyást abban a formában kell megadni, amelyben a fizető fél és a pénzforgalmi szolgáltató megállapodott. A jóváhagyás megadható közvetlenül vagy közvetve a kedvezményezetten keresztül is. A fizetési művelet teljesítése akkor is jóváhagyottnak tekintendő, ha a fizető fél harmadik fél pénzforgalmi szolgáltatót hatalmaz meg a fizetési műveletnek a számlát kezelő pénzforgalmi szolgáltatónál történő kezdeményezésére.
(2)  A fizetési művelet vagy több fizetési művelet (ideértve a beszedési műveletet) teljesítésére vonatkozó jóváhagyást abban a formában kell megadni, amelyben a fizető fél és a pénzforgalmi szolgáltató megállapodott. A jóváhagyás megadható közvetlenül vagy közvetve a kedvezményezetten keresztül is. A fizetési művelet teljesítése akkor is jóváhagyottnak tekintendő, ha a fizető fél harmadik fél pénzforgalmi szolgáltatót hatalmaz meg a fizetési műveletnek a fizető fél számláját kezelő pénzforgalmi szolgáltatónál történő kezdeményezésére.
Módosítás 114
Irányelvre irányuló javaslat
58 cikk – cím
A harmadik fél pénzforgalmi szolgáltatók hozzáférése a fizetésiszámla-információkhoz és ezen információk felhasználása
A harmadik fél pénzforgalmi szolgáltatók és harmadik fél fizetésieszköz-kibocsátók hozzáférése a fizetésiszámla-információkhoz és ezen információk felhasználása
Módosítás 115
Irányelvre irányuló javaslat
58 cikk – 1 bekezdés
(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a fizető félnek joga legyen harmadik fél pénzforgalmi szolgáltatókon keresztül olyan pénzforgalmi szolgáltatásokat igénybe venni, amelyek az I. melléklet 7. pontjában említetteknek megfelelően fizetési számlákhoz való hozzáférést tesznek lehetővé.
(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a fizető félnek – amennyiben rendelkezik online banki szolgáltatások révén elérhető fizetési számlával – joga legyen engedélyezett harmadik fél pénzforgalmi szolgáltatókon keresztül olyan pénzforgalmi szolgáltatásokat igénybe venni, amelyek az I. melléklet 7. pontjában említetteknek megfelelően fizetési számlákhoz való hozzáférést tesznek lehetővé. A tagállamok biztosítják, hogy fizetési műveleteket lehetővé tevő fizetési eszközök igénybevétele céljából a fizető félnek joga legyen engedélyezett harmadik fél fizetésieszköz-kibocsátóhoz fordulni.
Módosítás 116
Irányelvre irányuló javaslat
58 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  A számlakezelő pénzforgalmi szolgáltató nem tagadhatja meg a harmadik fél pénzforgalmi szolgáltatóhoz vagy harmadik fél fizetésieszköz-kibocsátóhoz való, e cikkben meghatározott hozzáférést, amennyiben ez utóbbiakat felhatalmazták arra, hogy a fizető fél részéről egyedi kifizetést teljesítsenek, feltéve, hogy a fizető fél ehhez az 57. cikkel összhangban kifejezetten hozzájárul.
Módosítás 117
Irányelvre irányuló javaslat
58 cikk – 1 b bekezdés (új)
(1b)  Azon kedvezményezetteknek, akik harmadik fél pénzforgalmi szolgáltatók vagy harmadik fél fizetésieszköz-kibocsátók igénybevételének lehetőségét kínálják fel a fizető felek számára, e harmadik fél pénzforgalmi szolgáltatókról egyértelműen tájékoztatniuk kell a fizető feleket, ideértve a szolgáltatók nyilvántartási számát és illetékes felügyeleti hatóságuk nevét is.
Módosítás 118
Irányelvre irányuló javaslat
58 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
(2)  Amennyiben a fizető fél engedélyezte a harmadik fél pénzforgalmi szolgáltató számára az (1) bekezdés szerinti szolgáltatások nyújtását, a pénzforgalmi szolgáltatóra a következő kötelezettségek vonatkoznak:
(2)  Amennyiben a fizető fél engedélyezte a harmadik fél pénzforgalmi szolgáltató számára az (1) bekezdés szerinti szolgáltatások nyújtását, a pénzforgalmi szolgáltatóra a következő kötelezettségek vonatkoznak:
Módosítás 119
Irányelvre irányuló javaslat
58 cikk – 2 bekezdés – a pont
a)  biztosítja, hogy a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő személyes biztonsági elemei más felek számára ne legyenek hozzáférhetők;
a)  biztosítja, hogy a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő hitelesítési adatai más felek számára ne legyenek hozzáférhetők;
Módosítás 120
Irányelvre irányuló javaslat
58 cikk – 2 bekezdés – b pont
b)  egyértelmű módon azonosítja magát a számlatulajdonos számláját kezelő pénzforgalmi szolgáltató(k) felé;
b)   fizetés kezdeményezésekor vagy számlainformációk összegyűjtésekor minden alkalommal egyértelmű módon azonosítja magát a számlatulajdonos számláját kezelő pénzforgalmi szolgáltató(k) felé;
Módosítás 121
Irányelvre irányuló javaslat
58 cikk – 2 bekezdés – c pont
c)  nem tárol érzékeny fizetési adatokat, sem a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevőjének személyes hitelesítési adatait.
c)  nem tárolja a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevőjének személyes hitelesítési adatait.
Módosítás 122
Irányelvre irányuló javaslat
58 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)
ca)  az adatokat nem használja fel a fizető fél által kifejezetten megjelölt céltól eltérő célokra.
Módosítás 123
Irányelvre irányuló javaslat
58 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  Amennyiben a fizető fél jóváhagyta az őt fizetési eszközzel ellátó harmadik fél fizetésieszköz-kibocsátó számára, hogy információkat szerezzen be arról, a fizető fél egy adott fizetési számláján elegendő pénzösszeg áll-e rendelkezésre egy adott fizetési művelethez, a szóban forgó fizetési számlát kezelő pénzforgalmi szolgáltató a fizető fél fizetési megbízásának kézhezvételét követően haladéktalanul a harmadik fél fizetésieszköz-kibocsátó rendelkezésére bocsátja ezen információt. Azt, hogy elegendő pénzösszeg áll-e rendelkezésre, egyszerű „igen” vagy „nem” válasszal, nem pedig a 95/46/EK irányelvvel összhangban számlaegyenleget tartalmazó számlakivonat révén kell jelezni.
Módosítás 124
Irányelvre irányuló javaslat
58 cikk – 4 bekezdés
(4)  A számlakezelő pénzforgalmi szolgáltató az időzítés és elsőbbség tekintetében kizárólag objektív okokból alkalmazhat eltérő elbánást a harmadik fél pénzforgalmi szolgáltató szolgáltatásain keresztül, illetve a közvetlenül a fizető fél által továbbított fizetési megbízások esetében.
(4)  A számlakezelő pénzforgalmi szolgáltató különösen az időzítés és elsőbbség vagy díjak tekintetében kizárólag objektív okokból alkalmazhat eltérő elbánást a harmadik fél pénzforgalmi szolgáltató vagy harmadik fél fizetésieszköz-kibocsátó szolgáltatásain keresztül, illetve a közvetlenül a fizető fél által továbbított fizetési megbízások esetében.
Módosítás 125
Irányelvre irányuló javaslat
58 cikk – 4 a bekezdés (új)
(4a)  A harmadik fél pénzforgalmi szolgáltatók fizetéskezdeményezési vagy számlainformációs szolgáltatások keretében nem kötelesek szerződéses kapcsolatokat létrehozni a számlát kezelő pénzforgalmi szolgáltatókkal.
Módosítás 126
Irányelvre irányuló javaslat
58 cikk – 4 b bekezdés (új)
(4b)  A tagállamok biztosítják, hogy amint meghatározták a közös és biztonságos, nyílt kommunikációs standardokat, és azokat az ügyfél számlakezelő pénzforgalmi szolgáltatója harmadik fél pénzforgalmi szolgáltatók tekintetében a 94a. cikk szerint végrehajtotta, a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője a lehető legbiztonságosabb, legkorszerűbb technológiai megoldást vehesse igénybe az e-fizetési műveletek harmadik fél pénzforgalmi szolgáltatón keresztüli kezdeményezése során.
Módosítás 127
Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk
59. cikk
törölve
A harmadik fél fizetésieszköz-kibocsátók hozzáférése a fizetésiszámla-információkhoz és ezen információk felhasználása
(1)  A tagállamok biztosítják, hogy fizetésikártya-szolgáltatások igénybevétele céljából a fizető félnek joga legyen harmadik fél fizetésieszköz-kibocsátóhoz fordulni.
(2)  Amennyiben a fizető fél jóváhagyta az őt fizetési eszközzel ellátó harmadik fél fizetésieszköz-kibocsátó számára, hogy információkat szerezzen be arról, a fizető fél egy adott fizetési számláján elegendő pénzösszeg áll-e rendelkezésre egy adott fizetési művelethez, a szóban forgó fizetési számlát kezelő pénzforgalmi szolgáltató a fizető fél fizetési megbízásának kézhezvételét követően haladéktalanul a harmadik fél fizetésieszköz-kibocsátó rendelkezésére bocsátja ezen információt.
(3)  A számlakezelő pénzforgalmi szolgáltató az időzítés és elsőbbség tekintetében kizárólag objektív okokból alkalmazhat eltérő elbánást a harmadik fél fizetésieszköz-kibocsátó szolgáltatásain keresztül, illetve a közvetlenül a fizető fél által személyesen továbbított fizetési megbízások esetében.
Módosítás 128
Irányelvre irányuló javaslat
61 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az (1) bekezdés a) pontja alkalmazásában a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevőjének, amint a fizetési eszközt átvette, mindenekelőtt minden ésszerű lépést meg kell tennie az eszköz személyes biztonsági elemeinek biztonságban tartása érdekében. A pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevőjének gondosságra vonatkozó kötelezettségei nem akadályozhatják az ezen irányelv szerint engedélyezett bármely fizetési eszköz vagy pénzforgalmi szolgáltatás igénybevételét.
(2)  Az (1) bekezdés a) pontja alkalmazásában a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevőjének, amint a fizetési eszközt átvette, mindenekelőtt minden ésszerű lépést meg kell tennie az eszköz személyes biztonsági hitelesítési adatainak biztonságban tartása érdekében. A pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevőjének gondosságra vonatkozó kötelezettségei nem akadályozhatják az ezen irányelv szerint engedélyezett bármely fizetési eszköz vagy pénzforgalmi szolgáltatás igénybevételét.
Módosítás 129
Irányelvre irányuló javaslat
62 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  biztosítja, hogy a fizetési eszköz személyes biztonsági elemei a pénzforgalmi szolgáltatásnak a fizetési eszköz használatára jogosult igénybe vevőjén kívül más felek számára ne lehessenek hozzáférhetők, a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevőjére vonatkozó, a 61. cikkben meghatározott kötelezettségek sérelme nélkül;
a)  biztosítja a fizetési eszköz személyes hitelesítési adatainak biztonságát, és azt, hogy azok a pénzforgalmi szolgáltatásnak a fizetési eszköz használatára jogosult igénybe vevőjén kívül más felek számára ne lehessenek hozzáférhetők, a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevőjére vonatkozó, a 61. cikkben meghatározott kötelezettségek sérelme nélkül;
Módosítás 130
Irányelvre irányuló javaslat
62 cikk – 2 bekezdés
(2)  A fizetési eszköznek a fizető fél számára történő megküldésével vagy a fizetési eszköz bármely személyes biztonsági elemének megküldésével kapcsolatos kockázat a pénzforgalmi szolgáltatót terheli.
(2)  A fizetési eszköznek a fizető fél számára történő megküldésével vagy a fizetési eszköz bármely személyes biztonsági hitelesítési adatainak megküldésével kapcsolatos kockázat a pénzforgalmi szolgáltatót terheli.
Módosítás 131
Irányelvre irányuló javaslat
63 cikk – 2 bekezdés
(2)  A számlát kezelő pénzforgalmi szolgáltató a 65. cikk (2) bekezdésének, valamint a 80. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül akkor is e cikk (1) bekezdésének megfelelő helyesbítést biztosít a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője számára, ha harmadik fél pénzforgalmi szolgáltató is érintett.
(2)   Amennyiben a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője harmadik fél pénzforgalmi szolgáltató igénybevétele mellett döntött, erről e szolgáltatót tájékoztatnia kell és a számlakezelő pénzforgalmi szolgáltatót is értesítenie kell. A számlakezelő pénzforgalmi szolgáltató a 80. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül az e cikk (1) bekezdésének megfelelő helyesbítést biztosít a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője számára.
Módosítás 132
Irányelvre irányuló javaslat
63 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  A pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevőjének minden olyan tudomására jutó eseményt be kell jelentenie a számlakezelő pénzforgalmi szolgáltatónak, amely a harmadik fél pénzforgalmi szolgáltató vagy harmadik fél fizetésieszköz-kibocsátó igénybevétele tekintetében rá hatással van. A számlakezelő pénzforgalmi szolgáltató értesíti az illetékes nemzeti hatóságokat minden bekövetkező eseményről. Az illetékes nemzeti hatóságok ezután az EBH által az EKB-val szorosan együttműködve meghatározott eljárásokat követik a 85. cikknek megfelelően.
Módosítás 133
Irányelvre irányuló javaslat
64 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
(1)  A tagállamok előírják, hogy amennyiben a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője tagadja, hogy egy, már teljesített fizetési műveletet engedélyezett volna, vagy állítása szerint a fizetési művelet teljesítése hibás volt, úgy a pénzforgalmi szolgáltatónak és – amennyiben érintett – adott esetben a harmadik fél pénzforgalmi szolgáltatónak kell bizonyítania azt, hogy a fizetési művelet hitelesített volt, megfelelően lett rögzítve és a nyilvántartásokba bejegyezve, valamint hogy műszaki hiba vagy egyéb üzemzavar a teljesítést nem befolyásolta.
(1)  A tagállamok előírják, hogy amennyiben a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője tagadja, hogy egy, már teljesített fizetési műveletet engedélyezett volna, vagy állítása szerint a fizetési művelet teljesítése hibás volt, úgy a pénzforgalmi szolgáltatónak és – amennyiben érintett – a harmadik fél pénzforgalmi szolgáltatónak kell bizonyítania azt, hogy a fizetési művelet hitelesített volt, megfelelően lett rögzítve és a nyilvántartásokba bejegyezve, valamint hogy műszaki hiba vagy egyéb üzemzavar a teljesítést nem befolyásolta.
Módosítás 134
Irányelvre irányuló javaslat
64 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
Amennyiben a fizetési műveletet a harmadik fél pénzforgalmi szolgáltató kezdeményezte, annak kell bizonyítania, hogy a fizetési műveletet a felelősségi körébe tartozó pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó műszaki hiba vagy egyéb üzemzavar nem befolyásolta.
Amennyiben a fizetési műveletet a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője harmadik fél pénzforgalmi szolgáltatón keresztül kezdeményezte, annak kell bizonyítania, hogy a fizetési műveletet hitelesítette, megfelelően rögzítette, és a felelősségi körébe tartozó pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó műszaki hiba vagy egyéb üzemzavar nem befolyásolta.
Módosítás 135
Irányelvre irányuló javaslat
64 cikk – 2 bekezdés
(2)  Amennyiben a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője tagadja, hogy egy, már teljesített fizetési műveletet engedélyezett volna, a fizetési eszköznek a pénzforgalmi szolgáltatónál (ideértve adott esetben a harmadik fél pénzforgalmi szolgáltatót) rögzített használata önmagában nem feltétlenül elégséges annak bizonyításához, hogy a fizető fél a fizetési műveletet engedélyezte, vagy csalárd módon járt el, vagy hogy a 61. cikkben meghatározott egy vagy több kötelezettségével kapcsolatban súlyos gondatlansággal járt el, vagy azokat szándékosan nem teljesítette.
(2)  Amennyiben a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője tagadja, hogy egy, már teljesített fizetési műveletet engedélyezett volna, a fizetési eszköznek a pénzforgalmi szolgáltatónál (ideértve adott esetben a harmadik fél pénzforgalmi szolgáltatót) rögzített használata önmagában nem feltétlenül elégséges annak bizonyításához, hogy a fizető fél a fizetési műveletet engedélyezte, vagy csalárd módon járt el, vagy hogy a 61. cikkben meghatározott egy vagy több kötelezettségével kapcsolatban súlyos gondatlansággal járt el, vagy azokat szándékosan nem teljesítette. Ilyen esetekben a a fizetési eszköz rögzített használatán túli további bizonyítékok nélküli puszta feltételezések nem tekinthetők a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője elleni elfogadható bizonyítéknak. A pénzforgalmi szolgáltatóra – ideértve adott esetben a harmadik fél pénzforgalmi szolgáltatót – hárul annak megalapozott bizonyítása, hogy a fizető fél csalást vagy súlyos gondatlanságot követett el.
Módosítás 136
Irányelvre irányuló javaslat
65 cikk – 1 bekezdés
(1)  A tagállamok biztosítják, hogy nem engedélyezett fizetési művelet esetében – a 63. cikk sérelme nélkül – a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója haladéktalanul megtéríti a fizető fél részére a nem engedélyezett fizetési művelet összegét, és adott esetben helyreállítja a megterhelt fizetési számlát abba az állapotba, amelyben az akkor lenne, ha a nem engedélyezett fizetési műveletre nem került volna sor. Ennek azt is biztosítania kell, hogy a fizető fél fizetési számláján a jóváírás értéknapja ne legyen későbbi, mint az összeggel való megterhelés dátuma.
(1)  A tagállamok biztosítják, hogy nem engedélyezett fizetési művelet esetében – az 63. cikk sérelme nélkül – a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója legfeljebb 24 órával azt követően, hogy tudomást szerzett a műveletről, vagy a műveletet a tudomására hozták, megtéríti a fizető fél részére a nem engedélyezett fizetési művelet összegét, és adott esetben helyreállítja a megterhelt fizetési számlát abba az állapotba, amelyben az akkor lenne, ha a nem engedélyezett fizetési műveletre nem került volna sor. Ennek azt is biztosítania kell, hogy a fizető fél fizetési számláján a jóváírás értéknapja ne legyen későbbi, mint az összeggel való megterhelés dátuma.
Módosítás 137
Irányelvre irányuló javaslat
65 cikk – 2 bekezdés
(2)  Amennyiben harmadik fél pénzforgalmi szolgáltató is érintett, a számlát kezelő pénzforgalmi szolgáltató megtéríti a nem engedélyezett fizetési művelet összegét, és adott esetben helyreállítja a megterhelt fizetési számlát abba az állapotba, amelyben az akkor lenne, ha a nem engedélyezett fizetési műveletre nem került volna sor. Ennek kapcsán a számlát kezelő pénzforgalmi szolgáltató pénzügyi kártérítést kaphat a harmadik fél pénzforgalmi szolgáltatótól.
(2)  Amennyiben harmadik fél pénzforgalmi szolgáltató is érintett, a számlát kezelő pénzforgalmi szolgáltató megtéríti a nem engedélyezett fizetési művelet összegét, és adott esetben helyreállítja a megterhelt fizetési számlát abba az állapotba, amelyben az akkor lenne, ha a nem engedélyezett fizetési műveletre nem került volna sor. Amennyiben a harmadik fél pénzforgalmi szolgáltató nem tudja bizonyítani, hogy nem terheli felelősség a nem engedélyezett fizetési műveletért, egy munkanapon belül megtéríti a számlát kezelő pénzforgalmi szolgáltatónál a fizető félnek történő visszatérítés miatt felmerült ésszerű költségeket, beleértve a nem engedélyezett fizetési művelet összegét is.
Módosítás 138
Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
(1)  A 65. cikktől eltérve a fizető fél kötelezhető, hogy legfeljebb 50 EUR értékig viselje a nem engedélyezett fizetési műveletekkel összefüggő, az elveszített vagy ellopott fizetési eszköz használatából, illetve a fizetési eszköz jogosulatlan használatából eredő károkat.
(1)  A 65. cikktől eltérve a fizető fél kötelezhető arra, hogy legfeljebb 50 EUR értékig vagy az annak megfelelő, más nemzeti valutában kifejezett összegig viselje a nem engedélyezett fizetési műveletekkel összefüggő, az elveszített vagy ellopott fizetési eszköz használatából, illetve a fizetési eszköz jogosulatlan használatából eredő károkat. Ez nem alkalmazandó abban az estben, ha a fizetési eszköz elvesztését, ellopását vagy jogosulatlan használatát a fizető fél a fizetési művelet teljesítését megelőzően nem észlelte.
Módosítás 139
Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  Az EBH az EKB-val szorosan együttműködve és az 5. cikk (3a) bekezdésében említett tanácadó bizottsággal való konzultációt követően a pénzforgalmi szolgáltatóknak szóló iránymutatásokat bocsát ki a „súlyos gondatlanság” fogalmának ezen összefüggésben való értelmezéséről és gyakorlati alkalmazásáról, összhangban az 1093/2010/EU rendelet 16. cikkében foglaltakkal. Ezeket az iránymutatásokat ...-ig [kérjük, illessze be a dátumot – ezen irányelv hatálybalépésének időpontjától számított tizenkét hónap] kell kibocsátani, és szükség szerint rendszeresen aktualizálni kell.
Módosítás 140
Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 b bekezdés (új)
(2b)  Azokban az esetekben, amikor a fizető fél nem csalárd módon járt el vagy nem szándékosan mulasztotta el az 61. cikk szerinti kötelezettségei teljesítését, a tagállamok csökkenthetik az (1) bekezdésben említett felelősséget, figyelembe véve különösen a fizetési eszköz személyes biztonsági elemeinek jellegét, valamint azon körülményeket, amelyek mellett azt elvesztették, ellopták vagy jogosulatlanul használták.
Módosítás 141
Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 c bekezdés (új)
(2c)  A fizető fél nem felel az elvesztett, ellopott vagy eltulajdonított fizetési eszköz használatából eredő pénzügyi következményekért, amennyiben a használatból eredő, nem engedélyezett fizetés ismert és dokumentált módszer vagy biztonsági jogsértés révén vált lehetővé, és a pénzforgalmi szolgáltató nem javította biztonsági rendszereit a a későbbi hasonló támadások megakadályozása érdekében, kivéve, ha maga a fizető fél járt el csalárd módon.
Módosítás 142
Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
A pénzforgalmi szolgáltató kérésére a feltételek teljesülésének bizonyítási terhét a fizető fél viseli.
A pénzforgalmi szolgáltató kérésére a fizető félnek be kell mutatnia az e feltételekkel kapcsolatos tényszerű elemeket.
Módosítás 143
Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés
A visszatérítendő összeg azonos a teljesített fizetési művelet teljes összegével. Ez azt is jelenti, hogy a fizető fél fizetési számláján a jóváírás értéknapja nem lehet későbbi, mint az összeggel való megterhelés dátuma.
törölve
Módosítás 144
Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés
A beszedések esetében a fizető fél a 68. cikkben meghatározott időszakon belül feltétlen visszatérítési joggal rendelkezik, kivéve, ha a kedvezményezett már eleget tett szerződéses kötelezettségeinek, és a fizető fél már megkapta a szolgáltatásokat vagy felhasználta az árukat. A pénzforgalmi szolgáltató kérésére a harmadik albekezdésben említett feltételek teljesülésének bizonyítási terhét a kedvezményezett viseli.
A tagállamok biztosítják, hogy a fizető fél az (1) bekezdésben említett jog mellett beszedések esetében a 68. cikkben meghatározott időszakon belül feltétlen visszatérítési joggal rendelkezzen.
Módosítás 145
Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  A visszatérítendő összeg azonos a teljesített fizetési művelet teljes összegével. A fizető fél fizetési számláján a jóváírás értéknapja nem lehet későbbi, mint az összeggel való megterhelés dátuma. A kifizetés visszatérítésének végrehajtása önmagában még nem módosíthatja a kedvezményezett mögöttes jogi követelését.
Módosítás 146
Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 3 b bekezdés (új)
(3b)  A tagállamok lehetővé tehetik a pénzforgalmi szolgáltatóik számára, hogy beszedési rendszereikkel összhangban kedvezőbb visszatérítési jogokat kínáljanak, ha azok előnyösebbek a fizető fél számára.
Módosítás 147
Irányelvre irányuló javaslat
67 a cikk (új)
67a. cikk
Előzetesen nem ismert műveleti összegű fizetési műveletek
(1)  Azon fizetési műveletek esetében, amelynél a művelet összege a vásárlás pillanatában nem ismert, a tagállamok állapítják meg azt a maximális összeget, amely a fizető fél fizetési számláján zárolható, valamint azt a maximális időkeretet, amelyre a kedvezményezett az összeget zárolhatja.
(2)  A kedvezményezett számára elő kell írni, hogy a fizetési műveletet megelőzően tájékoztassa a fizető felet arról, ha annak fizetési számláján a vásárlás ellenértékét meghaladó összeget kíván zárolni.
(3)  Amennyiben a fizető fél fizetési számláján a vásárlás összegét meghaladó összeget zároltak, a pénzforgalmi szolgáltatónak erről a számlakivonaton tájékoztatnia kell a fizető felet.
Módosítás 148
Irányelvre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés
(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a fizető fél a kedvezményezett által vagy rajta keresztül kezdeményezett, engedélyezett fizetési művelet 67. cikkben említett visszatérítésére vonatkozó igényét az összegekkel való megterhelés napjától számított nyolc hetes időtartamig benyújthassa.
(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a fizető fél a kedvezményezett által vagy rajta keresztül kezdeményezett, engedélyezett fizetési művelet 67. cikkben említett visszatérítésére vonatkozó igényét az összegekkel való megterhelés napjától számított legalább nyolchetes időtartamig benyújthassa.
Módosítás 149
Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés
(1)  A tagállamok biztosítják, hogy az átvétel időpontja az az időpont legyen, amikor a fizető fél vagy a nevében eljáró harmadik fél pénzforgalmi szolgáltató által közvetlenül, vagy a kedvezményezett által vagy rajta keresztül közvetve kezdeményezett fizetési megbízás a pénzforgalmi szolgáltatóhoz beérkezik. Ha a beérkezés időpontja a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójánál nem munkanapra esik, a fizetési megbízás a következő munkanapon beérkezettnek tekintendő. A pénzforgalmi szolgáltató a munkanap végéhez közel eső időpontban meghatározhat egy olyan végső határidőt, amelyet követően a beérkezett fizetési megbízásokat úgy kell tekinteni, mintha azok a következő munkanapon érkeztek volna be.
(1)  A tagállamok biztosítják, hogy az átvétel időpontja az az időpont legyen, amikor a fizető fél vagy a nevében eljáró harmadik fél pénzforgalmi szolgáltató által közvetlenül, vagy a kedvezményezett által vagy rajta keresztül közvetve kezdeményezett fizetési megbízás a pénzforgalmi szolgáltatóhoz beérkezik. Az átvétel időpontja nem lehet későbbi, mint a fizető fél számlája megterhelésének időpontja. Ha a beérkezés időpontja a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójánál nem munkanapra esik, a fizetési megbízás a következő munkanapon beérkezettnek tekintendő. A pénzforgalmi szolgáltató a munkanap végéhez közel eső időpontban meghatározhat egy olyan végső határidőt, amelyet követően a beérkezett fizetési megbízásokat úgy kell tekinteni, mintha azok a következő munkanapon érkeztek volna be.
Módosítás 150
Irányelvre irányuló javaslat
70 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
(1)  Amennyiben a pénzforgalmi szolgáltató visszautasítja a fizetési megbízás teljesítését, értesítenie kell a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevőjét – amennyiben azt egyéb vonatkozó uniós vagy nemzeti jogszabály nem tiltja – a visszautasításról, valamint lehetőség szerint annak indokairól és a visszautasítást okozó tényszerű hibák kijavítására szolgáló lehetőségekről.
(1)  Amennyiben a pénzforgalmi szolgáltató – adott esetben harmadik fél pénzforgalmi szolgáltató – visszautasítja a fizetési megbízás teljesítését vagy a fizetési művelet kezdeményezését, értesítenie kell a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevőjét – amennyiben azt egyéb vonatkozó uniós vagy nemzeti jogszabály nem tiltja – a visszautasításról, valamint lehetőség szerint annak indokairól és a visszautasítást okozó tényszerű hibák kijavítására szolgáló lehetőségekről.
Módosítás 151
Irányelvre irányuló javaslat
70 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés
A keretszerződés tartalmazhat olyan kikötést, miszerint a pénzforgalmi szolgáltatónak módjában áll ezen értesítésért díjat felszámítani, amennyiben az elutasítás objektív módon indokolható.
A pénzforgalmi szolgáltató ezen értesítésért nem számíthat fel díjat a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevőjének.
Módosítás 152
Irányelvre irányuló javaslat
73 cikk – 2 bekezdés
(2)  Ezt a szakaszt alkalmazni kell egyéb fizetési műveletekre is, hacsak a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője és a pénzforgalmi szolgáltató más értelmű megállapodást nem kötött, a 78. cikk kivételével, amelynek esetében a feleknek nincs mérlegelési lehetősége. Ha azonban a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője és a pénzforgalmi szolgáltató a 74. cikkben megállapítottaknál hosszabb időszakban állapodik meg, akkor ez az időszak az Unión belüli fizetési műveleteknél nem haladhatja meg a 69. cikk szerinti átvétel időpontjától számított négy üzleti napot.
(2)  Ezt a szakaszt alkalmazni kell egyéb fizetési műveletekre is, hacsak a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője és a pénzforgalmi szolgáltató más értelmű megállapodást nem kötött, a 78. cikk kivételével, amelynek esetében a feleknek nincs mérlegelési lehetősége. Ha azonban a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője és a pénzforgalmi szolgáltató a 74. cikkben megállapítottaknál hosszabb időszakban állapodik meg, akkor ez az időszak az Unión belüli fizetési műveleteknél nem haladhatja meg a 69. cikk szerinti átvétel időpontjától számított négy üzleti napot vagy a nemzeti és uniós jog hatókörébe tartozó egyéb jogi kötelezettségek által megengedett időszakot.
Módosítás 153
Irányelvre irányuló javaslat
74 cikk – 1 bekezdés
(1)  a fizetési művelet összege a 69. cikk szerinti átvételi időpontot követően legkésőbb a következő munkanap végéig jóváírásra kerüljön a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a számláján. A fizetési művelet papíralapú kezdeményezése esetén ezen határidők további egy munkanappal meghosszabbíthatók.
(1)  a fizetési művelet összege a 69. cikk szerinti átvételi időpontot követően legkésőbb a következő munkanap végéig jóváírásra kerüljön a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a számláján. Fizetési művelet papíralapú kezdeményezése esetén e határidő további egy munkanappal meghosszabbítható.
Módosítás 154
Irányelvre irányuló javaslat
79 cikk – 5 a bekezdés (új)
(5a)  A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben meghiúsul a pénzösszeg (3) bekezdés szerinti visszaszerzése, a tévesen megkeresett kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója köteles minden szükséges információt a fizető fél rendelkezésére bocsátani a célból, hogy felvegyék a kapcsolatot a pénzösszeg címzettjével és szükség esetén jogi követelést nyújtsanak be annak visszaszerzése érdekében.
Módosítás 155
Irányelvre irányuló javaslat
80 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés
Amennyiben a felelősség az első vagy a második albekezdés értelmében a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatóját vagy egy harmadik fél pénzforgalmi szolgáltatót terheli, az érintett pénzforgalmi szolgáltató köteles haladéktalanul visszatéríteni a fizető fél számára a nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési művelet összegét, és adott esetben helyreállítani a megterhelt fizetési számlát abba az állapotba, amelyben az akkor lenne, ha a hibás fizetési műveletre nem került volna sor. A fizető fél fizetési számláján a jóváírás értéknapja nem lehet későbbi, mint az összeggel való megterhelés dátuma.
Amennyiben a felelősség az első vagy a második albekezdés értelmében a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatóját vagy egy harmadik fél pénzforgalmi szolgáltatót terheli, az érintett pénzforgalmi szolgáltató köteles haladéktalanul visszatéríteni a fizető fél számára a nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési művelet összegét, és adott esetben helyreállítani a megterhelt fizetési számlát abba az állapotba, amelyben az akkor lenne, ha a hibás fizetési műveletre nem került volna sor. A fizető fél fizetési számláján a jóváírás értéknapja nem lehet későbbi, mint az összeggel való megterhelés dátuma. Amennyiben ez technikai okokból már nem lehetséges, a fizető felet a kamatveszteségért is kártalanítani kell.
Módosítás 156
Irányelvre irányuló javaslat
80 cikk – 1 bekezdés – 6 albekezdés
Nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési művelet esetén, amennyiben a fizetési megbízást a fizető fél kezdeményezte, a pénzforgalmi szolgáltató az ezen albekezdés szerinti felelősségtől függetlenül kérésre azonnali erőfeszítéseket köteles tenni a fizetési művelet nyomon követésére, és ennek eredményéről a fizető felet értesíteni. Ezért nem számíthat fel díjat a fizető fél felé.
Nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési művelet esetén, amennyiben a fizetési megbízást a fizető fél kezdeményezte, a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója az ezen albekezdés szerinti felelősségtől függetlenül kérésre azonnali erőfeszítéseket köteles tenni a fizetési művelet nyomon követésére, és ennek eredményéről a fizető felet értesíteni. Ezért nem számíthat fel díjat a fizető fél felé.
Módosítás 157
Irányelvre irányuló javaslat
80 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
(2)  A kedvezményezett által vagy rajta keresztül kezdeményezett fizetési megbízás esetén a 63. cikk, a 79. cikk (2) és (3) bekezdése, valamint a 83. cikk sérelme nélkül a fizetési megbízásnak a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója felé történő, a 74. cikk (3) bekezdésének megfelelő, hibátlan továbbításáért a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója felel a kedvezményezett felé. Amennyiben a felelősség ezen albekezdés értelmében a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatóját terheli, ez utóbbi a szóban forgó fizetési megbízást köteles azonnal ismételten továbbítani a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója felé. A fizetési megbízás késedelmes továbbítása esetén a kedvezményezett fizetési számláján való jóváírás értéknapja nem lehet későbbi, mint az az értéknap, amellyel az összeget hibátlan teljesítés esetén el kellett volna látni.
(2)  A kedvezményezett által vagy rajta keresztül kezdeményezett fizetési megbízás esetén a 63. cikk, a 79. cikk (2) és (3) bekezdése, valamint a 83. cikk sérelme nélkül a fizetési megbízásnak a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója felé történő, a 74. cikk (3) bekezdésének megfelelő, hibátlan továbbításáért a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója felel a kedvezményezett felé. Amennyiben a felelősség ezen albekezdés értelmében a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatóját terheli, ez utóbbi a szóban forgó fizetési megbízást köteles azonnal ismételten továbbítani a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója felé. A fizetési megbízás késedelmes továbbítása esetén a kedvezményezett fizetési számláján való jóváírás értéknapja nem lehet későbbi, mint az az értéknap, amellyel az összeget hibátlan teljesítés esetén el kellett volna látni. Amennyiben ez technikai okokból már nem lehetséges, a fizető felet a kamatveszteségért is kártalanítani kell.
Módosítás 158
Irányelvre irányuló javaslat
80 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
Ezen túlmenően – a 63. cikk, a 79. cikk (2) és (3) bekezdése, valamint a 83. cikk sérelme nélkül – a fizetési műveletnek a 78. cikkben előírt kötelezettségeknek megfelelő módon történő bonyolításáért a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója felel a kedvezményezett felé. Amennyiben a felelősség ezen albekezdés értelmében a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatóját terheli, akkor ez a szolgáltató biztosítja, hogy a fizetési művelet összege azonnal a kedvezményezett rendelkezésére álljon, mihelyt az összeg a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a számláján jóváírásra került. Az összeget olyan értéknappal kell jóváírni a kedvezményezett fizetési számláján, amely nem lehet későbbi, mint az a dátum, ami hibátlan teljesítés esetén lett volna az értéknap.
Ezen túlmenően – a 63. cikk, a 79. cikk (2) és (3) bekezdése, valamint a 83. cikk sérelme nélkül – a fizetési műveletnek a 78. cikkben előírt kötelezettségeknek megfelelő módon történő bonyolításáért a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója felel a kedvezményezett felé. Amennyiben a felelősség ezen albekezdés értelmében a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatóját terheli, akkor ez a szolgáltató biztosítja, hogy a fizetési művelet összege azonnal a kedvezményezett rendelkezésére álljon, mihelyt az összeg a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a számláján jóváírásra került. Az összeget olyan értéknappal kell jóváírni a kedvezményezett fizetési számláján, amely nem lehet későbbi, mint az a dátum, ami hibátlan teljesítés esetén lett volna az értéknap. Amennyiben ez technikai okokból már nem lehetséges, a fizető felet a kamatveszteségért is kártalanítani kell.
Módosítás 159
Irányelvre irányuló javaslat
80 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés
Olyan nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési művelet esetében, amelyért az első és a második albekezdés értelmében a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója nem felel, a fizető fél felé a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója tartozik felelősséggel. Amikor ilyen értelemben a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója tartozik felelősséggel, megfelelő módon és haladéktalanul köteles visszatéríteni a fizető félnek a nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési művelet összegét, valamint helyreállítani a megterhelt fizetési számlát abba az állapotba, amelyben az akkor lenne, ha a hibás fizetési műveletre nem került volna sor. A fizető fél fizetési számláján a jóváírás értéknapja nem lehet későbbi, mint az összeggel való megterhelés dátuma.
Olyan nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési művelet esetében, amelyért az első és a második albekezdés értelmében a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója nem felel, a fizető fél felé a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója tartozik felelősséggel. Amikor ilyen értelemben a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója tartozik felelősséggel, megfelelő módon és haladéktalanul köteles visszatéríteni a fizető félnek a nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési művelet összegét, valamint helyreállítani a megterhelt fizetési számlát abba az állapotba, amelyben az akkor lenne, ha a hibás fizetési műveletre nem került volna sor. A fizető fél fizetési számláján a jóváírás értéknapja nem lehet későbbi, mint az összeggel való megterhelés dátuma. Amennyiben ez technikai okokból már nem lehetséges, a fizető felet a kamatveszteségért is kártalanítani kell.
Módosítás 160
Irányelvre irányuló javaslat
80 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés
A fizetési megbízás késedelmes teljesítése esetén a fizető fél dönthet úgy, hogy a kedvezményezett fizetési számláján való jóváírás értéknapja ne legyen későbbi, mint az az értéknap, amellyel az összeget hibátlan teljesítés esetén el kellett volna látni.
A fizetési megbízás késedelmes teljesítése esetén a fizető fél dönthet úgy, hogy a kedvezményezett fizetési számláján való jóváírás értéknapja ne legyen későbbi, mint az az értéknap, amellyel az összeget hibátlan teljesítés esetén el kellett volna látni. Amennyiben ez technikai okokból már nem lehetséges, a fizető felet a kamatveszteségért is kártalanítani kell.
Módosítás 161
Irányelvre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés
(1)   Amennyiben a pénzforgalmi szolgáltatónak a 80. cikk szerinti felelőssége egy másik pénzforgalmi szolgáltatónak vagy egy közvetítőnek tulajdonítható, a 80. cikk szerinti bármilyen veszteségért vagy kifizetett összegért az előbbi pénzforgalmi szolgáltatót ez utóbbi pénzforgalmi szolgáltató vagy közvetítő köteles kártalanítani. Ez magában foglalja az azon esetekben felmerülő kártérítést is, amikor a pénzforgalmi szolgáltatók valamelyike elmulasztja a szigorú ügyfél-azonosítás alkalmazását.
(1)   Amikor a fizetési szolgáltatónak a 65. és a 80. cikkben írt felelőssége egy másik fizetési szolgáltatónak vagy közvetítőnek tulajdonítható, a 65. és a 80. cikkben említett bármilyen veszteségért és/vagy kifizetett összegért az előbbi fizetési szolgáltatót ez utóbbi fizetési szolgáltató vagy közvetítő kártalanítja. Ez magában foglalja az azon esetekben felmerülő kártérítést is, amikor a pénzforgalmi szolgáltatók valamelyike elmulasztja a szigorú ügyfél-azonosítás alkalmazását.
Módosítás 162
Irányelvre irányuló javaslat
82 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  Az EBH felhatalmazást kap arra, hogy az illetékes hatóságok közötti, az e cikk szerint biztosított jogok gyakorlásából eredő viták rendezése céljából kötelező erejű közvetítést kezdeményezzen és segítsen elő.
Módosítás 163
Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 1 bekezdés
A személyes adatok ezen irányelv céljaira történő feldolgozását a 95/46/EK irányelvvel, a 95/46/EK irányelvet átültető nemzeti rendelkezésekkel és a 45/2001/EK rendelettel összhangban kell végezni.
(1)   A tagállamok személyes adatoknak fizetési rendszerek és pénzforgalmi szolgáltatók által történő feldolgozását annyiban engedélyezik, amennyiben a feldolgozás a fizetési csalások megelőzése, vizsgálata és felderítése érdekében szükséges. Az ilyen személyes adatok feldolgozását a 95/46/EK irányelvvel, a 95/46/EK irányelvet átültető nemzeti rendelkezésekkel és a 45/2001/EK rendelettel összhangban kell végezni.
Módosítás 164
Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  A személyes adatok ezen irányelv alkalmazásában történő feldolgozása során tiszteletben kell tartani a szükségesség, az arányosság, a célhoz kötöttség és az arányos adatmegőrzési időszak elvét;
Módosítás 165
Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 1 b bekezdés (új)
(1b)  Pontosabban: bármely, személyes adatokat feldolgozó szolgáltató, ügynök vagy felhasználó csak azokhoz a személyes adatokhoz férhet hozzá, azokat dolgozhatja fel és őrizheti meg, amelyekre a pénzforgalmi szolgáltatásainak ellátásához szüksége van.
Módosítás 166
Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 1 c bekezdés (új)
(1c)  A tervezett, illetve beépített adatvédelemnek valamennyi olyan adatvédelmi rendszer szerves részének kell lennie, amelyet ezen irányelv keretében dolgoznak ki és használnak;
Módosítás 167
Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 1 d bekezdés (új)
(1d)  Az 5. cikk j) pontjában említett dokumentumoknak többek között azokat az intézkedéseket is meg kell nevezniük, amelyek célja a biztonság és bizalmasság védelme, illetve a tervezett és beépített adatvédelem megvalósítása.
Módosítás 168
Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 1 e bekezdés (új)
(1e)  A szabványok ezen irányelv alkalmazásában történő kidolgozásának és az interoperabilitás ezen irányelv alkalmazásában történő biztosításának adatvédelmi hatásvizsgálaton kell alapulnia, amelynek lehetővé kell tennie annak megállapítását, hogy melyek az egyes technikai lehetőségekkel járó kockázatok, és melyek azok a megoldások, amelyek alkalmazásával minimalizálhatók az adatvédelemmel kapcsolatos veszélyek.
Módosítás 169
Irányelvre irányuló javaslat
85 cikk – 1 bekezdés
(1)  A pénzforgalmi szolgáltatókra alkalmazandó [a hálózat- és információbiztonsági irányelv] [az irányelv számát elfogadását követően a Kiadóhivatal illeszti be], különösen pedig az annak 14. és 15. cikkében foglalt kockázatkezelési és eseménybejelentési követelmények.
(1)  A pénzforgalmi szolgáltatók az általuk nyújtott pénzforgalmi szolgáltatásokhoz kapcsolódó működési – többek között biztonsági – kockázatok kezelése érdekében kidolgozzák a megfelelő kárenyhítési intézkedések és ellenőrzési mechanizmusok keretét. A pénzforgalmi szolgáltatók e keret részeként hatékony eseménykezelési eljárásokat dolgoznak ki és tartanak fenn, ideértve a súlyosabb események észlelését és besorolását is.
Módosítás 170
Irányelvre irányuló javaslat
85 cikk – 2 bekezdés
(2)  A [hálózat- és információbiztonsági irányelv] [az irányelv számát elfogadását követően a Kiadóhivatal illeszti be] 6. cikkének (1) bekezdése szerint kijelölt hatóság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságát és az EBH-t a pénzforgalmi szolgáltatók által hálózat- és információbiztonsági eseményekről tett bejelentésekről.
(2)  A pénzforgalmi szolgáltatók minden súlyosabb működési – többek között biztonsági – eseményről indokolatlan késedelem nélkül értesítik a pénzforgalmi szolgáltató székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságát.
Módosítás 171
Irányelvre irányuló javaslat
85 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  A tájékoztatást követően a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az EBH-t az esemény vonatkozó részleteiről.
Módosítás 172
Irányelvre irányuló javaslat
85 cikk – 3 bekezdés
(3)  A tájékoztatást követően az EBH adott esetben értesíti a többi tagállam illetékes hatóságait.
(3)  A tájékoztatást követően az EBH a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságával együttműködve értékeli az esemény jelentőségét, és ezen értékelés alapján értesíti a többi tagállam illetékes hatóságait.
Módosítás 173
Irányelvre irányuló javaslat
85 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  Az illetékes nemzeti hatóságnak – amennyiben szükséges – megelőző módon és annak érdekében kell fellépnie, hogy megóvja a pénzügyi rendszer közvetlen biztonságát.
Módosítás 174
Irányelvre irányuló javaslat
85 cikk – 4 bekezdés
(4)   A [hálózat- és információbiztonsági irányelv] [az irányelv számát elfogadását követően a Kiadóhivatal illeszti be] 14. cikkének (4) bekezdésében foglalt rendelkezéseken túl, amennyiben a biztonsági esemény potenciálisan hatással lehet a pénzforgalmi szolgáltató pénzforgalmi szolgáltatásait igénybe vevők pénzügyi érdekeire, a pénzforgalmi szolgáltató haladéktalanul értesíti a pénzforgalmi szolgáltatásait igénybe vevőket az eseményről, és tájékoztatja őket az általuk megtehető lehetséges kárenyhítési intézkedésekről, amelyekkel csökkenthetik az esemény káros hatásait.
(4)  Amennyiben a biztonsági esemény potenciálisan hatással lehet a pénzforgalmi szolgáltató pénzforgalmi szolgáltatásait igénybe vevők pénzügyi érdekeire, a pénzforgalmi szolgáltató haladéktalanul értesíti a pénzforgalmi szolgáltatásait igénybe vevőket az eseményről, és tájékoztatja őket a rendelkezésre álló és általuk megtehető kárenyhítési intézkedésekről, amelyekkel csökkenthetik az esemény káros hatásait.
Módosítás 175
Irányelvre irányuló javaslat
85 cikk – 4 a bekezdés (új)
(4a)  Az EBH az EKB-val szorosan együttműködve és az 5. cikk (3a) bekezdésében említett tanácsadó bizottsággal való konzultációt követően iránymutatásokat dolgoz ki az előző bekezdésekben említett súlyosabb események bejelentésére vonatkozó keret meghatározása céljából. Az iránymutatások a következetes és hatékony értesítési folyamat biztosítása érdekében meghatározzák az elküldendő információk körét és azok kezelésének módját, ideértve az események jelentőségére vonatkozó kritériumokat és az egységes értesítési dokumentumokat is.
Módosítás 176
Irányelvre irányuló javaslat
85 cikk – 4 b bekezdés (új)
(4b)  A tagállamok biztosítják, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók rendszeresen az illetékes nemzeti hatóságok és az EBH rendelkezésére bocsássák a különböző fizetési eszközökkel kapcsolatos csalásokra vonatkozó adatokat.
Módosítás 177
Irányelvre irányuló javaslat
86 cikk – 1 bekezdés
(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók évente aktualizált információt bocsátanak [a hálózat- és információbiztonsági irányelv] [az irányelv számát elfogadását követően a Kiadóhivatal illeszti be] 6. cikkének (1) bekezdése szerint kijelölt hatóság rendelkezésére az általuk nyújtott pénzforgalmi szolgáltatásokhoz kapcsolódó működési és biztonsági kockázatok értékeléséről, valamint az e kockázatokra válaszul alkalmazott kárenyhítő intézkedések és kontrollmechanizmusok megfelelőségéről. A [hálózat- és információbiztonsági irányelv] [az irányelv számát elfogadását követően a Kiadóhivatal illeszti be] 6. cikkének (1) bekezdése szerint kijelölt hatóság indokolatlan késedelem nélkül továbbítja ezen információk egy példányát a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának.
(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók évente aktualizált és átfogó információkat bocsássanak az illetékes hatóság rendelkezésére az általuk nyújtott pénzforgalmi szolgáltatásokhoz kapcsolódó működési és biztonsági kockázatok értékeléséről, valamint az e kockázatokra válaszul alkalmazott kárenyhítő intézkedések és kontrollmechanizmusok megfelelőségéről.
Módosítás 178
Irányelvre irányuló javaslat
86 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az EBH – [a hálózat- és információbiztonsági irányelv] [az irányelv számát elfogadását követően a Kiadóhivatal illeszti be] 14. és 15. cikkének sérelme nélkül és az EKB-val szorosan együttműködve – iránymutatást dolgoz ki a biztonsági intézkedések, többek között adott esetben a tanúsítási eljárások létrehozása, végrehajtása és monitoringja tekintetében. Ennek során egyebek mellett figyelembe veszi a Bizottság által a [hálózat- és információbiztonsági irányelv] [az irányelv számát elfogadását követően a Kiadóhivatal illeszti be] 16. cikkének (2) bekezdése szerint közzétett szabványokat és/vagy előírásokat.
(2)  Az EBH az EKB-val szorosan együttműködve végrehajtás-technikai standardokat dolgoz ki a biztonsági intézkedések, többek között adott esetben a tanúsítási eljárások létrehozása, végrehajtása és monitoringja tekintetében. Ennek során egyebek mellett figyelembe veszi a Bizottság által közzétett szabványokat és/vagy előírásokat, valamint az EKB eurórendszerének a SecuRe Pay Forum szerinti internetes fizetések biztonságára vonatkozó ajánlásait.
Az EBH e végrehajtás-technikai standardtervezeteket ...-ig benyújtja a Bizottságnak.
A Bizottság felhatalmazást kap az első albekezdésben említett végrehajtás-technikai standardoknak az 1093/2010/EU rendelet 15. cikkével összhangban történő elfogadására.
Módosítás 179
Irányelvre irányuló javaslat
86 cikk – 3 bekezdés
(3)  Az EBH az EKB-val szorosan együttműködve rendszeresen, de legalább kétévente felülvizsgálja az iránymutatásokat.
(3)  Az EBH az EKB-val szorosan együttműködve rendszeresen, de legalább kétévente felülvizsgálja a (2) bekezdésben említett végrehajtás-technikai standardokat.
Módosítás 180
Irányelvre irányuló javaslat
86 cikk – 4 bekezdés
(4)  Az EBH – [a hálózat- és információbiztonsági irányelv] [az irányelv számát elfogadását követően a Kiadóhivatal illeszti be] 14. és 15. cikkének sérelme nélkül – iránymutatást bocsát ki annak érdekében, hogy megkönnyítse a pénzforgalmi szolgáltatók számára a súlyosabb események és azon körülmények minősítését, amelyek esetén a pénzforgalmi szolgáltató köteles bejelenteni a biztonsági eseményt. Az iránymutatást (ezen irányelv hatálybalépésének időpontjától számított két éven belül) kell kibocsátani.
(4)  Az EBH összehangolja a pénzforgalmi szolgáltatásokhoz kapcsolódó működési és biztonsági kockázatok területére vonatkozó információk illetékes hatóságokkal és az EKB-val való megosztását.
Módosítás 181
Irányelvre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés
(2)  Amennyiben a pénzforgalmi szolgáltató az I. melléklet 7. pontjában említett szolgáltatásokat nyújt, azonosítania kell magát a számlatulajdonos számlát kezelő pénzforgalmi szolgáltatója felé.
(2)  Amennyiben a pénzforgalmi szolgáltató az I. melléklet 7. pontjában említett szolgáltatásokat nyújt, a 94a. cikkben meghatározott közös és biztonságos, nyílt kommunikációs standardokkal összhangban azonosítania kell magát a számlatulajdonos számlát kezelő pénzforgalmi szolgáltatója felé.
Módosítás 182
Irányelvre irányuló javaslat
87 cikk – 3 bekezdés
(3)  Az EBH az 1093/2010/EU rendelet 16. cikkével összhangban és az EKB-val szorosan együttműködve az ezen irányelv 1. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzforgalmi szolgáltatóknak címzett iránymutatást bocsát ki a technika állása szerinti ügyfél-azonosításról és a szigorú ügyfél-azonosítás alóli valamennyi kivételről. Az iránymutatást (ezen irányelv hatálybalépésének időpontjától számított két éven belül) kell kibocsátani, és szükség szerint rendszeresen aktualizálni kell.
(3)  Az EBH az 1093/2010/EU rendelet 16. cikkével összhangban és az EKB-val szorosan együttműködve, valamint az európai adatvédelmi biztossal és az 5. cikk (3a) bekezdésében említett tanácsadó bizottsággal való konzultációt követően az ezen irányelv 1. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzforgalmi szolgáltatóknak címzett iránymutatásokat bocsát ki arról, hogy a harmadik fél pénzforgalmi szolgáltatónak milyen módon kell azonosítania magát a számlát kezelő pénzforgalmi szolgáltatók felé, a technika állása szerinti ügyfél-azonosításról és a szigorú ügyfél-azonosítás alóli valamennyi kivételről. Ezen iránymutatásokat ...* előtt kell kibocsátani, és szükség szerint rendszeresen aktualizálni kell.
_____________
* Ezen irányelv átültetésének időpontja (két évvel ezen irányelv elfogadásának időpontját követően).
Módosítás 183
Irányelvre irányuló javaslat
88 cikk – 1 bekezdés
(1)  A tagállamok biztosítják, hogy legyenek olyan eljárások, melyek révén a pénzforgalmi szolgáltatások igénybe vevői és más érdekelt felek, többek között a fogyasztói szervezetek, a pénzforgalmi szolgáltatóknak az ezen irányelv rendelkezéseit esetlegesen sértő magatartása miatt panaszt nyújthatnak be az illetékes hatóságokhoz.
(1)  A tagállamok biztosítják, hogy legyenek olyan eljárások, melyek révén a pénzforgalmi szolgáltatások igénybe vevői és más érdekelt felek, többek között a fogyasztói szervezetek, a pénzforgalmi szolgáltatóknak az ezen irányelv rendelkezéseit esetlegesen sértő magatartása miatt panaszt nyújthatnak be az illetékes hatóságokhoz vagy alternatív vitarendezési (AVR-) hatóságokhoz.
Módosítás 184
Irányelvre irányuló javaslat
89 cikk – 1 bekezdés
(1)  A tagállamok kijelölik az ezen irányelvnek való tényleges megfelelés biztosításáért és nyomon követéséért felelős illetékes hatóságot. Az illetékes hatóság a megfeleléshez szükséges minden intézkedést meghoz. A hatóság független a pénzforgalmi szolgáltatóktól. Az illetékes hatóság az 1039/2010/EU rendelet 4. cikke (2) bekezdésének értelmében vett illetékes hatóság.
(1)  A tagállamok kijelölik az ezen irányelvnek való tényleges megfelelés biztosításáért és nyomon követéséért felelős illetékes hatóságot. Az illetékes hatóság a megfeleléshez szükséges minden intézkedést meghoz. A hatóság független a pénzforgalmi szolgáltatóktól. Az illetékes hatóság az 1093/2010/EU rendelet 4. cikke (2) bekezdésében meghatározott illetékes hatóság.
Módosítás 185
Irányelvre irányuló javaslat
89 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az (1) bekezdésben említett hatóság rendelkezik mindazon hatáskörökkel, amelyek feladatai ellátásához szükségesek. Amennyiben valamely tagállam több illetékes hatóságot hatalmaz fel az ezen irányelvnek való tényleges megfelelés biztosítására és nyomon követésére, úgy a tagállamok biztosítják ezen hatóságok szoros együttműködését annak érdekében, hogy azok mindegyike hatékonyan tudja végrehajtani saját feladatait.
(2)  Az (1) bekezdésben említett hatóság rendelkezik mindazon hatáskörökkel és forrásokkal, amelyek feladatai ellátásához szükségesek.
Módosítás 186
Irányelvre irányuló javaslat
89 cikk – 4 a bekezdés (új)
(4a)  Az EBH az EKB-vel való konzultációt követően az 1093/2010/EU rendelet 16. cikkével összhangban az illetékes hatóságoknak címzett iránymutatásokat bocsát ki azon panasztételi eljárásokról, amelyeket az ezen irányelv fenti (1) bekezdésben meghatározott vonatkozó rendelkezéseinek való megfelelés biztosítása érdekében figyelembe kell venni. Az iránymutatást ...*-ig kell kibocsátani, és szükség szerint rendszeresen aktualizálni kell.
_____________
* Ezen irányelv hatálybalépése után két évvel.
Módosítás 187
Irányelvre irányuló javaslat
90 cikk – 1 bekezdés
(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók megfelelő és hatékony panaszkezelési eljárásokat vezetnek be a pénzforgalmi szolgáltatások igénybe vevőitől érkező, az ezen irányelvből eredő jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos panaszok kezelésére.
(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók megfelelő és hatékony panaszkezelési eljárásokat vezetnek be és alkalmaznak a pénzforgalmi szolgáltatások igénybe vevőitől érkező, az ezen irányelvből eredő jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos panaszok kezelésére.
Módosítás 188
Irányelvre irányuló javaslat
90 cikk – 2 bekezdés
(2)  A tagállamok megkövetelik a pénzforgalmi szolgáltatóktól, hogy azok minden erőfeszítést megtegyenek annak érdekében, hogy megfelelő időkereten, de legkésőbb 15 munkanapon belül, írásban megválaszolják a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevőjének panaszát, az abban foglalt valamennyi pontra kitérve. Kivételes helyzetekben, amennyiben a panasz a pénzforgalmi szolgáltatón kívülálló okokból nem válaszolható meg 15 munkanapon belül, a pénzforgalmi szolgáltató köteles ideiglenes választ küldeni, amelyben világosan jelzi az érdemi válasz késedelmének okait, és megadja az ügyfélnek adandó végső válasz határidejét. Ez a határidő azonban semmi esetre sem lehet további 30 munkanapnál távolabbi.
(2)  A tagállamok megkövetelik a pénzforgalmi szolgáltatóktól, hogy azok minden erőfeszítést megtegyenek annak érdekében, hogy megfelelő időkereten, de legkésőbb 15 munkanapon belül, írásban megválaszolják a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevőjének panaszát, az abban foglalt valamennyi pontra kitérve. Kivételes helyzetekben, amennyiben a panasz a pénzforgalmi szolgáltatón kívülálló okokból nem válaszolható meg 15 munkanapon belül, a pénzforgalmi szolgáltató köteles ideiglenes választ küldeni, amelyben világosan jelzi az érdemi válasz késedelmének okait, és megadja az ügyfélnek adandó végső válasz határidejét. Ez a határidő azonban semmi esetre sem lehet további 15 munkanapnál távolabbi. Amennyiben valamely tagállam a tagállami illetékes hatóság által szabályozott, átfogóbb panaszkezelési eljárásokkal rendelkezik, a tagállami szabályok alkalmazhatók.
Módosítás 189
Irányelvre irányuló javaslat
90 cikk – 4 bekezdés
(4)  A (2) bekezdésben említett információt könnyen, közvetlenül, világosan látható helyen és állandóan elérhető módon kell elhelyezni a pénzforgalmi szolgáltató weboldalán (amennyiben van ilyen), a pénzforgalmi szolgáltató és a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője közötti adásvételre vagy szolgáltatásnyújtásra vonatkozó általános szerződési feltételekben, valamint az ilyen szerződésekkel kapcsolatos számlákon és nyugtákon. Az információ részletesen meghatározza, hogyan érhetők el további információk az érintett, peren kívüli jogorvoslati szervről és annak igénybevételéről.
(4)  A (3) bekezdésben említett információt világosan, érthetően és könnyen elérhető módon kell elhelyezni adott esetben a kereskedők weboldalain (amennyiben van weboldaluk), a kereskedő és a fogyasztó közötti adásvételre vagy szolgáltatásnyújtásra vonatkozó általános szerződési feltételekben.
Módosítás 190
Irányelvre irányuló javaslat
91 cikk – 1 bekezdés
(1)  A tagállamok biztosítják, hogy az ezen irányelvből eredő jogokat és kötelezettségeket érintő, a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője és a pénzforgalmi szolgáltató közötti jogviták rendezésére a vonatkozó nemzeti és uniós jogszabályokkal összhangban megfelelő és hatékony peren kívüli panasztételi és jogorvoslati eljárások álljanak rendelkezésre, adott esetben meglévő testületek igénybevételével. A tagállamok biztosítják, hogy ezen eljárások alkalmazandók a pénzforgalmi szolgáltatókra, és hatályuk kiterjed a kijelölt képviselők tevékenységeire is.
(1)  A tagállamok biztosítják, hogy az ezen irányelvből eredő jogokat és kötelezettségeket érintő, a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője és a pénzforgalmi szolgáltató közötti jogviták rendezésére a vonatkozó nemzeti és uniós jogszabályokkal összhangban megfelelő, független, pártatlan, átlátható és hatékony peren kívüli panasztételi és jogorvoslati eljárások álljanak rendelkezésre, adott esetben meglévő illetékes testületek igénybevételével. A tagállamok biztosítják, hogy ezen eljárások alkalmazandók mind a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevőire, mind a pénzforgalmi szolgáltatókra, elérhetők számukra, és hatályuk kiterjed a kijelölt képviselők tevékenységeire is.
Módosítás 191
Irányelvre irányuló javaslat
91 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  A tagállamok biztosítják, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók csatlakozzanak egy vagy több alternatív vitarendezési testülethez.
Módosítás 192
Irányelvre irányuló javaslat
91 cikk – 2 bekezdés
(2)  A tagállamok előírják az (1) bekezdésben említett testületek számára, hogy az ezen irányelvből eredő jogokat és kötelezettségeket érintő, határon átnyúló jogviták rendezése érdekében működjenek együtt.
(2)  A tagállamok előírják az (1) bekezdésben említett testületek számára, hogy az ezen irányelvből eredő jogokat és kötelezettségeket érintő, határon átnyúló jogviták rendezése érdekében működjenek együtt. A tagállamok biztosítják, hogy ezek a testületek elegendő kapacitással rendelkezzenek ahhoz, hogy megfelelő és hatékony módon vegyenek részt az ilyen, határon átnyúló együttműködésben.
Módosítás 193
Irányelvre irányuló javaslat
92 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2а)  Az EBH iránymutatásokat bocsát ki a (2) bekezdésben említett szankciókról, és biztosítja, hogy azok hatékonyak, arányosak és visszatartó erejűek legyenek.
Módosítás 194
Irányelvre irányuló javaslat
5 cím
FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUSOK
FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUSOK ÉS TECHNIKAI STANDARDOK
Módosítás 195
Irányelvre irányuló javaslat
93 a cikk (új)
93a. cikk
Technikai standardok
Az EBH szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki a 7. és 8. cikk szerinti szavatolótőkére vonatkozó követelmények, illetve az ügyfélpénzek védelmére vonatkozó 9. cikk szerinti követelmények alkalmazási feltételeinek meghatározása céljából.
Az EBA ezeket benyújtja a Bizottsághoz ...*-ig.
Az 1093/2010/EU rendelet 10–14. cikkével összhangban a Bizottság felhatalmazást kap az első albekezdésben említett szabályozástechnikai standardok elfogadására.
Módosítás 196
Irányelvre irányuló javaslat
94 cikk – 5 bekezdés
(5)  A 93. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
(5)  A 93. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
Módosítás 197
Irányelvre irányuló javaslat
94 a cikk (új)
94a. cikk
Közös és biztonságos, nyílt kommunikációs standardok
(1)  Az EBH az EKB-val szoros együttműködésben és az 5. cikk (3a) bekezdésében említett tanácsadó bizottsággal való konzultációt követően közös és biztonságos, nyílt kommunikációs standardok formájában szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgoz ki annak meghatározása érdekében, hogy a számlekezelő pénzforgalmi szolgáltatóknak és harmadik fél pénzforgalmi szolgáltatóknak vagy harmadik fél fizetésieszköz-kibocsátóknak milyen módon kell kommunikálniuk egymással.
Az EBH e szabályozástechnikai standardtervezeteket …-ig* benyújtja a Bizottsághoz.
A Bizottság felhatalmazást kap az első albekezdésben említett szabályozástechnikai standardoknak az 1093/2010/EU rendelet 10–14. cikkével összhangban történő elfogadására.
(2)  Az (1) bekezdésben említett közös és biztonságos, nyílt kommunikációs standardok technikai és funkcionális előírásokat foglalnak magukban az információk továbbítására vonatkozóan, és középpontjukban a biztonság és a hatékonyság kommunikáció során való optimalizálása áll.
(3)  A közös és biztonságos, nyílt kommunikációs standardok az 58. és 87. cikk rendelkezései alapján különösen azt határozzák meg, hogy a harmadik fél pénzforgalmi szolgáltatók milyen módon azonosítják magukat a számlakezelő pénzforgalmi szolgáltatók felé, és hogy a számlakezelő pénzforgalmi szolgáltatók milyen módon értesítik és tájékoztatják a harmadik fél pénzforgalmi szolgáltatókat.
(4)  Az EBH az EKB-val szoros együttműködésben biztosítja, hogy a közös és biztonságos, nyílt kommunikációs standardokat a pénzforgalmi piacon érdekelt valamennyi féllel lefolytatott megfelelő konzultációt követően dolgozzák ki, ideértve a nem banki szereplőket is.
(5)  A tagállamok biztosítják, hogy a számlakezelő pénzforgalmi szolgáltatók, a harmadik fél pénzforgalmi szolgáltatók és a harmadik fél fizetésieszköz-kibocsátók alkalmazzák a közös és biztonságos, nyílt kommunikációs standardokat.
(6)  Az innovációk és a technikai fejlődés figyelembevétele érdekében a közös és biztonságos, nyílt kommunikációs standardokat rendszeresen felül kell vizsgálni.
(7)  E cikk nem zárja ki az ezen irányelvben meghatározott egyéb kötelezettségek alkalmazását.
_________
* 12 hónappal ezen irányelv hatálybalépésének napját követően.
Módosítás 198
Irányelvre irányuló javaslat
94 b cikk (új)
94b. cikk
(1)  Az EBH honlapján közzéteszi az unión belül engedélyezett valamennyi pénzforgalmi szolgáltató jegyzékét.
(2)  E jegyzékben utalni kell arra, ha valamely engedélyezett pénzforgalmi szolgáltató bejegyzését visszavonják, illetve meg kell jelölni annak indokait.
(3)  Valamennyi pénzforgalmi szolgáltatónak el kell helyeznie honlapján a székhely szerinti illetékes hatóság azon honlapjára mutató linket, amelyen a valamennyi engedélyezett pénzforgalmi szolgáltatót tartalmazó jegyzék található.
Módosítás 199
Irányelvre irányuló javaslat
94 c cikk (új)
94c. cikk
A fogyasztók részére a jogaikról nyújtandó tájékoztatás kötelezettsége
(1)  A Bizottság …-ig* a tervezetről való nyilvános konzultációt követően felhasználóbarát elektronikus tájékoztatót készít, amely egyértelmű és könnyen érthető módon felsorolja a fogyasztók ezen irányelv és a kapcsolódó uniós jogszabályok szerinti jogait.
(2)  Az (1) bekezdésben említett tájékoztatót az Unió valamennyi fogyasztója és egyéb érdekelt felek számára elérhetővé kell tenni a Bizottság, az EBH és a tagállami banki szabályozók honlapján, annak könnyen letölthetőnek és más honlapokra áthelyezhetőnek kell lennie. A Bizottság tájékoztatja a tagállamokat, a pénzforgalmi szolgáltatókat és a fogyasztói szervezeteket a tájékoztató közzétételéről.
(3)  Valamennyi pénzforgalmi szolgáltatónak biztosítania kell, hogy a tájékoztató valamennyi ügyfél és mindenki más számára eredeti formátumban elérhető legyen elektronikusan honlapjukon, papírformátumban pedig fiókjaikban, ügynökeiknél és azon jogalanyoknál, akikhez tevékenységeiket kiszervezték.
E fiókokban, ügynököknél és jogalanyoknál az alábbi, könnyen olvasható tájékoztatást kell a fogyasztók számára jól látható módon feltüntetni: „A pénzforgalmi szolgáltatások igénybe vevőjeként Önt megillető jogokról szóló szöveget kérje a pultnál.”
Honlapjukon az alábbi, könnyen olvasható tájékoztatást kell feltüntetniük: „A pénzforgalmi szolgáltatások igénybe vevőjeként Önt megillető jogokat ide kattintva olvashatja el.” A pénzforgalmi szolgáltatóknak biztosítaniuk kell továbbá, hogy ügyfeleik e tájékoztatáshoz esetleges online számlájuk révén mindenkor könnyen hozzáférjenek.
(4)  A tájékoztatót különösen akkor kell rendelkezésre bocsátani elektronikus vagy papírformátumban, amikor az ügyfél bármilyen szerződéses viszonyt létesít, illetve a tájékoztató közzétételének időpontjában meglévő ügyfelek számára a tájékoztató Bizottság általi közzétételéről számított egy éven belül értesítést kell küldeni.
(5)  Valamennyi pénzforgalmi szolgáltatónak el kell helyeznie honlapján az illetékes hatóság azon honlapjára mutató linket, amelyen a valamennyi tanúsított pénzforgalmi szolgáltatót tartalmazó jegyzék található.
(6)  A pénzforgalmi szolgáltatók az e cikk szerinti tájékoztatás nyújtásáért nem számíthatnak fel díjat ügyfeleiknek.
(7)  Vak vagy gyengén látó személyek tekintetében e cikk rendelkezéseinek megfelelő alkalmazását alternatív eszközök használatával kell biztosítani.
_________
* Két évvel ezen irányelv hatálybalépésének napját követően.
Módosítás 200
Irányelvre irányuló javaslat
95 cikk – 2 bekezdés
(2)  Amennyiben egy tagállam él azon lehetőségek valamelyikével, amelyekre az (1) bekezdés utal, erről és bármely későbbi változásról értesíti a Bizottságot. A Bizottság ezt az információt egy honlapon vagy más, könnyen elérhető módon nyilvánosságra hozza.
(2)  Amennyiben egy tagállam él azon lehetőségek valamelyikével, amelyekre az (1) bekezdés utal, erről és bármely későbbi változásról értesíti a Bizottságot. A Bizottság ezt az információt egy honlapon vagy más, könnyen elérhető módon nyilvánosságra hozza, és arról egyidejűleg tájékoztatja az Európai Parlamentet is.
Módosítás 201
Irányelvre irányuló javaslat
96 cikk – 1 a bekezdés (új)
A Bizottság …-ig* jelentést készít arról, hogy a háromszereplős rendszereknek a fizetési rendszerekhez való hozzáférésről szóló rendelkezésekbe történő beillesztése milyen hatást fejtett ki, különös tekintettel a verseny szintjére és a fizetésikártya-rendszerek piaci részesedésére, és e jelentéshez adott esetben jogalkotási javaslatot csatol.
____________
* Két évvel ezen irányelv hatálybalépését követően.

(1) Az ügyet az 57. cikk (2) bekezdésének második albekezdése alapján visszautalták az illetékes bizottsághoz újratárgyalásra. (A7-0169/2014).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat