Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0264(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0169/2014

Texte depuse :

A7-0169/2014

Dezbateri :

PV 02/04/2014 - 26
CRE 02/04/2014 - 26

Voturi :

PV 03/04/2014 - 7.4
CRE 03/04/2014 - 7.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0280

Texte adoptate
PDF 915kWORD 749k
Joi, 3 aprilie 2014 - Bruxelles
Serviciile de plată în cadrul pieței interne ***I
P7_TA(2014)0280A7-0169/2014

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 3 aprilie 2014 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2013/36/UE și 2009/110/CE și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de directivă
Considerentul 2
(2)  Directiva 2007/64/CE a fost adoptată în decembrie 2007, pe baza unei propuneri a Comisiei din decembrie 2005. De atunci, piața plăților de mică valoare a cunoscut importante inovații tehnice, conducând la creșterea rapidă a numărului de plăți electronice și mobile și la apariția unor noi tipuri de servicii de plată pe piață.
(2)  Directiva 2007/64/CE a fost adoptată în decembrie 2007, pe baza unei propuneri a Comisiei din decembrie 2005. De atunci, piața plăților de mică valoare a cunoscut importante inovații tehnice, conducând la creșterea rapidă a numărului de plăți electronice și mobile și la apariția unor noi tipuri de servicii de plată pe piață și punând la încercare cadrul actual.
Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 3
(3)  Revizuirea cadrului legislativ al Uniunii privind serviciile de plată și, în special, analiza impactului aferentă Directivei 2007/64/CE și consultarea cu privire la cartea verde a Comisiei intitulată „Către o piață europeană integrată pentru plățile cu cardul, pe internet și de pe telefonul mobil”24 au arătat că evoluțiile au dat naștere unor provocări importante din perspectiva reglementării. Părți importante ale pieței serviciilor de plăți – în special plățile efectuate cu cardul, pe internet și de pe dispozitive mobile – sunt încă fragmentate de-a lungul frontierelor naționale. Multe produse sau servicii de plată inovatoare nu intră, în întregime sau în mare parte, sub incidența Directivei 2007/64/CE. În plus, domeniul de aplicare al Directivei 2007/64/CE și, în special, elementele excluse din acesta, cum este cazul cu anumite activități legate de plăți care sunt excluse de la regula generală, s-au dovedit în câteva cazuri a fi prea ambigue, prea generale sau pur și simplu depășite, având în vedere evoluțiile de pe piață. Aceasta a dus la incertitudine juridică, la apariția unor riscuri potențiale în materie de securitate în lanțul plăților și la o lipsă de protecție a consumatorilor în anumite domenii. S-a dovedit că serviciile de plată digitale inovatoare și ușor de utilizat au avut dificultăți în a demara și în a oferi consumatorilor și comercianților cu amănuntul metode de plată eficace, convenabile și sigure la nivelul Uniunii.
(3)  Revizuirea cadrului legislativ al Uniunii privind serviciile de plată și, în special, analiza impactului aferentă Directivei 2007/64/CE și consultarea cu privire la cartea verde a Comisiei intitulată „Către o piață europeană integrată pentru plățile cu cardul, pe internet și de pe telefonul mobil”24 au arătat că evoluțiile au dat naștere unor provocări importante din perspectiva reglementării. Părți importante ale pieței serviciilor de plăți – în special plățile efectuate cu cardul, pe internet și de pe dispozitive mobile – sunt încă fragmentate de-a lungul frontierelor naționale. Multe produse sau servicii de plată inovatoare nu intră, în întregime sau în mare parte, sub incidența Directivei 2007/64/CE. În plus, domeniul de aplicare al Directivei 2007/64/CE și, în special, elementele excluse din acesta, cum este cazul cu anumite activități legate de plăți care sunt excluse de la regula generală, s-au dovedit în câteva cazuri a fi prea ambigue, prea generale sau pur și simplu depășite, având în vedere evoluțiile de pe piață. Aceasta a dus la incertitudine juridică, la apariția unor riscuri potențiale în materie de securitate în lanțul plăților și la o lipsă de protecție a consumatorilor în anumite domenii. S-a dovedit că serviciile de plată digitale inovatoare, sigure și ușor de utilizat au avut dificultăți în a demara și în a oferi consumatorilor și comercianților cu amănuntul metode de plată eficace, convenabile și sigure la nivelul Uniunii. Acestea dețin un potențial pozitiv semnificativ, care trebuie exploatat într-un mod mai consecvent.
__________________
__________________
24 COM(2012) 941 final.
24 COM(2012)0941.
Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 4
(4)  Apariția unei piețe unice integrate pentru plățile electronice este crucială pentru a garanta consumatorilor, comercianților și întreprinderilor că pot beneficia pe deplin de avantajele oferite de piața internă, dată fiind dezvoltarea economiei digitale.
(4)  Apariția unei piețe unice integrate pentru plăți electronice sigure este crucială pentru a sprijini creșterea economică a Uniunii și a garanta consumatorilor, comercianților și întreprinderilor că pot beneficia pe deplin de varietatea și de transparența serviciilor de plată pentru a se bucura de avantajele oferite de piața internă, dată fiind dezvoltarea economiei digitale.
Amendamentul 4
Propunere de directivă
Considerentul 5
(5)  Ar trebui prevăzute norme noi care să acopere lacunele de reglementare și care, în același timp, să ofere mai multă claritate juridică și să asigure o aplicare consecventă a cadrului legislativ în întreaga Uniune. Ar trebui garantate condiții de operare echivalente participanților existenți la piață și celor nou-apăruți, facilitând noi mijloace de plată pentru a face accesibilă o piață mai mare și asigurând un nivel ridicat de protecție a consumatorilor care utilizează aceste servicii de plată în întreaga Uniune. Aceasta ar trebui să conducă la o tendință descendentă a costurilor și a prețurilor pentru utilizatorii de servicii de plată, precum și la mai multe opțiuni și la o mai mare transparență în materie de servicii de plată.
(5)  Ar trebui prevăzute norme noi care să acopere lacunele de reglementare și care, în același timp, să ofere mai multă claritate juridică și să asigure o aplicare consecventă a cadrului legislativ în întreaga Uniune. Ar trebui garantate condiții de operare echivalente participanților existenți la piață și celor nou-apăruți, facilitând noi mijloace de plată pentru a face accesibilă o piață mai mare și asigurând un nivel ridicat de protecție a consumatorilor care utilizează aceste servicii de plată în întreaga Uniune. Aceasta ar trebui să conducă la o mai mare eficiență a sistemului de plăți în ansamblu și la o tendință descendentă a costurilor și a prețurilor pentru utilizatorii de servicii de plată, precum și la mai multe opțiuni și la o mai mare transparență în materie de servicii de plată, sporind în același timp încrederea consumatorilor într-o piață armonizată a plăților.
Amendamentul 5
Propunere de directivă
Considerentul 5 a (nou)
(5a)  Zona unică de plăți în euro („SEPA”) va atinge un punct important în 2014, prin migrarea de la transferurile-credit naționale și de la debitările directe în euro la transferurile-credit și la debitările directe conforme cu SEPA. Crearea în zona euro a unor condiții de piață integrate, competitive, inovatoare și echitabile pentru plățile de mică valoare în euro ar trebui continuată cu scopul de a realiza o piață unică veritabilă pentru serviciile de plată din Uniune. Eforturile constante în acest sens ar trebui să fie susținute printr-o guvernanță consolidată sub conducerea Băncii Centrale Europene (BCE). Anunțul făcut de BCE cu privire la înființarea Consiliului privind plățile de mică valoare în euro (ERPB), ca succesor al Consiliului SEPA, ar trebui să contribuie la realizarea acestui obiectiv și să o faciliteze. Ținând seama de nevoia unui echilibru mai solid în ceea ce privește interesele manifestate pe partea cererii și pe partea ofertei de pe piața plăților, componența ERPB ar trebui să asigure o consiliere eficace în ceea ce privește orientarea viitoare a proiectului SEPA și potențialele obstacole în calea realizării sale, modalitățile de a le aborda și modalitățile de a încuraja inovarea, concurența și integrarea în domeniul plăților de mică valoare în euro în Uniune. Ar trebui avută în vedere participarea Comisiei în calitate de observator cu scopul de a garanta că sarcinile, componența și funcționarea ERPB contribuie la promovarea proiectului SEPA.
Amendamentul 6
Propunere de directivă
Considerentul 6
(6)  În ultimii ani, riscurile în materie de securitate aferente plăților electronice au crescut, din cauza complexității tehnice mai mari a acestora, a volumului tot mai mare de plăți electronice la nivel mondial și a apariției unor noi tipuri de servicii de plată. Întrucât serviciile de plată efectuate în condiții de siguranță și securitate reprezintă o condiție esențială pentru o piață funcțională a serviciilor de plată, utilizatorii acestor servicii ar trebui să fie protejați în mod adecvat împotriva acestor riscuri. Serviciile de plată sunt esențiale pentru menținerea unor activități economice și societale vitale și, prin urmare, prestatorii de servicii de plată, cum ar fi instituțiile de credit, au fost calificate ca operatori de piață în conformitate cu articolul 3 alineatul (8) din Directiva [a se introduce numărul Directivei NIS după adoptarea acesteia] a Parlamentului European și a Consiliului25.
(6)  În ultimii ani, riscurile în materie de securitate aferente plăților electronice au crescut, din cauza complexității tehnice mai mari a acestora, a volumului tot mai mare de plăți electronice la nivel mondial și a apariției unor noi tipuri de servicii de plată. Întrucât serviciile de plată efectuate în condiții de siguranță și securitate reprezintă o condiție esențială pentru o piață funcțională a serviciilor de plată, utilizatorii acestor servicii ar trebui să fie protejați în mod adecvat împotriva acestor riscuri. Serviciile de plată sunt esențiale pentru menținerea unor activități economice și societale vitale și, prin urmare, prestatorii de servicii de plată, cum ar fi instituțiile de credit, au fost calificate ca operatori de piață în conformitate cu articolul 3 alineatul (8) din Directiva [a se introduce numărul Directivei NIS după adoptarea acesteia] a Parlamentului European și a Consiliului25. În cadrul prelucrării datelor cu caracter personal realizate în temeiul prezentei directive ar trebui să se respecte cerințele de securitate prevăzute la articolele 16 și 17 din Directiva 95/46/CE.
__________________
__________________
25 Directiva XXXX/XX/UE a Parlamentului European și a Consiliului din [data] privind măsuri de asigurare a unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a informației în Uniune (JO L x, p. x).
25 Directiva XXXX/XX/UE a Parlamentului European și a Consiliului din [data] privind măsuri de asigurare a unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a informației în Uniune (JO L x, p. x).
Amendamentul 7
Propunere de directivă
Considerentul 7
(7)  În plus față de măsurile generale care trebuie luate la nivelul statelor membre în conformitate cu Directiva [a se introduce numărul Directivei NIS după adoptarea acesteia], riscurile de securitate legate de operațiunile de plată ar trebui să fie, de asemenea, abordate la nivelul prestatorilor de servicii de plată. Este nevoie ca măsurile de securitate care trebuie luate de către prestatorii de servicii de plată să fie proporționale cu riscurile de securitate în cauză. Ar trebui instituit un mecanism de raportare periodică, care să asigure că prestatorii de servicii de plată le furnizează autorităților competente în fiecare an informații actualizate privind evaluarea riscurilor lor în materie de securitate și măsurile (suplimentare) pe care le-au adoptat ca reacție la aceste riscuri. În plus, pentru a garanta că daunele provocate altor prestatori de servicii de plată și altor sisteme de plată, cum ar fi o perturbare considerabilă a unui sistem de plăți, precum și utilizatorilor, sunt menținute la un nivel minim, este esențial ca prestatorii de servicii de plată să aibă obligația de a raporta incidentele majore de securitate Autorității Bancare Europene fără întârzieri nejustificate.
(7)  În plus față de măsurile generale care trebuie luate la nivelul statelor membre în conformitate cu Directiva [a se introduce numărul Directivei NIS după adoptarea acesteia], riscurile de securitate legate de alegerea sistemului tehnic care să ofere operațiunile de plată ar trebui să fie, de asemenea, abordate la nivelul prestatorilor de servicii de plată, costurile și responsabilitatea asupra lor fiind preluate de aceștia. Este nevoie ca măsurile de securitate care trebuie luate de către prestatorii de servicii de plată să fie proporționale cu riscurile de securitate în cauză pentru clienții lor. Ar trebui instituit un mecanism de raportare periodică, care să asigure că prestatorii de servicii de plată le furnizează autorităților competente cel puțin de trei ori pe an informații actualizate privind evaluarea riscurilor lor în materie de securitate și măsurile suplimentare pe care le-au adoptat în vederea reducerii acestor riscuri. În plus, pentru a garanta că daunele provocate altor prestatori de servicii de plată și altor sisteme de plată, cum ar fi o perturbare considerabilă a unui sistem de plăți, precum și utilizatorilor, sunt menținute la un nivel minim, este esențial ca prestatorii de servicii de plată să aibă obligația de a raporta incidentele majore de securitate Autorității Bancare Europene fără întârzieri nejustificate, fiind recomandabil ca aceasta să publice anual un raport referitor la securitatea serviciilor de plată electronice din Uniunea Europeană.
Amendamentul 8
Propunere de directivă
Considerentul 7 a (nou)
(7a)  În scopul înțelegerii de către consumatori a drepturilor și obligațiilor care le revin în temeiul prezentei directive, aceștia ar trebui informați într-un mod clar și ușor de înțeles. În termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive, Comisia Europeană ar trebui, prin urmare, să elaboreze un prospect electronic ușor de utilizat care să prezinte în mod clar și ușor de înțeles drepturile consumatorilor în temeiul prezentei directive și al legislației Uniunii din domeniul serviciilor de plată. Aceste informații ar trebuie să fie disponibile pe site-urile de internet ale Comisiei, Autorității Europene de Supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană) (ABE), instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului1a, și ale autoritățile naționale de reglementare din sectorul bancar. Statele membre se asigură că prestatorii de servicii de plată vor pune la dispoziția clienților noi și actuali pliantul în formatul său original, în mod gratuit, pe suport electronic, pe propriile site-uri de internet și pe suport de hârtie la sucursalele lor, la agenții lor și la entitățile către care sunt externalizate activitățile lor.
_________________
1a Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).
Amendamentul 9
Propunere de directivă
Considerentul 8
(8)  Cadrul de reglementare revizuit pentru serviciile de plată este completat prin Regulamentul (UE) [XX/XX/XX] al Parlamentului European și al Consiliului26. Regulamentul respectiv introduce norme cu privire la perceperea de comisioane interbancare multilaterale și bilaterale pentru toate operațiunile consumatorilor realizate cu carduri de debit și de credit, precum și la plățile electronice și mobile bazate pe aceste tranzacții, impunând în același timp restricții privind utilizarea anumitor reguli comerciale cu privire la operațiunile de plată cu cardul. Regulamentul menționat vizează accelerarea în continuare a realizării unei veritabile piețe integrate a plăților cu cardul.
(8)  Cadrul de reglementare revizuit pentru serviciile de plată este completat prin Regulamentul (UE) [XX/XX/XX] al Parlamentului European și al Consiliului26. Regulamentul respectiv introduce norme cu privire la perceperea de comisioane interbancare multilaterale și bilaterale pentru toate operațiunile consumatorilor realizate cu carduri de debit și de credit, precum și la plățile electronice și mobile bazate pe aceste tranzacții, eliminând astfel o barieră importantă între piețele naționale de plăți și impunând în același timp restricții privind utilizarea anumitor reguli comerciale cu privire la operațiunile de plată cu cardul. Regulamentul menționat vizează accelerarea în continuare a realizării unei veritabile piețe integrate a plăților cu cardul.
__________________
__________________
26 Regulamentul (UE) nr. [XX/XX/XX] al Parlamentului European și al Consiliului din [data] privind comisioanele interbancare pentru operațiunile de plată pe bază de card (JO L x, p. x).
26 Regulamentul (UE) nr. [XX/XX/XX] al Parlamentului European și al Consiliului din [data] privind comisioanele interbancare pentru operațiunile de plată pe bază de card (JO L x, p. x).
Amendamentul 10
Propunere de directivă
Considerentul 9
(9)  Pentru a evita abordări divergente de la un stat membru la altul în detrimentul consumatorilor, dispozițiile privind transparența și cerințele de informare pentru prestatorii de servicii de plată din prezenta directivă ar trebui să se aplice, de asemenea, în cazul tranzacțiilor în care prestatorul de servicii de plată al plătitorului sau al beneficiarului plății se află în Spațiul Economic European (denumit în continuare „SEE”), iar celălalt prestator de servicii de plată este situat în afara SEE. Este, de asemenea, necesar să se extindă aplicarea dispozițiilor privitoare la transparență și informare la tranzacțiile efectuate în orice monedă între prestatorii de servicii de plată care sunt situați pe teritoriul SEE.
(9)  Pentru a evita abordări divergente de la un stat membru la altul în detrimentul consumatorilor, dispozițiile privind transparența și cerințele de informare pentru prestatorii de servicii de plată, precum și cele privind drepturile și obligațiile aferente furnizării și utilizării serviciilor de plată din prezenta directivă ar trebui să se aplice, de asemenea, în cazul tranzacțiilor în care prestatorul de servicii de plată al plătitorului sau al beneficiarului plății se află în Spațiul Economic European (denumit în continuare „SEE”), iar celălalt prestator de servicii de plată este situat în afara SEE. Pe baza unei analize și, dacă este cazul, a unei propuneri legislative din partea Comisiei, sfera de aplicare a prezentei directive în cazul unor astfel de tranzacții ar trebui să fie, de asemenea, extinsă pentru a include cea mai mare parte a dispozițiilor privind drepturile și obligațiile furnizorilor și utilizatorilor de servicii de plată. Este, de asemenea, necesar să se extindă aplicarea dispozițiilor privitoare la transparență și informare la tranzacțiile efectuate în orice monedă între prestatorii de servicii de plată care sunt situați pe teritoriul SEE.
Amendamentul 11
Propunere de directivă
Considerentul 10
(10)  Definiția serviciilor de plată ar trebui să fie neutră din punct de vedere tehnologic și să permită continuarea dezvoltării de noi tipuri de servicii de plată, asigurând în același timp condiții de operare echivalente pentru prestatorii de servicii de plată existenți și noi.
(10)  Definițiile serviciilor, protocoalelor și standardelor de plată ar trebui să fie neutre din punct de vedere tehnologic și să permită continuarea dezvoltării de noi tipuri de servicii de plată, asigurând în același timp condiții de operare echivalente și sigure pentru prestatorii de servicii de plată existenți și noi.
Amendamentul 12
Propunere de directivă
Considerentul 12
(12)  Reacțiile din partea pieței arată că activitățile de plată care fac obiectul derogării privind rețelele limitate comportă frecvent volume și valori de plată foarte mari și oferă consumatorilor sute sau mii de produse și servicii diferite, ceea ce nu corespunde cu scopul derogării pentru rețele limitate, astfel cum este acesta prevăzut în Directiva 2007/64/CE. Acest lucru presupune riscuri mai mari și lipsa protecției juridice pentru utilizatorii de servicii de plată, în special pentru consumatori, precum și dezavantaje clare pentru participanții de pe piața reglementată. Pentru a limita aceste riscuri este necesară o descriere mai precisă a unei rețele limitate, în acord cu dispozițiile din Directiva 2009/110/CE. Astfel, un instrument de plată ar trebui să fie considerat ca fiind utilizat într-o astfel de rețea limitată dacă acesta poate fi utilizat exclusiv fie pentru achiziționarea de bunuri și servicii într-un anumit magazin sau lanț de magazine, fie pentru achiziționarea unei game limitate de bunuri sau de servicii, indiferent de localizarea geografică a punctului de vânzare. Astfel de instrumente ar putea să includă cardurile de fidelitate, cardurile de combustibil, cardurile de membru, cardurile pentru transportul public, bonurile de masă sau bonurile pentru servicii, care fac uneori obiectul unui cadru legislativ specific din dreptul muncii sau dreptul fiscal, destinat să promoveze utilizarea unor astfel de instrumente pentru a realiza obiective prevăzute în legislația socială. În cazul în care astfel de instrumente cu scop predeterminat se transformă în instrumente cu scop general, nu ar trebui să se mai aplice excluderea din domeniul de aplicare al prezentei directive. Instrumentele care pot fi utilizate pentru achiziții în magazinele unor comercianți incluși pe o listă nu ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare al prezentei directive, deoarece aceste instrumente sunt concepute în principiu pentru o rețea de prestatori de servicii în continuă creștere. Excluderea ar trebui să se aplice în combinație cu obligația potențialilor prestatori de servicii de plată de a notifica activitățile care corespund definiției unei rețele limitate.
(12)  Reacțiile din partea pieței arată că activitățile de plată care fac obiectul derogării privind rețelele limitate comportă frecvent volume și valori de plată foarte mari și oferă consumatorilor sute sau mii de produse și servicii diferite, ceea ce nu corespunde cu scopul derogării pentru rețele limitate, astfel cum este acesta prevăzut în Directiva 2007/64/CE. Acest lucru presupune riscuri mai mari și lipsa protecției juridice pentru utilizatorii de servicii de plată, în special pentru consumatori, precum și dezavantaje clare pentru participanții de pe piața reglementată. Pentru a limita aceste riscuri este necesară o descriere mai precisă a unei rețele limitate, în acord cu dispozițiile din Directiva 2009/110/CE. Astfel, un instrument de plată ar trebui să fie considerat ca fiind utilizat într-o astfel de rețea limitată dacă acesta poate fi utilizat exclusiv fie pentru achiziționarea de bunuri și servicii de la un anumit comerciant cu amănuntul sau lanț de comercianți cu amănuntul, fie pentru achiziționarea unei game limitate de bunuri sau de servicii, indiferent de localizarea geografică a punctului de vânzare. Astfel de instrumente ar putea să includă cardurile de fidelitate, cardurile de combustibil, cardurile de membru, cardurile pentru transportul public, tichetele de parcare, bonurile de masă sau bonurile pentru servicii, care fac uneori obiectul unui cadru legislativ specific din dreptul muncii sau dreptul fiscal, destinat să promoveze utilizarea unor astfel de instrumente pentru a realiza obiective prevăzute în legislația socială. În cazul în care astfel de instrumente cu scop predeterminat se transformă în instrumente cu scop general, nu ar trebui să se mai aplice excluderea din domeniul de aplicare al prezentei directive. Instrumentele care pot fi utilizate pentru achiziții în magazinele unor comercianți incluși pe o listă nu ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare al prezentei directive, deoarece aceste instrumente sunt concepute în principiu pentru o rețea de prestatori de servicii în continuă creștere. Excluderea ar trebui să se aplice în combinație cu obligația potențialilor prestatori de servicii de plată de a notifica activitățile care corespund definiției unei rețele limitate.
Amendamentul 13
Propunere de directivă
Considerentul 13
(13)  Directiva 2007/64/CE exclude din domeniul său de aplicare anumite operațiuni de plată prin intermediul dispozitivelor de telecomunicații sau informatice în cazul în care operatorul de rețea acționează nu numai ca un intermediar pentru livrarea bunurilor și a serviciilor digitale prin dispozitivul în cauză, ci adaugă de asemenea valoare acestor bunuri sau servicii. În particular, această excludere permite așa-numita facturare prin intermediul operatorului sau cumpărare directă cu ajutorul facturii de telefon, ceea ce contribuie la dezvoltarea de noi modele de afaceri bazate pe vânzarea de conținut digital cu valoare redusă, începând cu tonurile de apel și serviciile premium prin SMS. Semnalele venite din zona pieței de profil nu prezintă niciun indiciu că această metodă de plată, pe care consumatorii o consideră convenabilă pentru plățile de valoare redusă, s-ar fi transformat într-un serviciu general de intermediere a plăților. Cu toate acestea, din cauza formulării ambigue a actualei excluderi, această regulă a fost pusă în aplicare în mod diferit în statele membre. Aceasta conduce la lipsa securității juridice pentru operatori și consumatori și în anumite cazuri a permis altor servicii de intermediere a plăților să susțină că sunt eligibile pentru excluderea de la aplicarea Directivei 2007/64/CE. Prin urmare, este oportună restrângerea domeniului de aplicare al directivei menționate. Excluderea ar trebui să se axeze în mod explicit pe microplăți pentru conținut digital, cum ar fi tonurile de apel, fundalurile de ecran, muzica, jocurile, conținutul video sau programele informatice. Excluderea ar trebui să se aplice serviciilor de plată numai atunci când acestea sunt furnizate cu titlu de servicii auxiliare la serviciile de comunicații electronice (care reprezintă activitatea principală a operatorului în cauză).
(13)  Directiva 2007/64/CE exclude din domeniul său de aplicare anumite operațiuni de plată prin intermediul dispozitivelor de telecomunicații sau informatice în cazul în care operatorul de rețea acționează nu numai ca un intermediar pentru livrarea bunurilor și a serviciilor digitale prin dispozitivul în cauză, ci adaugă de asemenea valoare acestor bunuri sau servicii. În particular, această excludere permite așa-numita facturare prin intermediul operatorului sau cumpărare directă cu ajutorul facturii de telefon, ceea ce contribuie la dezvoltarea de noi modele de afaceri bazate pe vânzarea de conținut digital cu valoare redusă, începând cu tonurile de apel și serviciile premium prin SMS. Semnalele venite din zona pieței de profil nu prezintă niciun indiciu că această metodă de plată, pe care consumatorii o consideră convenabilă pentru plățile de valoare redusă, s-ar fi transformat într-un serviciu general de intermediere a plăților. Cu toate acestea, din cauza formulării ambigue a actualei excluderi, această regulă a fost pusă în aplicare în mod diferit în statele membre. Aceasta conduce la lipsa securității juridice pentru operatori și consumatori și în anumite cazuri a permis altor servicii de intermediere a plăților să susțină că sunt eligibile pentru excluderea de la aplicarea Directivei 2007/64/CE. Prin urmare, este oportună restrângerea domeniului de aplicare negativ al directivei menționate. Pentru a nu lăsa nereglementate activitățile de plată complexe, excluderea ar trebui să se axeze pe microplăți pentru conținut digital, cum ar fi tonurile de apel, fundalurile de ecran, muzica, jocurile, conținutul video sau programele informatice. Excluderea ar trebui să se aplice serviciilor de plată numai atunci când acestea sunt furnizate cu titlu de servicii auxiliare la serviciile de comunicații electronice (care reprezintă activitatea principală a operatorului în cauză).
Amendamentul 14
Propunere de directivă
Considerentul 13 a (nou)
(13a)  Directiva 2007/64/CE exclude din domeniul său de aplicare prestatorii de servicii tehnice, care contribuie la prestarea de servicii de plată, fără ca aceștia să intre în vreun moment în posesia fondurilor de transferat. Serviciile tipice care sunt excluse sunt prelucrarea și stocarea de date, serviciile de protecție a vieții private și tehnologia informației (TI). Astfel, este exclusă, de asemenea, dezvoltarea de soluții tehnice de plată către prestatorii de servicii de plată (cunoscute uneori sub denumirea de portofel electronic), care fac în mod normal ca serviciile lor de plată să fie accesibile pe un dispozitiv mobil sau de telecomunicații.
Amendamentul 15
Propunere de directivă
Considerentul 15
(15)  De multe ori, prestatorii de servicii care încearcă să beneficieze de excluderea din domeniul de aplicare al Directivei 2007/64/CE nu se consultă cu autoritățile în privința măsurii în care activităților lor intră în domeniul de aplicare al directivei sau sunt excluse din acesta, ci se bazează pe propriile evaluări. S-ar putea ca anumite excluderi să fi fost utilizate de prestatorii de servicii de plată pentru a-și modifica modelele de afaceri astfel încât activitățile de plată pe care le oferă să nu intre în domeniul de aplicare al directivei menționate. Aceasta poate conduce la creșterea riscurilor pentru utilizatorii serviciilor de plată și la condiții divergente pentru prestatorii de servicii de plată la nivelul pieței interne. Prin urmare, prestatorii de servicii de plată ar trebui obligați să notifice anumite activități autorităților competente, pentru a asigura o interpretare omogenă a normelor la nivelul pieței interne.
(15)  De multe ori, prestatorii de servicii care încearcă să beneficieze de excluderea din domeniul de aplicare al Directivei 2007/64/CE nu se consultă cu autoritățile în privința măsurii în care activităților lor intră în domeniul de aplicare al directivei sau sunt excluse din acesta, ci se bazează pe propriile evaluări. S-ar putea ca anumite excluderi să fi fost utilizate de prestatorii de servicii de plată pentru a-și modifica modelele de afaceri astfel încât activitățile de plată pe care le oferă să nu intre în domeniul de aplicare al directivei menționate. Aceasta poate conduce la creșterea riscurilor pentru utilizatorii serviciilor de plată și la condiții divergente pentru prestatorii de servicii de plată la nivelul pieței interne. Prin urmare, prestatorii de servicii de plată ar trebui obligați să notifice propriile activități autorităților competente, pentru a asigura o interpretare omogenă a normelor la nivelul pieței interne.
Amendamentul 16
Propunere de directivă
Considerentul 18
(18)  De la adoptarea Directivei 2007/64/CE au apărut noi tipuri de servicii de plată, în special în domeniul plăților prin internet. În particular, s-a înregistrat o evoluție a prestatorilor terți, care oferă așa-numitele servicii de inițiere a plății consumatorilor și comercianților, de multe ori fără a intra în posesia fondurilor de transferat. Astfel de servicii facilitează plățile în cadrul comerțului electronic, prin stabilirea unei punți informatice între site-ul de internet al unui comerciant și platforma bancară online a consumatorului, în vederea inițierii de plăți prin internet pe bază de transfer credit sau debitare directă. Prestatorii terți oferă o alternativă cu costuri reduse la plățile cu cardul atât pentru comercianți, cât și pentru consumatori și le oferă acestora din urmă posibilitatea de a efectua cumpărături online chiar dacă nu dispun de un card de credit. Cu toate acestea, întrucât prestatorii terți nu sunt supuși Directivei 2007/64/CE, aceștia nu fac neapărat obiectul supravegherii de către o autoritate competentă și nu respectă cerințele Directivei 2007/64/CE. Această situație pune o serie de probleme de ordin juridic, printre altele în ceea ce privește protecția consumatorilor, securitatea și răspunderea, precum și concurența și protecția datelor. Prin urmare, noile norme ar trebui să ofere soluții pentru aceste probleme.
(18)  De la adoptarea Directivei 2007/64/CE au apărut noi tipuri de servicii de plată, în special în domeniul plăților prin internet. În particular, s-a înregistrat o evoluție a prestatorilor terți, care oferă așa-numitele servicii de inițiere a plății consumatorilor și comercianților, de multe ori fără a intra în posesia fondurilor de transferat. Astfel de servicii facilitează plățile în cadrul comerțului electronic, prin stabilirea unei punți informatice între site-ul de internet al unui comerciant și platforma bancară online a consumatorului, în vederea inițierii de plăți prin internet pe bază de transfer credit sau debitare directă. Prestatorii terți oferă o alternativă cu costuri reduse la plățile cu cardul atât pentru comercianți, cât și pentru consumatori și le oferă acestora din urmă posibilitatea de a efectua cumpărături online chiar dacă nu dispun de un card de plată. De asemenea, prestatorii terți au un potențial promițător pentru facilitarea comerțului electronic transfrontalier în cadrul pieței interne. Ei reprezintă însă și provocări importante în materie de securitate pentru asigurarea integrității plăților și a datelor cu caracter personal puse la dispoziția lor de către plătitori. Cu toate acestea, întrucât prestatorii terți nu fac obiectul Directivei 2007/64/CE, aceștia nu sunt supuși neapărat supravegherii de către o autoritate competentă și nu respectă cerințele Directivei 2007/64/CE. Această situație pune o serie de probleme de ordin juridic, printre altele în ceea ce privește protecția consumatorilor, securitatea și răspunderea, precum și concurența și protecția datelor. Prin urmare, noile norme ar trebui să abordeze toate aceste provocări în mod corespunzător și să asigure faptul că prestatorii terți care își desfășoară activitatea în Uniune sunt autorizați sau înregistrați și supravegheați ca instituții de plată.
Amendamentul 17
Propunere de directivă
Considerentul 19
(19)  Remiterea de bani reprezintă un serviciu de plată simplu, care se bazează de regulă pe furnizarea unei sume în numerar de către un plătitor către un prestator de servicii de plată, care, la rândul său, remite suma corespunzătoare, de exemplu, prin intermediul unei rețele de comunicații, unui beneficiar al plății sau unui alt prestator de servicii de plată care acționează în numele beneficiarului plății. În unele state membre, supermarketurile, comercianții și alți operatori cu amănuntul furnizează publicului un serviciu similar care permite plata facturilor pentru utilități publice și a altor facturi uzuale ale gospodăriilor. Aceste servicii de plată a facturilor ar trebui considerate drept remitere de bani, cu excepția cazurilor în care autoritățile competente consideră că activitatea este asimilabilă unui alt serviciu de plată.
(19)  Remiterea de bani reprezintă un serviciu de plată simplu, care se bazează de regulă pe furnizarea unei sume în numerar de către un plătitor către un prestator de servicii de plată, care, la rândul său, remite suma corespunzătoare, de exemplu, prin intermediul unei rețele de comunicații, unui beneficiar al plății sau unui alt prestator de servicii de plată care acționează în numele beneficiarului plății. În unele state membre, bancomatele, supermarketurile, comercianții și alți operatori cu amănuntul furnizează publicului un serviciu similar care permite plata facturilor pentru utilități publice și a altor facturi uzuale ale gospodăriilor. Aceste servicii de plată a facturilor ar trebui considerate drept remitere de bani, cu excepția cazurilor în care autoritățile competente consideră că activitatea este asimilabilă unui alt serviciu de plată.
Amendamentul 18
Propunere de directivă
Considerentul 19 a (nou)
(19a)  Pentru a finaliza piața internă a plăților și a asigura că aceasta conduce la un comerț electronic înfloritor și la creștere economică, este important să se permită potențialelor noi întreprinderi de pe piață și actualilor prestatori de servicii de plată utilizarea unor alternative la plățile cu cardul pentru a dezvolta și îmbunătăți propriile servicii destinate consumatorilor și comercianților cu amănuntul. Prin urmare, în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive, ABE, în strânsă cooperare cu BCE, prezintă o evaluare detaliată cu privire la fezabilitatea și dorința de a introduce o cerință potrivit căreia codul IBAN, astfel cum este definit la articolul 2 punctul 15 din Regulamentul (UE) nr. 260/2012, sau un alt număr de identificare similar, să fie disponibil într-un format care poate fi decodat electronic pe cardurile de debit sau pe alte instrumente de plată relevante, după caz. Evaluarea ia în considerare normele privind prevenirea fraudei și protecția datelor.
Amendamentul 19
Propunere de directivă
Considerentul 27
(27)  Atunci când prestează unul sau mai multe dintre serviciile de plată care fac obiectul prezentei directive, instituțiile de plată ar trebui să dețină întotdeauna conturi de plăți folosite exclusiv pentru operațiuni de plată. Pentru ca instituțiile de plată să poată presta servicii de plată, este esențial ca acestea să aibă acces la conturi de plăți. Statele membre ar trebui să se asigure că acest acces este oferit într-o manieră proporțională cu scopul său legitim.
(27)  Atunci când prestează unul sau mai multe dintre serviciile de plată care fac obiectul prezentei directive, instituțiile de plată ar trebui să dețină întotdeauna conturi de plăți folosite exclusiv pentru operațiuni de plată. Pentru ca instituțiile de plată să poată presta servicii de plată, este esențial ca acestea să aibă acces la conturi de plăți. Statele membre ar trebui să se asigure că acest acces este nediscriminatoriu și oferit într-o manieră proporțională cu scopul său legitim. Deși accesul ar putea fi elementar, ar trebui să fie întotdeauna suficient de amplu pentru ca instituția de plată să își poată oferi serviciile fără restricții și cu eficiență. Taxele percepute pentru acest tip de acces nu ar trebui să fie excesive sau neconforme cu practicile comerciale curente.
Amendamentul 20
Propunere de directivă
Considerentul 29
(29)  În general, s-a dovedit că există o cooperare satisfăcătoare între autoritățile naționale competente responsabile cu acordarea de autorizații instituțiilor de plată, cu efectuarea de controale și cu luarea de decizii privind retragerea autorizațiilor respective. Cu toate acestea, cooperarea dintre autoritățile competente ar trebui consolidată, atât în ceea ce privește informațiile schimbate între acestea, cât și pentru aplicarea și interpretarea într-o manieră consecventă a directivei, în cazurile în care instituția de plată autorizată ar dori să presteze servicii de plată și în alt stat membru decât statul membru de origine, exercitându-și astfel dreptul de stabilire sau libertatea de a presta servicii („procedura de pașaport”). Ar trebui să se solicite Autorității Bancare Europene (EBA) să pregătească un set de orientări privind cooperarea și schimbul de date.
(29)  În general, s-a dovedit că există o cooperare satisfăcătoare între autoritățile naționale competente responsabile cu acordarea de autorizații instituțiilor de plată, cu efectuarea de controale și cu luarea de decizii privind retragerea autorizațiilor respective. Cu toate acestea, cooperarea dintre autoritățile competente ar trebui consolidată, atât în ceea ce privește informațiile schimbate între acestea, cât și pentru aplicarea și interpretarea într-o manieră consecventă a directivei, în cazurile în care instituția de plată autorizată ar dori să presteze servicii de plată și în alt stat membru decât statul membru de origine, exercitându-și astfel dreptul de stabilire sau libertatea de a presta servicii („procedura de pașaport”). ABE ar trebui să pregătească un set de orientări privind cooperarea și schimbul de date după consultarea unui comitet consultativ înființat în scopul punerii în aplicare a prezentei directive în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 și care reprezintă, printre altele, părțile interesate din afara sectorului bancar.
Amendamentul 21
Propunere de directivă
Considerentul 30
(30)  Pentru creșterea transparenței în ceea ce privește instituțiile de plată autorizate de autoritățile competente sau înregistrate pe lângă acestea, inclusiv a agenților și sucursalelor acestora, ar trebui creat în cadrul ABE un portal web care să interconecteze registrele naționale, destinat să servească drept punct de acces electronic european. Aceste măsuri ar trebui să reprezinte o contribuție la consolidarea cooperării dintre autoritățile competente.
(30)  Pentru creșterea transparenței în ceea ce privește instituțiile de plată autorizate de autoritățile competente sau înregistrate pe lângă acestea, inclusiv a agenților și sucursalelor acestora, ar trebui creat în cadrul ABE un portal web care să interconecteze registrele naționale, destinat să servească drept punct de acces electronic european. Aceste măsuri ar trebui să reprezinte o contribuție la consolidarea cooperării dintre autoritățile competente, contribuind pe deplin la crearea un mediu al plăților care să stimuleze concurența, inovarea și securitatea în beneficiul tuturor părților interesate și în special al consumatorilor.
Amendamentul 22
Propunere de directivă
Considerentul 32
(32)  Prezenta directivă precizează setul minim de competențe pe care ar trebui să le aibă autoritățile competente pentru supravegherea respectării normelor de către instituțiile de plată, dar aceste competențe trebuie exercitate cu respectarea drepturilor fundamentale, inclusiv a dreptului la viață privată. Pentru exercitarea competențelor care pot implica încălcări grave ale dreptului la viață privată în ceea ce privește familia, domiciliul și comunicațiile, statele membre ar trebui să instituie garanții adecvate și eficace împotriva oricărui abuz sau a oricărui act arbitrar, de exemplu prin autorizarea prealabilă din partea autorității judiciare a statului membru în cauză, dacă este cazul.
(32)  Prezenta directivă precizează setul minim de competențe pe care ar trebui să le aibă autoritățile competente pentru supravegherea respectării normelor de către instituțiile de plată, dar aceste competențe trebuie exercitate cu respectarea drepturilor fundamentale, inclusiv a dreptului la viață privată. Fără a aduce atingere controlului exercitat de o autoritate independentă (autoritate națională de protecție a datelor), în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, pentru exercitarea competențelor care pot implica încălcări grave ale dreptului la viață privată în ceea ce privește familia, domiciliul și comunicațiile, statele membre ar trebui să instituie garanții adecvate și eficace împotriva oricărui abuz sau a oricărui act arbitrar, de exemplu prin autorizarea prealabilă din partea autorității judiciare a statului membru în cauză, dacă este cazul.
Amendamentul 23
Propunere de directivă
Considerentul 34
(34)  Este esențial ca orice prestator de servicii de plată să poată avea acces la serviciile infrastructurilor tehnice ale sistemelor de plăți. Cu toate acestea, un astfel de acces ar trebui să facă obiectul unor cerințe adecvate, pentru a asigura integritatea și stabilitatea sistemelor în cauză. Fiecare prestator de servicii de plată care solicită participarea la un sistem de plăți ar trebui să furnizeze participanților la sistemul de plăți dovezi că organizarea sa internă este suficient de solidă pentru a face față tuturor tipurilor de riscuri. Exemple tipice de astfel de sisteme de plăți sunt sistemele de carduri cvadripartite și principalele sisteme de procesare a transferurilor-credit și a debitărilor directe. Pentru a asigura egalitatea de tratament în întreaga Uniune între diversele categorii de prestatori de servicii de plată autorizați, în conformitate cu termenii autorizației care le-a fost acordată, este necesară clarificarea normelor privind accesul la prestarea de servicii de plată și la sistemele de plăți.
(34)  Este esențial ca orice prestator de servicii de plată să poată avea acces la serviciile infrastructurilor tehnice ale sistemelor de plăți. Cu toate acestea, un astfel de acces ar trebui să facă obiectul unor cerințe adecvate, pentru a asigura integritatea și stabilitatea sistemelor în cauză. Fiecare prestator de servicii de plată care solicită participarea la un sistem de plăți ar trebui să își asume riscul reprezentat de alegerea sistemului și să furnizeze participanților la sistemul de plăți dovezi că organizarea sa internă este suficient de solidă pentru a face față tuturor tipurilor de riscuri și utilizării frauduloase de către un terț în urma alegerii sistemelor de operare. Exemple tipice de astfel de sisteme de plăți sunt sistemele de carduri cvadripartite și principalele sisteme de procesare a transferurilor-credit și a debitărilor directe. Pentru a asigura egalitatea de tratament în întreaga Uniune între diversele categorii de prestatori de servicii de plată autorizați, în conformitate cu termenii autorizației care le-a fost acordată, este necesară clarificarea normelor privind accesul la prestarea de servicii de plată și la sistemele de plăți.
Amendamentul 24
Propunere de directivă
Considerentul 41
(41)  Prezenta directivă ar trebui să specifice obligațiile prestatorilor de servicii de plată în ceea ce privește furnizarea de informații către utilizatorii serviciilor de plată, care ar trebui să primească aceleași nivel ridicat de informații clare cu privire la serviciile de plată, pentru a putea alege în cunoștință de cauză și pentru a-și putea exercita liber opțiunile în cadrul UE. În interesul transparenței, prezenta directivă ar trebui să stabilească cerințele armonizate necesare pentru a garanta furnizarea către utilizatorii serviciilor de plată a unor informații necesare și suficiente cu privire atât la contractul de servicii de plată, cât și la operațiunile de plată. Pentru a promova funcționarea fără obstacole a pieței unice a serviciilor de plată, statele membre ar trebui să poată adopta doar acele dispoziții în materie de informare stabilite prin prezenta directivă.
(41)  Prezenta directivă ar trebui să specifice obligațiile prestatorilor de servicii de plată în ceea ce privește furnizarea de informații către utilizatorii serviciilor de plată, care ar trebui să primească același nivel ridicat de informații clare cu privire la serviciile de plată, pentru a putea alege în cunoștință de cauză, pe baza unei comparații a condițiilor oferite de mai mulți prestatori de servicii (mai ales în ceea ce privește structura comisioanelor lor) și pentru a-și putea exercita liber opțiunile în cadrul UE. În interesul transparenței, prezenta directivă ar trebui să stabilească cerințele armonizate necesare pentru a garanta furnizarea către utilizatorii serviciilor de plată a unor informații necesare, suficiente și ușor de înțeles cu privire atât la contractul de servicii de plată, cât și la operațiunile de plată. Pentru a promova funcționarea fără obstacole a pieței unice a serviciilor de plată, statele membre ar trebui să poată adopta doar acele dispoziții în materie de informare stabilite prin prezenta directivă, precum și prin Directiva 95/46/CE și Regulamentul (CE) nr. 45/2001.
Amendamentul 25
Propunere de directivă
Considerentul 43
(43)  Informațiile a căror comunicare este obligatorie ar trebui să fie proporționale cu nevoile utilizatorilor și comunicate într-un format standard. Cu toate acestea, cerințele în materie de informare cu privire la o operațiune de plată singulară ar trebui să difere de cele cu privire la un contract-cadru care prevede mai multe operațiuni de plată.
(43)  Informațiile a căror comunicare este obligatorie ar trebui să fie proporționale cu nevoile utilizatorilor și comunicate într-un format standard și clar, sporind astfel eficacitatea. Cu toate acestea, cerințele în materie de informare cu privire la o operațiune de plată singulară ar trebui să difere de cele cu privire la un contract-cadru care prevede mai multe operațiuni de plată.
Amendamentul 26
Propunere de directivă
Considerentul 46
(46)  Prezenta directivă ar trebui să prevadă dreptul consumatorului de a primi gratuit informații relevante înainte de a deveni parte la vreun contract de servicii de plată. Consumatorul ar trebui de asemenea să poată solicita pe suport de hârtie informații prealabile, precum și contractul-cadru, gratuit și în orice moment pe durata relației contractuale, pentru a avea posibilitatea de a compara serviciile prestatorilor de servicii de plată și condițiile aferente și pentru a putea, în caz de litigiu, să își verifice drepturile și obligațiile contractuale. Dispozițiile menționate ar trebui să fie compatibile cu Directiva 2002/65/CE. Dispozițiile explicite privind informațiile gratuite prevăzute de prezenta directivă nu ar trebui să aibă efectul de a permite impunerea unor comisioane pentru informațiile furnizate consumatorilor în temeiul altor directive aplicabile.
(46)  Prezenta directivă ar trebui să prevadă dreptul consumatorului de a primi gratuit informații relevante înainte de a deveni parte la vreun contract de servicii de plată. Consumatorul ar trebui de asemenea să poată solicita pe suport de hârtie informații prealabile, precum și contractul-cadru, gratuit și în orice moment pe durata relației contractuale, pentru a avea posibilitatea de a compara serviciile prestatorilor de servicii de plată și condițiile aferente și pentru a putea, în caz de litigiu, să își verifice drepturile și obligațiile contractuale, menținând, prin urmare, un nivel ridicat al protecției consumatorilor. Dispozițiile menționate ar trebui să fie compatibile cu Directiva 2002/65/CE. Dispozițiile explicite privind informațiile gratuite prevăzute de prezenta directivă nu ar trebui să aibă efectul de a permite impunerea unor comisioane pentru informațiile furnizate consumatorilor în temeiul altor directive aplicabile.
Amendamentul 27
Propunere de directivă
Considerentul 49
(49)  Pentru a facilita mobilitatea clienților, consumatorii ar trebui să aibă posibilitatea de a rezilia un contract-cadru după o perioadă de un an, fără a suporta vreun cost. Pentru consumatori, perioada de preaviz convenită ar trebui să nu fie mai lungă de o lună, iar pentru prestatorii de servicii de plată aceasta ar trebui să nu fie mai scurtă de două luni. Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere obligației prestatorului de servicii de plată de a rezilia contractul de servicii de plată în circumstanțe excepționale, în temeiul altor norme relevante din dreptul Uniunii sau din cel național, cum ar fi legislația privind spălarea banilor și finanțarea terorismului, orice acțiune care urmărește înghețarea unor fonduri sau orice alte măsuri specifice legate de prevenirea și anchetarea infracțiunilor.
(49)  Pentru a facilita mobilitatea clienților, consumatorii ar trebui să aibă posibilitatea de a rezilia un contract-cadru fără a suporta vreun cost. Pentru consumatori, perioada de preaviz convenită ar trebui să nu fie mai lungă de o lună, iar pentru prestatorii de servicii de plată aceasta ar trebui să nu fie mai scurtă de trei luni. Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere obligației prestatorului de servicii de plată de a rezilia contractul de servicii de plată în circumstanțe excepționale, în temeiul altor norme relevante din dreptul Uniunii sau din cel național, cum ar fi legislația privind spălarea banilor și finanțarea terorismului, orice acțiune care urmărește înghețarea unor fonduri sau orice alte măsuri specifice legate de prevenirea și anchetarea infracțiunilor.
Amendamentul 28
Propunere de directivă
Considerentul 51
(51)   Este necesar să se stabilească criteriile conform cărora prestatorii de servicii terți sunt autorizați să acceseze și să utilizeze informațiile privind disponibilitatea fondurilor în contul deținut de utilizatorul serviciilor de plată la un alt prestator de servicii de plată. În special, cerințele privind asigurarea protecției și a securității necesare a datelor stabilite sau menționate în prezenta directivă ori incluse în cadrul orientărilor ABE ar trebui să fie respectate atât de prestatorii terți, cât și de prestatorul serviciilor de plată care administrează contul utilizatorului serviciilor de plată. Plătitorii ar trebui să își dea acordul în mod explicit ca prestatorii terți să aibă acces la contul lor de plăți și să fie informați în mod corespunzător cu privire la amploarea acestui acces. Pentru a permite dezvoltarea altor prestatori de servicii de plată care nu pot primi depozite, este necesar ca instituțiile de credit să le furnizeze acestora informații privind disponibilitatea fondurilor în cazul în care plătitorul și-a exprimat consimțământul ca aceste informații să fie comunicate prestatorului de servicii de plată care este emitentul instrumentului de plată respectiv.
(51)   Este necesar să se stabilească criteriile conform cărora prestatorii de servicii terți sunt autorizați să acceseze și să utilizeze informațiile privind disponibilitatea fondurilor în contul deținut de utilizatorul serviciilor de plată la un alt prestator de servicii de plată. În special, cerințele privind asigurarea protecției și a securității necesare a datelor stabilite sau menționate în prezenta directivă ori incluse în cadrul standardelor tehnice de punere în aplicare ale ABE ar trebui să fie respectate atât de prestatorii terți, cât și de prestatorul serviciilor de plată care administrează contul utilizatorului serviciilor de plată. ABE ar trebui să elaboreze aceste standarde tehnice de punere în aplicare după consultarea comitetului consultativ menționat la considerentul 29. Plătitorii ar trebui să fie informați în mod clar în cazul în care utilizează un prestator terț și ar trebui să își dea acordul în mod explicit ca prestatorii terți să aibă acces la contul lor de plăți și să fie informați în mod corespunzător cu privire la amploarea acestui acces. Pe lângă prestatorii terți, pe piață există alți emitenți terți de instrumente de plată care, la fel ca și prestatorii terți, nu pot primi depozite, dar care, spre deosebire de prestatorii terți, își construiesc modelele de afaceri pe baza emisiunii de instrumente de plată pe bază de card. Pentru a permite dezvoltarea acestor emitenți terți de instrumente de plată, este necesar ca prestatorii de servicii de plată care oferă servicii de cont să le furnizeze acestora informații privind disponibilitatea fondurilor în cazul în care plătitorul și-a exprimat consimțământul ca aceste informații să fie comunicate respectivilor emitenți terți de instrumente de plată. Pentru a asigura accesul liber pe piață al prestatorilor de servicii de plată inovatoare, nu ar trebui să se solicite niciun contract sau acord între un prestator de servicii de plată care oferă servicii de cont și un prestator terț.
Amendamentul 29
Propunere de directivă
Considerentul 51 a (nou)
(51a)  Pentru facilitarea inovării și pentru menținerea unor condiții de concurență echitabile, prestatorii terți nu ar trebui să fie nevoiți să intre în relații contractuale cu prestatorii de servicii de plată care oferă servicii de cont în contextul serviciilor de inițiere a plăților sau al serviciilor de informare cu privire la conturi. Prestatorii terți ar trebui să aibă exclusiv obligația de a respecta și de a se conforma cadrului legislativ și de supraveghere general.
Amendamentul 30
Propunere de directivă
Considerentul 54
(54)  În cazul operațiunilor de plată neautorizate, suma aferentă operațiunii respective ar trebui să fie rambursată imediat plătitorului. Pentru a evita orice dezavantaj pentru plătitor, data valutei creditării aferente restituirii ar trebui să nu fie o dată ulterioară celei la care a fost debitată suma respectivă. Pentru a oferi utilizatorului serviciilor de plată un stimulent pentru a notifica, fără întârzieri nejustificate, prestatorului orice furt sau pierdere a unui instrument de plată, reducând astfel riscul unor operațiuni de plată neautorizate, utilizatorul ar trebui să fie răspunzător numai pentru o sumă foarte limitată, cu excepția cazului în care utilizatorul serviciilor de plată a acționat fraudulos sau a dat dovadă de neglijență gravă. În acest context, suma de 50 EUR pare să fie adecvată pentru a garanta un nivel armonizat și ridicat de protecție în cadrul Uniunii. În plus, odată ce utilizatorii au notificat unui prestator de servicii de plată că există posibilitatea ca instrumentul lor de plată să fi fost utilizat în mod fraudulos, utilizatorii nu ar trebui să fie obligați să acopere nicio altă pierdere care rezultă din utilizarea neautorizată a instrumentului respectiv. Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere răspunderii prestatorilor de servicii de plată pentru siguranța tehnică a propriilor produse.
(54)  În cazul operațiunilor de plată neautorizate, suma aferentă operațiunii respective ar trebui să fie rambursată plătitorului în termen de o zi lucrătoare. Pentru a evita orice dezavantaj pentru plătitor, data valutei creditării aferente restituirii ar trebui să nu fie o dată ulterioară celei la care a fost debitată suma respectivă. În cazul în care acest lucru nu mai este posibil din punct de vedere tehnic, plătitorul ar trebui, de asemenea, să fie compensat pentru pierderea dobânzii. Pentru a oferi utilizatorului serviciilor de plată un stimulent pentru a notifica, fără întârzieri nejustificate, prestatorului orice furt sau pierdere a unui instrument de plată, reducând astfel riscul unor operațiuni de plată neautorizate, utilizatorul ar trebui să fie răspunzător numai pentru o sumă foarte limitată, cu excepția cazului în care utilizatorul serviciilor de plată a acționat fraudulos sau a dat dovadă de neglijență gravă. În acest context, suma de 50 EUR pare să fie adecvată pentru a garanta un nivel armonizat și ridicat de protecție în cadrul Uniunii. În plus, odată ce utilizatorii au notificat unui prestator de servicii de plată că există posibilitatea ca instrumentul lor de plată să fi fost utilizat în mod fraudulos, utilizatorii nu ar trebui să fie obligați să acopere nicio altă pierdere care rezultă din utilizarea neautorizată a instrumentului respectiv. Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere răspunderii prestatorilor de servicii de plată pentru siguranța tehnică a propriilor produse.
Amendamentul 31
Propunere de directivă
Considerentul 57
(57)  Prezenta directivă ar trebui să stabilească norme privind acordarea unei rambursări pentru protecția consumatorului dacă operațiunea de plată executată depășește suma aferentă unor așteptări rezonabile. Pentru a evita orice dezavantaj financiar pentru plătitor, data valutei creditării aferente oricărei restituiri ar trebui să nu fie o dată ulterioară celei la care a fost debitată suma respectivă. În cazul debitării directe, prestatorii de servicii de plată ar trebui să poată oferi clienților lor condiții și mai favorabile; aceștia ar trebui să aibă dreptul necondiționat la rambursarea oricărei operațiuni de plată contestată. Totuși, acest drept necondiționat la rambursare, care asigură cel mai înalt nivel de protecție a consumatorilor, nu este justificat în cazurile în care comerciantul a executat deja contractul, iar bunurile și serviciile corespunzătoare contractului au fost deja consumate. În cazurile în care utilizatorul solicită rambursarea unei operațiuni de plată, dreptul la rambursare nu ar trebui să afecteze nici răspunderea plătitorului față de beneficiarul plății din relația subiacentă, de exemplu pentru bunurile și serviciile comandate, consumate sau ale căror costuri au fost trecute în mod legitim în contul său, nici drepturile utilizatorilor cu privire la revocarea unui ordin de plată.
(57)  Prezenta directivă ar trebui să stabilească norme privind acordarea unei rambursări pentru protecția consumatorului dacă operațiunea de plată executată depășește suma aferentă unor așteptări rezonabile. Pentru a evita orice dezavantaj financiar pentru plătitor, data valutei creditării aferente oricărei restituiri ar trebui să nu fie o dată ulterioară celei la care a fost debitată suma respectivă. În cazul în care acest lucru nu mai este posibil din punct de vedere tehnic, plătitorul ar trebui, de asemenea, să fie compensat pentru pierderea dobânzii. În cazul debitării directe, prestatorii de servicii de plată ar trebui să poată oferi clienților lor condiții și mai favorabile; aceștia ar trebui să aibă dreptul necondiționat la rambursarea oricărei operațiuni de plată contestată. În cazurile în care utilizatorul solicită rambursarea unei operațiuni de plată, dreptul la rambursare nu ar trebui să afecteze nici răspunderea plătitorului față de beneficiarul plății din relația subiacentă, de exemplu pentru bunurile și serviciile comandate, consumate sau ale căror costuri au fost trecute în mod legitim în contul său, nici drepturile utilizatorilor cu privire la revocarea unui ordin de plată.
Amendamentul 32
Propunere de directivă
Considerentul 63
(63)  Practicile naționale diferite în ceea ce privește comisioanele aplicate pentru utilizarea unui instrument de plată (denumite în continuare „suprataxare”) au generat o situație foarte eterogenă pe piața plăților din Uniune și au devenit o sursă de confuzie pentru consumatori, în special în contextul comerțului electronic și transfrontalier. Comercianții stabiliți în statele membre în care suprataxarea este autorizată oferă produse și servicii în statele membre în care această practică este interzisă, dar aplică, și în acest caz, suprataxarea consumatorului. În plus, un argument solid pentru revizuirea practicilor de suprataxare este susținut de faptul că Regulamentul (UE) nr. xxx/aaaa stabilește norme pentru comisioanele interbancare multilaterale aplicabile plăților pe bază de card. Dat fiind că principalul element care face ca majoritatea plăților cu cardul să fie costisitoare este reprezentat de comisioanele interbancare și că suprataxarea este în practică limitată la plățile pe bază de card, normele privind comisioanele interbancare ar trebui să fie însoțite de o revizuire a normelor privind suprataxarea. Pentru a promova transparența costurilor și utilizarea celor mai eficiente instrumente de plată, statele membre și prestatorii de servicii de plată nu ar trebui să îi împiedice pe beneficiarii plății să perceapă plătitorului comisioane pentru utilizarea unui anumit instrument de plată, ținând seama în mod corespunzător de dispozițiile prevăzute în Directiva 2011/83/UE. Cu toate acestea, dreptul beneficiarului plății de a solicita o suprataxă ar trebui să se aplice numai în cazul instrumentelor de plată pentru care comisioanele interbancare nu sunt reglementate. Acest lucru ar trebui să funcționeze ca un mecanism de orientare către cel mai ieftin mijloc de plată.
(63)  Practicile naționale diferite în ceea ce privește comisioanele aplicate pentru utilizarea unui instrument de plată (denumite în continuare „suprataxare”) au generat o situație foarte eterogenă pe piața plăților din Uniune și au devenit o sursă de confuzie pentru consumatori, în special în contextul comerțului electronic și transfrontalier. Comercianții stabiliți în statele membre în care suprataxarea este autorizată oferă produse și servicii în statele membre în care această practică este interzisă, dar aplică, și în acest caz, suprataxarea consumatorului. De asemenea, există multe exemple de comercianți care au impus consumatorilor costuri mult mai ridicate decât costul suportat de respectivii comercianți pentru utilizarea unui anumit instrument de plată. În plus, un argument solid pentru revizuirea practicilor de suprataxare este susținut de faptul că Regulamentul (UE) nr. xxx/aaaa stabilește norme pentru comisioanele interbancare multilaterale aplicabile plăților pe bază de card. Dat fiind că principalul element care face ca majoritatea plăților cu cardul să fie costisitoare este reprezentat de comisioanele interbancare și că suprataxarea este în practică limitată la plățile pe bază de card, normele privind comisioanele interbancare ar trebui să fie însoțite de o revizuire a normelor privind suprataxarea. Pentru a consolida funcționarea pieței de plăți a Uniunii, a reduce neclaritățile consumatorilor și a pune capăt practicii de suprataxare excesivă, statele membre ar trebui să interzică suprataxarea, împiedicând în mod constant beneficiarii plății să perceapă comisioane de la plătitori pentru utilizarea unui anumit instrument de plată.
Amendamentul 33
Propunere de directivă
Considerentul 66
(66)  Pentru a putea face o alegere, este esențial ca utilizatorii serviciilor de plată să cunoască costurile și comisioanele reale ale serviciilor de plată. În consecință, nu ar trebui să se permită folosirea unor metode de tarifare netransparente, deoarece este general acceptat faptul că acest tip de metode îngreunează deosebit de mult stabilirea de către utilizator a costului real al serviciului de plată. În special, folosirea datelor valutei în dezavantajul utilizatorului ar trebui să nu fie permisă.
(66)  Pentru a consolida încrederea consumatorilor într-o piață a plăților armonizată și pentru a putea face o alegere, este esențial ca utilizatorii serviciilor de plată să cunoască costurile și comisioanele reale ale serviciilor de plată. În consecință, nu ar trebui să se permită folosirea unor metode de tarifare netransparente, deoarece este general acceptat faptul că acest tip de metode îngreunează deosebit de mult stabilirea de către utilizator a costului real al serviciului de plată. În special, folosirea datelor valutei în dezavantajul utilizatorului ar trebui să nu fie permisă.
Amendamentul 34
Propunere de directivă
Considerentul 68
(68)  Prestatorul de servicii de plată al plătitorului ar trebui să își asume răspunderea pentru executarea corectă a plăților, inclusiv, în special, pentru întreaga sumă a operațiunii de plată și pentru termenul de executare, precum și răspunderea deplină pentru orice erori efectuate de alte părți din lanțul de plată până la contul beneficiarului plății. În virtutea acestei răspunderi, prestatorul de servicii de plată al plătitorului ar trebui, în cazul în care prestatorului de servicii de plată al beneficiarului plății nu i se creditează întreaga sumă sau în cazul în care suma respectivă este creditată cu întârziere, să corecteze operațiunea de plată sau să ramburseze plătitorului, fără întârzieri nejustificate, suma corespunzătoare operațiunii respective, fără a aduce atingere oricăror alte solicitări ce pot fi formulate în conformitate cu legislația națională. Datorită răspunderii prestatorului de servicii de plată, plătitorul sau beneficiarul plății ar trebui să nu suporte niciun cost legat de plata incorectă. În cazul neexecutării, al executării defectuoase sau al executării cu întârziere a operațiunilor de plată, statele membre ar trebui să se asigure că data valutei plăților de regularizare efectuate de prestatorii de servicii de plată este întotdeauna aceeași cu data valutei utilizate în cazul executării corecte.
(68)  Prestatorul de servicii de plată al plătitorului, în calitate de prestator de servicii de plată care oferă servicii de cont sau, dacă este cazul, de prestator terț, ar trebui să-și asume răspunderea pentru executarea corectă a plăților, inclusiv, în special, pentru întreaga sumă a operațiunii de plată și pentru termenul de executare, precum și răspunderea deplină pentru orice erori efectuate de alte părți din lanțul de plată până la contul beneficiarului plății. În virtutea acestei răspunderi, prestatorul de servicii de plată al plătitorului ar trebui, în cazul în care prestatorului de servicii de plată al beneficiarului plății nu i se creditează întreaga sumă sau în cazul în care suma respectivă este creditată cu întârziere, să corecteze operațiunea de plată sau să ramburseze plătitorului în aceeași zi în care prestatorul de servicii de plată a conștientizat eroarea, fără întârzieri nejustificate, suma corespunzătoare operațiunii respective, fără a aduce atingere oricăror alte solicitări ce pot fi formulate în conformitate cu legislația națională. Datorită răspunderii prestatorului de servicii de plată, plătitorul sau beneficiarul plății ar trebui să nu suporte niciun cost legat de plata incorectă. În cazul neexecutării, al executării defectuoase sau al executării cu întârziere a operațiunilor de plată, statele membre ar trebui să se asigure că data valutei plăților de regularizare efectuate de prestatorii de servicii de plată este întotdeauna aceeași cu data valutei utilizate în cazul executării corecte. Oponenții rambursării necondiționate subliniază un risc de abuz din partea consumatorilor. Nu există dovezi privind abuzarea de acest drept în țările în care consumatorii se bucură de rambursări necondiționate. Orice abuz ar fi penalizat ca o cerere de plată reînnoită de către beneficiarul plății, costurile suplimentare ar putea fi plătite de partea care a reclamat tranzacția R, consumatorul fiind înscris pe lista neagră sau împiedicat să utilizeze serviciul prin anularea contractului de bază, iar revocarea unei plăți nu ar anula obligația de a plăti pentru bunurile consumate.
Amendamentul 35
Propunere de directivă
Considerentul 71
(71)  Pentru a facilita prevenirea eficace a fraudei și pentru a combate frauda în domeniul plăților în întreaga Uniune, ar trebui să se adopte dispoziții în vederea efectuării unui schimb de date eficient între prestatorii de servicii de plată, cărora ar trebui să li se permită să culeagă, să proceseze și să facă schimb de date cu caracter personal referitoare la persoane implicate în fraude în domeniul plăților. Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului37, normele naționale de transpunere a Directivei 95/46/CE și Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului38 se aplică prelucrării datelor cu caracter personal în scopurile prezentei directive.
(71)  Furnizarea de servicii de plată poate implica prelucrarea datelor cu caracter personal. Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului37, normele naționale de transpunere a Directivei 95/46/CE și Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului38 se aplică prelucrării datelor cu caracter personal în scopurile prezentei directive.
__________________
__________________
37 Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).
37 Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).
38 Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).
38 Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).
Amendamentul 36
Propunere de directivă
Considerentul 72 a (nou)
(72a)  Obligațiile de raportare a incidentelor în materie de securitate nu aduc atingere altor obligații de raportare a incidentelor prevăzute în alte acte legislative, îndeosebi dispozițiilor referitoare la încălcarea securității datelor cu caracter personal stabilite în Directiva 2002/58/CE, în Regulamentul general privind protecția datelor și obligațiilor de notificare a incidentelor de securitate prevăzute în cadrul propunerii de Directivă .../.../EU [Directiva privind securitatea rețelelor și a informațiilor].
Amendamentul 37
Propunere de directivă
Considerentul 74
(74)   Fără a aduce atingere dreptului clienților de a introduce o acțiune în fața unei instanțe, statele membre ar trebui să asigure un mecanism ușor accesibil și neoneros de soluționare pe cale extrajudiciară a litigiilor dintre prestatorii de servicii de plată și consumatori, care decurg din drepturile și obligațiile prevăzute în prezenta directivă. Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului40 prevede că protecția acordată consumatorilor prin normele obligatorii prevăzute în dreptul țării în care își au reședința obișnuită nu poate fi înlăturată prin dispoziții contractuale referitoare la legea aplicabilă. În ceea ce privește stabilirea unei proceduri eficiente și eficace de soluționare a litigiilor, statele membre ar trebui să se asigure că prestatorii de servicii de plată pun în aplicare o procedură eficace în ceea ce privește plângerile consumatorilor, care poate fi urmată de consumatori înainte ca litigiul să fie înaintat spre soluționare printr-o procedură judiciară sau extrajudiciară. Procedura privind plângerile ar trebui să prevadă termene scurte și clar-definite în care prestatorul de servicii de plată ar trebui să răspundă la o plângere.
(74)   Fără a aduce atingere dreptului clienților de a introduce o acțiune în fața unei instanțe, statele membre ar trebui să asigure stabilirea și menținerea unor proceduri ușor accesibile, independente, imparțiale, transparente și eficace de soluționare pe cale extrajudiciară a litigiilor dintre prestatorii de servicii de plată și utilizatorii de servicii de plată, care decurg din drepturile și obligațiile prevăzute în prezenta directivă. Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului40 prevede că protecția acordată consumatorilor prin normele obligatorii prevăzute în dreptul țării în care își au reședința obișnuită nu poate fi înlăturată prin dispoziții contractuale referitoare la legea aplicabilă. În ceea ce privește stabilirea unei proceduri eficiente și eficace de soluționare a litigiilor, statele membre ar trebui să se asigure că prestatorii de servicii de plată pun în aplicare o procedură eficace în ceea ce privește plângerile, care poate fi urmată de utilizatorii de servicii de plată înainte ca litigiul să fie înaintat spre soluționare printr-o procedură judiciară sau extrajudiciară. Procedura privind plângerile ar trebui să prevadă termene scurte și clar-definite în care prestatorul de servicii de plată ar trebui să răspundă la o plângere.
__________________
__________________
40 Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I), (JO L 177, 4.7.2008, p. 6).
40 Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I), (JO L 177, 4.7.2008, p. 6).
Amendamentul 38
Propunere de directivă
Considerentul 74 a (nou)
(74a)  Având în vedere angajamentul BCE de a institui și prezida ERPB, precum și angajamentul Comisiei de a participa activ în cadrul ERPB, Comisia ar trebui să se asigure că guvernanța SEPA este consolidată fără întârziere după intrarea în vigoare a prezentei directive. Aceasta ar trebui să garanteze că metoda Uniunii se aplică oricând este posibil și, în același timp, ar trebui urmărită o mai bună asumare a procesului de către părțile interesate, atât pe partea de cerere, cât și pe partea de ofertă, prin implicare activă, consultare și transparență totală. În special, prestatorii de servicii de plată și utilizatorii acestor servicii ar trebui să fie reprezentați în aceeași măsură, asigurând implicarea activă a părților interesate, contribuind la informarea adecvată a utilizatorilor finali cu privire la procesul SEPA și monitorizând implementarea procesului SEPA.
Amendamentul 39
Propunere de directivă
Considerentul 80
(80)   Pentru a asigura aplicarea consecventă a prezentei directive, Comisia ar trebui să fie în măsură să se bazeze pe expertiza și pe sprijinul ABE, care ar trebui să aibă sarcina de a elabora linii directoare și de a pregăti standarde tehnice de reglementare privind aspectele legate de securitatea serviciilor de plată, precum și pe cooperarea dintre statele membre în contextul prestării de servicii și al dreptului de stabilire a instituțiilor de plată autorizate în alte state membre. Comisiei ar trebui să i se acorde competența de a adopta aceste standarde tehnice de reglementare. Aceste sarcini specifice sunt pe deplin conforme cu rolul și responsabilitățile ABE definite în Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, în temeiul căruia a fost instituită ABE.
(80)   Pentru a asigura aplicarea consecventă a prezentei directive, Comisia ar trebui să fie în măsură să se bazeze pe expertiza și pe sprijinul ABE, care ar trebui să aibă sarcina de a elabora standarde tehnice de punere în aplicare privind aspectele legate de securitatea serviciilor de plată, precum și pe cooperarea dintre statele membre în contextul prestării de servicii și al dreptului de stabilire a instituțiilor de plată autorizate în alte state membre. În cazul în care respectivele standarde tehnice de punere în aplicare privesc aspecte de securitate a plăților, ABE ia în considerare totodată recomandările adoptate de Forumul european pentru securitatea plăților de mică valoare (Forumul SecurePay) în ceea ce privește securitatea plăților pe internet și a serviciilor de accesare a contului de plăți. Pentru îndeplinirea acestor cerințe, ABE ar trebui să consulte comitetul consultativ menționat la considerentul 29. Comisiei ar trebui să i se acorde competența de a adopta aceste standarde tehnice de punere în aplicare. Aceste sarcini specifice sunt pe deplin conforme cu rolul și responsabilitățile ABE definite în Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, în temeiul căruia a fost instituită ABE.
Amendamentul 40
Propunere de directivă
Considerentul 80 a (nou)
(80a)  Pentru buna funcționare a serviciilor de plată și pentru valorificarea întregului potențial al proiectului SEPA în ansamblu, este esențial ca toate părțile interesate, în special utilizatorii, printre care și consumatorii, să fie implicate îndeaproape și să poată juca un rol central. Cu toate că înființarea organismului de control al SEPA reprezintă un pas înainte pentru guvernanța SEPA și pentru serviciile de plată suplimentare datorită reprezentării îmbunătățite a părților interesate, procesul de luare a deciziilor privind serviciile de plată privilegiază încă oferta și îndeosebi băncile europene prin Consiliul European al Plăților (CEP). Prin urmare, este esențial ca Comisia să revizuiască, printre altele, componența CEP, interacțiunea dintre CEP și o structură de guvernanță superioară, cum ar fi Consiliul EPA, precum și rolul acestei structuri superioare. În cazul în care evaluarea Comisiei confirmă necesitatea altor inițiative pentru îmbunătățirea guvernanței SEPA, Comisia ar trebui să ia în considerare, după caz, posibilitatea de a prezenta propuneri legislative.
Amendamentul 41
Propunere de directivă
Considerentul 83 a (nou)
(83a)  Principiile recunoașterii reciproce și ale supravegherii de către statul membru de origine impun ca autoritățile competente ale statelor membre să nu acorde sau să retragă autorizația în cazul în care factori cum ar fi conținutul programului de activități, distribuția geografică sau activitățile desfășurate efectiv indică în mod evident faptul că respectiva instituție de plată a optat pentru sistemul juridic al unui stat membru cu scopul de a se sustrage normelor mai stricte în vigoare într-un alt stat membru, pe teritoriul căruia intenționează să exercite sau își exercită cea mai mare parte a activităților. O instituție de plată ar trebui să fie autorizată în statul membru în care își are sediul social sau, în cazul în care nu are un sediu social conform dispozițiilor de drept intern, sediul central. De asemenea, statele membre ar trebui să solicite ca sediul principal al unei instituții de plată să se afle întotdeauna în mod obligatoriu în statul membru de origine al acesteia și să își desfășoare activitatea în mod efectiv pe teritoriul statului membru respectiv.
Amendamentul 42
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)
Comisia evaluează punerea în aplicare a prezentului alineat. Până la ...*, aceasta, pe baza evaluării respective, prezintă o propunere legislativă, după caz, și extinde aplicarea dispozițiilor de la titlul IV, altele decât cele de la articolul 78, pentru a include operațiunile de plată în cazul cărora numai unul dintre prestatorii de servicii de plată se află pe teritoriul Uniunii, în ceea ce privește părțile din operațiunea de plată care se desfășoară pe teritoriul Uniunii atunci când este posibil din punct de vedere tehnic.
________________
* Doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.
Amendamentul 43
Propunere de directivă
Articolul 3 – litera d
(d)   operațiunilor de plată care constau în colectarea și livrarea de numerar, fără caracter profesional, în cadrul unei activități caritabile sau nonprofit;
(d)   operațiunilor de plată care constau în colectarea și prelucrarea donațiilor în scopuri neprofitabile, în cadrul unei activități caritabile desfășurate de o organizație autorizată;
Amendamentul 44
Propunere de directivă
Articolul 3 – litera j
(j)   serviciilor oferite de prestatorii de servicii tehnice, care contribuie la prestarea de servicii de plată, fără ca aceștia să intre în vreun moment în posesia fondurilor de transferat, inclusiv în domeniul procesării și stocării datelor, al serviciilor fiduciare și de protejare a vieții private, al autentificării datelor și a entităților, al furnizării de rețele de comunicații și tehnologia informației (IT), al furnizării și întreținerii terminalelor și dispozitivelor folosite pentru serviciile de plată, cu excepția serviciilor de inițiere a plăților și a serviciilor de informare cu privire la conturi;
(j)   serviciilor oferite de prestatorii de servicii tehnice, care contribuie la prestarea de servicii de plată, fără ca aceștia să intre în vreun moment în posesia fondurilor de transferat, inclusiv în domeniul procesării și stocării datelor, al serviciilor fiduciare și de protejare a vieții private, al autentificării datelor și a entităților, al furnizării de rețele de comunicații și tehnologia informației (TI) și de canale sigure, al furnizării și întreținerii terminalelor și dispozitivelor folosite pentru serviciile de plată, cu excepția serviciilor de inițiere a plăților și a serviciilor de informare cu privire la conturi;
Amendamentul 45
Propunere de directivă
Articolul 3 – litera k
(k)   serviciilor bazate pe instrumente specifice care sunt concepute pentru a răspunde unor nevoi specifice și care pot fi utilizate doar în mod limitat, fie pentru că acestea permit titularului instrumentului specific să achiziționeze bunuri sau servicii numai în incintele emitentului sau în cadrul unei rețele limitate de prestatori de servicii care au un acord comercial direct cu un emitent profesionist, fie pentru că acestea pot fi utilizate numai pentru achiziționarea unei game limitate de bunuri sau servicii;
(k)   serviciilor bazate pe instrumente specifice care sunt concepute pentru a răspunde unor nevoi specifice și care pot fi utilizate doar în mod limitat, fie pentru că acestea permit titularului instrumentului specific să achiziționeze bunuri sau servicii numai de la un emitent sau în cadrul unei rețele limitate de prestatori de servicii care au un acord comercial direct cu un emitent, fie pentru că acestea pot fi utilizate numai pentru achiziționarea unei game limitate de bunuri sau servicii;
Amendamentul 46
Propunere de directivă
Articolul 3 – litera ka (nouă)
(ka)  unui instrument valabil numai într-un singur stat membru și reglementat printr-un cadru fiscal sau social specific, furnizat la solicitarea unei întreprinderi sau a unei entități publice, conferind unei persoane dreptul de a primi bunuri sau servicii de la furnizori care au un acord comercial cu emitentul și care nu pot fi schimbate în bani;
Amendamentul 47
Propunere de directivă
Articolul 3 – litera l
(l)   operațiunilor de plată efectuate de către un furnizor de rețele sau de servicii de comunicații electronice în cazul în care operațiunea este realizată pentru un abonat la rețeaua sau la serviciul respectiv și pentru achiziționarea de conținut digital ca serviciu auxiliar serviciilor de comunicații electronice, indiferent de dispozitivul utilizat pentru achiziționare sau de consumarea conținutului, cu condiția valoarea oricărei operațiuni de plată singulare nu depășește 50 EUR și valoarea cumulată a operațiunilor de plată nu depășește 200 EUR în orice lună de facturare;
(l)   operațiunilor de plată efectuate, în calitate de intermediar, de către un furnizor de rețele sau de servicii de comunicații electronice și de operațiuni de plată reprezentând activități secundare ale furnizorului în cazul în care operațiunea este realizată pentru un abonat la rețeaua sau la serviciul respectiv și pentru achiziționarea de conținut sau servicii digitale, indiferent de dispozitivul utilizat pentru achiziționare sau consumarea conținutului sau serviciului digital, cu condiția ca valoarea oricărei operațiuni de plată singulare nu depășească 20 de euro și valoarea cumulată a operațiunilor de plată nu depășească 100 de euro în orice lună calendaristică;
Amendamentul 48
Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 12
12.   „utilizator al serviciilor de plată” înseamnă persoana fizică sau juridică care folosește un serviciu de plată în calitate de plătitor, de beneficiar al plății sau în ambele calități;
12.   „utilizator al serviciilor de plată” înseamnă persoana fizică sau juridică care folosește un serviciu de plată în calitate de plătitor, de beneficiar al plății sau ambele, cu excepția unui prestator de servicii de plată terț în capacitatea sa specifică de reprezentant al unui alt utilizator al serviciilor de plată;
Amendamentul 49
Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 18
18.  „ordin de plată” înseamnă orice dispoziție a plătitorului sau a beneficiarului plății către prestatorul său de servicii de plată prin care se solicită executarea unei operațiuni de plată;
18.  „ordin de plată” înseamnă orice dispoziție a plătitorului sau a beneficiarului plății către prestatorul de servicii de plată, inițiată fie direct, fie prin intermediul unui prestator de servicii de plată terț, prin care se solicită executarea unei operațiuni de plată;
Amendamentul 50
Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 21
21.   „autentificare” însemnă o procedură care permite prestatorului de servicii de plată să verifice identitatea unui utilizator al unui instrument de plată specific, inclusiv utilizarea elementelor sale de securitate personalizate sau verificarea documentelor de identitate personalizate;
21.   „autentificare” însemnă acele proceduri care permit prestatorului de servicii de plată să verifice validitatea utilizării unui instrument de plată specific, inclusiv utilizarea elementelor de securitate personalizate ale utilizatorului sau verificarea documentelor de identitate personalizate, sau să identifice un prestator de servicii de plată terț aflat în relație de interacțiune;
Amendamentul 51
Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 22
22.   „autentificarea strictă a clienților” înseamnă o procedură de validare a identificării unei persoane fizice sau juridice care se bazează pe utilizarea a două sau mai multe elemente incluse în categoria cunoștințelor, posesiei și inerenței care sunt independente, în sensul că neîndeplinirea unui element nu compromite fiabilitatea celorlalte elemente, și care sunt concepute în așa fel încât să protejeze confidențialitatea datele de autentificare;
22.   „autentificarea strictă a clienților” înseamnă o procedură de verificare a validității utilizării unui instrument de plată care se bazează pe utilizarea a două sau mai multe elemente incluse în categoria cunoștințelor (ceva ce doar utilizatorul cunoaște), posesiei (ceva ce doar utilizatorul posedă) și inerenței (ceva ce reprezintă utilizatorul) care sunt independente, în sensul că neîndeplinirea unui element nu compromite fiabilitatea celorlalte elemente, și care sunt concepute în așa fel încât să protejeze confidențialitatea datele de autentificare;
Amendamentul 52
Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 26
26.  „instrument de plată” înseamnă orice dispozitiv (dispozitive) personalizat(e) și/sau orice serie de proceduri convenite între utilizatorul serviciilor de plată și prestatorul de servicii de plată și folosit pentru a iniția un ordin de plată;
26.  „instrument de plată” înseamnă orice dispozitiv (dispozitive) personalizat(e) și/sau orice serie de proceduri convenite între utilizatorul serviciilor de plată și prestatorul de servicii de plată și folosit de utilizatorul serviciilor de plată pentru a iniția un ordin de plată;
Amendamentul 53
Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 32
32.   „serviciu de inițiere a plății” înseamnă un serviciu de plată care permite accesul la un cont de plăți furnizat de un prestator de servicii de plată terț, în cadrul căruia plătitorul poate să se implice activ în inițierea plăților sau software-ul prestatorului de servicii de plată terț sau în cadrul căruia instrumentele de plată pot fi utilizate de plătitor sau de beneficiarul plății pentru a transmite informațiile plătitorului către prestatorul de servicii de plată care oferă servicii de cont;
32.   „serviciu de inițiere a plății” înseamnă un serviciu de plată care permite accesul la un cont de plăți în care este inițiată o operațiune de plată de către un prestator de servicii de plată terț, la cererea plătitorului, dintr-un cont de plăți deținut de plătitor la un prestator de servicii de plată care oferă servicii de cont;
Amendamentul 54
Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 33
33.   „serviciu de informare cu privire la conturi” înseamnă un serviciu de plată în cadrul căruia informații consolidate și ușor de utilizat sunt furnizate unui utilizator de servicii de plată în legătură cu unul sau mai multe conturi de plată deținute de utilizatorul serviciilor de plată la unul sau mai mulți prestatori de servicii de plată care oferă servicii de cont;
33.   „serviciu de informare cu privire la conturi” înseamnă un serviciu furnizat de un prestator de servicii de plată terț la cererea utilizatorului serviciilor de plată pentru a oferi informații consolidate în legătură cu unul sau mai multe conturi de plată deținute de utilizatorul serviciilor de plată la unul sau mai mulți prestatori de servicii de plată;
Amendamentul 55
Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 38 a (nou)
38a.  „elemente de securitate personalizate” înseamnă informațiile utilizate pentru validarea identității unei persoane fizice sau juridice;
Amendamentul 56
Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 38 b (nou)
38b.  „emitent terț de instrumente de plată” înseamnă un prestator de servicii de plată care nu oferă servicii de cont și care desfășoară activitățile menționate la punctele 3 sau 5 din anexa I;
Amendamentul 57
Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 38 c (nou)
38c.  „transfer de credit” înseamnă un serviciu de plată național sau transfrontalier de creditare a contului de plăți al unui beneficiar al plății printr-o operațiune de plată sau o serie de operațiuni de plată efectuate din contul de plăți al plătitorului de către prestatorul de servicii de plată la care este deschis contul de plăți al plătitorului, în baza unei instrucțiuni date de plătitor;
Amendamentul 58
Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 38 d (nou)
38d.  „date sensibile privind plățile” înseamnă date care ar putea fi folosite pentru a comite fraude, care nu includ numele titularului contului și numărul de cont, dar care includ date pe baza cărora poate fi inițiat un ordin de plată, date utilizate pentru autentificare, date utilizate pentru a comanda instrumente de plată sau instrumente de autentificare pentru a fi trimise clienților, precum și date, parametri și software-ul care, dacă sunt modificate, pot afecta capacitatea celor în drept de a verifica operațiunile de plată, a autoriza mandatele electronice sau de a controla contul;
Amendamentul 59
Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 38 e (nou)
38e.  „dobândire a operațiunilor de plată” înseamnă un serviciu de plată furnizat direct sau indirect de către un prestator de servicii de plată care are o relație contractuală cu beneficiarul plății, pe baza căreia acesta acceptă și procesează operațiunile de plată ale beneficiarului plății inițiate de instrumentul de plată al plătitorului, care are drept rezultat transferul de fonduri către beneficiarul plății; serviciul ar putea include furnizarea de servicii de autentificare, autorizare și alte servicii legate de gestionarea fluxurilor financiare către beneficiarul plății indiferent dacă prestatorul de servicii de plată deține sau nu fondurile în numele beneficiarului plății;
Amendamentul 60
Propunere de directivă
Articolul 5 – paragraful 1 – litera g
(g)  o descriere a procesului existent pentru monitorizarea, supravegherea și restricționarea accesului la datele sensibile privind plățile, precum și la resursele critice logice și fizice;
(g)  o descriere a procesului existent pentru monitorizarea, supravegherea și restricționarea accesului la datele sensibile privind plățile;
Amendamentul 61
Propunere de directivă
Articolul 5 – paragraful 1 – litera k
(k)  o descriere a mecanismelor de control intern instituite de solicitant pentru a-și respecta obligațiile în legătură cu spălarea banilor și finanțarea terorismului, astfel cum decurg din Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului45 și din Regulamentul (CE) nr. 1781/2006 al Parlamentului European și al Consiliului46;
(k)  în cazul instituțiilor de plată care sunt supuse obligațiilor în legătură cu spălarea banilor și finanțarea terorismului, astfel cum decurg din Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului45 și din Regulamentul (CE) nr. 1781/2006 al Parlamentului European și al Consiliului46, o descriere a mecanismelor de control intern instituite de solicitant pentru a respecta obligațiile respective;
__________________
__________________
45 Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului (JO L 309, 25.11.2005, p. 15).
45 Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului (JO L 309, 25.11.2005, p. 15).
46 Regulamentul (CE) nr. 1781/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 noiembrie 2006 cu privire la informațiile privind plătitorul care însoțesc transferurile de fonduri (JO L 345, 8.12.2006, p. 1).
46 Regulamentul (CE) nr. 1781/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 noiembrie 2006 cu privire la informațiile privind plătitorul care însoțesc transferurile de fonduri (JO L 345, 8.12.2006, p. 1).
Amendamentul 62
Propunere de directivă
Articolul 5 – paragraful 3 a – subparagraful 1 (nou)
3a.  După consultarea comitetului consultativ în conformitate cu articolul 41 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, care reprezintă toate părțile interesate, inclusiv pe cele din afara sectorului bancar, ABE elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare care specifică informațiile care trebuie furnizate autorităților competente în cererea de autorizare a instituțiilor de plată, inclusiv cerințele menționate la literele (a), (b), (c), (e), (g), (h), (i) și (j) de la primul paragraf.
Amendamentul 63
Propunere de directivă
Articolul 5 – paragraful 3 a – subparagraful 2 (nou)
ABE înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la […].
Amendamentul 64
Propunere de directivă
Articolul 5 – paragraful 3 a – subparagraful 3 (nou)
Comisia adoptă proiectele de standarde de reglementare menționate la primul paragraf în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.
Amendamentul 65
Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă
(1)   Statele membre sau autoritățile competente impun cerința ca o instituție de plată care prestează orice serviciu de plată și care desfășoară, în același timp, alte activități comerciale menționate la articolul 17 alineatul (1) litera (c) să protejeze toate fondurile primite de la utilizatorii serviciilor de plată sau prin intermediul unui alt prestator de servicii de plată pentru executarea operațiunilor de plată, prin oricare dintre metodele următoare:
(1)   Statele membre sau autoritățile competente impun cerința ca o instituție de plată care prestează orice serviciu de plată menționat în anexa I sau desfășoară o activitate comercială menționată la articolul 17 alineatul (1) litera (c) să protejeze toate fondurile primite de la utilizatorii serviciilor de plată sau prin intermediul unui alt prestator de servicii de plată pentru executarea operațiunilor de plată, prin oricare dintre metodele următoare:
Amendamentul 66
Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a
(a)   fondurile nu sunt niciodată amestecate cu fondurile vreunei persoane fizice sau juridice alta decât utilizatorul serviciilor de plată în numele căruia sunt deținute fondurile și, în cazul în care acestea sunt încă deținute de instituția de plată și nu sunt încă remise beneficiarului plății și nici transferate unui alt prestator de servicii de plată înainte de terminarea zilei lucrătoare care urmează zilei în care au fost primite, acestea sunt depuse într-un cont separat într-o instituție de credit sau sunt investite în active sigure, lichide și cu risc scăzut, astfel cum sunt definite de autoritățile competente ale statului membru de origine; fondurile sunt, de asemenea, exceptate, în conformitate cu dreptul național și în interesul utilizatorilor serviciilor de plată, de la posibilitatea de urmărire pentru satisfacerea creanțelor altor creditori ai instituției de plată, în special în caz de insolvență a acesteia;
(a)   fondurile nu sunt niciodată amestecate cu fondurile vreunei persoane fizice sau juridice alta decât utilizatorul serviciilor de plată în numele căruia sunt deținute fondurile și, în cazul în care acestea sunt încă deținute de instituția de plată și nu sunt încă remise beneficiarului plății și nici transferate unui alt prestator de servicii de plată înainte de terminarea zilei lucrătoare care urmează zilei în care au fost primite, acestea sunt, începând din acel moment, depuse într-un cont separat într-o instituție de credit sau sunt investite în active sigure, lichide și cu risc scăzut, astfel cum sunt definite de autoritățile competente ale statului membru de origine; fondurile sunt, de asemenea, exceptate, în conformitate cu dreptul național și în interesul utilizatorilor serviciilor de plată, de la posibilitatea de urmărire pentru satisfacerea creanțelor altor creditori ai instituției de plată, în special în caz de insolvență a acesteia;
Amendamentul 67
Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3
(3)  O instituție de plată care are un sediu social, în conformitate cu legislația națională din statul său membru de origine, trebuie să aibă sediul central în același stat membru în care se află sediul său social.
(3)  O instituție de plată care are un sediu social, în conformitate cu legislația națională din statul său membru de origine, trebuie să aibă sediul central în același stat membru în care se află sediul său social și în care își desfășoară efectiv activitățile comerciale.
Amendamentul 68
Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă
(1)  Autoritățile competente pot retrage o autorizație acordată unei instituții de plată numai în cazul în care instituția se încadrează în următoarele cazuri:
(1)  Autoritățile competente pot retrage o autorizație acordată unei instituții de plată numai în cazul în care instituția se încadrează în oricare dintre următoarele cazuri:
Amendamentul 69
Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – litera d
(d)  ar constitui o amenințare la adresa stabilității sistemului de plăți sau a încrederii în acesta dacă ar continua activitatea sa de prestare de servicii de plată;
(d)  ar constitui o amenințare la adresa stabilității sistemului de plăți sau a încrederii în acesta dacă ar continua activitatea sa de prestare de servicii de plată; sau
Amendamentul 70
Propunere de directivă
Articolul 13 – paragraful 2 a (nou)
Registrul trebuie, de asemenea, să fie în măsură să identifice toate măsurile de retragere a autorizației adoptate de către autoritățile competente și să ofere o justificare corespunzătoare pentru fiecare dintre acestea.
Amendamentul 71
Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 4 – paragraful 1
(4)  ABE elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare care stabilesc cerințele tehnice la nivelul Uniunii referitoare la accesul la informațiile cuprinse în registrele publice menționate la articolul 13. ABE înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare în termen de […doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive].
(4)  ABE elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare care stabilesc cerințele tehnice la nivelul Uniunii referitoare la accesul la informațiile cuprinse în registrele publice menționate la articolul 13, după consultarea comitetului consultativ menționat la articolul 5 paragraful 3a.
ABE înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare în termen de ....
_____________
* Doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.
Amendamentul 72
Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2
(2)  Atunci când instituțiile de plată prestează unul sau mai multe servicii de plată, acestea pot deține doar conturi de plăți folosite exclusiv pentru operațiunile de plată. Statele membre se asigură că accesul la conturile de plăți respective este proporțional.
(2)  Atunci când instituțiile de plată prestează unul sau mai multe servicii de plată, acestea pot deține conturi de plăți folosite exclusiv pentru operațiunile de plată. Statele membre se asigură că instituțiile de plată au acces la serviciile de conturi de plată și de depozite ale instituțiilor de credit în mod obiectiv, nediscriminatoriu și proporțional. Accesul este suficient de amplu pentru a permite instituțiilor de plată să furnizeze servicii de plată fără restricții și în mod eficient.
Amendamentul 73
Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3
(3)  Statele membre care au pe teritoriul lor mai mult de o autoritate competentă în ceea ce privește aspectele reglementate de prezentul titlu se asigură că autoritățile respective cooperează îndeaproape, astfel încât să își îndeplinească sarcinile în mod eficient. Același lucru este valabil în cazul în care autoritățile competente pentru chestiunile reglementate în cadrul prezentului titlu sunt diferite de autoritățile competente responsabile pentru supravegherea instituțiilor de credit.
(3)  În cazul în care autoritatea competentă în ceea ce privește aspectele reglementate de prezentul titlu nu este autoritatea competentă pentru supravegherea instituțiilor de credit, statele membre se asigură că autoritățile respective cooperează îndeaproape, astfel încât să își îndeplinească sarcinile în mod eficient.
Amendamentul 74
Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a
(a)  să solicite instituției de plată să furnizeze orice informație necesară pentru monitorizarea respectării normelor;
(a)  să solicite instituției de plată să furnizeze orice informație necesară pentru monitorizarea respectării normelor printr-o decizie oficială, precizând temeiul juridic și scopul cererii, informațiile necesare și termenul până la care informațiile ar trebui furnizate;
Amendamentul 75
Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2 a (nou)
(2a)  Orice cerere de informații sau documente din partea autorităților competente ale statelor membre se face pe baza unei decizii care menționează temeiul său juridic, scopul cererii, detaliile cu privire la informațiile sau documentele solicitate, termenul de livrare și perioada pentru care informațiile sau documentele sunt păstrate.
Amendamentul 76
Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1
(1)  Autoritățile competente ale diverselor state membre cooperează între ele și, dacă este cazul, cu Banca Centrală Europeană și cu băncile centrale naționale ale statelor membre, cu ABE și cu alte autorități competente relevante desemnate în temeiul legislației Uniunii sau al legislației naționale aplicabile prestatorilor de servicii de plată.
(1)  Autoritățile competente ale diverselor state membre cooperează între ele și, dacă este cazul, cu Banca Centrală Europeană și cu băncile centrale naționale ale statelor membre, cu ABE și cu alte autorități competente relevante desemnate în temeiul legislației Uniunii sau al legislației naționale aplicabile prestatorilor de servicii de plată. În cazul în care aceste autorități prelucrează date cu caracter personal, ar trebui să precizeze care este scopul precis și să menționeze temeiul corespunzător din legislația Uniunii.
Amendamentul 77
Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2 – litera da (nouă)
(da)  Europolul, în calitatea sa de agenție responsabilă pentru punerea în aplicare a legislației Uniunii, precum și pentru acordarea de asistență și coordonarea, pe baza unei abordări comune, a activității autorităților polițienești competente din statele membre, cu scopul de a combate criminalitatea organizată și alte infracțiuni grave, precum și terorismul, inclusiv falsificarea monedei euro, a altor monede și a altor mijloace de plată.
Amendamentul 78
Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2 a (nou)
(2a)  ABE are misiunea de a iniția și de a promova medierea cu efecte juridice obligatorii pentru a soluționa litigiile dintre autoritățile competente, care iau naștere din schimbul de informații.
Amendamentul 79
Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 a (nou)
(1a)  Statele membre nu impun obligații suplimentare unei instituții de plată din Uniune care dorește să ofere servicii de plată într-un stat membru gazdă care nu se aplică instituțiilor de plată autorizate de statul membru gazdă.
Amendamentul 80
Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 3
(3)  Autoritățile competente își comunică reciproc toate informațiile esențiale și/sau relevante, în special în cazul în care se constată sau se suspectează că un agent, o sucursală sau o entitate către care se externalizează activități încalcă normele. În această privință, autoritățile competente comunică, la cerere, toate informațiile relevante și, din proprie inițiativă, toate informațiile esențiale.
(3)  Autoritățile competente își comunică reciproc toate informațiile esențiale și/sau relevante, în special în cazul în care se constată sau se suspectează că un agent, o sucursală sau o entitate către care se externalizează activități încalcă normele. În această privință, autoritățile competente comunică, la cerere, toate informațiile relevante și, din proprie inițiativă, toate informațiile esențiale. În caz de păstrare a datelor cu caracter personal, stocarea acestora de către autoritățile competente nu depășește zece ani. În orice caz, stocarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu Directiva 95/46/CE.
Amendamentul 81
Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 5
(5)  ABE emite orientări adresate autorităților competente în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 privind elementele care urmează să fie luate în considerare pentru a decide dacă activitatea cu privire la care instituția de plată și-a comunicat intenția de a o exercita în alt stat membru în temeiul alineatului (1) din prezentul articol face obiectul exercitării dreptului de stabilire sau a libertății de a presta servicii. Orientările respective sunt emise până la [... în termen de doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive].
(5)  ABE emite orientări adresate autorităților competente în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 privind elementele care urmează să fie luate în considerare pentru a decide dacă activitatea cu privire la care instituția de plată și-a comunicat intenția de a o exercita în alt stat membru în temeiul alineatului (1) din prezentul articol face obiectul exercitării dreptului de stabilire sau a libertății de a presta servicii. Orientările respective sunt emise până la ....
________________
12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive.
Amendamentul 82
Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1 – litera a
(a)  media valorilor totale pentru cele douăsprezece luni precedente ale operațiunilor de plată executate de persoana în cauză, inclusiv de orice agent pentru care are răspundere deplină, nu depășește suma de 1 milion EUR pe lună. Acest criteriu este evaluat în raport cu valoarea totală a operațiunilor de plată prevăzută în planul său de afaceri, cu excepția cazului în care autoritățile competente cer modificarea planului respectiv;
(a)  media valorilor totale pentru cele douăsprezece luni precedente ale operațiunilor de plată executate sau inițiate de persoana în cauză, inclusiv de orice agent pentru care are răspundere deplină, nu depășește suma de 1 milion de euro pe lună. Acest criteriu este evaluat în raport cu valoarea totală a operațiunilor de plată prevăzută în planul său de afaceri, cu excepția cazului în care autoritățile competente cer modificarea planului respectiv;
Amendamentul 83
Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 2 a (nou)
(2a)  Statele membre se asigură că persoanele fizice dispun de informațiile corespunzătoare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile naționale de aplicare a articolelor 10 și 11 din Directiva 95/46/CE și a articolului 11 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001.
Amendamentul 84
Propunere de directivă
Articolul 33 – alineatul 3
(3)  În cazul în care prestatorul de servicii de plată poate impune comisioane pentru furnizarea de informații în conformitate cu alineatul (2), acestea trebuie să fie corespunzătoare și în acord cu costurile reale ale prestatorului serviciilor de plată.
(3)  În cazul în care prestatorul de servicii de plată poate impune comisioane pentru informații în conformitate cu alineatul (2), acestea trebuie să fie rezonabile și în acord cu costurile reale ale prestatorului serviciilor de plată.
Amendamentul 85
Propunere de directivă
Articolul 33 – alineatul 3 a (nou)
(3a)  Statele membre se asigură că consumatorii care schimbă contul de plăți, pot primi, la cerere, operațiunile efectuate pe fostul cont de plăți înregistrate pe un suport durabil din partea furnizorului de servicii de plată care efectuează transferul, contra unui comision rezonabil.
Amendamentul 86
Propunere de directivă
Articolul 34
Statele membre pot stipula că sarcina probei aparține prestatorului de servicii de plată pentru a dovedi că a respectat cerințele în materie de informare prevăzute în prezentul titlu.
Statele membre stipulează că sarcina probei aparține prestatorului de servicii de plată pentru a dovedi că a respectat cerințele în materie de informare prevăzute în prezentul titlu.
Amendamentul 87
Propunere de directivă
Articolul 37 – alineatul 1
(1)  Statele membre solicită ca, înainte ca utilizatorul serviciilor de plată să devină parte la un contract sau la o ofertă de servicii de plată singulară, prestatorul de servicii de plată să pună la dispoziția utilizatorului serviciilor de plată, într-o formă ușor accesibilă, informațiile și condițiile specificate la articolul 38. La cererea utilizatorului serviciilor de plată, prestatorul de servicii de plată transmite informațiile și condițiile pe suport de hârtie sau pe un alt suport durabil. Informațiile și condițiile sunt comunicate în termeni ușor de înțeles, într-o formă clară și inteligibilă, într-o limbă oficială a statului membru în care se oferă serviciul de plată sau în orice altă limbă stabilită de comun acord între părți.
(1)  Statele membre solicită ca, înainte ca utilizatorul serviciilor de plată să devină parte la un contract sau la o ofertă de servicii de plată singulară, prestatorul de servicii de plată să pună la dispoziția utilizatorului serviciilor de plată, într-o formă ușor accesibilă, informațiile și condițiile specificate la articolul 38 cu privire la propriile sale servicii. La cererea utilizatorului serviciilor de plată, prestatorul de servicii de plată transmite informațiile și condițiile pe suport de hârtie sau pe un alt suport durabil. Informațiile și condițiile sunt comunicate în termeni ușor de înțeles, într-o formă clară și inteligibilă, într-o limbă oficială a statului membru în care se oferă serviciul de plată sau în orice altă limbă stabilită de comun acord între părți.
Amendamentul 88
Propunere de directivă
Articolul 37 – alineatul 2 a (nou)
(2a)  Statele membre solicită ca, în cazul în care un ordin de plată este inițiat de către un prestator de servicii de plată terț, acesta să comunice utilizatorului serviciilor de plată informațiile și condițiile menționate la articolul 38. Informațiile și condițiile sunt comunicate într-o formă clară și ușor de înțeles, într-o limbă oficială a statului membru în care se oferă serviciul de plată sau în orice altă limbă stabilită de comun acord între părți.
Amendamentul 89
Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 2
(2)  Statele membre se asigură că, pentru serviciile de inițiere a plății, prestatorii de servicii de plată terți oferă plătitorului informații despre serviciul oferit și informații de contact privind prestatorul de servicii de plată terț.
(2)  Statele membre se asigură că, pentru serviciile de inițiere a plății, prestatorii de servicii de plată terți oferă plătitorului, înainte de inițierea plății, următoarele informații clare și detaliate:
(a)   informațiile de contact și numărul de înregistrare al prestatorului de servicii de plată terț, precum și numele autorității de supraveghere responsabile;
(b)  dacă este cazul, termenul maxim pentru procedura de inițiere a plății;
(c)  toate comisioanele posibile pe care utilizatorul serviciilor de plată trebuie să le plătească prestatorului de servicii de plată terț și, dacă este cazul, defalcarea valorilor comisioanelor;
(d)  dacă este cazul, cursurile de schimb actuale sau de referință care urmează să fie aplicate operațiunii de plată.
Amendamentul 90
Propunere de directivă
Articolul 39 – partea introductivă
În cazul în care un prestator de servicii de plată terț inițiază un ordin de plată la cererea plătitorului, acesta trebuie să furnizeze sau să pună la dispoziția plătitorului și, după caz, a beneficiarului plății, imediat după inițierea ordinului, următoarele date:
În cazul în care un prestator de servicii de plată terț inițiază un ordin de plată la cererea plătitorului, acesta trebuie să furnizeze sau să pună la dispoziția plătitorului și, după caz, a beneficiarului plății, imediat după inițierea ordinului, următoarele date, în mod clar și neechivoc:
Amendamentul 91
Propunere de directivă
Articolul 39 – litera a
(a)  o confirmare a inițierii cu succes a ordinului de plată pe lângă prestatorul de servicii de plată care oferă servicii de cont plătitorului;
(a)  o confirmare a inițierii cu succes a operațiunii de plată pe lângă prestatorul de servicii de plată care oferă servicii de cont plătitorului;
Amendamentul 92
Propunere de directivă
Articolul 39 – paragraful 1 – litera d
(d)   după caz, valoarea comisioanelor operațiunii de plată și, după caz, o defalcare a acestora.
(d)   după caz, valoarea comisioanelor care trebuie plătite prestatorului de servicii de plată terț pentru operațiunea de plată, aceste comisioane fiind incluse individual într-o listă detaliată.
Amendamentul 93
Propunere de directivă
Articolul 39 – paragraful 1 a (nou)
Prezentul articol nu aduce atingere obligațiilor în materie de protecție a datelor ce îi revin prestatorului de servicii de plată terț și beneficiarului plății.
Amendamentul 94
Propunere de directivă
Articolul 41 – partea introductivă
Imediat după primirea ordinului de plată, prestatorul de servicii de plată al plătitorului transmite sau pune la dispoziția plătitorului, astfel cum se prevede la articolul 37 alineatul (1), informațiile următoare:
Imediat după primirea ordinului de plată, prestatorul de servicii de plată care oferă servicii de cont transmite sau pune la dispoziția plătitorului, astfel cum se prevede la articolul 37 alineatul (1), informațiile următoare cu privire la propriile servicii:
Amendamentul 95
Propunere de directivă
Articolul 42 – partea introductivă
Imediat după executarea operațiunii de plată, prestatorul de servicii de plată al beneficiarului plății transmite sau pune la dispoziția acestuia, astfel cum se prevede la articolul 37 alineatul (1), următoarele informații:
Imediat după executarea operațiunii de plată, prestatorul de servicii de plată al beneficiarului plății transmite sau pune la dispoziția acestuia, astfel cum se prevede la articolul 37 alineatul (1), următoarele informații cu privire la propriile servicii în cazul în care dispune personal de acestea:
Amendamentul 96
Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 1
(1)  Statele membre solicită prestatorului de servicii de plată să comunice informațiile și condițiile specificate la articolul 45 utilizatorului serviciilor de plată, pe suport de hârtie sau pe alt suport durabil, cu suficient timp înainte ca utilizatorul serviciilor de plată să devină parte la un contract-cadru sau la o ofertă. Informațiile și condițiile sunt comunicate în termeni ușor de înțeles, într-o formă clară și inteligibilă, într-o limbă oficială a statului membru în care se oferă serviciul de plată sau în orice altă limbă stabilită de comun acord între părți.
(1)  Statele membre solicită prestatorului de servicii de plată să pună la dispoziție sau, la cererea utilizatorului serviciilor de plată, îi comunice acestuia informațiile și condițiile specificate la articolul 45, pe suport de hârtie sau pe alt suport durabil, cu suficient timp înainte ca utilizatorul serviciilor de plată să devină parte la un contract-cadru sau la o ofertă. Informațiile și condițiile sunt comunicate în termeni ușor de înțeles, într-o formă clară și inteligibilă, într-o limbă oficială a statului membru în care se oferă serviciul de plată sau în orice altă limbă stabilită de comun acord între părți.
Amendamentul 97
Propunere de directivă
Articolul 45 – punctul 2 – litera a
(а)  o descriere a principalelor caracteristici ale serviciului de plată ce va fi prestat;
(а)  o descriere clară a principalelor caracteristici ale serviciului de plată ce va fi prestat;
Amendamentul 98
Propunere de directivă
Articolul 45 – punctul 2 – litera c
(c)  forma și procedura de exprimare a consimțământului pentru inițierea sau executarea operațiunii de plată și retragerea acestui consimțământ în conformitate cu articolele 57 și 71;
(c)  forma și procedura de exprimare a consimțământului pentru inițierea ordinului de plată sau executarea operațiunii de plată și retragerea acestui consimțământ în conformitate cu articolele 57 și 71;
Amendamentul 99
Propunere de directivă
Articolul 45 – punctul 6 – litera a
(a)  dacă se convine astfel, faptul că se consideră că utilizatorul serviciilor de plată a acceptat modificările condițiilor contractuale, în conformitate cu articolul 47, dacă, înainte de data propusă a intrării lor în vigoare, nu îl informează pe prestatorul de servicii de plată că nu le acceptă;
(a)  dacă se convine astfel, cu excepția cazurilor în care modificările sunt în mod evident și neechivoc mai avantajoase pentru utilizatorii serviciilor de plată în conformitate cu articolul 47 alineatul (2), faptul că se consideră că utilizatorul serviciilor de plată a acceptat modificările condițiilor contractuale, în conformitate cu articolul 47, dacă, înainte de data propusă a intrării lor în vigoare, nu îl informează pe prestatorul de servicii de plată că nu le acceptă, această notificare neavând niciun efect în cazul în care modificarea este în mod clar și neechivoc mai favorabilă utilizatorilor de servicii de plată;
Amendamentul 100
Propunere de directivă
Articolul 47 – alineatul 1 – paragraful 1
(1)  Toate modificările din contractul-cadru, precum și informațiile și condițiile specificate la articolul 45 sunt propuse de prestatorul de servicii de plată în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) cu cel puțin două luni înainte de data propusă pentru aplicarea acestora.
(1)  Toate modificările din contractul-cadru care nu sunt, în mod clar și lipsit de ambiguitate, mai avantajoase pentru utilizatorii serviciilor de plată, precum și informațiile și condițiile specificate la articolul 45 sunt propuse de prestatorul de servicii de plată în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) cu cel puțin două luni înainte de data propusă pentru aplicarea acestora.
Amendamentul 101
Propunere de directivă
Articolul 47 – alineatul 2
(2)  Modificările survenite cu privire la rata dobânzii sau la cursul de schimb pot fi aplicate imediat și fără nicio notificare, cu condiția ca un astfel de drept să fie convenit în contractul-cadru și ca modificările să se bazeze pe rata dobânzii de referință sau pe cursul de schimb de referință convenite în conformitate cu articolul 45 alineatul (3) literele (b) și (c). Utilizatorul serviciilor de plată este informat cu privire la orice modificare survenită cu privire la rata dobânzii cu prima ocazie, în conformitate cu articolul 44 alineatul (1), cu excepția cazului în care părțile au convenit asupra unei frecvențe specifice sau a unei modalități în care informația trebuie transmisă sau pusă la dispoziție. Cu toate acestea, modificările ratei dobânzii sau ale cursului de schimb care sunt mai avantajoase pentru utilizatorii serviciilor de plată pot fi aplicate fără notificare.
(2)  Modificările survenite cu privire la rata dobânzii sau la cursul de schimb pot fi aplicate imediat și fără nicio notificare, cu condiția ca un astfel de drept să fie convenit în contractul-cadru și ca modificările survenite cu privire la rata dobânzii sau la cursul de schimb să se bazeze pe rata dobânzii de referință sau pe cursul de schimb de referință convenite în conformitate cu articolul 45 alineatul (3) literele (b) și (c). Utilizatorul serviciilor de plată este informat cu privire la orice modificare survenită cu privire la rata dobânzii cu prima ocazie, în conformitate cu articolul 44 alineatul (1), cu excepția cazului în care părțile au convenit asupra unei frecvențe specifice sau a unei modalități în care informația trebuie transmisă sau pusă la dispoziție. Cu toate acestea, modificările ratei dobânzii sau ale cursului de schimb care sunt mai avantajoase pentru utilizatorii serviciilor de plată, precum și modificările aduse contractului-cadru care sunt, în mod clar și lipsit de ambiguitate, mai avantajoase pentru utilizatorii serviciilor de plată pot fi aplicate fără notificare.
Amendamentul 102
Propunere de directivă
Articolul 48 – alineatul 2
(2)  Rezilierea unui contract-cadru încheiat pe o durată determinată mai mare de 12 luni sau pe o durată nedeterminată nu implică nici un fel de penalități pentru utilizatorul serviciilor de plată după expirarea a 12 luni. În toate celelalte cazuri, penalitățile pentru rezilierea contractului trebuie să fie adecvate și în acord cu costurile.
(2)  Rezilierea unui contract-cadru nu implică niciun fel de penalități pentru utilizatorul serviciilor de plată.
Amendamentul 103
Propunere de directivă
Articolul 50 – alineatul 2
(2)  Un contract-cadru poate conține o clauză conform căreia informațiile menționate la alineatul (1) trebuie să fie transmise sau puse la dispoziție, în mod periodic, cel puțin o dată pe lună și în modalitatea convenită, care permite plătitorului să stocheze și să reproducă informații identice.
(2)  Un contract-cadru conține o clauză ca informațiile menționate la alineatul (1) să fie transmise sau puse la dispoziție, în mod periodic, cel puțin o dată pe lună, gratuit și în modalitatea convenită, care permite plătitorului să stocheze și să reproducă informații identice.
Amendamentul 104
Propunere de directivă
Articolul 50 – alineatul 3
(3)  Cu toate acestea, statele membre pot impune obligația ca prestatorii de servicii de plată să transmită gratuit, o dată pe lună, informații pe suport de hârtie.
(3)  Cu toate acestea, statele membre pot impune obligația ca prestatorii de servicii de plată să transmită gratuit, o dată pe lună, informații pe suport de hârtie sau pe alt suport durabil.
Amendamentul 105
Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 1 – litera a
(a)  referința care îi permite beneficiarului plății identificarea operațiunii de plată și, după caz, a plătitorului, precum și a oricărei informații transferate odată cu operațiunea de plată;
(a)  referința care îi permite beneficiarului plății identificarea operațiunii de plată și a plătitorului, precum și a oricărei informații transferate odată cu operațiunea de plată;
Amendamentul 106
Propunere de directivă
Articolul 51 – alineatul 3
(3)  Cu toate acestea, statele membre pot impune obligația ca prestatorii de servicii de plată să transmită gratuit, o dată pe lună, informații pe suport de hârtie.
(3)  Cu toate acestea, statele membre pot impune obligația ca prestatorii de servicii de plată să transmită gratuit, o dată pe lună, informații pe suport de hârtie sau pe alt suport durabil.
Amendamentul 107
Propunere de directivă
Articolul 52 – alineatul 2 – paragraful 1
În cazul în care este oferit un serviciu de conversie monetară înainte de inițierea operațiunii de plată, iar serviciul respectiv de conversie monetară este oferit la punctul de vânzare sau de către beneficiarul plății, partea care oferă serviciul de conversie monetară informează plătitorul cu privire la toate comisioanele, precum și cu privire la cursul de schimb care urmează a fi utilizat în vederea conversiei operațiunii de plată.
În cazul în care este oferit un serviciu de conversie monetară înainte de inițierea operațiunii de plată, iar serviciul respectiv de conversie monetară este oferit la un bancomat, la punctul de vânzare sau de către beneficiarul plății, partea care oferă serviciul de conversie monetară informează plătitorul cu privire la toate comisioanele, precum și cu privire la cursul de schimb care urmează a fi utilizat în vederea conversiei operațiunii de plată.
Amendamentul 108
Propunere de directivă
Articolul 53 – alineatul 2
(2)  În cazul în care, în vederea utilizării unui anumit instrument de plată, un prestator de servicii de plată sau o parte terță solicită un comision, acesta/aceasta informează utilizatorul serviciilor de plată cu privire la acest fapt înainte de inițierea operațiunii de plată.
eliminat
Amendamentul 109
Propunere de directivă
Articolul 53 – alineatul 2 a (nou)
(2a)  În cazul în care un prestator de servicii de plată are dreptul de a transfera plătitorului costurile unor terți, plătitorul nu este obligat să le plătească decât dacă a fost informat în legătură cu valoarea lor totală înainte de inițierea operațiunii de plată.
Amendamentul 110
Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 1
(1)  Prestatorul de servicii de plată nu poate percepe comisioane utilizatorului serviciilor de plată pentru îndeplinirea obligațiilor sale în materie de informare sau pentru măsurile corective și de prevenire în temeiul prezentului titlu, cu excepția cazului în care se prevede altfel la articolul 70 alineatul (1), articolul 71 alineatul (5) și articolul 79 alineatul (2). Aceste comisioane sunt convenite între utilizatorul serviciilor de plată și prestatorul de servicii de plată și sunt adecvate și în conformitate cu costurile reale ale prestatorului serviciilor de plată.
(1)  Prestatorul de servicii de plată nu poate percepe comisioane utilizatorului serviciilor de plată pentru îndeplinirea obligațiilor sale în materie de informare sau pentru măsurile corective și de prevenire în temeiul prezentului titlu, cu excepția cazului în care se prevede altfel la articolul 70 alineatul (1), articolul 71 alineatul (5) și articolul 79 alineatul (2). Aceste comisioane sunt convenite între utilizatorul serviciilor de plată și prestatorul de servicii de plată și sunt adecvate și în conformitate cu costurile reale ale prestatorului serviciilor de plată. La cerere, prestatorul de servicii de plată este obligat să facă public costul real al operațiunii de plată.
Amendamentul 111
Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 3
(3)  Prestatorul de servicii de plată nu împiedică beneficiarul plății să solicite din partea plătitorului un comision sau să îi ofere o reducere sau să îl orienteze în alt fel către utilizarea unui anumit instrument de plată. Comisioanele percepute nu depășesc însă costurile suportate de beneficiarul plății pentru utilizarea instrumentului de plată respectiv.
(3)  Prestatorul de servicii de plată nu împiedică beneficiarul plății să solicite din partea plătitorului un comision sau să îi ofere o reducere sau să îl orienteze în alt fel către utilizarea unui anumit instrument de plată. Comisioanele percepute nu depășesc însă costurile directe suportate de beneficiarul plății pentru utilizarea instrumentului de plată respectiv.
Amendamentul 112
Propunere de directivă
Articolul 55 – alineatul 4 a (nou)
(4a)  Fără a aduce atingere alineatului (4), Statele membre se pot asigura că beneficiarul plății nu solicită niciun comision pentru utilizarea unui instrument de plată.
Amendamentul 113
Propunere de directivă
Articolul 57 – alineatul 2 – paragraful 1
(2)  Consimțământul de a executa o operațiune de plată sau o serie de operațiuni de plată trebuie să fie acordat în forma convenită între plătitor și prestatorul de servicii de plată. Consimțământul poate fi, de asemenea, acordat direct sau indirect prin intermediul beneficiarului plății. Consimțământul de a executa o operațiune de plată se consideră, de asemenea, ca fiind acordat în cazul în care plătitorul autorizează un prestator de servicii de plată terț să inițieze o operațiune de plată cu prestatorul de servicii de plată care oferă servicii de cont.
(2)  Consimțământul de a executa o operațiune de plată sau o serie de operațiuni de plată (inclusiv debitare directă) se acordă în forma convenită între plătitor și prestatorul de servicii de plată. Consimțământul poate fi, de asemenea, acordat direct sau indirect prin intermediul beneficiarului plății. Consimțământul de a executa o operațiune de plată se consideră, de asemenea, ca fiind acordat în cazul în care plătitorul autorizează un prestator de servicii de plată terț să inițieze o operațiune de plată cu un prestator de servicii de plată care oferă servicii de cont și care administrează un cont deținut de plătitor.
Amendamentul 114
Propunere de directivă
Articolul 58 – titlu
Accesul unui prestator de servicii de plată terț la informații privind contul de plăți și utilizarea acestor informații de către prestatorul respectiv
Accesul unui prestator de servicii de plată terț și al unui emitent terț de instrumente de plată la informații privind contul de plăți și utilizarea acestor informații de către prestatorul și de către emitentul respectiv
Amendamentul 115
Propunere de directivă
Articolul 58 – alineatul 1
(1)  Statele membre se asigură că un plătitor are dreptul de a utiliza un prestator de servicii de plată terț pentru a obține servicii de plată care să permită accesul la conturi de plăți, astfel cum se prevede la punctul (7) din anexa I.
(1)  Statele membre se asigură că un plătitor are dreptul de a utiliza un prestator de servicii de plată terț autorizat, cu condiția ca acesta să dețină un cont de plăți care poate fi accesat pentru servicii bancare online, pentru a obține servicii de plată care să permită accesul la conturi de plăți, astfel cum se prevede la punctul 7 din anexa I. Statele membre se asigură că un plătitor are dreptul de a utiliza un emitent terț de instrumente de plată pentru a obține un instrument de plată care să permită operațiuni de plată.
Amendamentul 116
Propunere de directivă
Articolul 58 – alineatul 1 a (nou)
(1a)  Prestatorul de servicii de plată care oferă servicii de cont nu interzice accesul în temeiul prezentului articol, unui prestator de servicii de plată terț sau unui emitent terț de instrumente de plată atunci când acesta din urmă a fost autorizat să execute o operațiune de plată specifică în numele plătitorului, cu condiția ca plătitorul să își fi exprimat consimțământul în conformitate cu articolul 57, în mod expres.
Amendamentul 117
Propunere de directivă
Articolul 58 – alineatul 1 b (nou)
(1b)  Beneficiarii plății care oferă plătitorilor opțiunea de a utiliza prestatori de servicii de plată terți sau emitenți terți de instrumente de plată pun la dispoziția plătitorilor, într-un mod lipsit de ambiguitate, informații în legătură cu respectivii prestatori de servicii de plată terți, inclusiv numărul lor de înregistrare și numele autorității lor de supraveghere responsabile.
Amendamentul 118
Propunere de directivă
Articolul 58 – alineatul 2 – partea introductivă
(2)  În cazul în care un prestator de servicii de plată terț a fost autorizat de către plătitor să presteze servicii de plată în conformitate cu alineatul (1), acesta are următoarele obligații:
(Nu privește versiunea în limba română.)
Amendamentul 119
Propunere de directivă
Articolul 58 – alineatul 2 – litera a
(a)  să se asigure că elementele de securitate personalizate ale utilizatorului serviciilor de plată nu sunt accesibile altor părți;
(Nu privește versiunea în limba română.)
Amendamentul 120
Propunere de directivă
Articolul 58 – alineatul 2 – litera b
(b)  să se autentifice într-un mod neechivoc față de prestatorul (prestatorii) de servicii de plată al (ai) titularului de cont care oferă servicii de cont;
(b)  de fiecare dată când se inițiază o plată sau se colectează informații privind contul, să se autentifice într-un mod neechivoc față de prestatorul (prestatorii) de servicii de plată al (ai) titularului de cont care oferă servicii de cont;
Amendamentul 121
Propunere de directivă
Articolul 58 – alineatul 2 – litera c
(c)  să nu stocheze date sensibile privind plățile sau elemente de securitate personalizate ale utilizatorului serviciilor de plată.
(c)  să nu stocheze elemente de securitate personalizate ale utilizatorului serviciilor de plată.
Amendamentul 122
Propunere de directivă
Articolul 58 – alineatul 2 – litera ca (nouă)
(ca)  să nu utilizeze datele în alte scopuri decât cele solicitate în mod explicit de către plătitor.
Amendamentul 123
Propunere de directivă
Articolul 58 – alineatul 3 a (nou)
(3a)  În cazul în care plătitorul și-a exprimat consimțământul ca un emitent terț de instrumente de plată care i-a furnizat un instrument de plată să obțină informații cu privire la disponibilitatea unor fonduri suficiente pentru o anumită operațiune de plată privind un anumit cont de plăți deținut de plătitor, prestatorul de servicii de plată al contului de plăți respectiv care oferă servicii de cont furnizează aceste informații emitentului terț de instrumente de plată imediat după primirea ordinului de plată al plătitorului. Informațiile privind disponibilitatea unor fonduri suficiente ar trebui să constea într-un simplu răspuns „da” sau „nu” și nu într-o declarație privind balanța contului, în conformitate cu Directiva 95/46/CE.
Amendamentul 124
Propunere de directivă
Articolul 58 – alineatul 4
(4)  Prestatorii de servicii de plată care oferă servicii de cont tratează ordinele de plată transmise prin intermediul serviciilor unui prestator de servicii de plată terț fără nicio discriminare, în afară de cea bazată pe motive obiective legate de termene și de prioritate, față de ordinele de plată transmise direct de către plătitorul însuși.
(4)  Prestatorii de servicii de plată care oferă servicii de cont tratează ordinele de plată transmise prin intermediul serviciilor unui prestator de servicii de plată terț sau prin intermediul unui emitent terț de instrumente de plată fără nicio discriminare, în afară de cea bazată pe motive obiective legate în special de termene și de prioritate sau comisioane, față de ordinele de plată transmise direct de către plătitorul însuși.
Amendamentul 125
Propunere de directivă
Articolul 58 – alineatul 4 a (nou)
(4a)  Prestatorilor de servicii de plată terți nu li se solicită să stabilească relații contractuale cu prestatorii de servicii de plată care oferă servicii de cont în contextul serviciilor de inițiere a plăților sau de informare cu privire la cont.
Amendamentul 126
Propunere de directivă
Articolul 58 – alineatul 4 b (nou)
(4b)  Statele membre se asigură că, de îndată ce standardele de comunicare deschise comune și sigure au fost elaborate și puse în aplicare de către prestatorul de servicii de plată care oferă servicii de cont al clientului prestatorului de servicii de plată terț în temeiul articolul 94a, utilizatorul serviciului de plăți poate utiliza cea mai sigură și inovatoare soluție tehnologică pentru inițierea tranzacțiilor electronice de plată prin intermediul prestatorilor de servicii de plată terți.
Amendamentul 127
Propunere de directivă
Articolul 59
Articolul 59
eliminat
Accesul unui emitent terț de instrumente de plată la informații privind contul de plăți și utilizarea acestor informații de către emitentul respectiv
(1)  Statele membre se asigură că un plătitor are dreptul de a utiliza un emitent terț de instrumente de plată pentru a obține servicii de card de plată.
(2)  În cazul în care plătitorul și-a exprimat consimțământul ca un emitent terț de instrumente de plată care i-a furnizat un instrument de plată să obțină informații cu privire la disponibilitatea unor fonduri suficiente pentru o anumită operațiune de plată privind un anumit cont de plăți deținut de plătitor, prestatorul de servicii de plată al contului de plăți respectiv care oferă servicii de cont furnizează aceste informații emitentului terț de instrumente de plată imediat după primirea ordinului de plată al plătitorului.
(3)  Prestatorii de servicii de plată care oferă servicii de cont tratează ordinele de plată transmise prin intermediul serviciilor unui emitent terț de instrumente de plată fără nicio discriminare, în afară de cea bazată pe motive obiective legate de termene și de prioritate, față de ordinele de plată transmise direct de către plătitorul însuși.
Amendamentul 128
Propunere de directivă
Articolul 61 – alineatul 2
(2)  În scopul prevăzut la alineatul (1) litera (a), de îndată ce utilizatorul serviciilor de plată primește un instrument de plată, acesta ia în special toate măsurile rezonabile pentru a garanta siguranța elementelor sale de securitate personalizate. Obligațiile de diligență ale utilizatorilor de servicii de plată nu împiedică utilizarea oricărui instrument de plată și a oricăror servicii autorizate în temeiul prezentei directive.
(Nu privește versiunea în limba română.)
Amendamentul 129
Propunere de directivă
Articolul 62 – alineatul 1 – litera a
(a)  să se asigure că elementele de securitate personalizate ale instrumentului de plată nu sunt accesibile altor părți cu excepția utilizatorului serviciilor de plată care are dreptul de utilizare a instrumentului de plată, fără a aduce atingere obligațiilor utilizatorului serviciilor de plată prevăzute la articolul 61;
(a)  să se asigure că elementele de securitate personalizate ale instrumentului de plată sunt cu adevărat sigure și nu sunt accesibile altor părți cu excepția utilizatorului serviciilor de plată care are dreptul de utilizare a instrumentului de plată, fără a aduce atingere obligațiilor utilizatorului serviciilor de plată prevăzute la articolul 61;
Amendamentul 130
Propunere de directivă
Articolul 62 – alineatul 2
(2)  Prestatorul de servicii de plată suportă riscul aferent trimiterii unui instrument de plată către un plătitor sau al trimiterii oricăror elemente de securitate personalizate ale acestuia.
(Nu privește versiunea în limba română.)
Amendamentul 131
Propunere de directivă
Articolul 63 – alineatul 2
(2)   În cazul în care este implicat un prestator de servicii de plată terț, utilizatorul serviciilor de plată trebuie, de asemenea, să obțină rectificarea din partea prestatorului de servicii de plată care oferă servicii de cont în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol, fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 65 alineatul (2) și articolul 80 alineatul (1).
(2)   În cazul în care utilizatorul serviciilor de plată a decis să utilizeze un prestator de servicii de plată terț, utilizatorul serviciilor de plată informează respectivul prestator de servicii de plată terț și prestatorul de servicii de plată care oferă servicii de cont. Utilizatorul serviciilor de plată obține rectificarea din partea prestatorului de servicii de plată care oferă servicii de cont în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol, fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 80 alineatul (1).
Amendamentul 132
Propunere de directivă
Articolul 63 – alineatul 2 a (nou)
(2a)  Utilizatorul serviciilor de plată raportează prestatorului său de servicii de plată care oferă servicii de cont orice incident pe care îl cunoaște și care îl afectează în contextul utilizării unui prestator de servicii de plată terț sau a unui emitent terț de instrumente de plată. Prestatorul de servicii de plată care oferă servicii de cont informează autoritățile naționale competente cu privire la orice incidente care pot apărea. Autoritățile naționale competente urmează procedurile stabilite de ABE în strânsă cooperare cu BCE, astfel cum se prevede la articolul 85.
Amendamentul 133
Propunere de directivă
Articolul 64 – alineatul 1 – paragraful 1
(1)  Statele membre solicită ca, în cazul în care un utilizator al serviciilor de plată neagă faptul că a autorizat o operațiune de plată executată sau susține că operațiunea de plată nu a fost corect executată, este responsabilitatea prestatorului de servicii de plată și, după caz, a prestatorului de servicii de plată terț, să demonstreze că operațiunea de plată a fost autentificată, înregistrată corect, introdusă în conturi și nu a fost afectată de nici o defecțiune tehnică sau de alte deficiențe.
(1)  Statele membre solicită ca, în cazul în care un utilizator al serviciilor de plată neagă faptul că a autorizat o operațiune de plată executată sau susține că operațiunea de plată nu a fost corect executată, este responsabilitatea prestatorului de servicii de plată și, dacă este implicat, a prestatorului de servicii de plată terț, să demonstreze că operațiunea de plată a fost autentificată, înregistrată corect, introdusă în conturi și nu a fost afectată de nicio defecțiune tehnică sau de alte deficiențe.
Amendamentul 134
Propunere de directivă
Articolul 64 – alineatul 1 – paragraful 2
În cazul în care operațiunea de plată a fost inițiată prin intermediul unui prestator de servicii de plată terț, acestuia din urmă îi revine sarcina de a face dovada că operațiunea de plată nu a fost afectată de nici o defecțiune tehnică sau de alte deficiențe legate de serviciile de plată de care este responsabil.
În cazul în care utilizatorul serviciilor de plată inițiază operațiunea de plată prin intermediul unui prestator de servicii de plată terț, acestuia din urmă îi revine sarcina de a face dovada că operațiunea de plată a fost autentificată, înregistrată corect și nu a fost afectată de nici o defecțiune tehnică sau de alte deficiențe legate de serviciile de plată de care este responsabil.
Amendamentul 135
Propunere de directivă
Articolul 64 – alineatul 2
(2)  În cazul în care un utilizator al serviciilor de plată neagă faptul că a autorizat o operațiune de plată executată, folosirea în sine a unui instrument de plată înregistrat de prestatorul de servicii de plată, inclusiv de prestatorul de servicii de plată terț, după caz, nu este în mod necesar suficientă pentru a dovedi nici că operațiunea de plată a fost autorizată de către plătitor, nici că plătitorul a acționat în mod fraudulos sau nu a respectat, intenționat sau din neglijență gravă, una sau mai multe dintre obligațiile care îi revin în temeiul articolului 61.
(2)  În cazul în care un utilizator al serviciilor de plată neagă faptul că a autorizat o operațiune de plată executată, folosirea în sine a unui instrument de plată înregistrat de prestatorul de servicii de plată, inclusiv de prestatorul de servicii de plată terț, după caz, nu este în mod necesar suficientă pentru a dovedi nici că operațiunea de plată a fost autorizată de către plătitor, nici că plătitorul a acționat în mod fraudulos sau nu a respectat, intenționat sau din neglijență gravă, una sau mai multe dintre obligațiile care îi revin în temeiul articolului 61. Într-un astfel de caz, simple ipoteze fără alte elemente justificative care să le susțină în afară de utilizarea înregistrată a instrumentului de plată nu sunt considerate dovezi eligibile împotriva utilizatorului de servicii de plată respectiv. Elementele justificative sunt oferite de prestatorul de servicii de plată, inclusiv de prestatorul de servicii de plată terț, după caz, pentru a dovedi frauda sau neglijența gravă din partea plătitorului.
Amendamentul 136
Propunere de directivă
Articolul 65 – alineatul 1
(1)  Statele membre se asigură că, fără a aduce atingere articolului 63, în cazul unei operațiuni de plată neautorizate, prestatorul de servicii de plată al plătitorului rambursează imediat plătitorului suma aferentă operațiunii de plată neautorizate respective și, dacă este cazul, readuce contul de plăți debitat la situația în care s-ar fi aflat dacă operațiunea de plată neautorizată nu s-ar fi efectuat. Acesta se asigură, de asemenea, că data valutei creditării pentru contul de plăți al plătitorului nu este ulterioară datei la care suma a fost debitată.
(1)  Statele membre se asigură că, fără a aduce atingere articolului 63, în cazul unei operațiuni de plată neautorizate, prestatorul de servicii de plată al plătitorului rambursează plătitorului, în maximum 24 de ore de la observarea sau notificarea operațiunii, suma aferentă operațiunii de plată neautorizate respective și, dacă este cazul, readuce contul de plăți debitat la situația în care s-ar fi aflat dacă operațiunea de plată neautorizată nu s-ar fi efectuat. Acesta se asigură, de asemenea, că data valutei creditării pentru contul de plăți al plătitorului nu este ulterioară datei la care suma a fost debitată.
Amendamentul 137
Propunere de directivă
Articolul 65 – alineatul 2
(2)   În cazul în care este implicat un prestator de servicii de plată terț, prestatorul de servicii de plată care oferă servicii de cont rambursează suma care face obiectul operațiunii de plată neautorizate și, după caz, readuce contul de plăți debitat la situația în care s-ar fi aflat dacă operațiunea de plată neautorizată nu ar fi avut loc. Se poate aplica o compensație financiară din partea prestatorului de servicii de plată terț către prestatorul de servicii de plată care oferă servicii de cont.
(2)   În cazul în care este implicat un prestator de servicii de plată terț, prestatorul de servicii de plată care oferă servicii de cont rambursează suma care face obiectul operațiunii de plată neautorizate și, după caz, readuce contul de plăți debitat la situația în care s-ar fi aflat dacă operațiunea de plată neautorizată nu ar fi avut loc. Dacă prestatorul de servicii de plată terț nu poate demonstra că nu este responsabil pentru operațiunea de plată neautorizată, în termen de o zi lucrătoare prestatorul de servicii de plată terț compensează prestatorul de servicii de plată care oferă servicii de cont pentru costurile rezonabile suportate ca urmare a rambursării plătitorului, inclusiv pentru suma aferentă operațiunii de plată neautorizate.
Amendamentul 138
Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 1
Prin derogare de la articolul 65, plătitorul poate fi obligat să suporte, până la un cuantum de cel mult 50 EUR, pierderile legate de orice operațiuni de plată neautorizate care rezultă din utilizarea unui instrument de plată pierdut sau furat sau din deturnarea unui instrument de plată.
Prin derogare de la articolul 65, plătitorul poate fi obligat să suporte, până la un cuantum de cel mult 50 EUR sau echivalentul într-o altă monedă națională, pierderile legate de orice operațiuni de plată neautorizate care rezultă din utilizarea unui instrument de plată pierdut sau furat sau din deturnarea unui instrument de plată. Această dispoziție nu se aplică dacă pierderea, furtul sau deturnarea unui instrument de plată nu a fost detectabilă la plătitor înaintea efectuării unei plăți.
Amendamentul 139
Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 a (nou)
(2a)  În strânsă cooperare cu BCE și după consultarea comitetului consultativ menționat la articolul 5 paragraful 3a, ABE emite orientări adresate prestatorilor de servicii de plată în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 referitoare la interpretarea și utilizarea practică a conceptului de „neglijență gravă” în acest context. Orientările respective se emit până la [a se insera data – 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive] și se actualizează periodic, după caz.
Amendamentul 140
Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 b (nou)
(2b)  În cazurile în care plătitorul nici nu a acționat în mod fraudulos, nici nu și-a încălcat cu intenție obligațiile ce îi revin în temeiul articolului 61, statele membre pot reduce răspunderea menționată la alineatul (1), luând în considerare îndeosebi natura elementelor de securitate personalizate ale instrumentului de plată și situațiile în care acesta a fost pierdut, furat sau deturnat.
Amendamentul 141
Propunere de directivă
Articolul 66 – alineatul 2 c (nou)
(2c)  Plătitorul nu suportă consecințele financiare care rezultă din utilizarea unui instrument de plată pierdut, furat sau deturnat dacă plata neautorizată care rezultă a fost posibilă printr-o metodă sau o modalitate de încălcare a securității care era cunoscută și confirmată, iar prestatorul de servicii de plată nu a consolidat sistemele de securitate pentru a bloca în mod eficace noi atacuri de acest fel, cu excepția cazului în care plătitorul însuși a acționat în mod fraudulos.
Amendamentul 142
Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 1 – paragraful 2
La cererea prestatorului de servicii de plată, plătitorului îi revine sarcina de a dovedi că aceste condiții sunt îndeplinite.
La cererea prestatorului de servicii de plată, plătitorul furnizează elemente concrete legate de aceste condiții.
Amendamentul 143
Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 1 – paragraful 3
Rambursarea constă în suma totală a operațiunii de plată executate. Aceasta implică faptul că data valutei creditării pentru contul de plăți al plătitorului nu este ulterioară datei la care suma a fost debitată.
eliminat
Amendamentul 144
Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 1 – paragraful 4
Pentru debitările directe, plătitorul are un drept necondiționat de rambursare în termenul stabilit la articolul 68, cu excepția cazului în care beneficiarul plății a îndeplinit deja obligațiile contractuale și serviciile au fost deja primite sau mărfurile au fost deja consumate de către plătitor. La cererea prestatorului de servicii de plată, beneficiarului plății îi revine sarcina de a dovedi faptul că au fost îndeplinite condițiile menționate la al treilea paragraf.
Statele membre se asigură că în plus față de dreptul menționat la alineatul (1), pentru debitările directe, plătitorul are un drept necondiționat de rambursare în termenul stabilit la articolul 68.
Amendamentul 145
Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 3 a (nou)
(3a)  Rambursarea constă în suma totală a operațiunii de plată executate. Data valutei creditării contului de plăți al plătitorului nu poate fi ulterioară datei la care suma a fost debitată. Rambursarea unei plăți în sine nu afectează solicitarea legală a unui beneficiar al plății.
Amendamentul 146
Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 3 b (nou)
(3b)  Statele membre pot permite prestatorilor lor de servicii de plată să ofere drepturi la rambursare mai favorabile în conformitate cu schemele lor de debitare directă, cu condiția ca acestea să fie mai avantajoase pentru plătitor.
Amendamentul 147
Propunere de directivă
Articolul 67 a (nou)
Articolul 67a
Operațiunile de plată a căror valoare nu este cunoscută din timp
(1)  În cazul operațiunilor de plată a căror valoare nu este cunoscută în momentul cumpărării, statele membre stabilesc o sumă maximă de fonduri care poate fi blocată în contul de plăți al plătitorului, precum și o perioadă de timp maximă în care fondurile pot fi blocate de către beneficiarul plății.
(2)  În cazul în care în contul plătitorului va fi blocată o sumă ce depășește valoarea achiziției, beneficiarul plății are obligația de a informa plătitorul înainte de operațiune.
(3)  În cazul în care în contul de plăți al plătitorului este blocată o sumă ce depășește valoarea achiziției, prestatorul de servicii de plată informează plătitorul cu privire la aceasta prin intermediul unui extras de cont.
Amendamentul 148
Propunere de directivă
Articolul 68 – alineatul 1
(1)  Statele membre se asigură că plătitorul poate solicita rambursarea prevăzută la articolul 67 pentru o operațiune de plată autorizată inițiată de către sau prin intermediul unui beneficiar al plății în termen de opt săptămâni de la data la care fondurile au fost debitate.
(1)  Statele membre se asigură că plătitorul poate solicita rambursarea prevăzută la articolul 67 pentru o operațiune de plată autorizată inițiată de către sau prin intermediul unui beneficiar al plății în termen de cel puțin opt săptămâni de la data la care fondurile au fost debitate.
Amendamentul 149
Propunere de directivă
Articolul 69 – alineatul 1
(1)  Statele membre se asigură că momentul primirii reprezintă momentul în care ordinul de plată inițiat direct de către plătitor sau în numele său de către un prestator de servicii de plată terț sau indirect de către sau prin intermediul unui beneficiar al plății este primit de către prestatorul de servicii de plată al plătitorului. În cazul în care momentul primirii nu este într-o zi lucrătoare pentru prestatorul de servicii de plată al plătitorului, ordinul de plată se consideră primit în următoarea zi lucrătoare. Prestatorul de servicii de plată poate stabili o oră limită aproape de sfârșitul zilei lucrătoare, după care orice ordin de plată primit se consideră primit în următoarea zi lucrătoare.
(1)  Statele membre se asigură că momentul primirii reprezintă momentul în care ordinul de plată inițiat direct de către plătitor sau în numele său de către un prestator de servicii de plată terț sau indirect de către sau prin intermediul unui beneficiar al plății este primit de către prestatorul de servicii de plată al plătitorului. Momentul primirii nu poate depăși momentul debitării contului plătitorului. În cazul în care momentul primirii nu este într-o zi lucrătoare pentru prestatorul de servicii de plată al plătitorului, ordinul de plată se consideră primit în următoarea zi lucrătoare. Prestatorul de servicii de plată poate stabili o oră limită aproape de sfârșitul zilei lucrătoare, după care orice ordin de plată primit se consideră primit în următoarea zi lucrătoare.
Amendamentul 150
Propunere de directivă
Articolul 70 – alineatul 1 – paragraful 1
(1)  În cazul în care prestatorul de servicii de plată refuză executarea unui ordin de plată, refuzul și, dacă este posibil, motivele refuzului, precum și procedura de remediere a oricăror erori de fapt care au condus la refuz sunt notificate utilizatorului serviciilor de plată, dacă acest lucru nu este interzis prin alte dispoziții relevante ale legislației Uniunii sau ale legislației naționale.
(1)  În cazul în care prestatorul de servicii de plată, inclusiv, dacă este cazul, prestatorul de servicii de plată terț, refuză executarea unui ordin de plată sau inițierea unei operațiuni de plată, refuzul și, dacă este posibil, motivele refuzului, precum și procedura de remediere a oricăror erori de fapt care au condus la refuz sunt notificate utilizatorului serviciilor de plată, dacă acest lucru nu este interzis prin alte dispoziții relevante ale legislației Uniunii sau ale legislației naționale.
Amendamentul 151
Propunere de directivă
Articolul 70 – alineatul 1 – paragraful 3
Contractul-cadru poate include condiția ca prestatorul de servicii de plată să poată percepe un comision pentru această notificare în cazul în care refuzul este justificat în mod obiectiv.
Prestatorul de servicii de plată nu aplică utilizatorului serviciilor de plată niciun comision pentru această notificare.
Amendamentul 152
Propunere de directivă
Articolul 73 – alineatul 2
(2)  Prezenta secțiune se aplică altor operațiuni de plată, în afară de cazul în care utilizatorul serviciilor de plată și prestatorul de servicii de plată iau o decizie contrară în această privință, excepție făcând articolul 78, de la care părțile nu pot deroga. Cu toate acestea, când utilizatorul serviciilor de plată și prestatorul de servicii de plată convin asupra unei perioade mai lungi decât cea prevăzută la articolul 74, această perioadă nu poate depăși, pentru operațiunile de plată în interiorul Uniunii, patru zile lucrătoare de la momentul primirii prevăzut la articolul 69.
(2)  Prezenta secțiune se aplică altor operațiuni de plată, în afară de cazul în care utilizatorul serviciilor de plată și prestatorul de servicii de plată iau o decizie contrară în această privință, excepție făcând articolul 78, de la care părțile nu pot deroga. Cu toate acestea, când utilizatorul serviciilor de plată și prestatorul de servicii de plată convin asupra unei perioade mai lungi decât cea prevăzută la articolul 74, această perioadă nu poate depăși, pentru operațiunile de plată în interiorul Uniunii, patru zile lucrătoare sau timpul permis de alte obligații legale acoperite de dreptul Uniunii și cel național, de la momentul primirii prevăzut la articolul 69.
Amendamentul 153
Propunere de directivă
Articolul 74 – alineatul 1
(1)  Statele membre solicită prestatorului de servicii de plată al plătitorului să garanteze că, după momentul primirii prevăzut la articolul 69, suma operațiunii de plată este creditată în contul prestatorului de servicii de plată al beneficiarului plății, cel târziu până la sfârșitul următoarei zile lucrătoare. Aceste perioade pot fi prelungite cu o zi lucrătoare pentru operațiunile de plată inițiate pe suport de hârtie.
(1)  Statele membre solicită prestatorului de servicii de plată al plătitorului să garanteze că, după momentul primirii prevăzut la articolul 69, suma operațiunii de plată este creditată în contul prestatorului de servicii de plată al beneficiarului plății, cel târziu până la sfârșitul următoarei zile lucrătoare. Această perioadă poate fi prelungită cu o zi lucrătoare suplimentară pentru operațiunile de plată inițiate pe suport de hârtie.
Amendamentul 154
Propunere de directivă
Articolul 79 – alineatul 5 a (nou)
(5a)  Statele membre se asigură că în cazul în care o tentativă de recuperare a fondurilor în conformitate cu alineatul (3) eșuează, prestatorul de servicii de plată al beneficiarului plății greșit vizat este obligat să ofere plătitorului toate informațiile necesare pentru a contacta destinatarul fondurilor și, dacă este necesar, pentru a introduce o acțiune în justiție pentru recolectarea acestora.
Amendamentul 155
Propunere de directivă
Articolul 80 – alineatul 1 – paragraful 3
În cazul în care prestatorul de servicii de plată al plătitorului sau un prestator de servicii de plată terț este ținut să răspundă în conformitate cu primul sau al doilea paragraf, prestatorul de servicii de plată relevant rambursează fără întârziere plătitorului valoarea operațiunii de plată neexecutate sau executate în mod defectuos, și, după caz, readuce contul de plăți debitat la starea în care s-ar fi aflat dacă operațiunea de plată defectuoasă nu ar fi avut loc. Data valutei creditării contului de plăți al plătitorului nu poate fi ulterioară datei la care suma a fost debitată.
În cazul în care prestatorul de servicii de plată al plătitorului sau un prestator de servicii de plată terț este ținut să răspundă în conformitate cu primul sau al doilea paragraf, prestatorul de servicii de plată relevant rambursează fără întârziere plătitorului valoarea operațiunii de plată neexecutate sau executate în mod defectuos, și, după caz, readuce contul de plăți debitat la starea în care s-ar fi aflat dacă operațiunea de plată defectuoasă nu ar fi avut loc. Data valutei creditării contului de plăți al plătitorului nu poate fi ulterioară datei la care suma a fost debitată. În cazul în care acest lucru nu mai este posibil din punct de vedere tehnic, plătitorul este, de asemenea, compensat pentru pierderea dobânzii.
Amendamentul 156
Propunere de directivă
Articolul 80 – alineatul 1 – paragraful 6
În cazul unei operațiuni de plată neexecutate sau executate în mod defectuos în care ordinul de plată este inițiat de plătitor, prestatorul de servicii de plată depune, la cerere, eforturi imediate, indiferent de răspunderea sa în conformitate cu prezentul alineat, pentru a identifica și a urmări operațiunea de plată și informează plătitorul cu privire la rezultate. Acest demers trebuie să fie gratuit pentru plătitor.
În cazul unei operațiuni de plată neexecutate sau executate în mod defectuos în care ordinul de plată este inițiat de plătitor, prestatorul de servicii de plată al plătitorului depune, la cerere, eforturi imediate, indiferent de răspunderea sa în conformitate cu prezentul alineat, pentru a identifica și a urmări operațiunea de plată și informează plătitorul cu privire la rezultate. Acest demers trebuie să fie gratuit pentru plătitor.
Amendamentul 157
Propunere de directivă
Articolul 80 – alineatul 2 – paragraful 1
(2)  În cazul în care un ordin de plată este inițiat de beneficiarul plății sau prin intermediul acestuia, prestatorul de servicii de plată este răspunzător în fața beneficiarului plății, fără a aduce atingere articolului 63, articolului 79 alineatele (2) și (3) și articolului 83, pentru transmiterea corectă a ordinului de plată către prestatorul de servicii de plată al plătitorului în conformitate cu articolul 74 alineatul (3). În cazul în care prestatorul de servicii de plată al beneficiarului plății este răspunzător în conformitate cu prezentul paragraf, acesta retransmite imediat ordinul de plată în cauză către prestatorul de servicii de plată al plătitorului. În cazul transmiterii cu întârziere a ordinului de plată, suma are ca dată a valutei în contul de plăți al beneficiarului plății cel târziu data la care suma ar fi avut data valutei în caz de executare corectă.
(2)  În cazul în care un ordin de plată este inițiat de beneficiarul plății sau prin intermediul acestuia, prestatorul de servicii de plată este răspunzător în fața beneficiarului plății, fără a aduce atingere articolului 63, articolului 79 alineatele (2) și (3) și articolului 83, pentru transmiterea corectă a ordinului de plată către prestatorul de servicii de plată al plătitorului în conformitate cu articolul 74 alineatul (3). În cazul în care prestatorul de servicii de plată al beneficiarului plății este răspunzător în conformitate cu prezentul paragraf, acesta retransmite imediat ordinul de plată în cauză către prestatorul de servicii de plată al plătitorului. În cazul transmiterii cu întârziere a ordinului de plată, suma are ca dată a valutei în contul de plăți al beneficiarului plății cel târziu data la care suma ar fi avut data valutei în caz de executare corectă. În cazul în care acest lucru nu mai este posibil din punct de vedere tehnic, plătitorul este, de asemenea, compensat pentru pierderea dobânzii.
Amendamentul 158
Propunere de directivă
Articolul 80 – alineatul 2 – paragraful 2
În plus, prestatorul de servicii de plată al beneficiarului plății este răspunzător în fața acestuia, fără a aduce atingere articolului 63, articolului 79 alineatele (2) și (3) și articolului 83, pentru efectuarea operațiunii de plată în conformitate cu obligațiile sale prevăzute la articolul 78. În cazul în care prestatorul de servicii de plată al beneficiarului plății este răspunzător în conformitate cu prezentul paragraf, acesta garantează punerea la dispoziția beneficiarului plății a sumei care face obiectul operațiunii de plată, imediat după ce această sumă este creditată în contul de plăți al prestatorului de servicii de plată al beneficiarului plății. Suma are ca dată a valutei în contul de plăți al beneficiarului plății cel târziu data la care suma ar fi avut data valutei în caz de executare corectă.
În plus, prestatorul de servicii de plată al beneficiarului plății este răspunzător în fața acestuia, fără a aduce atingere articolului 63, articolului 79 alineatele (2) și (3) și articolului 83, pentru efectuarea operațiunii de plată în conformitate cu obligațiile sale prevăzute la articolul 78. În cazul în care prestatorul de servicii de plată al beneficiarului plății este răspunzător în conformitate cu prezentul paragraf, acesta garantează punerea la dispoziția beneficiarului plății a sumei care face obiectul operațiunii de plată, imediat după ce această sumă este creditată în contul de plăți al prestatorului de servicii de plată al beneficiarului plății. Suma are ca dată a valutei în contul de plăți al beneficiarului plății cel târziu data la care suma ar fi avut data valutei în caz de executare corectă. În cazul în care acest lucru nu mai este posibil din punct de vedere tehnic, plătitorul este, de asemenea, compensat pentru pierderea dobânzii.
Amendamentul 159
Propunere de directivă
Articolul 80 – alineatul 2 – paragraful 3
În cazul unei operațiuni de plată neexecutate sau executate în mod defectuos pentru care prestatorul de servicii de plată al beneficiarului plății nu este răspunzător în conformitate cu primul și al doilea paragraf, prestatorul de servicii de plată al plătitorului este răspunzător față de plătitor. În cazul în care prestatorul de servicii de plată al plătitorului are o asemenea răspundere, acesta rambursează plătitorului, în mod corespunzător și fără întârzieri nejustificate, suma care face obiectul operațiunii de plată neexecutate sau executate în mod defectuos și readuce contul de plăți debitat la starea în care s-ar fi aflat dacă operațiunea de plată defectuoasă nu ar fi avut loc. Data valutei creditării contului de plăți al plătitorului nu poate fi ulterioară datei la care suma a fost debitată.
În cazul unei operațiuni de plată neexecutate sau executate în mod defectuos pentru care prestatorul de servicii de plată al beneficiarului plății nu este răspunzător în conformitate cu primul și al doilea paragraf, prestatorul de servicii de plată al plătitorului este răspunzător față de plătitor. În cazul în care prestatorul de servicii de plată al plătitorului are o asemenea răspundere, acesta rambursează plătitorului, în mod corespunzător și fără întârzieri nejustificate, suma care face obiectul operațiunii de plată neexecutate sau executate în mod defectuos și readuce contul de plăți debitat la starea în care s-ar fi aflat dacă operațiunea de plată defectuoasă nu ar fi avut loc. Data valutei creditării contului de plăți al plătitorului nu poate fi ulterioară datei la care suma a fost debitată. În cazul în care acest lucru nu mai este posibil din punct de vedere tehnic, plătitorul este, de asemenea, compensat pentru pierderea dobânzii.
Amendamentul 160
Propunere de directivă
Articolul 80 – alineatul 2 – paragraful 4
În cazul unei operațiuni de plată executate cu întârziere, plătitorul poate decide ca suma să aibă ca dată a valutei în contul de plăți al beneficiarului plății cel târziu data la care suma ar fi avut data valutei în caz de executare corectă.
În cazul unei operațiuni de plată executate cu întârziere, plătitorul poate decide ca suma să aibă ca dată a valutei în contul de plăți al beneficiarului plății cel târziu data la care suma ar fi avut data valutei în caz de executare corectă. În cazul în care acest lucru nu mai este posibil din punct de vedere tehnic, plătitorul este, de asemenea, compensat pentru pierderea dobânzii.
Amendamentul 161
Propunere de directivă
Articolul 82 – alineatul 1
(1)  În cazul în care răspunderea unui prestator de servicii de plată în conformitate cu articolul 80 i se poate imputa unui alt prestator de servicii de plată sau unui intermediar, prestatorul de servicii de plată sau intermediarul respectiv compensează primul prestator de servicii de plată pentru toate pierderile survenite sau sumele achitate în temeiul articolului 80. Această compensație se aplică și în cazul în care oricare dintre prestatorii de servicii de plată nu utilizează reguli stricte de autentificare a clienților.
(1)  În cazul în care răspunderea unui prestator de servicii de plată în conformitate cu articolele 65 și 80 i se poate imputa unui alt prestator de servicii de plată sau unui intermediar, prestatorul de servicii de plată sau intermediarul respectiv compensează primul prestator de servicii de plată pentru toate pierderile survenite sau sumele achitate în temeiul articolelor 65 și 80. Această compensație se aplică și în cazul în care oricare dintre prestatorii de servicii de plată nu utilizează reguli stricte de autentificare a clienților.
Amendamentul 162
Propunere de directivă
Articolul 82 – alineatul 2 a (nou)
(2a)  ABE este împuternicită să inițieze și să promoveze procesul de mediere cu caracter obligatoriu pentru soluționarea litigiilor între autoritățile competente generate de exercitarea drepturilor acordate la prezentul articol.
Amendamentul 163
Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 1
Orice prelucrare a datelor cu caracter personal în sensul prezentei directive se realizează în conformitate cu Directiva 95/46/CE, cu normele naționale care transpun Directiva 95/46/CE și cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001.
(1)  Statele membre permit prelucrarea datelor cu caracter personal de către sistemele de plăți și prestatorii de servicii de plată în cazul în care acest lucru este necesar pentru a garanta prevenirea, anchetarea și detectarea fraudelor în domeniul plăților. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu Directiva 95/46/CE, cu normele naționale care transpun Directiva 95/46/CE și cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001.
Amendamentul 164
Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 1 a (nou)
(1a)  La prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul prezentei directive, principiile necesității, proporționalității, limitării scopului și perioadei proporționale de reținere a datelor sunt respectate.
Amendamentul 165
Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 1 b (nou)
(1b)  În special, prestatorii, agenții, utilizatorii care prelucrează date cu caracter personal ar trebui numai să acceseze, să prelucreze și să rețină datele cu caracter personal care sunt necesare pentru executarea serviciilor de plată.
Amendamentul 166
Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 1 c (nou)
(1c)  Luarea în considerare a vieții private începând cu momentul conceperii/respectarea implicită a vieții private sunt incluse în toate sistemele de prelucrare a datelor, elaborate și utilizate în cadrul prezentei directive.
Amendamentul 167
Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 1 d (nou)
(1d)  Documentele menționate la articolul 5 litera (j) specifică, printre altele, și măsurile care vizează respectarea principiilor securității și confidențialității și punerea în aplicarea a principiului luării în considerare a vieții private începând cu momentul conceperii și principiul respectării implicite a vieții private.
Amendamentul 168
Propunere de directivă
Articolul 84 – alineatul 1 e (nou)
(1e)  Elaborarea de standarde și asigurarea interoperabilității în scopul prezentei directive se bazează pe evaluarea impactului asupra vieții private, care permite identificarea riscurilor asociate fiecărei opțiuni tehnice disponibile și ce remedii ar putea fi aplicate pentru minimalizarea amenințărilor la adresa protecției datelor.
Amendamentul 169
Propunere de directivă
Articolul 85 – alineatul 1
(1)   Prestatorii serviciilor de plată se supun dispozițiilor Directivei [Directiva privind securitatea rețelelor și a informației] [OP: a se introduce numărul directivei, odată ce a fost adoptată] și în special cerințelor privind gestionarea riscurilor și raportarea incidentelor de la articolele 14 și 15 din directiva respectivă.
(1)   Prestatorii serviciilor de plată stabilesc un cadru cu măsuri de atenuare și mecanisme de control adecvate pentru a gestiona riscurile operaționale, inclusiv riscurile de securitate, legate de serviciile de plată pe care le furnizează. Ca parte a acestui cadru prestatorii de servicii de plată stabilesc și mențin proceduri eficace de gestionare a incidentelor, inclusiv detectarea și clasificarea incidentelor majore.
Amendamentul 170
Propunere de directivă
Articolul 85 – alineatul 2
(2)   Autoritatea desemnată în temeiul articolului 6 alineatul (1) din Directiva [Directiva privind securitatea rețelelor și a informației] [OP: a se introduce numărul directivei, odată ce a fost adoptată] informează fără întârzieri nejustificate autoritatea competentă din statul membru de origine și ABE cu privire la notificările incidentelor în materie de securitate a rețelelor și a informației primite de la prestatorii de servicii de plată.
(2)   Prestatorii de servicii de plată notifică, fără întârzieri nejustificate, orice incident operațional major, inclusiv incidente de securitate, autorității competente din statul membru de origine al prestatorului de servicii de plată.
Amendamentul 171
Propunere de directivă
Articolul 85 – alineatul 2 a (nou)
(2a)  La primirea notificării, autoritatea competentă din statul membru de origine furnizează ABE, fără întârzieri nejustificate, detaliile relevante ale incidentului.
Amendamentul 172
Propunere de directivă
Articolul 85 – alineatul 3
(3)   După primirea unei notificări, ABE informează, dacă este cazul, autoritățile competente din celelalte state membre.
(3)   După primirea unei notificări, ABE, în cooperare cu autoritatea competentă din statul membru de origine, evaluează relevanța incidentului și, pe baza acestei evaluări, informează autoritățile competente din celelalte state membre.
Amendamentul 173
Propunere de directivă
Articolul 85 – alineatul 3 a (nou)
(3a)  Autoritatea competentă națională acționează în mod preventiv, dacă este cazul, și în scopul protejării securității imediate a sistemului financiar.
Amendamentul 174
Propunere de directivă
Articolul 85 – alineatul 4
(4)   Pe lângă dispozițiile articolului 14 alineatul (4) din Directiva [Directiva privind securitatea rețelelor și a informației] [OP: a se introduce numărul directivei, odată ce a fost adoptată], în cazul în care incidentul de securitate ar putea avea un impact asupra intereselor financiare ale utilizatorilor de servicii de plată ai prestatorului de servicii de plată, acesta informează fără întârzieri nejustificate utilizatorii serviciilor sale de plată cu privire la incident și cu privire la eventualele măsuri de atenuare pe care le pot lua pentru a atenua efectele negative ale acestuia.
(4)   În cazul în care incidentul de securitate ar putea avea un impact asupra intereselor financiare ale utilizatorilor de servicii de plată ai prestatorului de servicii de plată, acesta informează fără întârzieri nejustificate utilizatorii serviciilor sale de plată cu privire la incident și cu privire la toate măsurile disponibile de atenuare pe care le pot lua pentru a atenua efectele negative ale acestuia.
Amendamentul 175
Propunere de directivă
Articolul 85 – alineatul 4 a (nou)
(4a)  În strânsă cooperare cu BCE și după consultarea comitetului consultativ menționat la articolul 5 paragraful 3a, ABE emite orientări în care se stabilește cadrul de notificare a incidentelor majore menționate la alineatele de mai sus. Orientările prezintă detalii privind domeniul de aplicare și tratamentul aplicat informațiilor care urmează să fie transmise, inclusiv criteriile privind relevanța incidentelor și modelele-tip de notificare pentru a asigura un proces de notificare consecvent și eficace.
Amendamentul 176
Propunere de directivă
Articolul 85 – alineatul 4 b (nou)
(4b)  Statele membre se asigură că prestatorii de servicii de plată oferă periodic autorităților competente naționale și ABE date privind fraudele legate de diferite mijloace de plată.
Amendamentul 177
Propunere de directivă
Articolul 86 – alineatul 1
(1)   Statele membre se asigură că prestatorii de servicii de plată oferă anual autorității desemnate în temeiul articolului 6 alineatul (1) din Directiva [Directiva privind securitatea rețelelor și a informației] [OP: a se introduce numărul directivei, odată ce a fost adoptată] informații actualizate cu privire la evaluarea riscurilor operaționale și de securitate asociate serviciilor de plată pe care le oferă și la gradul de adecvare al măsurilor de atenuare și al mecanismelor de control utilizate ca răspuns la aceste riscuri. Autoritatea desemnată în temeiul articolului 6 alineatul (1) din Directiva [Directiva privind securitatea rețelelor și a informației] [OP: a se introduce numărul directivei, odată ce a fost adoptată] transmite, fără întârzieri nejustificate, o copie a acestor informații autorității competente din statul membru de origine.
(1)   Statele membre se asigură că prestatorii de servicii de plată oferă anual autorității competente informații actualizate și detaliate cu privire la evaluarea riscurilor operaționale și de securitate asociate serviciilor de plată pe care le oferă și la gradul de adecvare al măsurilor de atenuare și al mecanismelor de control utilizate ca răspuns la aceste riscuri.
Amendamentul 178
Propunere de directivă
Articolul 86 – alineatul 2
(2)  Fără a aduce atingere articolelor 14 și 15 din Directiva [Directiva privind securitatea rețelelor și a informației] [OP: a se introduce numărul directivei, odată ce a fost adoptată], ABE elaborează, în cooperare strânsă cu BCE, orientări cu privire la stabilirea, punerea în aplicare și monitorizarea măsurilor de securitate, inclusiv a proceselor de certificare, dacă este cazul. ABE ia în considerare, printre altele, standardele și/sau specificațiile publicate de Comisie în temeiul articolului 16 alineatul (2) din Directiva [Directiva privind securitatea rețelelor și a informației] [OP: a se introduce numărul directivei, odată ce a fost adoptată].
(2)  ABE elaborează, în cooperare strânsă cu BCE, standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la stabilirea, punerea în aplicare și monitorizarea măsurilor de securitate, inclusiv a proceselor de certificare, dacă este cazul. ABE ia în considerare, printre altele, standardele și/sau specificațiile publicate de Comisie, precum și recomandările BCE formulate de experții Eurosistemului cu privire la securitatea plăților online în cadrul forumului „SecuRePay”.
ABE înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare până la … .
Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.
Amendamentul 179
Propunere de directivă
Articolul 86 – alineatul 3
(3)   În cooperare strânsă cu BCE, ABE revizuiește orientările în mod regulat, cel puțin o dată la doi ani.
(3)   În cooperare strânsă cu BCE, ABE revizuiește standarde tehnice de punere în aplicare menționate la alineatul (2) în mod regulat și cel puțin o dată la doi ani.
Amendamentul 180
Propunere de directivă
Articolul 86 – alineatul 4
(4)   Fără a aduce atingere articolelor 14 și 15 din Directiva [Directiva privind securitatea rețelelor și a informației] [OP: a se introduce numărul directivei, odată ce a fost adoptată], ABE emite orientări care să faciliteze sarcina prestatorilor de servicii de plată de a defini incidentele majore și a preciza circumstanțele în care o instituție de plată este obligată să notifice un incident de securitate. Orientările respective se emit până la (a se insera data — doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive).
(4)   ABE coordonează schimbul de informații în domeniul riscurilor operaționale și de securitate aferente serviciilor de plată cu autoritățile competente și BCE,
Amendamentul 181
Propunere de directivă
Articolul 87 – alineatul 2
(2)  În cazul în care un prestator de servicii de plată oferă serviciile menționate în anexa I punctul 7, acesta transmite autentificarea prestatorului serviciilor de plată care oferă servicii de cont al titularului contului.
(2)  În cazul în care un prestator de servicii de plată oferă serviciile menționate în anexa I punctul 7, acesta transmite autentificarea prestatorului de servicii de plată care oferă servicii de cont al titularului contului în conformitate cu standardele de comunicare deschise comune și sigure definite la articolul 94a.
Amendamentul 182
Propunere de directivă
Articolul 87 – alineatul 3
(3)  În cooperare strânsă cu BCE, ABE emite orientări adresate prestatorilor de servicii de plată prevăzuți la articolul 1 alineatul (1) din prezenta directivă, în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, referitoare la metodele cele mai avansate de autentificare a clienților și la orice derogare de la utilizarea unor reguli stricte de autentificare a clienților. Orientările respective se emit până la (a se insera data – doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive) și se actualizează periodic, după caz.
(3)  În cooperare strânsă cu BCE și după consultarea AEPD și a comitetului consultativ menționat la articolul 5 paragraful 3a, ABE emite orientări adresate prestatorilor de servicii de plată prevăzuți la articolul 1 alineatul (1) din prezenta directivă, în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, referitoare la modul în care prestatorii de sericii de plată terți se autentifică la prestatorii de servicii de plată care oferă servicii de cont, la metodele cele mai avansate de autentificare a clienților și la orice derogare de la utilizarea unor reguli stricte de autentificare a clienților. Orientările respective intră în vigoare înainte de ... și se actualizează periodic, după caz.
__________
Data finală de transpunere a prezentei directive (doi ani de la data adoptării prezentei directive).
Amendamentul 183
Propunere de directivă
Articolul 88 – alineatul 1
(1)  Statele membre se asigură că sunt instituite proceduri adecvate care să permită utilizatorilor serviciilor de plată și altor părți interesate, inclusiv asociațiilor de consumatori, să depună reclamații la autoritățile competente cu privire la presupusele încălcări, de către prestatorii de servicii de plată, ale prezentei directive.
(1)  Statele membre se asigură că sunt instituite proceduri adecvate care să permită utilizatorilor serviciilor de plată și altor părți interesate, inclusiv asociațiilor de consumatori, să depună reclamații la autoritățile competente sau la autoritățile responsabile de soluționarea alternativă a litigiilor (SAL) cu privire la presupusele încălcări, de către prestatorii de servicii de plată, ale prezentei directive.
Amendamentul 184
Propunere de directivă
Articolul 89 – alineatul 1
(1)  Statele membre desemnează autoritățile competente care să asigure și să monitorizeze respectarea efectivă a prezentei directive. Autoritățile competente adoptă toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea directivei. Autoritățile competente sunt independente de prestatorii de servicii de plată. Acestea sunt autorități competente în sensul articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1039/2010.
(1)  Statele membre desemnează autoritățile competente care să asigure și să monitorizeze respectarea efectivă a prezentei directive. Autoritățile competente adoptă toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea directivei. Autoritățile competente sunt independente de prestatorii de servicii de plată. Acestea sunt autorități competente astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.
Amendamentul 185
Propunere de directivă
Articolul 89 – alineatul 2
(2)  Autoritățile menționate la alineatul (1) dispun de toate competențele necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin. În cazul în care mai multe autorități competente sunt împuternicite să asigure și să monitorizeze respectarea efectivă a prezentei directive, statele membre se asigură că aceste autorități colaborează îndeaproape pentru a-și putea îndeplini eficient atribuțiile.
(2)  Autoritățile menționate la alineatul (1) dispun de toate competențele și resursele necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin.
Amendamentul 186
Propunere de directivă
Articolul 89 – alineatul 4 a (nou)
(4a)  După consultarea BCE, ABE emite orientări adresate autorităților competente în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, cu privire la procedurile de reclamație care trebuie luate în considerare pentru a se asigura respectarea dispozițiilor relevante în temeiul prezentei directive, astfel cum se prevede la alineatul (1) de mai sus. Orientările respective se emit până la ... * și se actualizează periodic, după caz.
___________
* Doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.
Amendamentul 187
Propunere de directivă
Articolul 90 – alineatul 1
(1)  Statele membre se asigură că prestatorii de servicii de plată instituie proceduri de soluționare a reclamațiilor consumatorilor care să fie adecvate și eficace pentru soluționarea reclamațiilor primite de la utilizatorii serviciilor de plată în ceea ce privește drepturile și obligațiile ce decurg din prezenta directivă.
(1)  Statele membre se asigură că prestatorii de servicii de plată instituie și aplică proceduri de soluționare a reclamațiilor consumatorilor care să fie adecvate și eficace pentru soluționarea reclamațiilor primite de la utilizatorii serviciilor de plată în ceea ce privește drepturile și obligațiile ce decurg din prezenta directivă și monitorizează performanța lor în acest sens.
Amendamentul 188
Propunere de directivă
Articolul 90 – alineatul 2
(2)  Statele membre solicită prestatorilor de servicii de plată să depună toate eforturile pentru a răspunde în scris la reclamațiile utilizatorilor serviciilor de plată, abordând toate punctele aduse în discuție, într-un interval de timp corespunzător și cel târziu în termen de 15 zile lucrătoare. În situații excepționale, în cazul în care răspunsul nu poate fi dat în termen de 15 zile lucrătoare din motive independente de voința prestatorului de servicii de plată, aceasta este obligat să transmită un răspuns provizoriu, care să indice în mod clar motivele pentru care răspunsul la reclamație va ajunge cu întârziere și să precizeze termenul în care consumatorul va primi răspunsul definitiv. Acest al doilea termen nu poate depăși, în niciun caz, o perioadă suplimentară de 30 de zile lucrătoare.
(2)  Statele membre solicită prestatorilor de servicii de plată să depună toate eforturile pentru a răspunde în scris la reclamațiile utilizatorilor serviciilor de plată, abordând toate punctele aduse în discuție, într-un interval de timp corespunzător și cel târziu în termen de 15 zile lucrătoare. În situații excepționale, în cazul în care răspunsul nu poate fi dat în termen de 15 zile lucrătoare din motive independente de voința prestatorului de servicii de plată, aceasta este obligat să transmită un răspuns provizoriu, care să indice în mod clar motivele pentru care răspunsul la reclamație va ajunge cu întârziere și să precizeze termenul în care consumatorul va primi răspunsul definitiv. Acest al doilea termen nu poate depăși, în niciun caz, o perioadă suplimentară de 15 de zile lucrătoare. În cazul în care un stat membru dispune de proceduri mai cuprinzătoare de soluționare a reclamațiilor, reglementate de către autoritatea națională competentă, se pot aplica normele statului membru.
Amendamentul 189
Propunere de directivă
Articolul 90 – alineatul 4
(4)   Informațiile menționate la alineatul (2) trebuie înscrise într-un mod simplu, direct, vizibil și permanent accesibil pe site-ul internet al prestatorului de servicii de plată, în cazul în care acesta există, în termenii și condițiile generale ale contractului dintre prestatorul serviciilor de plată și utilizatorul serviciilor de plată și în facturile și chitanțele aferente acestor contracte. Acestea precizează în ce mod pot fi obținute informații suplimentare privind entitatea extrajudiciară de reparație competentă și modul în care se poate recurge la respectiva entitate.
(4)   Informațiile menționate la alineatul (3) sunt înscrise într-un mod clar, cuprinzător și ușor accesibil pe site-ul internet al comerciantului, în cazul în care acesta există, și, dacă este cazul, în termenii și condițiile generale ale contractului de vânzare sau de prestare de servicii dintre comerciant și consumator.
Amendamentul 190
Propunere de directivă
Articolul 91 – alineatul 1
(1)   Statele membre se asigură că sunt instituite proceduri extrajudiciare adecvate și eficace de reclamație și reparație în vederea soluționării litigiilor dintre utilizatorii serviciilor de plată și prestatorii de servicii de plată în legătură cu drepturile și obligațiile ce decurg din prezenta directivă, în conformitate cu legislația internă și cu legislația Uniunii relevante, recurgându-se, dacă este cazul, la organismele existente. Statele membre se asigură că aceste proceduri sunt aplicabile prestatorilor de servicii de plată și că acoperă, de asemenea, activitățile reprezentanților desemnați.
(1)   Statele membre se asigură că sunt instituite proceduri extrajudiciare adecvate, independente, imparțiale, transparente și eficace de reclamație și reparație în vederea soluționării litigiilor dintre utilizatorii serviciilor de plată și prestatorii de servicii de plată în legătură cu drepturile și obligațiile ce decurg din prezenta directivă, în conformitate cu legislația internă și cu legislația Uniunii relevante, recurgându-se, dacă este cazul, la organismele existente. Statele membre se asigură că aceste proceduri sunt aplicabile și accesibile atât pentru utilizatori, cât și pentru prestatorii de servicii de plată și că acoperă, de asemenea, activitățile reprezentanților desemnați.
Amendamentul 191
Propunere de directivă
Articolul 91 – alineatul 1 a (nou)
(1a)  Statele membre se asigură că prestatorii de servicii de plată devin membri ai unuia sau mai multor organisme SAL.
Amendamentul 192
Propunere de directivă
Articolul 91 – alineatul 2
(2)  Statele membre solicită organismelor menționate la alineatul (1) să coopereze pentru soluționarea litigiilor transfrontaliere privind drepturile și obligațiile ce decurg din prezenta directivă.
(2)  Statele membre solicită organismelor menționate la alineatul (1) să coopereze pentru soluționarea litigiilor transfrontaliere privind drepturile și obligațiile ce decurg din prezenta directivă. Statele membre se asigură că organismele respective dispun de o capacitate suficientă pentru a se angaja într-un mod adecvat și eficient într-o astfel de cooperare transfrontalieră.
Amendamentul 193
Propunere de directivă
Articolul 92 – alineatul 2 a (nou)
(2а)  ABE emite orientări cu privire la sancțiunile menționate la alineatul (2) și asigură caracterul lor eficace, proporțional și disuasiv.
Amendamentul 194
Propunere de directivă
Titlul 5
ACTE DELEGATE
ACTE DELEGATE ȘI STANDARDE TEHNICE
Amendamentul 195
Propunere de directivă
Articolul 93 a (nou)
Articolul 93a
Standarde tehnice
ABE elaborează standarde tehnice de reglementare pentru a defini condițiile aplicării cerințelor privind fondurile proprii de la articolele 7 și 8 și a cerințelor privind protecția de la articolul 9.
ABE transmite aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare Comisiei până la ... .
Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10 și 14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.
Amendamentul 196
Propunere de directivă
Articolul 94 – alineatul 5
(5)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 93 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
(5)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 93 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
Amendamentul 197
Propunere de directivă
Articolul 94 a (nou)
Articolul 94a
Standarde de comunicare deschise comune și sigure
(1)  În strânsă cooperare cu BCE și după consultarea comitetului consultativ menționat la articolul 5 paragraful 3a, ABE elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare sub formă de standarde de comunicare deschise comune și sigure pentru a stabili modul în care prestatorii de servicii de plată care oferă servicii de cont și prestatorii de servicii de plată terți sau emitenții terți de instrumente de plată comunică între ei.
ABE înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la data de ...*.
Se delegă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.
(2)  Standardele de comunicare deschise comune și sigure menționate la alineatul (1) includ specificații tehnice și funcționale pentru transmiterea informațiilor și se concentrează pe optimizarea securității și eficiența comunicării.
(3)  Standardele de comunicare deschise comune și sigure specifică, în temeiul dispozițiilor de la articolele 58 și 87, modul în care prestatorii de servicii de plată terți se autentifică la prestatorii de servicii de plată care oferă servicii de cont și modul în care aceștia din urmă îi informează și transmit notificări prestatorilor de servicii de plată terți.
(4)  În strânsă cooperare cu BCE, ABE se asigură că standardele de comunicare deschise comune și sigure sunt elaborate după consultarea corespunzătoare a tuturor părților interesate de pe piața serviciilor de plată, inclusiv a părților interesate care din afara sectorului bancar.
(5)  Statele membre se asigură că standardele de comunicare deschise comune și sigure sunt utilizate de prestatorii de servicii de plată care oferă servicii de cont, de prestatorii de servicii de plată terți și de emitenții terți de instrumente de plată.
(6)  Standardele de comunicare deschise comune și sigure fac obiectul unor revizuiri periodice pentru a ține seama de inovații și de evoluțiile tehnice.
(7)  Prezentul articol nu împiedică aplicarea altor obligații prevăzute de prezenta directivă.
___________
* 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive.
Amendamentul 198
Propunere de directivă
Articolul 94 b (nou)
Articolul 94b
(1)  ABE publică pe site-ul său de internet, lista tuturor prestatorilor de servicii de plată autorizați din Uniune.
(2)  Această listă ar trebui prezintă toți prestatorii de servicii de plată autorizați a căror înregistrare a fost revocată și motivele care au stat la baza revocării.
(3)  Toți prestatorii de servicii de plată oferă linkuri directe pe site-urile lor de internet către site-ul de internet al autorității competente care prezintă lista tuturor prestatorilor de servicii de plată autorizați.
Amendamentul 199
Propunere de directivă
Articolul 94 c (nou)
Articolul 94c
Obligația de a informa consumatorii despre drepturile lor
(1)  Până la ...*, Comisia, în urma unei consultări publice cu privire la un proiect, elaborează un prospect electronic ușor de utilizat care prezintă într-un mod clar și ușor de înțeles drepturile consumatorilor în temeiul prezentei directive și al legislației Uniunii din domeniu.
(2)  Prospectul menționat la alineatul (1) este pus la dispoziția tuturor consumatorilor din Uniune și a altor părți interesate pe site-urile de internet ale Comisiei, ABE și autorităților naționale de reglementare din domeniul bancar, fiind ușor de descărcat și de transferat către alte site-uri de internet. Comisia informează statele membre, prestatorii de servicii de plată și asociațiile de consumatorilor cu privire la publicarea prospectului.
(3)  Toți prestatorii de servicii de plată se asigură că prospectul în formatul său inițial este pus la dispoziția tuturor consumatorilor, inclusiv a celor care nu sunt clienți, în format electronic pe site-urile lor de internet și pe hârtie la sucursalele lor, la agenții lor și la entitățile către care sunt externalizate activitățile lor.
La sucursalele, agenții și entitățile în cauză, următorul anunț clar lizibil cuprinzând următorul text este afișat într-un mod perfect vizibil pentru consumatori: „Solicitați la ghișeu textul care precizează drepturile dumneavoastră în calitate de utilizator al serviciilor de plată”.
Pe site-urile lor de internet, se afișează următorul anunț clar vizibil: „Faceți clic aici pentru drepturile dumneavoastră în calitate de utilizator al serviciilor de plată”. Prestatorii de servicii de plată se asigură, de asemenea, că astfel de informații sunt ușor accesibile clienților lor în orice moment prin intermediul conturilor lor online, dacă acestea sunt disponibile.
(4)  În special, prospectul este distribuit prin mijloace electronice sau pe hârtie, atunci când clientul încheie orice tip de contract sau pentru clienți care sunt clienți existenți la data publicării prospectului, notificându-i în termen de un an de la publicarea prospectului de către Comisie.
(5)  Toți prestatorii de servicii de plată oferă linkuri directe pe site-urile lor de internet către site-ul de internet al autorității competente care prezintă lista tuturor prestatorilor de servicii de plată certificați.
(6)  Prestatorii de servicii de plată nu își taxează clienții pentru furnizarea de informații în conformitate cu prezentul articol.
(7)  În ceea ce privește persoanele nevăzătoare și persoanele cu deficiențe de vedere, dispozițiile prezentului articol se aplică utilizându-se mijloace alternative corespunzătoare.
_____________
* Doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive.
Amendamentul 200
Propunere de directivă
Articolul 95 – alineatul 2
(2)  În cazul în care un stat membru recurge la oricare dintre opțiunile la care se face trimitere la alineatul (1), acesta informează Comisia despre acest lucru, precum și despre orice modificări ulterioare. Comisia pune informațiile la dispoziția publicului pe un site web sau printr-o altă modalitate ușor accesibilă.
(2)  În cazul în care un stat membru recurge la oricare dintre opțiunile la care se face trimitere la alineatul (1), acesta informează Comisia despre acest lucru, precum și despre orice modificări ulterioare. Comisia pune informațiile la dispoziția publicului pe un site de internet sau printr-o altă modalitate ușor accesibilă și informează în timp util Parlamentul European cu privire la aceasta.
Amendamentul 201
Propunere de directivă
Articolul 96 – paragraful 1 a (nou)
Până la …*, Comisia prezintă un raport, dacă este cazul însoțit de o propunere legislativă, cu privire la impactul includerii sistemelor de plată tripartite în domeniul de aplicare al dispozițiilor privind accesul la sisteme de plată, având în vedere îndeosebi nivelul concurenței și cota de piață a sistemelor de carduri.
____________
*Doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.

(1) Chestiunea a fost retrimisă spre reexaminare comisiei competente în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură (A7-0169/2014).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate