Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0146(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0365/2013

Predkladané texty :

A7-0365/2013

Rozpravy :

PV 02/04/2014 - 16
CRE 02/04/2014 - 16

Hlasovanie :

PV 03/04/2014 - 7.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0282

Prijaté texty
PDF 282kWORD 84k
Štvrtok, 3. apríla 2014 - Brusel
Elektronická identifikácia a dôveryhodné služby pre elektronické transakcie na vnútornom trhu ***I
P7_TA(2014)0282A7-0365/2013
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 3. apríla 2014 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (COM(2012)0238 – C7-0133/2012 – 2012/0146(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0238),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0133/2012),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. septembra 2012(1),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 28. februára 2014, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre právne veci a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7‑0365/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 351, 15.11.2012, s. 73.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 3. apríla 2014 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES
P7_TC1-COD(2012)0146

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 910/2014.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia