Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0389(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0171/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0171/2013

Viták :

Szavazatok :

A szavazatok indokolása
PV 03/04/2014 - 7.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0284

Elfogadott szövegek
PDF 201kWORD 101k
2014. április 3., Csütörtök - Brüsszel
Az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálata***I
P7_TA(2014)0284A7-0171/2013
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2014. április 3-i jogalkotási állásfoglalása az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló 2006/43/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0778),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 50. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7‑0461/2011),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a svéd Parlament által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett, indokolással ellátott véleményre, amely szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. április 26-i véleményére(1),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2013. december 18-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint elfogadja az Európai Parlament álláspontját, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére, valamint az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A7-0171/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 191., 2012.6.29., 61. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 3-án került elfogadásra az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló 2006/43/EK irányelv módosításáról szóló 2006/43/EK irányelv módosításáról szóló 2014/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2011)0389

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 2014/56/EU irányelv.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat