Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0090(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0238/2014

Indgivne tekster :

A7-0238/2014

Forhandlinger :

PV 02/04/2014 - 22
CRE 02/04/2014 - 22

Afstemninger :

PV 03/04/2014 - 7.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0285

Vedtagne tekster
PDF 197kWORD 34k
Torsdag den 3. april 2014 - Bruxelles
Nedsættelse eller afskaffelse af told på varer med oprindelse i Ukraine ***I
P7_TA(2014)0285A7-0238/2014
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 3. april 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nedsættelse eller afskaffelse af told på varer med oprindelse i Ukraine (COM(2014)0166 – C7–0103/2014 – 2014/0090(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0166),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0103/2014),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 27. marts 2014 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A7-0238/2014),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 3. april 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2014 nedsættelse eller afskaffelse af told på varer med oprindelse i Ukraine
P7_TC1-COD(2014)0090

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 374/2014).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik