Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/0090(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0238/2014

Pateikti tekstai :

A7-0238/2014

Debatai :

PV 02/04/2014 - 22
CRE 02/04/2014 - 22

Balsavimas :

PV 03/04/2014 - 7.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0285

Priimti tekstai
PDF 271kWORD 37k
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 3 d. - Briuselis
Ukrainos kilmės prekėms taikomų muitų sumažinimas arba panaikinimas ***I
P7_TA(2014)0285A7-0238/2014
Rezoliucija
 Tekstas

2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Ukrainos kilmės prekėms taikomų muitų sumažinimo arba panaikinimo (COM(2014)0166 – C7-0103/2014 – 2014/0090(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014)0166),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 207 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0103/2014),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Tarybos atstovo 2014 m. kovo 27 d. laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A7-0238/2014),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2014 m. balandžio 3 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2014 dėl Ukrainos kilmės prekėms taikomų muitų sumažinimo arba panaikinimo
P7_TC1-COD(2014)0090

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 374/2014.)

Teisinė informacija - Privatumo politika