Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2206(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0176/2014

Indgivne tekster :

A7-0176/2014

Forhandlinger :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Afstemninger :

PV 03/04/2014 - 7.14
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0290

Vedtagne tekster
PDF 281kWORD 187k
Torsdag den 3. april 2014 - Bruxelles
Decharge 2012: EU's almindelige budget - 8., 9. og 10. EUF
P7_TA(2014)0290A7-0176/2014
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1.Europa-Parlamentets afgørelse af 3. april 2014 om decharge for gennemførelsen af budgettet for 8., 9. og 10. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2012 (COM(2013)0541 – C7-0283/2013 – 2013/2206(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens beretning om opfølgning af dechargeafgørelserne for 2011 (COM(2013)0668) og de arbejdsdokumenter fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne beretning (SWD(2013)0348 og SWD(2013)0349),

–  der henviser til balancer og regnskaber for 8., 9. og 10. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2012 (COM(2013)0541 – C7-0283/2013),

–  der henviser til Kommissionens årsberetning af 29. april 2013 om den økonomiske forvaltning af 8., 9. og 10. Europæiske Udviklingsfond i 2012,

–  der henviser til de finansielle oplysninger om de europæiske udviklingsfonde (COM(2013)0346),

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om 8., 9. og 10. Europæiske Udviklingsfonds (EUF's) aktiviteter i regnskabsåret 2012, med Kommissionens svar(1) og til Revisionsrettens særberetninger,

–  der henviser til revisionserklæringen(2) for regnskabsåret 2012 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstillinger af 18. februar 2014 om meddelelse af decharge til Kommissionen for gennemførelsen af transaktionerne under de europæiske udviklingsfonde for regnskabsåret 2012 (05748/2014 – C7-0050/2014, 05750/2014 – C7-0051/2014, 05753/2014 – C7-0052/2014),

–  der henviser til partnerskabsaftalen mellem medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og medlemsstaterne på den anden side undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000(3) og revideret i Ouagadougou, Burkina Faso, den 22. juni 2010(4),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2001/822/EF af 27. november 2001 om de oversøiske landes og territoriers associering med Det Europæiske Fællesskab ("associeringsafgørelse")(5),

–  der henviser til artikel 33 i den interne aftale af 20. december 1995 mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om finansiering og forvaltning af Fællesskabets bistand inden for anden finansprotokol til fjerde AVS-EF- konvention(6),

–  der henviser til artikel 32 i den interne aftale af 18. september 2000 mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om finansiering og forvaltning af Fællesskabets bistand i henhold til finansprotokollen til partnerskabsaftalen mellem staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, undertegnet den 23. juni 2000 i Cotonou, Benin, samt om finansiel bistand til de oversøiske lande og territorier, på hvilke EF-traktatens fjerde del finder anvendelse(7),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 74 i finansforordningen af 16. juni 1998 vedrørende samarbejdet med henblik på udviklingsfinansiering under fjerde AVS/EF-konvention(8),

–  der henviser til artikel 119 i finansforordningen af 27. marts 2003 for den 9. Europæiske Udviklingsfond(9),

–  der henviser til artikel 142 i Rådets forordning (EF) nr. 215/2008 af 18. februar 2008 om finansforordningen for den 10. Europæiske Udviklingsfond(10),

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådets forordning om finansforordningen for den 11. Europæiske Udviklingsfond (COM (2013)0660),

–  der henviser til Kommissionens meddelelser af 13. oktober 2011 med titlen ”Forbedring af virkningen af EU's udviklingspolitik: En dagsorden for forandring” og ”EU’s fremtidige tilgang til budgetstøtte til tredjelande”,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 76 og 77, tredje led, og bilag VI,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udviklingsudvalget (A7-0176/2014),

1.  meddeler Kommissionen decharge for gennemførelsen af budgettet for 8., 9. og 10. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2012;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning,

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Rådet, Kommissionen, Domstolen, Revisionsretten og Den Europæiske Investeringsbank og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 331 af 14.11.2013, s. 261.
(2) EUT C 334 af 15.11.2013, s. 122.
(3) EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3.
(4) EUT L 287 af 4.11.2010, s. 3.
(5) EFT L 314 af 30.11.2001, s. 1 og EFT L 324 af 7.12.2001, s. 1.
(6) EFT L 156 af 29.5.1998, s. 108.
(7) EFT L 317 af 15.12.2000, s. 355.
(8) EFT L 191 af 7.7.1998, s. 53.
(9) EUT L 83 af 1.4.2003, s. 1.
(10) EUT L 78 af 19.3.2008, s. 1.


2.Europa-Parlamentets afgørelse af 3. april 2014 om afslutningen af regnskaberne for gennemførelsen af budgettet for 8., 9. og 10. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2012 (COM(2013)0541 – C7‑0283/2013 – 2013/2206(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens beretning om opfølgning af dechargeafgørelserne for 2011 (COM(2013)0668) og de arbejdsdokumenter fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne beretning (SWD(2013)0348 og SWD(2013)0349),

–  der henviser til balancer og regnskaber for 8., 9. og 10. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2012 (COM(2013)0541 – C7-0283/2013),

–  der henviser til Kommissionens årsberetning af 29. april 2013 om den økonomiske forvaltning af 8., 9. og 10. Europæiske Udviklingsfond i 2012,

–  der henviser til de finansielle oplysninger om de europæiske udviklingsfonde (COM(2013)0346),

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om 8., 9. og 10. Europæiske Udviklingsfonds (EUF's) aktiviteter i regnskabsåret 2012, med Kommissionens svar(1) og Revisionsrettens særberetninger,

–  der henviser til revisionserklæringen(2) for regnskabsåret 2012 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstillinger af 18. februar 2014 om meddelelse af decharge til Kommissionen for gennemførelsen af transaktionerne under de europæiske udviklingsfonde for regnskabsåret 2012 (05748/2014 – C7-0050/2014, 05750/2014 – C7-0051/2014, 05753/2014 – C7-0052/2014),

–  der henviser til partnerskabsaftalen mellem medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og medlemsstaterne på den anden side undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000(3) og revideret i Ouagadougou, Burkina Faso, den 22. juni 2010(4),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2001/822/EF af 27. november 2001 om de oversøiske landes og territoriers associering med Det Europæiske Fællesskab ("associeringsafgørelse")(5),

–  der henviser til artikel 33 i den interne aftale af 20. december 1995 mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om finansiering og forvaltning af Fællesskabets bistand inden for anden finansprotokol til fjerde AVS-EF- konvention(6),

–  der henviser til artikel 32 i den interne aftale af 18. september 2000 mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om finansiering og forvaltning af Fællesskabets bistand i henhold til finansprotokollen til partnerskabsaftalen mellem staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, undertegnet den 23. juni 2000 i Cotonou, Benin, samt om finansiel bistand til de oversøiske lande og territorier, på hvilke EF-traktatens fjerde del finder anvendelse(7),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 74 i finansforordningen af 16. juni 1998 vedrørende samarbejdet med henblik på udviklingsfinansiering under fjerde AVS/EF-konvention(8),

–  der henviser til artikel 119 i finansforordningen af 27. marts 2003 for den 9. Europæiske Udviklingsfond(9),

–  der henviser til artikel 142 i Rådets forordning (EF) nr. 215/2008 af 18. februar 2008 om finansforordningen for den 10. Europæiske Udviklingsfond(10),

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådets forordning om finansforordningen for den 11. Europæiske Udviklingsfond (COM (2013)0660),

–  der henviser til Kommissionens meddelelser af 13. oktober 2011 med titlen ”Forbedring af virkningen af EU's udviklingspolitik: En dagsorden for forandring” og ”EU’s fremtidige tilgang til budgetstøtte til tredjelande”,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 76 og 77, tredje led, og bilag VI,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udviklingsudvalget (A7-0176/2014),

1.  noterer sig, at det endelige årsregnskab for 8., 9. og 10. Europæiske Udviklingsfond er, som det fremgår af tabel 2 i Revisionsrettens årsberetning;

2.  godkender afslutningen af regnskaberne for 8., 9. og 10. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2012;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol og Revisionsretten samt til Den Europæiske Investeringsbank og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 331 af 14.11.2013, s. 261.
(2) EUT C 334 af 15.11.2013, s. 122.
(3) EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3.
(4) EUT L 287 af 4.11.2010, s. 3.
(5) EFT L 314 af 30.11.2001, s. 1 og EFT L 324 af 7.12.2001, s. 1.
(6) EFT L 156 af 29.5.1998, s. 108.
(7) EFT L 317 af 15.12.2000, s. 355.
(8) EFT L 191 af 7.7.1998, s. 53.
(9) EUT L 83 af 1.4.2003, s. 1.
(10) EUT L 78 af 19.3.2008, s. 1.


3.Europa-Parlamentets beslutning af 3. april 2014 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for 8., 9. og 10. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2012 (COM(2013)0541 – C7‑0283/2013 – 2013/2206(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens beretning om opfølgning af dechargeafgørelserne for 2011 (COM(2013)0668) og de arbejdsdokumenter fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne beretning (SWD(2013)0348 og SWD(2013)0349),

–  der henviser til balancer og regnskaber for 8., 9. og 10. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2012 (COM(2013)0541 – C7-0283/2013),

–  der henviser til Kommissionens årsberetning af 29. april 2013 om den økonomiske forvaltning af 8., 9. og 10. Europæiske Udviklingsfond i 2012,

–  der henviser til de finansielle oplysninger om de europæiske udviklingsfonde (COM(2013)0346),

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om 8., 9. og 10. Europæiske Udviklingsfonds (EUF's) aktiviteter i regnskabsåret 2012, med Kommissionens svar(1) og Revisionsrettens særberetninger,

–  der henviser til revisionserklæringen(2) for regnskabsåret 2012 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstillinger af 18. februar 2014 om meddelelse af decharge til Kommissionen for gennemførelsen af transaktionerne under de europæiske udviklingsfonde for regnskabsåret 2012 (05748/2014 – C7-0050/2014, 05750/2014 – C7-0051/2014, 05753/2014 – C7-0052/2014),

–  der henviser til partnerskabsaftalen mellem medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og medlemsstaterne på den anden side undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000(3) og revideret i Ouagadougou, Burkina Faso, den 22. juni 2010(4),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2001/822/EF af 27. november 2001 om de oversøiske landes og territoriers associering med Det Europæiske Fællesskab ("associeringsafgørelse")(5),

–  der henviser til artikel 33 i den interne aftale af 20. december 1995 mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om finansiering og forvaltning af Fællesskabets bistand inden for anden finansprotokol til fjerde AVS-EF- konvention(6),

–  der henviser til artikel 32 i den interne aftale af 18. september 2000 mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om finansiering og forvaltning af Fællesskabets bistand i henhold til finansprotokollen til partnerskabsaftalen mellem staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, undertegnet den 23. juni 2000 i Cotonou, Benin, samt om finansiel bistand til de oversøiske lande og territorier, på hvilke EF-traktatens fjerde del finder anvendelse(7),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 74 i finansforordningen af 16. juni 1998 vedrørende samarbejdet med henblik på udviklingsfinansiering under fjerde AVS/EF-konvention(8),

–  der henviser til artikel 119 i finansforordningen af 27. marts 2003 for den 9. Europæiske Udviklingsfond(9),

–  der henviser til artikel 142 i Rådets forordning (EF) nr. 215/2008 af 18. februar 2008 om finansforordningen for den 10. Europæiske Udviklingsfond(10),

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådets forordning om finansforordningen for den 11. Europæiske Udviklingsfond (COM (2013)0660),

–  der henviser til Kommissionens meddelelser af 13. oktober 2011 med titlen ”Forbedring af virkningen af EU's udviklingspolitik: En dagsorden for forandring” og ”EU’s fremtidige tilgang til budgetstøtte til tredjelande”,

–  der henviser til sine tidligere dechargeafgørelser og -beslutninger,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 76 og 77, tredje led, og bilag VI,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udviklingsudvalget (A7-0176/2014),

A.  der henviser til, at hovedformålet med Cotonouaftalen som led i Unionens forbindelser med landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-landene) og de oversøiske lande og territorier (OLT) er at reducere og i sidste ende udrydde fattigdom i overensstemmelse med målene om bæredygtig udvikling og gradvis integration af AVS-landene og OLT’er i verdensøkonomien;

B.  der henviser til, at De Europæiske Udviklingsfonde (EUF) er Unionens vigtigste finansielle instrument for udviklingssamarbejde med AVS-landene;

C.  der henviser til, at EUF finansieres af medlemsstaterne og til, at Kommissionen som gennemførelsesorgan er ansvarlig for at meddele decharge for EUF;

D.  der henviser til, at de samlede forpligtelser, de individuelle forpligtelser og betalingerne nåede op på henholdsvis 3 745 mio. EUR, 3 817 mio. EUR og 3 292 mio. EUR i regnskabsåret 2012;

E.  der henviser til, at gennemsigtighed og ansvarliggørelse er forudsætninger for demokratisk kontrol samt en effektiv udviklingsbistand;

F.  der henviser til, at budgetstøtte spiller en central rolle som drivkraft for forandring og løsning af de største udviklingsmæssige udfordringer og samtidig indebærer en betydelig risiko i forbindelse med overførsel af midler (fiduciary risk) og kun bør ydes, hvis modtagerstaten er i stand til at påvise et tilstrækkeligt niveau for gennemsigtighed, sporbarhed, ansvarlighed og effektivitet, før den modtager budgetstøtte;

G.   der henviser til, at fremme af gennemsigtighed og bekæmpelse af korruption og svig er afgørende for, at Unionens budgetstøtteoperationer kan blive vellykkede, således som det fremhæves i ovennævnte meddelelse fra Kommissionen om "EU's fremtidige tilgang til budgetstøtte til tredjelande”;

H.  der henviser til, at bæredygtighed er afgørende for effektiviteten af udviklingsbistanden;

I.  der henviser til, at samarbejde og samordning med andre donorer og internationale finansielle institutioner er af afgørende betydning for at undgå overlapning, sikre bistandseffektivitet og fremme kapacitetsopbygning inden for udviklingsbistand i modtagerlandene;

J.  der henviser til, at det er af grundlæggende betydning at fremme EU's synlighed og beskytte EU's værdier inden for alle former for udviklingsbistand;

K.  der henviser til, at anvendelse af innovative finansielle instrumenter som kombinationsmekanismer betragtes som én måde, hvorpå man kan udvide anvendelsesområdet for eksisterende værktøjer, som f.eks. tilskud og lån;

L.  der henviser til, at Europa-Parlamentet har gentaget sin opfordring til opførelse af EUF på det almindelige budget;

Revisionserklæring

Regnskabernes rigtighed

1.  glæder sig over Revisionsrettens udtalelse om det endelige årsregnskab for 8., 9. og 10. EUF i alt væsentligt giver et retvisende billede af EUF's finansielle stilling pr. 31. december 2012 og af resultaterne af transaktioner og pengestrømme i regnskabsåret, i overensstemmelse med bestemmelserne i EUF's finansforordninger og de regnskabsregler, som regnskabsføreren har fastlagt;

2.  bemærker, at arten af instrumenterne og betalingsbetingelserne på områderne budgetstøtte og EU-bidrag til multidonorprojekter, der gennemføres af internationale organisationer, gør, at der er mindre risiko for, at transaktionerne er behæftet med fejl;

3.  bemærker, at der inden for området EuropeAid arbejder 1 153 ngo’er (57 % af alle ngo’er) og inden for området humanitær hjælp (ECHO) 152 ngo’er (8 %), som henholdsvis modtager 1 520 mio. EUR og 960 mio. EUR i EU-midler; bemærker, at EU-midlerne til ngo’er er blevet fordoblet på ti år; opfordrer Kommissionen til at danne sig et overblik over de 30 største og de 30 mindste projekter, som ngo'er gennemfører ved hjælp af EUF-midler, og til at udarbejde en oversigt over, hvor mange af deres egne midler organisationerne selv har investeret i hvert af disse projekter;

4.  er bekymret over, at der sjældent udstedes indtægtsordrer for renter på udbetaling af forfinansiering på mere end 750 000 EUR i strid med de gældende regler, hvori det foreskrives, at disse skal udstedes en gang om året; bemærker, at renter, der hidrører fra udbetaling af forfinansiering, undertiden modregnes i krav eller godtgørelse af påløbne udgifter, og at de ikke anerkendes som indtægter;

5.  opfordrer Kommissionen til at anvende bestemmelserne i EUF's finansforordninger på renter, der hidrører fra store udbetalinger af forfinansiering, og til at foretage en grundig undersøgelse af situationen i delegationerne for at udarbejde en præcis opgørelse over kontrakter med åben forfinansiering;

6.  beklager endnu en gang, at finansielle transaktioner ofte er blevet registreret forkert i det fælles Relex-informationssystem (CRIS), idet man ændrede den generelle kvalitet og præcision af data, der blev anvendt til udarbejdelse af årsregnskabet, navnlig med risiko for manglende overholdelse af skæringsprincippet, dvs. at alle finansielle transaktioner skal registreres under den korrekte regnskabsperiode;

7.  anerkender, at Kommissionen er opmærksom på de nuværende mangler i sit informationssystem, men opfordrer ikke desto mindre i lighed med tidligere år på det kraftigste Kommissionen til at gøre en yderligere indsats og løbende følge dette spørgsmål på alle operationelle niveauer, i EuropeAids hovedkvarter og i EU's delegationer;

Transaktionernes formelle rigtighed

8.  bemærker med tilfredshed, at de indtægter og forpligtelser, der ligger til grund for regnskabet ifølge Revisionsretten i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige;

9.  er imidlertid bekymret over Revisionsrettens vurdering vedrørende lovligheden og den formelle rigtighed af de underliggende betalinger, hvoraf det fremgår, at EuropeAids hovedkvarters og EU-delegationernes overvågnings- og kontrolsystemer er delvist effektive med henblik på at sikre betalingernes lovlighed og formelle rigtighed;

10.  beklager, at betalingerne blev påvirket af fejl i betydelig grad på grund af de svagheder, man identificerede i tilsyns- og kontrolmekanismerne; noterer sig, at ud af 167 foreløbige og endelige udgiftstransaktioner, som Revisionsrettens har revideret, var 44, (dvs. 26 %) fejlbehæftede;

11.  minder om, at Revisionsretten anslår den mest sandsynlige fejlprocent vedrørende 8., 9. og 10. EUF's betalinger til 3 %, hvilket er et fald i forhold til 2011 (5,1 %) og 2010 (3,4 %);

12.  bemærker, at ud af de 127 udgiftstransaktioner i stikprøven var 28 behæftet med kvantificerbare fejl, og heraf var 20 endelige betalinger, der allerede var omfattet af Kommissionens kontroller; bemærker, at dette udgør en stigning i forhold til 2011, hvor de tilsvarende tal var henholdsvis 29 og 11 transaktioner;

13.  bemærker, at for budgetstøttetransaktionerne, som Revisionsretten har revideret, vedrørte de kvantificerbare fejl ukorrekt anvendelse af pointgivningsmetoden, der blev benyttet til at afgøre, om partnerlandene opfyldte de betingelser, der er knyttet til resultatbaserede betalinger, eller manglende vurdering af overholdelsen af de specifikke betingelser for betalingen;

Systemernes effektivitet

14.  udtrykker tilfredshed med, at Kommissionen i det mindste delvist sikrede gennemførelsen af alle anbefalinger i Revisionsrettens årsberetninger for 2009 og 2010 om gennemførelsen af EUF, og opfordrer Kommissionen til yderligere at sikre opfølgning og gennemførelse af de efterfølgende anbefalinger i Revisionsrettens beretninger for 2011 og 2012;

15.  anerkender, at man ved gennemførelsen af EUF anvendte talrige leveringsmetoder med komplekse regler og procedurer, som omfattede 79 lande, hvilket ifølge Revisionsrettens vurdering indebærer en høj iboende risiko;

16.  er dybt bekymret over Revisionsrettens konstatering af, at overvågnings- og kontrolsystemerne kun delvist er effektive;

17.  bemærker som tidligere med beklagelse, at EuropeAids forudgående kontroller, der gennemføres, inden projektudbetalingerne gennemføres, ifølge Revisionsrettens vurdering stadig er sårbare; er bekymret over, at der er fundet fejl trods eksterne revisioner og udgiftskontroller;

18.  opfordrer Kommissionen til at revidere kontrakterne med eksterne revisorer, hvis revisionsrapporter til EuropeAid eller til EU-delegationerne har vist sig ikke at være i overensstemmelse med professionelle revisionskrav eller kontraktbestemmelserne;

19.  opfordrer EuropeAid og EU-delegationerne til i højere grad at fokusere på opfølgningen af eksterne revisioner og udgiftskontrolrapporter, navnlig når det drejer sig om tilbagesøgning af ikkestøtteberettigede beløb;

20.  bemærker med beklagelse det fortsatte efterslæb på grund af forsinkede godkendelser og kontraktafslutninger; bemærker de negative konsekvenser af dette, ikke bare for de forudgående kontrollers overordnede kvalitet og troværdighed, men også for sporbarheden af transaktioner, revisionsspor og eksistensen af bilag; opfordrer EuropeAid til at afhjælpe dette problem hurtigst mulig;

21.  opfordrer Kommissionen til at fortsætte sine bestræbelser på at styrke de nuværende kontrolsystemer, navnlig for at sikre større kontinuitet i forretningsgangen og pålidelig dokumentstyring som krævet i de interne kontrolstandarder, og til årligt at aflægge rapport til Parlamentet om de gennemførte korrigerende foranstaltninger;

22.  er fortsat alvorlig bekymret over de fortsatte mangler i forvaltningsinformationssystemet om resultaterne og opfølgningen af eksterne revisioner og udgiftskontroller til trods for Kommissionens engagement i at forbedre det fælles Relex-informationssystem (CRIS) i 2012; opfordrer Kommissionen til at intensivere indsatsen for at udvikle og indføre det CRIS-relaterede revisionsmodul og navnlig opfølgningen af alle revisionsrapporter i den nærmeste fremtid;

23.  glæder sig over bestræbelserne vedrørende brugen af nøgleresultatindikatorer i forbindelse med kontroller af forsinkede betalinger og regelmæssige påmindelser til de medarbejdere, der beskæftiger sig med forvaltning af betalinger; tilskynder desuden til forbedret brug af risikovurdering inden for rammerne af opfølgningen på EU-delegationens projektportefølje;

24.  mener, at det trods knaphed på medarbejdere er af central betydning både at øge medarbejdernes bevidsthed og viden om kontrol af alle ovenstående spørgsmål og de hyppigst forekommende fejl; mener, at man konstant må bestræbe sig på at forbedre kontrolsystemerne og kontrolkæden på alle operationelle niveauer og forbedre EuropeAids resultater;

25.  glæder sig over den første undersøgelse af restfejlfrekvensen for afsluttede transaktioner gennemført af EuropeAid for at vurdere de økonomiske virkninger af restfejlene efter gennemførelsen af alle forudgående og efterfølgende kontroller; opfordrer Kommissionen til at styrke indsatsen for at forbedre analysen og dokumentationen af de vigtigste former for fejl og til at mindske restfejlfrekvensen i de kommende år;

26.  bemærker, at fejlprocenten på grundlag af denne undersøgelse blev vurderet til 3,6 % (svarende til et beløb på omkring 259,5 mio. EUR) sammenlignet med de 3 % i Revisionsrettens skøn; bemærker, at de konstaterede hovedårsager er (i faldende betydningsrækkefølge): svagheder og fejl begået af internationale organisationer, der gennemfører EU-finansierede projekter, beløb, der ikke tilbagesøges efter revisioner eller udgiftskontrolmissioner, forskellige fejl vedrørende indirekte forvaltede EU-midler og manglende dokumentation i udbudsprocedurer; forventer, at dette arbejde med restfejlforekomsten vil blive finjusteret yderligere i 2013 for at sikre øget troværdighed, og at resultaterne vil blive forelagt Parlamentet;

27.  opfordrer Kommissionen og Revisionsretten til at anvende en sammenlignelig revisionsmetode i de kommende år for at sikre en løbende og sammenlignelig vurdering inden for dechargeproceduren;

28.  bemærker, at henholdsvis 85 % og 53 % af EuropeAids årlige revisionsplan for 2010 og den årlige revisionsplan for 2011 var gennemført ved udgangen af 2012; gentager, at mangelen på (passende) bilag og kontrahenternes og de støtteberettigedes ukorrekte anvendelse af udbudsprocedurerne er blandt de vigtigste svagheder, som blev påpeget i revisionsresultaterne; opfordrer Kommissionen til at styrke sine kontrolmekanismer og uddannelsespolitikker yderligere med henblik på at undgå, at sådanne svagheder opstår igen i fremtiden;

29.  opfordrer EuropeAid til at fortsætte udviklingen af hensigtsmæssige værktøjer og foranstaltninger for at forbedre den samlede effektivitet af kontrolpyramiden inden for EuropeAids hovedkvarter og EU-delegationerne gennem målrettede bevidstgørelsesaktiviteter eller gennem medarbejdernes og modtagernes øgede brug af værktøjskassen for finansforvaltning;

30.  understreger på ny, at proceduren for at opnå sikkerhed også kræver foranstaltninger for at styrke EU-delegationernes ansvarlighed samt kvaliteten og den udtømmende karakter af rapporteringen gennem rapporter om forvaltning af den eksterne bistand;

31.  opfordrer EuropeAid og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EEAS) til at styrke tilsynet med lederne af EU-delegationerne i deres egenskab af anvisningberettigede med delegation fra Kommissionen med henblik på at styrke deres ansvarlighed i forbindelse med udarbejdelsen af den årlige aktivitetsrapport;

32.  beklager, at man trods sidste års henstillinger ikke har kunnet iagttage betydelige forbedringer af den interne revisionsfunktion, som skal spille en rolle for forbedringen af det interne kontrolsystem eller i analysen af kontrolarkitekturen/-mekanismernes omkostningseffektivitet; forventer endnu en gang, at situationen vil ændre sig i 2013;

33.  bemærker manglen på indberettede tilfælde af whistleblowing på trods af de eksisterende kvantificerbare fejl og højrisikomiljøet; gentager sin opfordring til Kommissionen om, at den videreudvikler såvel sin politik for whistleblowing, navnlig i EU-delegationerne, og sin strategi for bekæmpelse af svig med henblik på at identificere aktiviteter med dobbeltfinansiering;

34.  anmoder Kommissionen om at tage hensyn til den seneste udvikling i EU med hensyn til reelt ejerskab, som behandles i det kommende reviderede direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme; anmoder Kommissionens om at melde tilbage om dette i sin årlige aktivitetsrapport;

35.  er bekymret over artikel 190, stk. 2, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012(11); bemærker, at disse regler også er indeholdt i artikel 72 og 73 i Cotonouaftalen for AVS-landene; tager i denne forbindelse punkt 36, 37 og 76 i Revisionsrettens særberetning nr. 14/2013 til efterretning, hvori det bl.a. hedder, at der i visse tilfælde ville have været mulighed for konkurrencebaserede udbud; opfordrer Kommissionen til kritisk at gennemgå sine regler for at identificere afvigelser fra indkøbsprocedurerne og melde tilbage om dette i sin årlige rapport;

Budgetstøtte

36.  bemærker, at man i 2012 ydede 891 mio. EUR svarende til 29 % af de samlede støtteudbetalinger inden for EUF i form af budgetstøtte;

37.  glæder sig over Revisionsrettens vurdering, hvori det hedder, at de generelle kriterier for støtteberettigelse, såsom fremskridt med den offentlige sektors økonomiske styring, er overholdt;

38.  glæder sig over, at der siden indførelsen af den nye politik i Kommissionens meddelelse af 13. oktober 2011 om "EU's fremtidige tilgang til budgetstøtte til tredjelande" har været større fokus på ansvarlighed, gennemsigtighed og styrket risikostyring ved forvaltningen af budgetstøttetransaktioner;

39.  glæder sig over Kommissionens øgede fokus på bekæmpelsen af svig og korruption i forbindelse med budgetstøtte, navnlig ved vurderingen af tildelingskriteriet om forvaltning af offentlige finanser; bemærker i denne sammenhæng, at korruption og svig udgør én af de fem risikokategorier, som Kommissionen har identificeret som led i dens ramme for risikostyring udviklet til budgetstøtteprogrammer;

40.  bemærker, at programmer vedrørende god regeringsførelse finansieres med henblik på at støtte udviklingslande i deres kamp mod svig, korruption og dårlig økonomisk forvaltning; understreger, at et korruptionsfrit retssystem er en nødvendig betingelse for at sikre god regeringsførelse og retsstatsprincippet; opfordrer Kommissionen til at lægge stor vægt på de juridiske reformprogrammer;

41.  bemærker, at indfasningsperioden for rammen for risikostyring udviklet til budgetstøtteprogrammer fuldførtes ved udgangen af 2012, og at rammen er blevet obligatorisk for alle nye kontrakter og udbetalinger fra den 1. januar 2013; glæder sig over styrkelsen af risikoforvaltningsrammen til budgetstøtteprogrammer og anmoder om en rapport om risikostrategien og den anvendte reaktion inden for rammerne af den næste dechargeprocedure;

42.  ser frem til gennemførelsen af Kommissionens tilsagn om at bringe den demokratiske kontrol med EUF på linje med den kontrol, der udøves af Europa-Parlamentet i forhold til instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde som formuleret i Kommissionens meddelelse af 29. juni 2011 om "Et budget for Europa 2020";

43.  bemærker EuropeAids beslutning om at oprette regionale centre i partnerlande for at styrke såvel kvaliteten af budgetstøtteoperationerne og den politiske dialog; anmoder Kommissionen om at melde tilbage om de første resultater eller erfaringer til Parlamentet ved næste decharge;

44.  anerkender Kommissionens manøvremargen ved vurderingen af, hvorvidt de generelle betingelser for støtteberettigelse er opfyldt med henblik på at gennemføre udbetalingerne til partnerlandet i henhold til differentieringsprincippet og en dynamisk tilgang til støtteberettigelse; er bekymret over slutanvendelsen af de overførte midler og den manglende sporbarhed, når EU-midlerne blandes med partnerlandets budgetmidler;

45.  støtter offentliggørelse af relevante budgetoplysninger vedrørende budgetstøtteprogrammer med henblik på at forbedre den indenlandske og gensidige ansvarlighed, herunder over for borgerne;

46.  bemærker, at de evalueringer af de igangværende EUF-projekter i landene syd for Sahara, der blev foretaget i 2012, viser dels forbedringer af projekternes udformning og relevans, indvirkning og bæredygtighed, dels fortsatte problemer i forhold til effektivitet, idet kun lidt over halvdelen af projekterne får gode eller meget gode bedømmelser(12); glæder sig over lanceringen i 2012 af en omfattende indsats for at opbygge modstandskraften i Sahel (AGIR – "Alliance Globale pour l' initiativ Resilience – Sahel") og Afrikas Horn (SHARE – "Supporting HoA Resilience") og således forbedre bekæmpelsen af den vedvarende fødevareusikkerhed i disse regioner;

47.  er bekymret over, at en stor og stigende procentdel af de evaluerede projekter i Stillehavsregionen anses for at have alvorlige mangler, og over, at kun 40,4 % af projekterne får vurderingen "god" eller "meget god"; opfordrer Kommissionen til at undersøge årsagerne til disse mangler og til at øge kapaciteten på stedet for at forbedre projekternes udformning og gennemførelse(13);

48.  glæder sig over den generelt tilfredsstillende og forbedrede kvalitet af projekterne i det vestindiske område, hvor 75,47 % af alle projekter blev vurderet til at klare sig godt eller meget godt(14);

49.  opfordrer imidlertid Kommissionen til at sikre, at udbetalingen af midler i form af budgetstøtte indstilles, nedskæres eller annulleres, når de tydelige og oprindelige mål ikke nås, og når Unionens politiske og finansielle interesser står på spil;

50.  erindrer om, at der fortsat er stor risiko for omdirigering af ressourcer, og at risikoen for korruption og svig er knyttet til offentlig finansforvaltning og reformer; gentager, at man konstant bør være mere opmærksom på disse risici i EuropeAids hovedkvarter og hos chefen for EU's delegation inden for rammerne af den politiske dialog, navnlig for at vurdere imødekommenheden hos den pågældende regering og dens evne til at gennemføre reformer;

EU's støtte til regeringsførelse i Den Demokratiske Republik Congo

51.  opfordrer Kommissionen og EEAS til i samarbejde med andre udviklingspartnere, herunder medlemsstaterne, og med henblik på programmeringen af det 11. EUF og udformningen af fremtidige EU-programmer at være mere opmærksomme på at sikre en passende balance i den støtte, der ydes til provinserne, især til de fattige, for at undgå geografiske forskelle i forbindelse med fordelingen af udviklingsstøtte; opfordrer til kombineret støtte på centralt niveau til programmer på provinsniveau, der kæder politisk og territorial decentralisering sammen med forbedrede strategier for forvaltning af naturressourcer og genopretning og udvikling af infrastruktur; genovervejer EU's støtte til en forbedret forvaltning af naturressourcer på grundlag af en omfattende behovsvurdering;

52.  opfordrer Kommissionen og EEAS til i dialogen med Den Demokratiske Republik Congo (DR Congo) at lægge større vægt på, at demokratiske valg er et centralt element i regeringsførelse; opfordrer Kommissionen og EEAS til omhyggeligt vurdere alle risici for at sikre, at EU-programmerne på dette område ikke bidrager til at støtte regimets forankring;

53.  anmoder Kommissionen og EEAS om at fremme forbedret ansvarliggørelse i DR Congos regering gennem øget støtte til styrkelse af kapaciteten hos nationale tilsynsinstitutioner, især specialiserede komiteer i nationalforsamlingen og den øverste revisionsmyndighed;

54.  erindrer om, at der systematisk skal tages hensyn til behovet for at støtte bekæmpelse af svig og korruption på alle de områder i relation til regeringsførelse, der er omfattet af EU's samarbejdsstrategi;

55.  insisterer på, at EUF-bevillingerne bør støtte langsigtet genopbygning af de centrale retsinstanser i DR Congo for at sikre en holdbar forankring af retsstatsprincippet i landet; henviser i denne henseende til de to programmer REJUSCO og PAG, som blev tildelt henholdsvis 7,9 mio. EUR og 9 mio. EUR fra den 9. EUF; beklager, at disse programmer ikke har nået de forventede resultater og bemærker, at Kommissionens bidrag konsekvent er blevet skåret ned for så vidt angår REJUSCO og indstillet for så vidt angår PAG; opfordrer Kommissionen til at vurdere de særlige mangler, som er blevet konstateret i forbindelse med forberedelsen og gennemførelsen af disse to programmer, med henblik på at udvikle mere bæredygtige programmer for retslige reformer med mere skræddersyede mål under den 11. EUF;

56.  mener, at behovet for at vurdere sandsynligheden og de potentielle virkninger af de største risici for gennemførelsen af programmålene bør vurderes ved starten af programmerne og regelmæssigt under deres gennemførelse ved at undersøge relevansen og troværdigheden af landets politikker og handlingsplaner for forbedring af styringen i forhold til de tilgængelige institutionelle og finansielle ressourcer og ved at overvåge fremskridtene i forhold til de forpligtelser, som myndighederne i DR Congo har påtaget sig; kræver, at der træffes foranstaltninger til at forebygge eller mindske risici og klart definere, hvad der skal gøres, hvis risiciene bliver til virkelighed;

57.  mener, at Kommissionen bør fokusere på et begrænset antal prioriteringer, fastlægge en tidsramme med regelmæssige evalueringsvurderinger, der er bedre tilpasset programmiljøet, og sikre fleksibilitet under gennemførelsen af programmet, således at målene hurtigt kan vedtages, når dette er hensigtsmæssigt;

58.  mener, at Kommissionen bør styrke sin strukturerede politiske dialog og den politiske dialog med DR Congo; bemærker, at dette – under fuld overholdelse af bestemmelserne i Cotonouaftalen (navnlig artikel 96) – vil omfatte i) opstilling af klare, relevante, realistiske og tidsafgrænsede mål, der er opnået enighed om med de nationale myndigheder, ii) periodisk vurdering af, om de aftalte mål bliver opfyldt som del af den regelmæssige politiske dialog med regeringen, og iii) hvis DR Congos regering udviser utilstrækkelig vilje til at opfylde målene, overvejelse, efter omhyggelige drøftelser, af at tilpasse eller i særlige tilfælde at suspendere eller indstille programmet;

59.  opfordrer kraftigt DR Congos regering til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at forbedre de tematiske arbejdsgruppers funktionsmåde og overvåge gennemførelsen af disse foranstaltninger;

60.  opfordrer Kommissionen til at spille en mere aktiv lederrolle for EU's medlemsstater med det formål at fremme koordineret politisk dialog og øge EU's virkemidler over for DR Congos regering;

Unionens bistand til Haiti

61.  bemærker, at Kommissionen til trods for Parlamentets beslutninger om 2010- og 2011-dechargeprocedurerne endnu ikke har offentliggjort de udtømmende resultatindikatorer, hvorpå budgetstøtten til Republikken Haiti var baseret, og ej heller de detaljerede vurderinger af Republikken Haitis resultater, hvorpå beslutningen om at yde budgetstøtte var baseret;

62.  bemærker, at Kommissionen og Republikken Haitis regering står over for at undertegne en statsopbygningskontrakt, der skal være i overensstemmelse med de nye kriterier for budgetstøtte, som skitseres i Kommissionens meddelelse fra 13. oktober 2011 om "EU's fremtidige tilgang til budgetstøtte til tredjelande";

63.  anmoder Kommissionen om at sende statsopbygningskontrakten til Parlamentet så snart som muligt sammen med alle de vurderinger, som kontrakten er baseret på; opfordrer Kommissionen til at præcisere, hvordan denne kontrakt er i overensstemmelse med ovennævnte meddelelse fra Kommissionen;

64.  anmoder især i lyset af den seneste bekymring over svækkelsen af retsstatsprincippet i Haiti og de konsekvent lave resultater i de internationale korruptionsindekser om, at Kommissionen forklarer Parlamentet, hvilke resultatmål man har opstillet for Haitis regering til gengæld for budgetstøtte og bestemmelserne for vurderingen af disse mål;

65.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at konsekvensanalysen som annonceret er afsluttet i april 2014, således som det bestemmes i punkt 62 og 63 i Parlamentets beslutning om 2011-dechargeproceduren, og fremsendes til Parlamentet;

66.  henviser til betænkningen fra Parlamentets CONT-delegation, der besøgte Haiti i 2012, hvori man påpeger behovet for en betydelig forbedring af offentlighedens adgang til oplysninger om resultaterne af EU-finansierede projekter og programmer i Haiti;

67.  bemærker, at der siden offentliggørelsen af CONT-betænkningen og Unionens deltagelse i det internationale initiativ vedrørende gennemsigtighed i bistanden er sket visse forbedringer;

68.  anmoder Kommissionen om at rapportere om, hvordan Haitis regerings rapporter om og redegørelser for de modtagne EU-midler har udviklet sig, siden CONT-delegation fandt kontrolsystemerne utilstrækkelige og redegørelserne for EU's udgifter uacceptable;

69.  opfordrer kraftigt Kommissionen til at øge tempoet i processen, der har til formål at forbedre overvågningen og evalueringen af EU-finansierede projekter og programmer, og til at stille de opnåede oplysninger til rådighed for offentligheden på en brugervenlig måde i henhold til ånden og ordlyden i det internationale initiativ vedrørende gennemsigtighed i bistanden;

Samarbejde med internationale organisationer og ikkestatslige organisationer

70.  er bekymret over Revisionsrettens konstateringer af, at der oftere konstateres fejl i transaktioner i relation til programoverslag, tilskud og bidragsaftaler mellem Kommissionen og internationale organisationer end for andre former for støtte, hvilket udgør 31 transaktioner ud af de 71 reviderede (dvs. 44 %);

71.  gentager behovet for at styrke samarbejdet og kontakten med internationale organisationer om de konstaterede fejl i de transaktioner, de har foretaget, og for en diskussion om, hvordan man i fællesskab fremover kan træffe foranstaltninger for at forhindre dem;

72.  er fast overbevist om, at der er den største interesse for at udveksle god praksis for at definere ensartede og bæredygtige kerneprincipper for sikkerhed i overensstemmelse med EU's finansforordninger;

73.  tilskynder desuden til alle foranstaltninger, der ikke blot fører til en bedre gensidig forståelse af EU's og Verdensbankens metodologier, men ligeledes styrker den samlede kvalitet og troværdighed af kontrolforvaltningen med hensyn til anvendelsen af trustfonde; mener i denne forbindelse, at Kommissionen vurdering af syv søjler udgør et reelt benchmark, der kan give et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau;

74.  glæder sig over Verdensbankens beslutning om at bestræbe sig på at ophæve restriktionen, der er baseret på fortrolighed, og samarbejdsaftalen mellem Verdensbanken og Kommissionen, hvor man har udpeget en kontaktperson for hver institution til håndtering af specifikke sager, hvor der stadig findes forhindringer for adgangen til dokumenter, både til brug for Revisionsrettens revision og Kommissionen undersøgelse af restfejlfrekvensen;

75.  glæder sig over, at Verdensbanken har oprettet en fælles indgangsportal for alle revisioner og kontroller i forbindelse med trustfonde og den igangværende proces med oprettelse af en strømlinet ramme for behandling af spørgsmål vedrørende gennemgang af revisioner af trustfonde; erindrer om, at Parlamentet har den største interesse i øget udveksling af alle relevante oplysninger vedrørende revisioner af EU-finansierede trustfonde;

76.  er bekymret over de fortsatte meningsforskelle mellem Kommissionen og sekretariatet for OECD's Komité for Udviklingsbistand om, hvorvidt statslig udviklingsbistand er berettiget til lån fra Den Europæiske Investeringsbank (EIB); tilskynder i lyset af de kommende revisioner af kriterierne for statslig udviklingsbistand i 2015, Kommissionen til at løse disse uoverensstemmelser på en ordentlig måde, eftersom dette er vigtigt med henblik på at sikre solide statistikoplysninger og sammenlignelige benchmarks for finansielle bidrag, der anses for at bidrage til udviklingsmålene;

77.  tilskynder EIB til at fremme sin dialog med ikkestatslige organisationer (ngo'er), idet man i forbindelse med visse projekter samtidig sikrer en kontrol af den juridiske status for ngo'er, der er tilknyttet gennemførelsen af projekterne;

78.  anmoder Kommissionen om i forbindelse med finansieringen af et ngo-projekt at kontrollere, hvilken del af finansieringen der stammer fra organisationens egen finansiering, og hvilken del af finansieringen der stammer fra offentlig finansiering, enten national eller europæisk; anmoder Kommissionen om hvert år at offentliggøre en rapport om resultaterne;

Investeringsfaciliteten

79.  minder om, at de midler, der blev bevilget til investeringsfaciliteten fra den 9. og 10. EUF, beløb sig til i alt 3 137 mio. EUR;

80.  beklager som i tidligere år, at investeringsfaciliteten hverken er omfattet af Revisionsrettens revisionserklæring eller Europa-Parlamentets dechargeprocedure, til trods for at EIB gennemfører projekterne på Den Europæiske Unions vegne og på dennes risiko, og at det er EUF-midler, der anvendes; opfordrer derfor til at bringe trepartsaftalen til ophør i forbindelse med revisionen i oktober 2015 og til at inkludere investeringsfaciliteten i den normale dechargeprocedure;

81.  anmoder Revisionsretten om at udarbejde en særberetning om EIB's udlånsaktiviteter i tredjelande og overensstemmelse med EU's udviklingspolitikker og -mål før midtvejsrevisionen af EIB's eksterne mandat og midtvejsrevisionen af investeringsfaciliteten og om at sammenligne merværdien i forbindelse med de egne ressourcer, som EIB anvender; opfordrer desuden Revisionsretten til at differentiere sin analyse mellem garantier indrømmet via EU's almindelige budget og af medlemsstaterne, investeringsfaciliteten doneret af EUF og anvendelsen af tilbageførsler til disse investeringer, EIB’s anvendelse af de forskellige kombinationsinstrumenter, der anvendes i infrastrukturtrustfonden EU-Afrika, samt den caribiske investeringsfond;

82.  glæder sig over den første beretning vedrørende gennemførelsen af EIB's nye resultatmålingsramme, som gør det muligt at foretage et bedre skøn over projektets forventede resultater, og beder om, at hele metodologien offentliggøres, navnlig de indikatorer, der anvendes til justering i forhold til EU's udviklingsmål; opfordrer EIB til regelmæssigt at offentliggøre en rapport over resultatmålingerne (REM) og underrette Parlamentet herom;

83.  tilskynder EIB til at foretage de nødvendige finjusteringer af REM-rammerne ved at indarbejde de første tilbagemeldinger fra alle involverede interessenter, ved regelmæssigt at sikre overensstemmelse med EU's udviklingspolitikker og ved at angive REM-resultatet pr. transaktion i AVS- eller OLT-lande i årsberetningen;

84.  mener, at forbedringerne af det interinstitutionelle samarbejde skal fortsættes, navnlig den øgede indsats på programmeringsniveau, som Kommissionen og EEAS udfører;

85.  mener, at EIB bør fortsætte med at tilstræbe konvergens ved indberetningen af resultater for de øvrige medfinansierende internationale institutioner sammen med anvendelsen af fælles indikatorer og definitioner;

86.  mener, at det er uomgængeligt at sikre et mere synligt EU ved at indføre EU's værdier på forskellige interventionsområder, såsom fremme af menneskerettigheder og retsstatsprincippet, styrkelse af miljø- og arbejdsmarkedsstandarder og generel støtte til bæredygtig udvikling og en inklusiv økonomisk vækst;

87.  støtter i forbindelse med EU's politik udadtil den gradvise udvikling af nye finansielle produkter sammen med Kommissionen og medlemsstaterne; støtter, at investeringsfaciliteten i henhold til additionalitetsprincippet fortsat sikrer disse alternative finansieringsbetingelser, som normalt ikke er til rådighed eller tilgængelige på lokale finansmarkeder, og som kan mobiliseres gennem udvikling af produkter, der både indeholder EU-tilskud, lån og risikodelingsinstrumenter eller brug af garantier; kræver, at der fastlægges bedste praksis og veldefinerede udvælgelseskriterier for anvendelse af disse instrumenter kombineret med strukturerede vilkår for rapportering, overvågning og kontrol;

88.  beder Kommissionen overveje de udviklingsmæssige konsekvenser af investeringsfaciliteten i sin årlige rapport til Parlamentet og Rådet om EU's udviklingspolitik og politikker udadtil samt deres gennemførelse og den årlige aktivitetsrapport;

89.  opfordrer Kommissionen til at fremlægge en fuldstændig rapport om virkninger og resultater af anvendelsen af finansielle faciliteter i forbindelse med platformen for samarbejde om kombination og udviklingspolitikker;

90.  ser frem til, at investeringsfaciliteten medtages i den næste evalueringsrapport om EU's støtte til udvikling af den private sektor;

Opførelse af EUF på budgettet

91.  beklager, at EUF ikke er blevet opført på det almindelige budget i de nye finansielle regler vedrørende Den Europæiske Unions almindelige budget (forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012);

92.  minder om, at Parlamentet, Rådet og Kommissionen blev enige om, at disse finansielle regler ville blive revideret med henblik på at medtage ændringer, der blev nødvendiggjort af resultatet af forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme for 2014-2020, herunder om spørgsmålet om eventuel opførelse af EUF på det almindelige budget; gentager sin opfordring til Rådet og medlemsstaterne om at tilslutte sig den fulde integration af EUF i det almindelige budget;

93.  understreger, at opførelse på budgettet vil mindske transaktionsomkostningerne og forenkle rapporteringen og de regnskabsmæssige krav, idet der i så fald kun vil gælde et sæt administrative regler og beslutningsstrukturer i stedet for to;

94.  noterer sig Kommissionens tilsagn om at integrere EUF i det almindelige budget, senest når Cotonouaftalen udløber i 2020; fremhæver imidlertid, at Parlamentet mener, at det bør ske så snart som muligt;

95.  beklager imidlertid i forbindelse med drøftelserne om den fremtidige interne aftale om den 11. EUF, at Kommissionen ikke har fremsat et forslag til en fælles finansforordning for at strømline forvaltningen af EUF;

96.  er i forbindelse med gennemførelsen af den 11. EUF bekymret over, at bemyndigede enheder har mulighed for at give andre organisationer, der er omfattet af privatretten, med en servicekontrakt bemyndigelse til at udføre opgaver i forbindelse med budgetgennemførelsen og dermed skabe en kaskade af bemyndigelsesforhold; erindrer i forbindelse med denne gennemførelsesmetode om, at de bemyndigede enheder skal sikre et effektivt beskyttelsesniveau for Unionens finansielle interesser;

Opfølgning af Parlamentets beslutninger

97.  opfordrer Revisionsretten til i sin næste årsberetning at medtage en revision af opfølgningen på Parlamentets henstillinger i dets årlige dechargebeslutning.

(1) EUT C 331 af 14.11.2013, s. 261.
(2) EUT C 334 af 15.11.2013, s. 122.
(3) EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3.
(4) EUT L 287 af 4.11.2010, s. 3.
(5) EFT L 314 af 30.11.2001, s. 1 og EFT L 324 af 7.12.2001, s. 1.
(6) EFT L 156 af 29.5.1998, s. 108.
(7) EFT L 317 af 15.12.2000, s. 355.
(8) EFT L 191 af 7.7.1998, s. 53.
(9) EUT L 83 af 1.4.2003, s. 1.
(10) EUT L 78 af 19.3.2008, s. 1.
(11) Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1).
(12) Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene: SWD(2013) 307 final, vedføjet årsrapporten for 2013 om gennemførelsen af Den Europæiske Unions politikker for udvikling og ekstern bistand i 2012 (s. 72) og arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene: SWD(2012) 242 final, vedføjet årsrapporten for 2012 om gennemførelsen af Den Europæiske Unions politikker for udvikling og ekstern bistand i 2011 (s. 67).
(13) Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene: SWD(2013) 307 final vedføjet årsrapporten for 2013 om gennemførelsen af Den Europæiske Unions politikker for udvikling og ekstern bistand i 2012 (s. 120).
(14) Idem, s. 97.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik