Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Úterý, 11. března 2014 - Štrasburk
 Statistika přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách (přenesené a prováděcí pravomoci) ***I
 Statistiky pro postup při makroekonomické nerovnováze ***I
 Prodloužení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi ES a Spojenými státy ***
 Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům ***
 Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana – textilní průmysl
 Produkce rozmnožovacího materiálu rostlin a jeho dodávání na trh (právní rámec pro rozmnožovací materiál rostlin) ***I
 Odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie s účinkem ode dne 1. července 2011 ***I
 Odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie s účinkem ode dne 1. července 2012 ***I
 Dohoda o stabilizaci a přidružení ES-Srbsko ***II
 Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy ***I
 Informace doprovázející převody peněžních prostředků ***I
 Předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu ***I
 Záruka EU za případné ztráty EIB z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii ***I
 Genetické zdroje ***I
 Pravidelné technické prohlídky motorových vozidel a jejich přípojných vozidel ***I
 Registrační doklady vozidel ***I
 Silniční technické kontroly užitkových vozidel ***I
 Statistika železniční dopravy ***I
 Elektronická fakturace při zadávání veřejných zakázek ***I
 Statistická zjišťování o struktuře zemědělských podniků a metodách zemědělské výroby ***I
 Zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů ***I
 Evropská investiční banka (EIB) – výroční zpráva za rok 2012
 Revize Evropského systému finančního dohledu
 Přístup veřejnosti k dokumentům v letech 2011–2013
 Činnost Petičního výboru v roce 2013
 Pěstitelství
 Celosvětové vymýcení mučení
 Saúdská Arábie
Texty (882 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí