Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Tirsdag den 11. marts 2014 - Strasbourg
 Statistik over godstransport ad indre vandveje (delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser) ***I
 Statistikker med henblik på proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer ***I
 Forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem EF og USA ***
 Nagoyaprotokollen om adgang til genetiske ressourcer ***
 Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til globaliseringen - ansøgning EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana - tekstiler, Spanien
 Produktion og markedsføring af planteformeringsmateriale (lovgivning om planteformeringsmateriale) ***I
 Tilpasning med virkning fra den 1. juli 2011 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union ***I
 Tilpasning med virkning fra den 1. juli 2012 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union ***I
 Stabiliserings- og associeringsaftalen ***II
 Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed ***I
 Oplysninger ved pengeoverførsler ***I
 Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme ***I
 EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen ***I
 Adgang til genetiske ressourcer ***I
 Teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil ***I
 Registreringsdokumenter for motorkøretøjer ***I
 Syn af erhvervskøretøjer ***I
 Statistik over jernbanetransport ***I
 Elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb ***I
 Landbrugsbedrifternes struktur og en undersøgelse af produktionsmetoderne i landbruget ***I
 Handelsordninger for visse varer fremstillet af landbrugsprodukter ***I
 Den Europæiske Investeringsbank (EIB) - Årsberetning 2012
 Gennemgang af Det Europæiske Finanstilsynssystem
 Aktindsigt for 2011-2013
 Aktiviteterne i Udvalget for Andragender i 2013
 Fremtiden for Europas gartnerisektor– vækststrategier
 Udryddelse af tortur i verden
 Saudi-Arabien
Tekster (845 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik