Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Usvojeni tekstovi
Utorak, 11. ožujka 2014. - Strasbourg
 Statistika prijevoza robe unutarnjim vodnim putovima (delegirane i provedbene ovlasti) ***I
 Statistički podaci za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže ***I
 Produljenje Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Vlade Sjedinjenih Američkih Država ***
 Protokol iz Nagoye o pristupu genetskim resursima ***
 Europski fond za prilagodbe globalizaciji − zahtjev EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana −industrija tekstila
 Proizvodnja i stavljanje na raspolaganje na tržište biljnog reprodukcijskog materijala (zakon o biljnom reprodukcijskom materijalu) ***I
 Primitci od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europske unije (prilagodba s učinkom od 1. srpnja 2011.) ***I
 Primitci od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europske unije (prilagodba s učinkom od 1. srpnja 2012.) ***I
 Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i Republike Srbije ***II
 Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje i Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala ***I
 Podaci koji su priloženi uz prijenose financijskih sredstava ***I
 Sprečavanje korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma ***I
 Jamstvo EU-a Europskoj investicijskoj banci za gubitke u okviru financijskih operacija kojima se podržavaju investicijski projekti izvan Unije ***I
 Genetski resursi ***I
 Tehnički pregledi motornih vozila i njihovih prikolica ***I
 Dokumenti za registraciju vozila ***I
 Tehnička ispravnost gospodarskih vozila ***I
 Statistika željezničkog prijevoza ***I
 Elektroničko izdavanje računa u javnoj nabavi ***I
 Struktura poljoprivrednih gospodarstava i istraživanje o metodama poljoprivredne proizvodnje ***I
 Roba dobivena preradom poljoprivrednih proizvoda ***I
 Godišnje izvješće o Europskoj investicijskoj banci za 2012.
 Pregled Europskog sustava financijskog nadzora
 Javni pristup dokumentima 2011.-2013.
 Aktivnosti Odbora za predstavke tijekom 2013.
 Hortikultura
 Iskorjenjivanje mučenja u svijetu
 Saudijska Arabija
Tekstovi (818 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti