Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Dinsdag 11 maart 2014 - Straatsburg
 Statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren (gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden) ***I
 Statistieken voor de procedure voor macro-economische onevenwichtigheden ***I
 Verlenging van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking EG-Verenigde Staten ***
 Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische hulpbronnen ***
 Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - aanvraag EGF/2013/008 ES/Textiel Comunidad Valenciana, Spanje
 Productie en op de markt aanbieden van teeltmateriaal (teeltmateriaalwetgeving) ***I
 Bezoldigingen en pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Unie (aanpassing, met ingang van 1 juli 2011) ***I
 Bezoldigingen en pensioenen van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Unie (aanpassing met ingang van 1 juli 2012 ***I
 Stabilisatie- en Associatie-overeenkomst en interimovereenkomst EU-Servië ***II
 Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en van de Europese Autoriteit voor effecten en markten ***I
 Bij geldovermakingen te voegen informatie ***I
 Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme ***I
 EU-garantie voor verliezen van de EIB op financieringsverrichtingen ter ondersteuning van investeringsprojecten buiten de Unie ***I
 Genetische hulpbronnen ***I
 Technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens ***I
 Kentekenbewijzen van motorvoertuigen ***I
 Technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen ***I
 Statistieken van het spoorvervoer ***I
 Elektronische facturering bij aanbestedingen ***I
 Enquêtes naar de structuur van landbouwbedrijven en enquête naar productiemethoden in de landbouw ***I
 Door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen ***I
 Jaarverslag 2012 van de Europese Investeringsbank
 De evaluatie van het Europees systeem voor financieel toezicht (ESFT)
 Toegang van het publiek tot documenten - 2011-2013
 Werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften in 2013
 Tuinbouw
 Het wereldwijd uitbannen van foltering
 Saoedi-Arabië
Teksten (885 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid