Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Wtorek, 11 marca 2014 r. - Strasburg
 Statystyki dotyczące transportu towarów wodami śródlądowymi (uprawnienia przekazane i wykonawcze) ***I
 Statystyki związane z procedurą dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej ***I
 Przedłużenie umowy o współpracy naukowej i technicznej WE-USA ***
 Protokół z Nagoi o dostępie do zasobów genetycznych ***
 Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji – wniosek EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana textiles
 Produkcja i udostępnianie na rynku materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin (prawo o materiale przeznaczonym do reprodukcji roślin) ***I
 Dostosowanie ze skutkiem od dnia 1 lipca 2011 r. wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej ***I
 Dostosowanie ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej ***I
 Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu WE-Serbia ***II
 Europejski Urządu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejski Urządu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ***I
 Informacje towarzyszące transferom środków pieniężnych ***I
 Przeciwdziałanie korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu ***I
 Gwarancja UE dla EBI na pokrycie ewentualnych strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii ***I
 Dostęp do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwy i równy podział korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów w Unii ***I
 Badania przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep***I
 Dokumenty rejestracyjne pojazdów ***I
 Przydatność do ruchu drogowego pojazdów użytkowych ***I
 Statystyka transportu kolejowego ***I
 Fakturowanie elektroniczne w zamówieniach publicznych ***I
 Badania struktury gospodarstw rolnych i badanie metod produkcji rolnej ***I
 Towary pochodzące z przetwórstwa produktów rolnych ***I
 Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2012
 Ocena Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego
 Publiczny dostęp do dokumentów w latach 2011-2013
 Działalność Komisji Petycji w 2013 r.
 Europejski sektor ogrodnictwa
 Wykorzenienie tortur na świecie
 Arabia Saudyjska
Teksty (896 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności