Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Utorok, 11. marca 2014 - Štrasburg
 Štatistika prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách (delegované a vykonávacie právomoci) ***I
 Štatistiky pre postup pri makroekonomickej nerovnováhe ***I
 Predĺženie platnosti dohody o vedeckej a technickej spolupráci ES – USA ***
 Protokol z Nagoje o prístupe ku genetickým zdrojom ***
 Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana – textil
 Produkcia rastlinného rozmnožovacieho materiálu a jeho sprístupňovanie na trhu (právna úprava v oblasti rastlinného rozmnožovacieho materiálu) ***I
 Odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie (úprava s účinnosťou od 1. júla 2011) ***I
 Odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie (úprava s účinnosťou od 1. júla 2012) ***I
 Dohoda o stabilizácii a pridružení ES – Srbsko ***II
 Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy ***I
 Údaje, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov ***I
 Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu ***I
 Záruka EÚ Európskej investičnej banke na pokrytie strát z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie ***I
 Genetické zdroje ***I
 Kontrola technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel ***I
 Registračné dokumenty pre vozidlá ***I
 Spôsobilosť úžitkových automobilov ***I
 Štatistika železničnej dopravy ***I
 Elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní ***I
 Štrukturálne zisťovania fariem a zisťovanie metód poľnohospodárskej výroby ***I
 Tovar vznikajúci spracovaním poľnohospodárskych výrobkov ***I
 Výročná správa Európskej investičnej banky za rok 2012
 Preskúmanie európskeho systému orgánov finančného dohľadu
 Prístup verejnosti k dokumentom 2011 – 2013
 Činnosť Výboru pre petície za rok 2013
 Záhradníctvo
 Odstránenie mučenia vo svete
 Saudská Arábia
Texty (887 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia