Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Středa, 12. března 2014 - Štrasburk
 Regionální úloha Pákistánu a politické vztahy s EU
 Systém protiraketové ochrany pro Evropu
 Evropský rybolov a dohoda o volném obchodu mezi EU a Thajskem
 Evropské gastronomické dědictví
 Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ***I
 Ochrana eura proti padělání (program „Pericles 2020“) ***
 Dohoda mezi EU a Ázerbájdžánem o zjednodušení vízového režimu ***
 Dohoda mezi EU a Ázerbájdžánem o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob ***
 Humanitární závazek ozbrojených nestátních subjektů v oblasti ochrany dětí
 Počet meziparlamentních delegací, delegací do společných meziparlamentních výborů a delegací do výborů pro parlamentní spolupráci a vícestranných parlamentních shromáždění
 Poskytování informací o potravinách spotřebitelům, pokud jde o definici „umělých nanomateriálů“
 Zpracování osobních údajů za účelem prevence trestných činů ***I
 Provádění jednotného evropského nebe ***I
 Letiště, uspořádání letového provozu a letové navigační služby ***I
 Souborné cestovní služby a cesty s asistovanou přípravou ***I
 Fluorované skleníkové plyny ***I
 Volný pohyb pracovníků ***I
 Posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí ***I
 Statistika týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměm (přenesené a prováděcí pravomoci) ***I
 Program Copernicus ***I
 Agentura pro evropský GNSS ***I
 Priority vztahů EU se zeměmi Východního partnerství
 Program sledování ze strany NSA (Spojené státy) a orgánů členských států pro sledování a dopad na základní práva občanů EU
 Hodnocení soudnictví s ohledem na trestní právo a právní stát
 Vstříc plně integrovanému audiovizuálnímu světu
 Zpráva o občanství EU za rok 2013
 Úřad evropského veřejného žalobce
 Zpráva o pokroku Turecka za rok 2013
 Strategie EU pro Arktidu
Texty (1715 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí