Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 12. märts 2014 - Strasbourg
 Pakistani piirkondlik roll ja poliitilised suhted ELiga
 Euroopa raketitõrjekilp
 Euroopa kalandussektor ning ELi ja Tai vaheline vabakaubandusleping
 Euroopa gastronoomiline pärand
 Üksikisikute kaitse isikuandmete töötlemisel ***I
 Euro kaitsmine võltsimise eest (programm „Perikles 2020”) ***
 ELi–Aserbaidžaani vaheline viisade väljastamise lihtsustamise leping ***
 ELi–Aserbaidžaani vaheline riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtmise leping ***
 Relvastatud valitsusväliste osalejate humanitaarkohustuste võtmine lastekaitse küsimuses
 Parlamentidevaheliste delegatsioonide, parlamentaarsetes ühiskomisjonides osalevate delegatsioonide ning parlamentaarsetes koostöökomisjonides ja mitmepoolsetel parlamentaarsetel assambleedel osalevate delegatsioonide arv
 Toidualase teabe esitamine tarbijatele seoses tehisnanomaterjali määratlusega
 Isikuandmete töötlemine kuritegude tõkestamise eesmärgil ***I
 Ühtse Euroopa taeva algatuse rakendamine ***I
 Lennuväljad, lennuliikluse korraldamine ja aeronavigatsiooniteenused ***I
 Pakettreisid ja toetatud reisikorraldusteenused ***I
 Fluoritud kasvuhoonegaasid ***I
 Töötajate vaba liikumine ***I
 Teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamine ***I
 Statistika väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega (delegeeritud ja rakendusvolitused) ***I
 Copernicuse programm ***I
 Euroopa GNSSi Agentuur ***I
 ELi ja idapartnerluse riikide vaheliste suhete prioriteedid
 USA Riikliku Julgeolekuagentuuri järelevalveprogramm, ELi liikmesriikide jälgimisasutused ning mõju ELi kodanike põhiõigustele
 Õigusemõistmise hindamine seoses kriminaalõiguse ja õigusriigi põhimõtetega
 Valmistumine audiovisuaalmaailma täielikuks ühtesulandumiseks
 ELi kodakondsust käsitlev 2013. aasta aruanne
 Euroopa Prokuratuur
 Türgi 2013. aasta eduaruanne
 ELi Arktika piirkonna strateegia
Tekstid (1605 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika