Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Keskiviikko 12. maaliskuuta 2014 - Strasbourg
 Pakistanin alueellinen rooli ja poliittiset suhteet EU:n kanssa
 Ohjuskilpi Euroopalle
 EU:n kalastusalan tilanne ja EU:n ja Thaimaan välinen vapaakauppasopimus
 Euroopan gastronominen perintö
 Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä ***I
 Euron suojaaminen rahanväärennykseltä (Perikles 2020) ***
 Viisumien myöntämisen helpottamista koskeva sopimus EU:n ja Azerbaidžanin välillä ***
 Luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista koskeva sopimus EU:n ja Azerbaidžanin välillä ***
 Aseistettujen ei-valtiollisten toimijoiden humanitaarinen toiminta lasten suojelemisessa
 Parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien sekä parlamentaarisissa sekavaliokunnissa, yhteistyövaliokunnissa ja monenvälisissä parlamentaarisissa edustajakokouksissa olevien valtuuskuntien lukumäärä
 Elintarviketietojen antaminen kuluttajille siltä osin kuin on kyse valmistettujen nanomateriaalien määritelmästä
 Henkilötietojen käsittely rikosten torjumista varten ***I
 Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttaminen ***I
 Lentopaikat, ilmaliikenteen hallinta ja lennonvarmistuspalvelut ***I
 Matkapaketit ja avustetut matkajärjestelyt ***I
 Fluoratut kasvihuonekaasut ***I
 Työntekijöiden vapaa liikkuvuus ***I
 Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi ***I
 Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I
 Copernicus-ohjelma ***I
 Euroopan GNSS-virasto ***I
 EU:n ja itäisten kumppanuusmaiden välisten suhteiden painopisteet
 Yhdysvaltojen NSA:n valvontaohjelma, valvontaelimet eri jäsenvaltioissa ja vaikutus EU:n kansalaisten perusoikeuksiin
 Oikeudenkäytön arviointi rikosoikeuden ja oikeusvaltion yhteydessä
 Valmistautuminen täysin konvergoituneeseen audiovisuaaliseen maailmaan
 Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2013
 Euroopan syyttäjänvirasto
 Turkkia koskeva vuoden 2013 edistymiskertomus
 EU:n arktisten alueiden strategia
Tekstit (1715 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö