Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstai
Trečiadienis, 2014 m. kovo 12 d. - Strasbūras
 Pakistano vaidmuo regione ir politiniai santykiai su ES
 Europos priešraketinės gynybos skydas
 Europos žuvininkystės sektorius ir ES ir Tailando laisvosios prekybos susitarimas
 Europos gastronomijos paveldas
 Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis ***I
 Apsauga nuo eurų padirbinėjimo (programa „Pericles 2020“) ***
 ES ir Azerbaidžano susitarimas dėl vizų režimo supaprastinimo ***
 ES ir Azerbaidžano susitarimas dėl be leidimo gyvenančių asmenų readmisijos ***
 Humanitarinis ginkluotų nevalstybinių subjektų įsipareigojimas saugoti vaikus
 Tarpparlamentinių delegacijų, delegacijų jungtiniuose parlamentiniuose komitetuose ir parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir daugiašalių parlamentinių asamblėjų skaičius
 Informacijos apie maistą teikimas vartotojams, susijęs su termino „dirbtinai sukurtos nanomedžiagos“ apibrėžtimi
 Asmens duomenų tvarkymas nusikaltimų prevencijos tikslais ***I
 Bendro Europos dangaus iniciatyvos įgyvendinimas ***I
 Aerodromai, oro eismo valdymas ir oro navigacijos paslaugos ***I
 Kelionės paslaugų paketai ir rinkiniai ***I
 Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos ***I
 Laisvas darbuotojų judėjimas ***I
 Tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimas ***I
 Statistika, susijusi su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (deleguotieji ir įgyvendinimo įgaliojimai) ***I
 Programa „Copernicus“ ***I
 Europos GNSS agentūra ***I
 ES santykių su Rytų partnerystės šalimis prioritetai
 JAV NSA sekimo programa, sekimo tarnybos įvairiose valstybėse narėse ir jų poveikis ES piliečių pagrindinėms teisėms
 Teisingumo vertinimas baudžiamosios teisenos ir teisinės valstybės principo srityje
 Pasirengimas visiškam audiovizualinės aplinkos integravimui
 2013 m. ES pilietybės ataskaita
 Europos prokuratūra
 2013 m. Turkijos pažangos ataskaita
 ES strategija dėl Arkties regiono
Tekstai (1669 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika