Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2014. gada 12. marts - Strasbūra
 Pakistānas loma reģionā un politiskās attiecības ar ES
 Eiropas pretraķešu aizsardzības sistēma
 Eiropas zivsaimniecības nozare un ES un Taizemes brīvās tirdzniecības nolīgums
 Eiropas gastronomiskais mantojums — kultūras un izglītojošie aspekti
 Fizisku personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi ***I
 Euro aizsardzība pret viltošanu (programma "Perikls 2020") ***
 Nolīgums starp ES un Azerbaidžānu par vīzu atvieglotu izsniegšanu ***
 Nolīgums starp ES un Azerbaidžānu par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti ***
 Bruņotu nevalstisko dalībnieku humāna iesaistīšanās bērnu aizsardzībā
 Parlamentu sadarbības delegāciju skaits un delegāciju skaits apvienotajās parlamentārajās komitejās, parlamentārās sadarbības komitejās un daudzpusējās parlamentārajās asamblejās
 Pārtikas produktu informācijas sniegšana patērētājiem — termina "inženierijas ceļā iegūts nanomateriāls" definīcija
 Personas datu apstrāde noziedzīgu nodarījumu novēršanai ***I
 Eiropas vienotās gaisa telpas īstenošana ***I
 Lidlauki, gaisa satiksmes pārvaldība un aeronavigācijas pakalpojumi ***I
 Kompleksi ceļojumi un atbalstīti ceļojumu pakalpojumi ***I
 Fluorētas siltumnīcefekta gāzes ***I
 Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība ***I
 Dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējums ***I
 Statistika attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (deleģētās un īstenošanas pilnvaras) ***I
 Programma "Copernicus" ***I
 Eiropas GNSS aģentūra ***I
 Prioritātes ES attiecībās ar Austrumu partnerības valstīm
 ASV Nacionālās drošības aģentūras novērošanas programma, novērošanas struktūras dažādās dalībvalstīs un ietekme uz ES pilsoņu pamattiesībām
 Tiesu iestāžu darbības novērtējums krimināltiesību jomā un tiesiskums
 Gatavošanās pilnīgi konverģētai audiovizuālajai pasaulei
 2013. gada ziņojums par ES pilsonību
 Eiropas Prokuratūra
 2013. gada progresa ziņojums par Turciju
 ES stratēģija Arktikas reģionam
Teksti (1700 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika