Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Testi adottati
L-Erbgħa, 12 ta' Marzu 2014 - Strasburgu
 Ir-rwol reġjonali tal-Pakistan u r-relazzjonijiet politiċi tiegħu mal-UE
 Tarka kontra l-missili għall-Ewropa
 Is-Settur Ewropew tas-Sajd fil-Kuntest tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-UE u t-Tajlandja
 Il-wirt gastronomiku Ewropew: aspetti kulturali u edukattivi
 Il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali ***I
 Il--protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar (il-programm “Pericles 2020”) ***
 UE-Ażerbajġan Ftehim dwar il-faċilitazzjoni tal-ħruġ ta' viżi ***
 UE-Ażerbajġan Ftehim dwar ir-riammissjoni ta’ persuni li jirrisjedu mingħajr awtorizzazzjoni ***
 Impenn umanitarju ta' atturi mhux statali armati fil-protezzjoni tat-tfal
 In-numru ta' delegazzjonijiet interparlamentari, delegazzjonijiet għal kumitati parlamentari konġunti u delegazzjonijiet għal kumitati ta' kooperazzjoni parlamentari u Assemblej Parlamentari multilaterali
 L-għoti ta' informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi, fejn tidħol id-definizzjoni ta' "nanomaterjali maħdumin"
 L-ipproċessar ta’ dejta personali għall-finijiet ta’ prevenzjonita’ reati kriminali ***I
 L-implimentazzjoni tal-Ajru Uniku Ewropew ***I
 L-ajrudromi, il-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru u s-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru ***I
 Il-vjaġġi kollox kompriż (package travel) u arranġamenti tal-ivvjaġġar marbuta ***I
 Gassijiet fluworurati b'effett ta' serra ***I
 Il-moviment liberu tal-ħaddiema ***I
 Emenda tad-Direttiva tal-Kunsill 2011/92/UE dwar l-istima tal-effetti ta' ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent ***I
 Statistika relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri (setgħat delegati u ta' implimentazzjoni) ***I
 Il-Programm Copernicus ***I
 L-Aġenzija Ewropea GNSS ***I
 Il-valutazzjoni u l-istabbiliment ta’ prijoritajiet għar-relazzjonijiet tal-UE mal-pajjiżi tas-sħubija tal-Lvant
 Il-programm ta' sorveljanza tal-NSA tal-Istati Uniti, il-korpi ta' sorveljanza f'diversi Stati Membri u l-impatt fuq id-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini tal-UE
 Evalwazzjoni tal-ġustizzja fir-rigward tal-ġustizzja kriminali u l-istat tad-dritt
 It-tħejjija għal dinja awdjoviżiva konverġenti b’mod komplet
 Rapport 2013 dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE
 L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew
 Ir-Rapport ta’ Progress 2013 dwar it-Turkija
 L-istrateġija tal-UE għall-Artiku
Testi (1799 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza